Anda di halaman 1dari 1

TAHUN 2

0730 0800
18/9/2015
PENDIDIKAN
JASMANI

BILANGAN MURID:
26

TAHUN 5
0830 0930
18/9/2015

SAINS

BILANGAN MURID:
15

TAHUN 4
1030 1130
18/9/2015
SAINS

Tema / Topik : Kecergasan


Standard Pembelajaran : 3.3.1
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
Melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan statik pada otot-otot utama
dengan lakuan yang betul. .
Aktiviti:
1) guru memberikan contoh pergerakkan
2)guru meminta murid untuk meniru pergerakkan
3) penyejukkan badan
EMK : Kreativiti
Nilai : Bekerjasama
Pentaksiran: pemerhatian
Refleksi :

Tema / Topik : teknologi


Standard Pembelajaran : 12.1.1
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Memberi contoh suatu struktur yang kuat dan stabil melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
Aktiviti:
1) Demosntrasi guru
2) Peta minda I think
3) Aktiviti murid secara berkumpulan
4) Latihan dan pengukuhan
EMK : Kreativiti
Nilai : Berusaha
BBB : lcd,video
Pentaksiran:
KBAT/ i-THINK : Bubble map
Refleksi :

Tema / Topik :Planet


Standard Pembelajaran : 9.2.2,9.2.3
Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:

1. Mengganggar saiz relatif Bumi berbanding dengan Matahari.


2. Menganggar saiz relatif bulan berbanding dengan matahari.
Aktiviti:

BILANGAN MURID:
23

1)
2)
3)
4)

Guru mengedarkan bahan


Murid melakukan eksperimen
Murid mencuba hasil eksperimen
Murid membuat refleksi

EMK : Kreativiti
BBB : lcd,video
Pentaksiran: pemerhatian
KBAT/ i-THINK : mengeksperimen
Refleksi :

Nilai : Berusaha