PERATURAN PERTANDINGAN KUIZ PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT ZON KUALA KETIL TAHUN 2010

1 Pertandingan dijalankan secara kalah mati. 2 Satu pasukan terdiri daripada 3 orang peserta. 3 Pertandingan diadakan sebanyak tiga pusingan. 4 Soalan-soalan akan dibaca oleh juru kuiz sebanyak dua kali. 5 Peserta diminta menjawab dalam masa 10 saat, cukup masa loceng akan dibunyikan, menandakan masa menjawab telah tamat. 6 Jawapan bagi soalan objektif hanya dibenarkan menjawab SEKALI saha 7 Jawapan yang tepat dan betul akan diberi 2 markah. 8 Soalan yang tidak dapat dijawab, tidak akan dibuka kepada pembantu ataupun pasukan lain. 9 Johan akan ditentukan mengikut pungutan markah terbanyak. 10 Sekiranya berlaku keputusan SERI dalam pungutan markah untuk menentukan JOHAN maka: 10.1 Juru kuiz hendaklah meneruskan soalan kepada pasukan yang berkenaan sebanyak satu pusingan. 10.2 Sekiranya masih juga SERI, maka satu soalan tambahan akan diberikan. 11 Keputusan panel juri adalah muktamad.

AN ISLAM 2010

elah tamat. b SEKALI sahaja.

ada pembantu

nyak. ah untuk pasukan yang

mbahan akan

SOALAN KUIZ PENDIDIKAN ISLAM MTQ SEKOLAH RENDAH ZON KUALA KETIL PERINGKAT AKHIR PUSINGAN PERTAMA Kumpulan 1: Soalan: Peserta Pertama Berapakah bilangan huruf izhar halqi? (A)5 (B)6 (C)3 (B)6 Peserta Pertama Berapakah bilangan huruf idgham bila ghunnah? (A)2 (B)4 (C)6 (A)2 Peserta Pertama Berapakah bilangan bagi huruf ikhfak haqiqi? ( A ) 10 ( B ) 15 ( C ) 25 ( B ) 15 Peserta ke-2 Apakah hukum bagi nun sakinah ( ) bertemu dengan lam ( ( A ) idgham bila ghunnah ( B ) idgham ma'al ghunnah

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 1: Soalan:

)?

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

( A ) idgham bila ghunnah Peserta ke-2 Apakah hukum bagi nun sakinah ( ) bertemu huruf ta' ( ) ( A ) izhar halqi ( B ) idgham ma'al ghunnah ( C ) ikhfak haqiqi ( C ) ikhfak haqiqi Peserta ke-2 Apakah hukum bagi nun sakinah ( ) bertemu huruf 'ain ( ) ( A ) izhar halqi ( B ) ikhfak haqiqi ( C ) iqlab ( A ) izhar halqi Peserta ke-3 Surah al-Qadr mengandungi berapa ayat? ( A ) 8 ayat ( B ) 7 ayat ( C ) 5 ayat Peserta ke-3 Surah al-Syarh(Syarah) mengandungi berapa ayat? ( A ) 8 ayat ( B ) 10 ayat ( A ) 8 ayat Peserta ke-3 Surah at-Tiin mengandungi berapa ayat? ( A ) 10 ayat ( B ) 8 ayat ( B ) 8 ayat

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 1: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan:

H ZON KUALA KETIL

am (

)? ( C ) iqlab

C ) ikhfak haqiqi

( C ) 5 ayat

( C ) 12 ayat

( C ) 9 ayat

SOALAN KUIZ PENDIDIKAN ISLAM MTQ SEKOLAH RENDAH ZON KUALA KETIL PERINGKAT AKHIR PUSINGAN KEDUA Kumpulan 1: Soalan: Peserta Pertama Apa erti Iradat? a) Allah Maha Berkuasa

b) Allah Maha berkehendak

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

b) Allah Maha berkehendak Peserta Pertama Antara tujuan beriman dengan Iradat Allah ialah : a)Berputus asa b) malas berusaha

c) Tawakal kepada Allah

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

c) Tawakal kepada Allah Peserta Pertama Allah Maha Sabar dan tidak bersifat terburu-buru ialah maksud bagi nama Allah …. a) As-Sobur b) Al-Hayat c) Iradat a) As-Sobur Peserta ke-2 Yang manakah bukan anggota tayammum? a) Kaki b) Muka c) Tangan hingga siku a) Kaki Peserta ke-2 Salah satu daripada syarat-syarat tayamum ialah: a) niat b) tayamum apabila masuk waktu solat fardu b) tayamum apabila masuk waktu solat fardu Peserta ke-2 Amalan sunat yang sangat dituntut dalam solat,jika ditinggalkan disunatkan sujud sahwi… a) sunat ab'adh b) sunat haiat c) sunat muakkad a) sunat ab'adh Peserta ke-3 Pada bulan Zulhijjah, Tahun ke-12 Kerasulan telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu ……. a) Isra' Mikraj b) Perjanjian Aqabah ke-2 b) Perjanjian Aqabah ke-2 Peserta ke-3 Isra' ialah perjalanan Nabi dari ……………. a) Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa

Jawapan: Kumpulan 1: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 1: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

b) Masjidil Aqsa ke Masjid Nabawi c) Masjidil Haram ke Masjid Nabawi

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

a) Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Peserta ke-3 Ketika berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ditemani oleh ……………………. a) Ali bin Abu Talib b) Umar bin Al-Khattab c) Abu Bakar

Jawapan:

H ZON KUALA KETIL

c) Allah Maha Esa

Tawakal kepada Allah

ksud bagi nama Allah ….

c) menyapu muka

galkan disunatkan sujud sunat muakkad

satu peristiwa penting, c) Hijrah ke Habsyah

qsa ke Masjid Nabawi ram ke Masjid Nabawi

eh ……………………. c) Abu Bakar

SOALAN KUIZ PENDIDIKAN ISLAM MTQ SEKOLAH RENDAH ZON KUALA KETIL PERINGKAT AKHIR PUSINGAN KETIGA Kumpulan 1: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

Peserta Pertama Bilakah puasa mula difardukan ke atas umat Islam? A) Tahun Pertama Hijrah B) Tahun Ke-2 Hijrah C) Tahun Pertama Kerasulan B) Tahun Ke-2 Hijrah Peserta Pertama Di antara hari-hari berikut, yang manakah hari yang diharamkan berpuasa? A) 30hb. Zulhijjah B) 30hb. Syawal C) 30hb. Syaaban C) 30hb. Syaaban Peserta Pertama 11, 12 dan 13 Zulhijjah juga dikenali dengan nama …………………………… A) Hari Tasyriq B) Hari Syak C) Ma'al Hijrah A) Hari Tasyriq

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 1: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 1: Soalan:

Peserta ke-2 Perjanjian yang dipersetujui dan disepakati oleh seluruh penduduk Madinah telah membawa kepada terbentuknya satu perlembagaan yang dikenali sebagai … A) Piagam Madinah B) Perjanjian Aqabah C) Perjanjian Hudaibiyah A) Piagam Madinah Peserta ke-2 Bai'atur Ridwan ialah ikrar menuntut bela selepas mendengar khabar seorang sahabat Rasulullah telah dibunuh. Siapakah sahabat tersebut? A) Hamzah bin Abdul Mutalib B) Khalid bin Al Walid C) Usman ibn al-A C) Usman ibn al-Affan Peserta ke-2 Apakah nama wakil pihak Quraisy Mekah dalam Perjanjian Hudaibiyah A) Suhail bin Amru B) Abu Sufian bin Harb C) Abbas bin Abdul Mutalib A) Suhail bin Amru Peserta ke-3 Sebaik melangkah masuk ke masjid, kita digalakkan terlebih dahulu ……………. A) solat sunat tahiyatul masjid B) membaca surah yaasin C) memberi salam kepada para jamaah A) solat sunat tahiyatul masjid Peserta ke-3 Perkara berikut perlu dititikberatkan ketika berada di kawasan perkelahan, kecuali ………………………………….. A) menjaga kebersihan persekitaran B) membakar sampah sarap sebelum pulang C) berkelakuan sopan B) membakar sampah sarap sebelum pulang Peserta ke-3 Gelaran bagi pembaca khutbah sebelum solat Jumaat ialah …………………………. A) Tuan Imam B) Tuan Kadi C) Khatib C) Khatib

Jawapan: Kumpulan 2: Soalan:

Jawapan: Kumpulan 3: Soalan:

Jawapan:

A KETIL

0hb. Syaaban

k Madinah yang sebagai … udaibiyah

sman ibn al-Affan

………….

para jamaah

………….