Anda di halaman 1dari 3

Melaka telah menjalinkan dua bentuk hubungan luar iaitu , dengan kerajaan serantau dan

hubungan antarabangsa . Dasar luar Melaka serta kedudukan setiap kerajaan dalam hubungan
mereke dengan Melaka adalah jelas . Ini bertujuan untuk menjamin keselamatan Melaka dan
kepentingan perdagangan antarabangsa Melaka . Hubungan diplomatik dan perdagangan
dijalin dengan kerajaan-kerajaan serantau seperti Pasai , Jawa , Siak dan Kampar . Manakala
hubungan diplomatik dan perdagangan antarabangsa dijalinkan dengan kerajaan-kerajaan
seperti China , Siam , Ryukyu (Jepun) , Gujerat dan Tanah Arab.

1.

Hubungan Serantau

Hubungan Melaka dengan Pasai

Hubungan ini terjalin melalui perkahwinan antara Sultan Melaka , Iskandar Syah dengan
puteri Pasai dan memeluk agama islam . Ianya juga terjalin kerana pertukaran pendapat
mengenai soal-soal hukum agama . Selain itu , perasaan hormat-menghormati dan tolongmenolong sentisa wujud antara Melaka dengan Pasai . Hubungan mereka dianggap setaraf
kerana istilah salam digunakan apabila berutus surat antara mereka dan apabila berlakunya
huru-hara di Pasai , kerajaan Melaka akan menghantar pembesar dan tenteranya untuk
membantu . Seterusnya , telah wujud hubungan perdagangan antara Melaka dan Pasai apabila
Melaka memperolehi lada hitam , emas dan beras danri Pasai .

Hubungan Melaka dengan Jawa

Hubungan Melaka dengan Jawa hanyalah melalui hubungan perdagangan . Dimana , Melaka
memperolehi bekalan beras , bahan makanan dan rempah di Jawa . Ini menyebabkan
hubungan Melaka dengnan Jawa kekal .

Hubungan Melaka dengan Siak dan Kampar

Hubungan Melaka dengan Siak dan Kampar juga hanyalah hubungan perdagangan dimana
disana Melaka akan memperolehi emas . Selain itu juga , kedua-dua buah kerajaan ini
merupakan kerajaan yang ditakluki oleh Melaka untuk menguasai hasil dagangan negerinegeri tersebut. Siak juga diberi taraf naungan oleh Melaka . Negeri-negeri ini memiliki taraf
yang rendah daripada kerajaan Melaka kerana apabila negeri-negeri ini berutus surat ke
Melaka , mereka menggunakan istilah sembah . Selain itu juga , mereka akan menghantar ufti
dalam bentuk wang atau barangan ke Melaka . Apabila Sultan membuat lawatan ke luar
Negara , baginda turut diiringi oleh raja negeri-negeri terbabit . Contohnya , Sultan Mansor
Syah diiringi oleh raja-raja dari Palembang , Jambi dan Lingga apabila melawat Majapahit.

2.

Hubungan Antarabangsa

Hubungan Melaka dengan China

Hubungan Melaka dengan China bermula daripada lawatan duta China iaitu , Laksamana Yin
Ching ke Melaka pada tahun 1404 . Hubungan ini dipereratkan lagi dengan pengiktirafan
yang diberikan China kepada Melaka . Ini menyebabkan Melaka dikira beruntung kerana
mendapat bantuan-bantuan seperti keselamatan dari China yang menyebabkan Melak tidak
lagi diancam oleh Siam dan Majapahit.

Hubungan Melaka dengan Siam

Hubungan diplomatik Melaka dan Siam pula bermula apabila Siam telah menjadi ancaman
Melaka sejak awal-awal lagi kerana semasa Parameswara di Temasik . Baginda telah
membunuh Temagi iaitu wakil dari Siam . Hubungan Melaka dan Siam terjalin dengan
penghantaraan utusan diplomatik yang diwakili oleh Tuan Telani dan Menteri Jana Putera ke
Siam . Melaka mahu menjalinkan hubungan baik dengan Siam demi kepentingan ekonomi .
Siam telah membekalkan beras , bahan makanan dan kayu jati ke Melaka .

Hubungan Melaka dengan Ryukyu ( Jepun )

Hubungan Melaka dengan Ryukyu juga terjalin . Mereka telah menjalinkan hubungan
perdagangan dan diplomatik dengan Kepulauan Ryukyu ( Jepun ) antara tahun 1460 hingga
1480 . Raja Ryukyu juga telah menerima suratt daripada Sultan Mansor Syah . Dan didalam
surat tersebut , Sultan Mansor Syah telah menyatakan bahawa pedagang-pedagang dari
Ryukyu telah melanggar peraturan undang-undang Melaka semasa berdagang di Melaka .
Raja Ryukyu membalas surat dengan menyatakan mereka akan akur dengan peraturan dan
undang-undang Melaka . Ini menunjukan bahawa , Raja Ryukyu menyanjung tinggi
kedaulatan kerajaan Melaka .

Hubungan Melaka dengan Gujerat

Melaka juga menjalinkan hubungan perdagangan dengan Gujerat . Para pedagang dari
Gujerat ini membekalkan kain kepada Melaka . Pedagang Gujerat yang memerlukan rempah
ratus dari Kepulauan Melayu telah diberi oleh Melaka . Pedagang Gujerat juga telah
menyebarkan agama Islam ke Melaka .

Hubungan Melaka dengan Tanah Arab

Para pedagang arab yang datang ke Melaka untuk memperolehi emas dan juga rempah ratus
dari Kepulauan Melayu sebagaimana Gujaret . Melaka pula membeli barangan dagangan
mereka iaitu kain sutera dan teh dari China. Pedagang-pedagang arab ini juga membantu
untuk megembangkan agama Islam ke Melaka seperti mana Gujerat . Ini bermakna , Melaka
juga terdiri daripada kerajaan awal yang menerima agama Islam di Semenanjung Tanah
Melayu .

Pusat Perkembangan Agama Islam

Antara kerajaan awal yang menerima agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu ialah
Kedah di sekitar abad ke-9 . Penemuan batu nisan di Tanjung Inggeris , Kedah , Terengganu
pada abad ke-13 . Penemuan batu bersurat di Kuala Berang , Terengganu . Pada abad ke15 , agama Islam mula bertapak di Melaka , apabila Iskandar Syah memeluk agama Islam .