Anda di halaman 1dari 1

Bab 15 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)


Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
Usaha sama negara-negara ASEAN

Matlamat

Mengurangkan atau menghapuskan tarif bagi


barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara
ASEAN
Mengukuhkan kedudukan ASEAN dalam pasaran
global

Meningkatkan pelaburan di negara-negara ASEAN


Faedah
Pasaran yang luas dan bersaing pada peringkat
antarabangsa

ITeach Geografi Tingkatan 5

Soalan Tahun Lepas


Soalan Tahun Lepas

Anda mungkin juga menyukai