Anda di halaman 1dari 2

Jawab semua soalan.

A. Lengkapkan rangkap lagu Selamat Pagi.


Selamat _________________ kami ucapkan,
_________________ guru dan juga __________________.
La ________ la li lu , la la la ________ lu,
________ la la li lu , la _______ la.
La la la li lu , la la la li _______,
La la la ______ lu , la la _______.
B. Pilih satu jawapan yang betul dan hitamkan
jawapan tersebut.
1.

2.

Gambar di atas ialah contoh


isyarat tangan bagi solfa _____.
tangan
A. Mi
B. So
C. Do

Gambar di atas ialah


Contoh isyarat
bagi solfa ________.
A. Do
B. So
C. Mi

C. Suaikan aras pic tinggi atau pic rendah dengan frasa yang
diberikan.

D. Lihat gambar. Padankan kenderaan atau binatang yang


bergerak dengan tempo cepat atau lambat.

E.

Padankan gambar alatperkusi di bawah dengan nama


yang sesuai.