Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia

Masa

60 minit

Kelas

Tahun 2

Tema

Saya Anak Malaysia

Tajuk

Jalur Gemilang

S. Pembelajaran

FU 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk berdasarkan


bahan grafik dengan betul.
FS 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai
perkataan yang betul.

Linus (Literasi)

K 11; Keupayaan menulis ayat mudah.

Objektif

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


Perdana

1. Membaca dan memahami maklumat.


2. Memindahkan maklumat dengan membina
ayat mudah.

Fresh Perdana

1. Mengisi Tempat kosong pada ayat tunggal


dan menyalinnya semula.

Linus
Aktiviti

1. Menyalin semula ayat berpandukan gambar


dan pilihan ayat pada tempat yang disediakan.

1. Mendengar dan menyanyikan serangkap lagu Benderaku.


2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai;
a. Kepentingan Jalur Gemilang.
b. Perlunya menjaga Jalur Gemilang.
3. Guru bimbing murid membaca dan memahami maklumat mengenai
Jalur Gemilang dengan intonasi dan ejaan yang betul.
4. Murid memadankan warna dan gambar Jalur Gemilang menjadi
lengkap.
5. Murid memadankan ayat berpandukan kad perkataan yang diberi guru.
6. Penilaian
Perdana; Berpandukan lembaran kerja, murid memindahkan
maklumat menjadi ayat mudah.
Fresh Perdana ; Berpandukan lembaran kerja, murid mengisi tempat
kosong pada ayat tunggal dan menyalinnya semula
di tempat yang disediakan.
Linus; Berpandukan gambar dan pilihan ayat, murid menyalin
semula ayat di tempat yang disediakan dengan betul.
6. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai isi pelajaran pada hari ini
dengan menyelitkan nilai-nilai murni.

EMK

Nilai

Hemah tinggi

Keusahawanan

Kreatif dan inovatif

TMK

Lagu

KBT
ABM

Kemahiran Berfikir

Mengenalpasti

Kecerdasan Pelbagai

Verbal-linguistik

Lagu, lembaran kerja, kertas warna, jalur gemilang, kad perkataan

Langkah-Langkah Pengajaran Dan Pembelajaran


Perkara/Masa

Aktiviti

Catatan

Set Induksi
1. Guru memperdengarkan murid lagu
(5 minit)
Tegakkan Bendera Kita dan membimbing
1. Menghayati lagu
murid memahami liriknya.
2. guru bertanya kepada murid;
a. Lagu ini mengenai apa?
b. Apakah nama bendera negara kita?
3. guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada
hari ini.

KP; interpersonal
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
Audio, lagu Tegakkan
Bendera Kita.

Langkah 1
(5 minit)
1.Beri maklum
balas terhadap
maklumat yang
diberi.

1. Guru menerangkan kepada murid kepentingan


Jalur Gemilang kepada negara.
a. Identiti negara merdeka.
b. Banding beza negara yang dijajah.
c. Perjuangan orang terdahulu untuk capai
merdeka.
d. Generasi baru harus hargai kemerdekaan.

KP; interpersonal.
verbal-linguistik.
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
kertas mahjong.

Langkah 2
(5 minit)
1. Membaca dan
memahami
maklumat.

1. Guru memaparkan maklumat mengenai


ciri-ciri Jalur Gemilang.
2. Guru bimbing murid membaca maklumat
dengan sebutan dan intonasi yang betul.

KP; interpersonal.
verbal-linguistik.
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
kertas mahjong.

Langkah 3
(10 minit)
1. Mencantum dan
memadankan
gambar.

1. Guru mengedarkan pecahan gambar


Jalur Gemilang dan warnanya kepada murid.
2. Murid mencantumkan dan memadankan
gambar dan warna Jalur Gemilang menjadi
lengkap.

KP; interpersonal,
Verbal-linguistik.
KB; mengenalpasti
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
kertas majong.

Langkah 4
(10 minit)
1. menyusun ayat

1. guru edarkan kad perkataan kepada murid


secara rawak.
2. murid menyusun ayat berpandukan ayat yang
dibaca murid.

KP; interpersonal,
Verbal-linguistik.
KB; mengenalpasti
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
Kad perkataan

Langkah 5
Penilaian
(20 minit)
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada
1. memindahkan
murid mengikut tahap murid.
maklumat menjadi 2. Guru bimbing murid menjawab soalan.
ayat (Perdana).
2. melengkapkan
ayat
(Fresh Perdana).
3. memadankan
ayat (Linus).

KP; interpersonal,
Verbal-linguistik.
KB; mengenalpasti
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
Lembaran kerja

Penutup
(5 minit)

1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai


KP; interpersonal
isi pelajaran pada hari ini dengan menyelitkan
intrapersonal
nilai-nilai murni.
Verbal-linguistik.
konstruktivisme;
Menghubungkaitkan
ABM;
Lembaran kerja

Refleksi :