Anda di halaman 1dari 9

|Wujud

Sifat Allah yang pertama yaitu Wujud. Wujud artinya ada.


Umat muslim yang beriman meyakini bahwa Allah swt ada. Untuk itulah kita
tidak boleh meragukan atau mempertanyakan keberadaanNya. Keimanan
seseorang akan membuatnya dapat berpikir dengan akal sehat bahwa alam
semesta beserta isinya ada karna Allah yang menciptakannya.

Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi
dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam
kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula)
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci
Allah, Rabb semesta alam (QS. Al-Araf :54)
|
Qidam

Qidam berarti dahulu atau awal. Sifat Allah ini menandakan


bahwa Allah swt sebagai Pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan
isinya yang Ia ciptakan.

Dialah yang Awal dan yang Akhir, yang Zhahir dan yang Bathin; dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Hadid :3)
.
|
Baqa

Sifat Allah Baqa yaitu kekal. Manusia, hewan ,tumbuhan, dan


makhluk lainnya selain Allah akan mati dan hancur. Kita akan kembali kepadaNya
dan itu pasti. Hanya Allah lah yang kekal.

Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabb-mu yang
mempunyai kebesaran dan kemuliaan (QS. Ar-Rahman :26-27)
.
|
Mukhalafatu lil hawadits

Sifat Allah ini artinya adalah Allah berbeda dengan


ciptaanNya. Itulah keistimewaan dan Keagungan Allah swt.

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha
Mendengar lagi Maha Melihat (QS. Asy-Syura :11)
.
|
Qiyamuhu binafsihi

Sifat Allah selanjutnya yaitu Qiyamuhu binafsihi, yang artinya


Allah berdiri sendiri. Allah menciptakan alam semesta, membuat takdir,
menghadirkan surga dan neraka, dan lain sebagainya, tanpa bantuan makhluk
apapun. Berbeda dengan manusia yang sangat lemah, pastinya membutuhkan
satu sama lain.

ALLAH, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal
lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya (QS. Ali-Imran :2)
|
Wahdaniyyah

Sifat Allah Wahdaniyyah yaitu esa atau tunggal. Hal ini sesuai
dengan kalimat syahadat, Asyhadu alaa ilaa ha illallah, Tiada Tuhan selain Allah.

Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain ALLAH, tentulah keduanya
itu sudah rusak binasa. Maka Maha Suci ALLAH yang mempunyai Arsy daripada
apa yang mereka sifatkan (QS. Al-Anbiya :22)
|
Qudrat

Qudrat adalah berkuasa. Sifat Allah ini berarti Allah berkuasa


atas segala yang ada atau yang telah Ia ciptakan. Kekuasaan Allah sangat
berbeda dengan kekuasaan manusia di dunia.
Allah memiliki kuasa terhadap hidup dan mati segala makhluk. Kekuasaan Allah
itu sungguh besar dan tidak terbatas, sedangkan kekuasaan manusia di dunia
dapat hilang atas kuasa Allah swt.

Sesungguhnya ALLAH berkuasa atas segala sesuatu (QS. Al-Baqarah :20)


|
Iradat

Iradat berarti berkehendak. Sifat Allah ini menandakan bahwa


Allah swt memiliki kehendak atas semua ciptaanNya. Bila Allah telah
berkehendak terhadap takdir atau nasib seseorang, maka ia takkan dapat
mengelak atau menolaknya. Manusia hanya dapat berusaha dan berdoa, namun
Allah lah yang menentukan. Kehendak Allah ini juga atas kemauan Allah tanpa
ada campur tangan dari manusia atau makhluk lainnya.

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki


(QS. Hud: 107)
|
Ilmu

Ilmu artinya mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,


meskipun pada hal yang tidak terlihat. Tiada yang luput dari penglihatan Allah.

Katakanlah (kepada mereka): Apakah kamu akan memberitahukan kepada


ALLAH tentang agamamu (keyakinanmu), padahal ALLAH mengetahui apa yang
ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan ALLAH Maha Mengetahui segala
sesuatu (QS. Al-Hujurt :16)
.
|
Hayat

Sifat Allah Hayat atau Hidup. Namun hidupnya Allah tidak


seperti manusia, karena Allah yang menghidupkan manusia. Manusia bisa mati,
Allah tidak mati, Ia akan hidup terus selama-lamanya.

Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia yang Hidup kekal
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur
(QS. Al-Baqarah :255)
.
|
Samun

Sifat Allah Samun atau mendengar. Allah selalu mendengar


semua hal yang diucapkan manusia, meskipun ia berbicara dengan halusnya
atau tidak terdengar sama sekali.
Pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak akan pernah sirna.

Dan Allah-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Maidah :76)
.
|
Basar

Basar artinya melihat. Penglihatan Allah juga tidak terbatas.


Ia dapat melihat semua yang kita lakukan meskipun kita melakukan sesuatu
secara sembunyi-sembunyi.
Allah mampu melihat, naik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun
kasat mata. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Maha Sempurna.

Sesungguhnya ALLAH mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hujurat :18)
|
Kalam

Kalam artinya berfirman. Sifat Allah ini dapat kita lihat dengan
adanya Al Quran sebagai petunjuk yang benar bagi manusia di dunia. Al Quran
merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.

Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung (QS. An-Nisa :164)
|
Qadirun

Sifat Allah ini berarti Allah adalah Dzat yang Maha Berkuasa.
Allah tidak lemah, Ia berkuasa penuh atas seluruh makhluk dan ciptaanNya.

Sesungguhnya Alllah berkuasa atas segala sesuatu (QS. Al Baqarah :20)

.
|
Muridun

Allah memiliki sifat Muridun, yaitu sebagai Dzat Yang Maha


Berkehendak.
Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia.

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Melaksanakan apa yang Dia kehendaki (QS.


Hud :107)
.
.
|
Alimun

Sifat Allah Alimun, yaitu Dzat Yang Maha Mengetahui. Allah


mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi.
Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia.

Dan Alllah Maha Mengetahui sesuatu (QS. An Nisa :176)


.
|
Hayyun

Allah adalah Dzat Yang Hidup.


Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah.

Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati (QS. Al
Furqon :58)
.
.
|
Samiun

Allah adalah Dzat Yang Maha Mendengar.


Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambaNya.

Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (QS. Al Baqoroh :256)


.
.
|
Basirun

Allah adalah Dzat Yang Maha Melihat. Sifat Allah ini tidak
terbatas seperti halnya penglihatan manusia.
Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu
berbuat baik.

Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al Hujurat :18)
|
Mutakallimun

Sifat Allah ini berarti Yang Berbicara. Allah tidak bisu, Ia berbicara
atau berfirman melalui ayat-ayat Al Quran.
Bila Al Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk
terhadap Allah swt.