Anda di halaman 1dari 1

DAKWAH YANG MUNTIJAH ADALAH DAKWAH YANG BERBARISKAN HALAQAH, TANPA ADANYA HALAQA

H YANG MUNTIJAH DAKWAH


BERUBAH MENJADI SYIAR BELAKA YANG KURANG ARTINYA DALAM PEMBENTUKAN UMAT YANG TAN
GGUH, PADAHAL DENGAN PEMBENTUKAN'UMAT
YANG TANGGUH, UMAT ISLAM DAPAT MAJU DAN MENGALAHKAN MUSUH MUSUHNYA.HALAQAH BERAW
AL DARI IKHWANUL MUSLIMIN PADA TAHUN 1928
DI MESIR YANG DIPELOPORI OLEH IMAM HASAN AL BANNA..
HALAQAH ATAU YANG BIASA KITA KENAL DENGAN USRAH ADALAH SEKUMPULAN ORANG MUSLIM Y
ANG TERDIRI DARI PESERTAHALAQAH DAN
MURABBI YANG INGIN MEMPELAJARI DAN MENGAMALKAN ISLAM SECARA SERIUS SEHINGGA KEHI
DUPAN MEREKA NUANSA ISLAMI
MURABBI BEKERJASAMA DENGAN PESERTA DENGAN TUJUAN TERBENTUKNYA MUSLIM YANG ISLAMI
DAN BERKARAKTER DA'I

Anda mungkin juga menyukai