P. 1
borang tukar sekolah

borang tukar sekolah

4.6

|Views: 2,839|Likes:
Dipublikasikan oleh abahspa@lmm
Borang pertukaran pelajar antara Maktab Mahmud
Borang pertukaran pelajar antara Maktab Mahmud

More info:

Published by: abahspa@lmm on May 05, 2008
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

BAHAGI AN PENGURUSAN AKADEMIK

DAN PEMBANGUNAN KEMANUSI AAN
LEMBAGA MAKTAB MAHMUD
PERMOHONAN PERTUKARAN PELAJ AR DI ANTARA MAKTAB MAHMUD
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
(Sila kemukakan dua salinan ke pejabat Bahagian Pengurusan Akademik)

Dari Maktab Mahmud .......................................... keMaktab Mahmud ...........................................

MAKLUMAT / BUTI RAN PERTUKARAN
1. Nama Penuh : ...........................................................................................................................
2. Jantina : .................................. 3. No. Kad Pengenalan : ...............................................
4. Tarikh Lahir : ..................................5. Bangsa :.................................................
6. Tarikh Pendaftaran di Maktab Mahmud sekarang : ..........................................................................
7. Nama Biasiswa / Dermasiswa * : ....................................................................................................
Jumlah Setahun RM : ....................................................................................................
8. Tingkatan Terakhir Semasa Permohonan ini di buat : ..........................................................................
9. Kelulusan Akademik : 9.1. Peperiksaan Penggal ................................. : ............................. %
9.2. PMR : .........................................................................
9.3. SMRAMM : .........................................................................
9.4. Lain-lain : .........................................................................
(Sila lampirkan satu salinan sah keputusan peperiksaan penggal/PMR/
SMRAMM dan lain-lain*).
10. Nama Ibu/Bapa/Penjaga : ................................................................................................................
11. No. Kad Pengenalan : ................................................................................................................
12. Alamat Ibu/Bapa/Penjaga : ................................................................................................................
. ................................................................................................................
. ................................................................................................................
13. No. Tel. Ibu/Bapa/Penjaga : (R) : ……………………………………………………….
(H/P) : ………………………………………………………..
(P) : ………………………………………………………..
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
14. Sebab-sebab Pertukaran : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
15. Tarikh Pertukaran yang Dikehendaki : ………………………………………………………………….

…………………………………………. …………………………………………….
Tandatangan Pelajar Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga
Tarikh : …………………………………

Nota : Sila kemukakan dokumen-dokumen yang boleh menyokong permohonan ini.


------------------------------------------ Untuk kegunaan pejabat sekolah --------------------------------------------
Permohonan ini disokong / tidak disokong *
Ulasan Pengetua : ..................................................................................................................................

................................................................... Tarikh : .....................................................
Tandatangan dan Cop Rasmi

Nota : Sila pastikan pemohon telah menjelaskan segala bayaran yang ditetapkan/ menyerahkan
kesemua buku/peralatan yang dipinjamdan dokumen-dokumen yang berkaitan matapelajaran sebelum
pengetua menyokong permohonan ini.
----------------------------- Untuk kegunaan Bahagian Pengurusan Akademik LMM ---------------------------
Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan *
Pertukaran berkuat kuasa mulai : ....................................................................................................................

......................................................................... Tarikh : ...................................................
Tandatangan Ketua BPA&PK dan Cop Rasmi* potong yang tidak berkenaan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->