Anda di halaman 1dari 1

Secara

keseluruhannya
,
dapatlah
dirumuskan satu pengertian yang menyeluruh
bahawa intipati melepak adalah suatu aktiviti
atau perbuatan duduk secara santai dan
bersahaja yang dilakukan oleh seseorang individu
sama ada secara bersendirian atau berkumpulan
di sesuatu tempat yang khusus pada satu-satu
masa .
Tujuan
melepak
yang
dilakukan
oleh
seseorang individu boleh sahaja menyerlahkan
niat asal perbuatannya sama ada untuk tujuan
positif ataupun cenderung ke arah negatif .
Melepak tidak khusus kepada satu golongan
manusia sahaja malah aktiviti ini melibatkan
pelbagai peringkat usia sama ada individu itu
lelaki atau perempuan .
Dalam konteks kajian ini , skop pengertian
merujuk kepada kegiatan melepak di kalangan
pelajar sekolah di mana ia memberi impak negatif
sama ada kepada institusi pendidikan , sahsiah
pelajar , komuniti dan masyarakat , serta negara
khususnya .

Budaya lepak ialah amalan berkumpul tanpa arah tujuan,


matlamat, objektif, hala tuju, misi dan visi, biasanya oleh
golongan remaja. Mereka memerhati orang ramai yang lalulalang di situ, kadang-kadang sambil bermain lagu atau
menghisap
rokok. Adakalanya
mereka
mengusik
gadis-gadis
Melepak ditakrifkan
sebagai tidak
melakukan
apa-apa
perkara
yang
lalu
dengan
bersiul
atau
gelak
ketawa
yang
berlebihan
yang bermanfaat dan produktif untuk satu jangka masa
yang
dengan
yang tidak
menentu.
Budaya lepak ini
juga.
lama di keadaan
sesuatu tempat
khususnya
di tempat-tempat
awam
Melepak ialah amalan negatif di kalangan remaja yang
Aktiviti
merehatkan
diri
di
sesuatu
tempat
yang
tertentu
sama
sering dikaitkan dengan kegiatan jenayah.
menghabiskan
masa tanpa
tertentu juga
dan ditakrifkan
melakukan
ada
secara sendirian
atau tujuan
berkumpulan
perkara
yang :tidak
faedah
di mana
situasi
ini sangat
sebagai
Sumber
melepak
Portal
. memberi
Rasmi 1Klik
kelolaan
Jabatan
Penerangan
menyedihkan kerana dalam jangka masa panjang , Malaysia
ia akan
Sumber
: Buku
Gejala
UrlSosial
Dalam Masyarakat Islam :
merosakkan
masa
depan
bangsa
.:
http://pmr.penerangan.gov.my/
Punca dan Penyelesaian
Sumber : Kamus Dewan
terbitan
https://ms.wikipedia.org/wiki/Budaya_lepak
Bahasa
Utusan
danPublications
Pustaka Edisi
tahun
Keempat
2003