Anda di halaman 1dari 14

SEK MEN KEB GEMAS, 73400 GEMAS, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2015


EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) TINGKATAN EMPAT
MINGGU

TAJUK

Pemilihan kelas untuk Tingkatan 4


pelajar-pelajar PMR

Makanan dan Pemakanan


a. Maksud :
i. Makanan
ii. Pemakanan
b. Nutrien
i. Protein
- unsur
- jenis
asid amino penting
asid amino tak penting
- sumber
- fungsi
- kesan berlebihan dan
kekurangan
ii. Karbohidrat
- unsur
- jenis
monosakarida
disakarida
polisakarida
- sumber
- fungsi
- kesan berlebihan dan
kekurangan

HASIL PEMBELAJARAN

Menyatakan maksud makanan.


Menyatakan maksud pemakanan.

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

Perbincangan dalam
kumpulan.
Membuat rujukan secara
individu / kumpulan.

Menyatakan fungsi protein.


Menyatakan unsur yang terkandung
dalam protein.
Menyatakan klasifikasi protein dan
contohnya.
Menerangkan kesan pengambilan
protein yang berlebihan dan kesan
kekurangan pada tubuh badan.

CATATAN

Sumber :
Penceramah
Pemakanan
Perpustakaan
Bacaan Luar

Membentangkan /
membincang maklumat
yang diperolehi.
Projek / kajian
Lawatan

Menyatakan fungsi karbohidarat.


Menyatakan unsur yang terkandung
dalam karbohidrat.
Menyatakan klasifikasi karbohidrat
dan contohnya.
Menerangkan kesan pengambilan
karbohidrat yang berlebihan dan
kesan kekurangan pada tubuh badan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

iii. Lemak
- unsur
- jenis
asid lemak tepu
asid lemak tak tepu
- sumber
- fungsi
- kesan berlebihan dan
kekurangan
3

iv. Vitamin
- jenis
- sumber
- fungsi
- kesan berlebihan dan
kekurangan
Vitamin B Kompleks terdiri
daripada:
B1 Tiamina
B2 Riboflavin
B6 Pirodoksin
B12 Kobalamin
Asid Folik
v. Garam Mineral
- jenis
- sumber
- fungsi
- kesan berlebihan dan
kekurangan
vi. Air dan Pelawas
- sumber
- fungsi
- kesan berlebihan dan
kekurangan

Menyatakan fungsi lemak.


Menyatakan unsur yang terkandung
dalam lemak.
Menyatakan klasifikasi lemak dan
contohnya.
Menerangkan kesan pengambilan
lemak yang berlebihan dan kesan
kekurangan pada tubuh badan.

Menyatakan klasifikasi vitamin.


Menamakan vitamin larut lemak dan
larut air.
Menamakan sumber bagi setiap jenis
Vitamin B Kompleks, C, A, D, E dan K.
Menyenaraikan fungsi setiap jenis
Vitamin B Kompleks, C, A, D, E dan K.
Menyatakan nama saintifik setiap
jenis vitamin B Kompleks, C, A, D, E
dan K.
Menerangkan kesan pengambilan
berlebihan dan kesan kekurangan
pada tubuh badan.
Menyenaraikan sumber garam
mineral.
Menyenaraikan fungsi garam mineral.
Menerangkan kesan pengambilan
garam mineral yang berlebihan dan
kesan kekurangan pada tubuh badan.
Menyatakan sumber pelawas yang
terdapat dalam makanan.
Menerangkan fungsi air dan pelawas
kepada tubuh badan.
Menerangkan kesan berlebihan dan
kesan kekurangan air dan pelawas
pada tubuh badan.

Perbincangan dalam
kumpulan.
Membuat rujukan secara
individu / kumpulan.

Sumber :
Penceramah
Pemakanan
Perpustakaan
Bacaan Luar

Membentangkan /
membincang maklumat
yang diperolehi.
Projek / kajian
Lawatan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

Diet
a. Maksud :
i. Diet
ii. Diet Seimbang
b. Faktor yang mempengaruhi
pengambilan diet
c. Kepentingan diet seimbang.
d. Piramid makanan.

e. Peruntukan Diet Harian Yang


Disarankan (RDA)
ii. Maksud RDA
iii. Kegunaan RDA
iv. Pengiraan nilai tenaga dalam
makanan.

7
8

Menyatakan maksud diet dan diet


seimbang.
Menyenaraikan faktor yang
mempengaruhi pengambilan diet.
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi pengambilan diet.
Menyatakan kepentingan diet
seimbang.
Menerangkan konsep Piramid
Makanan.
Mengaplikasikan Piramid Makanan
dalam perancangan diet.

Mendapatkan risalah yang


berkaitan daripada
Kementerian Kesihatan.

Menyatakan maksud RDA .


Menyatakan nilai tenaga bagi setiap
gram karbohidrat, protein dan lemak.
Menyatakan kegunaan RDA.

Membuat rujukan secara


individu / kumpulan.

Mengira nilai tenaga dalam makanan


dengan menggunakan Jadual
Komposisi Makanan

Membuat rujukan secara


individu / kumpulan.

Sumber :
Piramid Makanan
Jadual RDA

Mengaitkan prinsip Piramid


Makanan dalam bidang
pembelajaran
perancangan menu.
Membuat rujukan secara
individu / kumpulan.
Membentangkan /
membincang maklumat
yang diperolehi.
Sumber :
Jadual RDA
Buku Komposisi
Zat Dalam
Makanan
Malaysia

CUTI TAHUN BARU CINA


iv. Pengiraan nilai tenaga dalam
makanan.

Mengira nilai tenaga dalam makanan


dengan menggunakan Jadual
Komposisi Makanan.

Membuat rujukan secara


individu / kumpulan.
Membentangkan /
membincang maklumat
yang diperolehi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

Sumber :
Buku Komposisi
Zat Dalam
Makanan
Malaysia

9
10

11

12

UJIAN TOPIKAL 1
iv. Pengiraan nilai tenaga dalam
makanan.

Pelajar menjawab soalan.

Pemilihan dan Penyimpanan


Makanan
a. Makanan segar
- Maksud
- Sayur, ikan, daging
Klasifikasi
Pemilihan dan penyimpanan

b. Makanan kering
- Maksud
- Pemilihan dan penyimpanan
Bijirin dan hasil bijirin
Kekacang
Rempah
Sayur-sayuran
Gandum dan beras

Prinsip Memasak
a. Tujuan memasak makanan
b. Prinsip memasak makanan
- Maksud

Guru menyediakan soalan


ujian.

Mengira nilai tenaga dalam makanan


dengan menggunakan Jadual
Komposisi Makanan.

Membuat rujukan secara


individu / kumpulan.

Menyatakan maksud:
- makanan segar
- makanan kering
Menyatakan klasifikasi makanan segar
berikut dan contohnya:
- sayur-sayuran
- ikan
- daging

Kerja lapangan individu /


kumpulan ke pasaraya /
kedai untuk membuat
tinjauan mengenai jenis
makanan yang terdapat di
pasaran.

Menyatakan ciri-ciri semasa memilih


- makanan segar
- makanan kering
Menyatakan kebaikan dan kelemahan:
- makanan segar
- makanan kering
Menyatakan cara menyimpan:
- makanan segar
- makanan kering

Menyatakan tujuan memasak


makanan.
Menyatakan prinsip memasak
makanan.

Membentangkan /
membincang maklumat
yang diperolehi.

Sumber :
Buku Komposisi
Zat Dalam
Makanan
Malaysia
Sumber :
Buku rujukan

Membentang / membuat
laporan mengenai
maklumat yang diperolehi.
Membuat carta / koleksi
makanan kering.
Mempamerkan sumber
makanan sebenar / model
bagi semua nutrien.
Perbincangan tentang
kaedah penyimpanan
bahan makanan.

Kerja dalam kumpulan


membentang / membuat
laporan mengenai
maklumat yang diperolehi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

Sumber :
Buku rujukan

i. Haba kering
Kaedah menggoreng
ii.Haba lembab
Kaedah mengukus
Kaedah merebus
Kaedah merenih
Kaedah merendidih
Kaedah mencelur
c. Ciri hasil masakan yang
menggunakan kaedah haba kering
dan haba lembab.

Menyatakan kaedah memasak


mengunakan haba kering dan haba
lembab.

Menyatakan ciri hasil masakan setiap


kaedah memasak.

23/3 31/3
13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


d. Kesan memasak ke atas bahan
makanan menggunakan haba kering
dan haba lembab daripada aspek
rupa, warna dan tekstur:
- Ikan
- Beras
- Sayur

e. Kelebihan dan kelemahan bagi


setiap kaedah memasak.
f.

Penggunaan alat penjimat masa:


- Pengisar
- Pengadun
- Ketuhar
-

Ketuhar Gelombang Mikro


Pengadun Kopi
Periuk nasi elektrik
Periuk tekanan

Menyatakan kesan haba ke atas


makanan:
- ikan
- beras
- sayur

Kerja dalam kumpulan.

Menyatakan kelebihan dan kelemahan


menggunakan setiap kaedah
memasak.

Melaporkan hasil
pemerhatian.

Menyenaraikan alat penjimat masa


yang digunakan dalam aktiviti
memasak.

Menyenaraikan alat penjimat masa


yang digunakan dalam aktiviti
memasak.
Menyatakan kegunaan setiap alat

Membuat pemerhatian
tentang kesan haba
terhadap makanan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

Sumber :
Buku rujukan
Katalog
peralatan
Alat penjimat
masa

penjimat masa yang digunakan dalam


aktiviti memasak.

14

15

Pengurusan Sajian
a. Perancangan menu
- Maksud:
Menu
Sajian
- Faktor yang mempengaruhi
perancangan menu dalam
penyediaan makanan.
b. Pemilihan menu
- Sajian harian
Sajian utama
Sajian sampingan
Hi-Tea dan Brunch
c. Penyediaan makanan
- Menyedia
- Memasak
- Menyaji
- Mengemas
- Mencuci
d. Penilaian hasil makanan
- Rupa
- Warna
- Tekstur
- Rasa
- Persembahan

Menyatakan maksud menu dan


maksud sajian.

Menyatakan faktor yang


mempengaruhi perancangan menu.
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi perancangan menu.

Menyediakan rancangan
kerja amali.

Sumber :
Buku resipi
Media massa
Alat penjimat
masa

Sumber :
Buku resipi
Alat penjimat
masa

Menyatakan jenis sajian.


Merancang menu untuk sajian harian.

Menyedia perancangan kerja amali.


Menyedia, memasak dan menyaji
mengikut perancangan.

Menjalankan amali
masakan.

Menggunakan alat penjimat masa


dalam menyediakan makanan.
Menilai hasil masakan

Menilai hasil masakan.

Koleksi resipi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

16

17

Sanitasi Makanan
a. Maksud sanitasi makanan
b. Prinsip kebersihan makanan
- Kebersihan diri
- Menyediakan makanan
- Memasak makanan
- Menyaji makanan
- Menyimpan bahan makanan
- Menyimpan makanan yang telah
dimasak

Ulangkaji pelajaran.

Menyatakan maksud sanitasi


makanan.

Menyatakan prinsip kebersihan


makanan.
Menghuraikan prinsip kebersihan
makanan.
Mengaplikasikan prinsip kebersihan
semasa menyedia, memasak, menyaji
serta menyimpan bahan makanan dan
makanan yang telah dimasak.

Pelajar mencatatkan topik-topik penting


dalam peperiksaan nanti.
Pelajar menjawab soalan latih tubi yang
diberikan oleh guru.

Kerja kumpulan.
Melaporkan hasil tinjauan.

Sumber :
Buku rujukan
Penceramah
jemputan

Guru membincangkan
jawapan bagi soalan-soalan
latih tubi yang diberikan
kepada pelajar.

18
19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


2013

Pelajar menjawab soalan.

Guru menyediakan soalan


ujian.

20

25/5 9/6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

MINGGU

TAJUK

21

Pengurusan Keluarga
a. Perkembangan kendiri
i. Kesihatan dan kebersihan diri
Menghindar bau badan
Mencegah bau nafas
Menjaga kulit muka
ii. Imej kendiri
Gaya diri
Penampilan diri

b. Organisasi keluarga
i. Maksud
ii. Struktur keluarga
Keluarga nuklear
Keluarga luas
Keluarga induk
Keluarga poligami
22

iii. Keperluan asas hidup


berkeluarga
Keperluan primer
Keperluan sekunder
iv. Faktor yang mempengaruhi
peranan ahli keluarga
Umur
Gender
Kedudukan ahli keluarga
Status ekonomi keluarga
Sosio budaya
v. Kitaran hidup keluarga

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN

Menyenaraikan alatan dan bahan untuk


:
- menghindar bau badan
- mencegah bau nafas
- menjaga kulit muka

Aktiviti kumpulan.

Mengenal pasti tingkahlaku yang positif


dan negatif.

Demonstrasi.

Menyatakan maksud keluarga.


Mengenal pasti struktur keluarga.
Membanding beza ciri antara jenis
keluarga.

Menerangkan maksud:
- keperluan primer
- keperluan sekunder
Menghuraikan keperluan asas hidup
berkeluarga.
Menyenaraikan faktor yang
mempengaruhi peranan ahli keluarga.
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi peranan ahli keluarga.

Perbincangan.
Menyediakan buku skrap.

Membuat buku skrap.


Sumbangsaran dalam
kumpulan kecil.

CATATAN
Sumber :
Bahan realia
Media elektronik
Media cetak
Penceramah
jemputan

Sumber :
Media cetak
Media elektronik

Pembentangan kajian.

Menyatakan peringkat dalam kitaran


hidup keluarga.
Menerangkan kitaran hidup keluarga.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

vi. Masalahkeluarga pada setiap


peringkat kitaran hidup
Peringkat permulaan
Peringkat perkembangan
Peringkat pengecilan
23

c. Pengurusan sumber keluarga


i. Maksud
ii. Jenis sumber
Sumber manusia
Sumber bukan manusia

Mengenal pasti masalah yang dihadapi


pada setiap peringkat kitaran hidup
keluarga.

Menyatakan maksud pengurusan


sumber.
Menyatakan jenis sumber.
Menyenaraikan contoh setiap jenis
sumber.
Menyenaraikan faktor yang
mempengaruhi pengurusan sumber
keluarga.

iii. Faktor yang mempengaruhi


pengurusan sumber manusia
dan sumber bukan manusia :
Taraf pendidikan keluarga
Sosio ekonomi keluarga
Sikap dan amalan
Saiz, komposisi dan kitaran
hidup keluarga
Lokasi tempat kediaman
keluarga
iv. Merancang pengurusan
sumber keluarga
Tujuan utama belanjawan
kendiri / keluarga
Merancang penggunaan
sumber
Jenis sumber yang
diperlukan
Kuantiti sumber
Ciri sumber
Cara untuk mendapatkan
sumber

Menerangkan faktor yang


mempengaruhi pengurusan sumber
keluarga.

Menyenaraikan perkara yang perlu


dipertimbangkan semasa mengurus
sumber.
Menerangkan pengurusan sumber
keluarga untuk mencapai sesuatu
matlamat.

Perbincangan.
Merancang belanjawan
bulanan kendiri / keluarga.
Pembentangan.

Sumber :
Buku Penyata
Kewangan
Media elektronik
Media cetak

Melapor hasil belanjawan.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

24

25

Tempat Kediaman dan Teknologi


a. Tempat kediaman yang selesa
i. Faktor yang mempengaruhi
pemilihan tempat kediaman.
Keperluan
Pendapatan
Keselamatan
Kejiranan
Estetika
Infrastruktur
ii. Pengaruh teknologi terhadap
pengurusan tempat
kediaman.
Masa
Tenaga
Perbelanjaan
Keselamatan
Kualiti hidup
Kajian Fabrik
a. Klasifikasi fabrik
i. Gentian asli
Tumbuhan kapas, linen
Haiwan sutera, benang sayat
ii.Gentian buatan
Selulosa terjana semula
Viskos, asetat, triasetat
Sintetik
poliamida / nilon
poliester, akrilik
b. Ciri gentian asli dan gentian
buatan

Menyenaraikan faktor yang


mempengaruhi pemilihan tempat
kediaman.
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi pemilihan tempat
kediaman.

Kerja lapangan.
Menyediakan folio.
Melaporkan tugasan.

Sumber :
Media cetak
Media elektronik
Model rumah /
diorama

Membuat buku skrap.

Menyenaraikan pengaruh teknologi


terhadap pengurusan tempat
kediaman.
Menerangkan pengaruh teknologi
dalam pengurusan tempat kediaman.

Ujikaji tentang fabrik.

Menyatakan klasifikasi fabrik mengikut


gentian.
Mengenal pasti sumber gentian asli dan
sumber gentian buatan.
Menyatakan contoh bagi setiap sumber
gentian asli dan gentian buatan.

Lawatan

Sumber :
Bahan realia
Majalah
berkaitan
Carta contoh
fabrik

Menyatakan ciri gentian asli dan


gentian buatan.
Membandingbeza ciri gentian asli dan
gentian buatan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

10

26
27

UJIAN TOPIKAL 2
Peralatan Jahitan
a. Pemilihan, penggunaan dan
penjagaan alatan dan bahan
jahitan.
i. Alatan mengukur
Pita ukur
Pembaris
ii. Alatan mendraf
Pembaris sesiku
Pembaris melengkung
iii.
Alatan menanda
Roda surih
Karbon tukang jahit
Kapur tukang jahit
iv.
Alatan menggunting
Gunting
Snipper
v. Alatan menekan
Seterika
Bod seterika
vi.
Alatan menjahit
Mesin jahit
Jarum tangan
vii. Alatan lain
Jarum peniti
Threader
Jidal
Peretas jahitan

Pelajar menjawab soalan.

Menerangkan pemilihan, penggunaan


dan penjagaan alat jahitan.

Guru menyediakan soalan


ujian.
Hands-on

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

Sumber :
Bahan realia
Carta yang
berkaitan
Lutsinar
bermaklumat

11

28

29

Pemilihan Pakaian
a. Stail pakaian
i. Pemilihan stail pakaian yang
formal dan kasual, sesuai
dengan bentuk badan:
Tinggi dan gempal
Tinggi dan langsing
Rendah dan gempal
Rendah dan langsing
ii. Penggunaan croquis dalam
melakar stail pakaian.

Membuat Pakaian
a. Perancangan
i. Pemilihan stail pakaian
sendiri yang mengandungi
proses berikut:
Penghilangan gelembung
- kedut lepas
- lisu pemadan
Kelim
- kelim belah kangkung
- kellim betawi
Belah
- belah slip berlapik
- belah berzip
Garis leher
- lapik
- kolar lurus
Penyudah tepi
- Kelepet
- Kun

Mengenal pasti jenis bentuk badan.

Menyediakan buku skrap.


Memperaga pakaian.
Menilai buku skrap.

Sumber :
Majalah
Internet
Bahan realia
Croquis
CAD

Menggunakan croquis untuk melakar


stail pakaian mengikut bentuk badan.
Melakar stail fesyen pakaian yang
sesuai dengan bentuk badan.
Mengenal pasti setiap proses jahitan
dan menanamkan jenis proses
tersebut.
Menghuraikan setiap proses jahitan.
Menyatakan langkah penyediaan setiap
jenis proses jahitan.

Tugasan individu.
Hands-on

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

Sumber :
Croquis
Buku fesyen
Carta proses
jahitan

12

Lengan
- lengan padanan rata
Kancing
- cangkuk dan palang
30

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

10/8 18/8

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

30

b. Pelaksanaan
i. Menyediakan pola

31
32

i.

Membentang dan menyusun


atur pola.

Menamakan tanda pola.


Melakar pola
Mengubah suai pola atau melakar pola
mengikut ukuran badan sendiri.

Tugasan individu.

Menyatakan peraturan menyusun atur


pola di atas fabrik.
Membentang fabrik dan menyusun
atur pola.

Tugasan individu.

33

ii. Menggunting.

iv. Menjahit dan menekan


34

35

Ulangkaji pelajaran.

Hands-on

Hands-on

Sumber :
Alatan jahitan
Bahan jahitan

Sumber :
Alatan jahitan
Bahan jahitan

Menyatakan peraturan menggunting


fabrik.
Menggunting fabrik.
Menyatakan tujuan menekan setiap
proses jahitan semasa menjahit
pakaian.
Menjahit pakaian dan menekan pada
setiap proses jahiatan.

Pelajar mencatatkan topic-topik penting


dalam peperiksaan nanti.
Pelajar menjawab soalan latih tubi yang
diberikan oleh guru.

Guru membincangkan
jawapan bagi soalan-soalan
latih tubi yang diberikan
kepada pelajar.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

13

36

Ulangkaji pelajaran.

Pelajar mencatatkan topic-topik penting


dalam peperiksaan nanti.
Pelajar menjawab soalan latih tubi yang
diberikan oleh guru.

Guru membincangkan
jawapan bagi soalan-soalan
latih tubi yang diberikan
kepada pelajar.

37
38

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

Pelajar menjawab soalan.

Guru menyediakan soalan.

39
40

Menyiap dan Mengemaskini Kerja


Kursus

Pelajar menyiapkan elemen-elemen dalam


Kerja Kursus.
Pelajar juga menulis laporan-laporan bagi
setiap elemen.

Guru membantu pelajarpelajar menyiapkan Kerja


Kursus mereka.

41

Menyiap dan Mengemaskini Kerja


Kursus

Pelajar menyiapkan elemen-elemen dalam


Kerja Kursus.
Pelajar juga menulis laporan-laporan bagi
setiap elemen.

Guru membantu pelajarpelajar menyiapkan Kerja


Kursus mereka.

Membersihkan alatan, mesin dan


perkakasan.
Menyusun atur alatan dan perkakasan.
Menyapu lantai bengkel.

Guru memberi arahan.

42

16/11/2013
1/1/2014

Penyenggaraan Bengkel Kerja Kayu

Guru memantau kerja


pelajar.

CUTI AKHIR TAHUN 2013

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN ERT 2015 / Ting. 4/SitiTanjungManan

14