Anda di halaman 1dari 6

PERANAN

DAN
TANGGUNGJAWA
B
Vitae Kurikulum
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Skop Kerja
Sasaran Kerja Tahunan

PROFIL
SEKOLAH
Maklumat Asas Sekolah
Objektif Sekolah/ Unit
Logo, Visi, Misi dan Piagam Sekolah
Carta Organisasi
Lampiran
Pelan Sekolah
Takwim Sekolah
Peraturan Sekolah
Matlamat
Pengajaran/
Lagu Sekolah
Koleksi Dokumen
Berkaitan
Kepimpinan
Masa

PELAN
PEMBANGUNAN
Hadapan
PROFESIONAL
Cadangan Aktiviti

Untuk Penambahbaikan
Penyertaan Dalam Aktivti
PPB

SUMBANGAN
KEPADA
ORGANISASI/
PROFESION

Senarai Tugas dan


Jawatankuasa
Sumbangan Kepada
KPM/ JPN/ PPD
Penulisan/ Penerbitan

BAHAN BUKTI
DALAM
PDP/KEPIMPINA
N/
LAIN-LAIN

Sukatan Mata
Pelajaran/ Rancangan
Mengajar/ Perancangan
Strategik
Contoh Hasil Kerja

ANUGERAH
ATAU
PENCAPAIAN

Anugerah
Perkhidmatan
Anugerah dalam PdP/
Kepimpinan/ Lain-lain

PENILAIAN PDP/
KEPIMPINAN
Bahan Bukti
Keberkesanan
Pengajaran/ Kepimpinan
Rakaman Video
Pengajaran/ Kepimpinan
Maklum Balas Murid/
Ketua Jabatan