Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN INTERVENSI LIMA

LANGKAH (PILL)
NAMA GURU

PN. YUSNITA BINTI SANUSI


PN. ROSMALIA BINTI CHE SOH
PN. SITI NURSYAZRAH BINTI ZAIK
PN. NOORAFIZAH BINTI KAMARUDDIN

PUNCA
BI
L
1
2
3
4

5
6
7
8
9

KES 1
Tidak menguasai fakta asas
Lemah menguasai sifir
Sukar menguasai bahagi yang melibatkan
pembahagian dengan nombor dua digit
Murid mengalami kesulitan dalam soalan
penyelesaian maslah kerana tidak dapat
mentransformasikan ayat ke dalam ayat matematik.
Murid tidak menguasai nilai tempat dalam operasi
bentuk lazim
Murid lemah dalam pendaraban melibatkan dua
nombor 4 digit, dengan dua atau tiga digit.
Murid tidak mahir untuk menyamakan penyebut
pecahan dalam operasi tambah tolak .
Murid yang lemah selalu tidak hadir ke sekolah
8.76% murid tidak menguasai 3M

CADANGAN INTERVENSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penggunaan BBM yang menarik


Pendekatan strategi pedagogi yang berpusatkan pelajar
Memberi lembaran kerja yang bersesuaian mengikut tahap murid
Lesson study di kalangan guru
Menjalankan program celik nombor, bijak fakta asas dan bijak sifir.
Bengkel team-building di kalangan guru untuk menyeragamkan kaedah
pengajaran dalam PdP.

PRIORITI
Impak

5
4

2
1
3

Mudah
dilaksanakan