Anda di halaman 1dari 6

B1D2E1

NILAI: AMANAH

BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
NAMA:........................................................

TINGKATAN:............................

TARIKH:....................................................
BAND 1

Nyatakan betul atau salah bagi setiap pernyataan yang berikut.


Bil
Keterangan
1
Memulangkan barang yang dijumpai kepada pemilik barang tersebut.
2

Kita tidak seharusnya membocorkan rahsia orang lain.

Orang yang amanah tidak akan dihormati oleh orang lain.

Berpegang teguh kepada janji merupakan salah satu ciri amanah.

Orang yang memegang jawatan bendahari menggunakan wang


persatuan untuk kegunaan sendiri.
Amanah merupakan sikap yang terpuji.

Jawapan

SKALA RUBRIK
CEMERLANG
BAIK
MEMUASKAN

Murid menepati sekurang-kurangnya 5 hingga 6 kriteria yang


dinyatakan
Murid menepati sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kriteria yang
dinyatakan
Murid menepati sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kriteria yang
dinyatakan

B2D2E1
NILAI: AMANAH

BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
NAMA:........................................................

TINGKATAN:............................

TARIKH:....................................................
BAND 2
Padankan pernyataan A dengan pernyataan B supaya menjadi ayat yang lengkap.

Pernyataan A

Pernyataan B

mestilah menepati janji

1.Orang yang amanah tidak akan

bercakap bohong, menipu atau


mencuri

2. Apabila berjanji kita

yang diamanahkan kepada kita


3. Bersikap jujur adalah

4. Kita haruslah menjaga harta


orang lain

orang lain akan sentiasa


mempercayai diri kita

5. Apabila kita bersikap amanah

amalan terpuji

SKALA RUBRIK
CEMERLANG

Murid menepati semua kriteria yang dinyatakan

BAIK

Murid menepati sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kriteria yang


dinyatakan
Murid menepati sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kriteria yang
dinyatakan

MEMUASKAN

B3D2E1
NILAI: AMANAH

BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
NAMA:........................................................

TINGKATAN:............................

TARIKH:....................................................
BAND 3
Lengkapkan peta minda yang berikut.

Amalan sikap
AMANAH
di sekolah

SKALA RUBRIK
CEMERLANG

Murid menepati semua kriteria yang dinyatakan

BAIK

Murid menepati sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kriteria yang


dinyatakan
Murid menepati sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kriteria yang
dinyatakan

MEMUASKAN

B4D2E1
NILAI: AMANAH

BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
NAMA:........................................................

TINGKATAN:............................

TARIKH:....................................................
BAND 4

Jelaskan bagaimanakah anda menjalankan tugas-tugas sebagai bendahari kelas agar


anda dipercayai oleh guru-guru dan rakan-rakan.

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

SKALA RUBRIK
CEMERLANG

Murid menepati semua kriteria yang dinyatakan

BAIK

Murid menepati sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kriteria yang


dinyatakan
Murid menepati sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kriteria yang
dinyatakan

MEMUASKAN

B5D2E1
NILAI: AMANAH

BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
NAMA:........................................................

TINGKATAN:............................

TARIKH:....................................................
BAND 5
Nyatakan tindakan anda bagi situasi yang berikut.

Rajan memberikan RM5 kepada pekerja gerai


makanan untuk semangkuk mee yang
berharga RM2. Pekerja tersebut telah
memulangkan baki wang kepada Rajan
sebanyak RM4. Rajan telah memulangkan
wang yang terlebih kepada pekerja tersebut.

1. Apakah nilai yang diamalkan oleh Rajan? (1 markah)


.................................................................................................................................................
2. Wajarkah tindakan Rajan? Mengapa? (4 markah)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

SKALA RUBRIK
CEMERLANG
BAIK
MEMUASKAN

Murid mendapat markah penuh.


Murid mendapat sekurang-kurangnya 3 hingga 4 markah.
Murid mendapat sekurang-kurangnya 1 hingga 2 markah.

B6D2E1
NILAI: AMANAH

BORANG SENARAI SEMAK (UNTUK PELAJAR)


PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
NAMA:........................................................

TINGKATAN:............................

TARIKH:....................................................

MASA:.........................................

BAND 6

Disahkan oleh,
........................................................