Anda di halaman 1dari 1

Contoh surat mohon peruntukan dari YB ( Yang berhormat

Adun)
YB Tuan ................................
.................................

PERMOHONAN PERUNTUKAN UNTUK MEMBIAYAI PEMASANGAN WIRELESS SI


SK .................................................. DAN 2 UNIT KOMPUTER.
Adakah dengan hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.
2
Sehubungan dengan itu pihak kami memohon jasa baik Yang Berhormat Adun agar dapat
meluluskan pertuntukan bagi membiayai rangkain tanpa wayar di ................................. Untuk
makluman pihak tuan sekolah ini ada memiliki kemudahan internet, walaubagaimanapun redius
keluasan rangkaian internet tanpa wayar terhad disekitar makmal komputer sahaja.
3.
Keperluan radius rangkaian yang luas penting untuk aktiviti pengajaran dan pebelajaran
sesuai dengan hasrat kerajaan yang ingin melahirkan genersi yang celik komputer. Manakala
keperluan 2 unit komputer adalah untuk kegunaan pejabat pentadbiran dan bilik guru
memandangkan komputer yang ada sekarang sudah rosak.
4.
Diharap Yang Berhormat Adun dapat meluluskan peruntukan tersebut demi kepentingan
pedidikan Anggaran semua kos peruntukan adalah sebanyak RM45000 ( Empat Ribu Lima Ratus
Sahaja).Kertas kerja adalah seperti lampiran 1 berkembar. Keperihatinan dan jasa baik pihak YB
Tuan amat-amat dihargai.
Sekian, terima kasih