Anda di halaman 1dari 71

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah

MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

SOALAN KBAT TINGKATAN EMPAT


TEMA 7
BAB 1

:
:

TAMADUN AWAL MANUSIA


TAMADUN HWANG HO

Soalan 1 : Berdasarkan kajian anda apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil
daripada kemajuan pertanian.
[4 markah]
ISI
Bekalan makanan yang
mencukupi

HURAIAN
Bagi memastikan
kelangsungan hidup

Tidak perlu meingimport


makanan

Menjimatkan /mengurangkan
perbelanjaan Negara
/pengaliran
keluar wang Negara

menyediakan peluang
pekerjaan kepada rakyat

Dalam pelbagai sektor


pertanian

kemajuan ekonomi Negara

Menambahkan hasil eksport


Negara
Meningkatkan taraf hidup
rakyat

CONTOH
Tanaman
makanan:
Padi
Sayur-sayuran

*Perladangan
*Penternakan
*Perkilangan
*Akuakultur
dan pelbagai
industri hiliran
Konsep Pertanian
adalah Satu
Perniagaan

*Mana-mana jawapan yang


munasabah

Soalan 2 :

Pada pendapat anda apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk


memajukan bidang pertanian di negara kita?
[4 markah]

ISI
Pembukaan kawasan
pertanian baru

HURAIAN
Untuk meningkatkan
pengeluaran pertanian

Pengunaan teknologi moden

Untuk meningkatkan
pengeluaran pertanian
Menambahkan kualiti produk
pengeluaran

Mempertingkatkan
penyelidikan dan
pembangunan (R&D) dlm
bidang pertanian
Menaja rakyat tempatan yang
berpotensi dalam bidang R&D
untuk menjadi saintis dalam

Untuk menjalankan
penyelidikan dan
penghasilan pelbagai produk
1

CONTOH
Estet Padi di Sabah
Ladang kelapa
sawit
Penghasilan benih
dan baka bermutu
tinggi
Barangan makanan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

bidang pertanian
pertanian yang baru
Soalan 3: Berdasarkan kajian anda apakah masalah yang boleh menggagalkan usaha
kerajaan memajukan sektor pertanian di negara ini? [4 markah]
ISI
sikap masyarakat yang terlalu
mengharapkan bantuan
kerajaan
kekurangan ilmu
pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang pertanian
kekurangan modal dalam
kalangan pekebun kecil dan
petani

HURAIAN
-kurang berusaha memajukan diri
-terlalu memilih pekerjaan dalam
sektor pertanian
-menganggap ilmu berkaitan
pertanian kurang berfaedah dan
tiada nilai komersil
-kebanyakan pekebun kecil dan
petani kurang berkemampuan

bencana alam : Banjir ,tanah


runtuh

-menyebabkan kerosakan dan


kemusnahan hasil pertanian
-kemusnahan kawasan pertanian

CONTOH

Pekebun kecil
getah
Pesawah
Pekebun sayur
Banjir di
Pantai Timur
2014
Tanah runtuh
di Cameron
Highlands
2014

Soalan 4: Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah usaha pembinaan sistem


pengairan dapat meningkatkan hasil pengeluaran negara?
[4 markah]
ISI
a. pembinaan sistem
pengairan yang
sistematik
b.sistem tebatan banjir

c. sistem pengairan
boleh mengawal
penggunaan air

HURAIAN
Air dapat disalurkan ke kawasan
pertanian
-secara berkala
-tanaman hidup subur
-produktiviti tinggi
-sungai sungai dibersihkan dan
diperdalam
-aliran lancar sewaktu banjir besar.
-tanaman tidak musnah
-semasa musim kemarau air tetap
mencukupi untuk mengairi
kawasan pertanian

CONTOH
Rancangan
Pengairan MADA
Rancangan
Pengairan KEMUBU
Rancangan Tebatan
Banjir Sg Kelantan
Rancangan
Pengairan Muda
Rumah-rumah Pam
di bawah kawalan
JPS dan Jabatan
Pertanian

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 5 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil dari sistem pemerintahan dalam
Tamadun Hwang Ho.
[4 markah]
IsI
Kepatuhan dan
ketaatan kepada raja
Raja tidak boleh
menzalimi rakyat

Huraian
-rakyat mesti patuh kepada perintah
raja
-raja/ pemerintah yang zalim tidak
akan direstui Tuhan

Raja-raja harus
pandai memerintah
dengan bantuan
pembesar dan
pegawai kerajaan

-pentadbiran akan menjadi lebih


cekap/efisien
-rakyat hidup aman dan makmur
-negara maju

pelantikan wakil
raja /gabenor di
wilayah yang jauh
dari ibu kota

-mengikat kesetiaan rakyat


-membantu mengawal pemberontakan
rakyat

Contoh

-penubuhan enam
badan yang
menguruskan soal:
Pertanian
Tentera
Kerja awam
Upacara agama
Hal ehwal monarki
Undang-undang

Soalan 6 : Berdasarkan pengetahuan anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho


yang
boleh
dicontohi
oleh masyarakat Malaysia
hari ini?
[4 markah]
ISI
Pembinaan sistem
pengairan
Penciptaan peralatan
pertanian
Semangat berusaha
Kreatif
Innovatif

HURAIAN
untuk mengairi kawasan pertanian
pengeluaran meningkat
Bekerja keras untuk mencapai
kejayaan
Teknologi pembajakan
Menghasilkan benda baru

CONTOH
cangkul sabit,

Penciptaan batas
untuk pertanian

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN


Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapakan generasi masa lampau mampu
membina seni bina yang unik dan menarik?
[4 markah]
ISI
mempunyai ilmu
pengetahuan

HURAIAN
Dapat membina bangunan atau
binaan yang cantik dan unik

CONTOH
Ilmu
geometri,matematik

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

kecekalan dan
kesabaran yang tinggi
mempunyai pemimpin
yang berwibawa
mempunyai rakyat yang
ramai
Rakyat yang rajin
Untuk
keselamatan/pertahana
n

Untuk menunjukkan keagungan


tamadun dan bangsa
yang berpandangan jauh

SEKOLAH

Shih Huang Ti

Dapat menyediakan buruh yang


ramai
Berusaha membina seni bina
Menjadi kubu pertahanan

Tembok Besar
Negara China

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah


pemerintah dalam tamadun awal manusia melaksanakan dasar perluasan
kuasa?
[4 markah]
ISI
untuk membina empayar

HURAIAN
Penyebaran kebudayaan
Hellenistik

untuk menyatukan kerajaan


kerajaan kecil
untuk mendapatkan bahan
mentah/kekayaan
untuk menguasai
perdagangan

CONTOH
Alexander The Great
Shih Huang Ti

Menyebarkan budaya
Soalan 3 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintahpemerintah dalam tamadun manusia mengamalkan dasar perluasan
kuasa?
[4 markah]
Isi
untuk membina
empayar
untuk menyatukan
kerajaan kerajaan
kecil
menyebarkan
kebudayaan
penyebaran agama

Huraian
Melalui penaklukan dan
pembukaan wilayah baru
Memerintah secara tegas dan
mutlak
Menghapuskan kuasa
golongan bangsawan
Kebudayaan Hellenistik

Contoh
Alexander The Great
Augustus Caesar
Shih Huang Ti

Lembut dan terbuka


Penekanan kepada agama
Buddha

Asoka

Alexander The Great

Soalan 4 : Perluasan kuasa membawa pelbagai kesan kepada mereka yang terlibat
.Jelaskan.
[4 markah]
Isi
Huraian
Contoh
4

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

mencetuskan perang Membawa banyak keburukan


dunia
kepada penduduk dunia
penggunaan senjata Membawa kerosakan harta
nuklear
benda
infrastruktur
dan
kehilangan
nyawa
yang
banyak
Bercanggah dengan
Bangsa
Bangsa
Bersatu
ketetapan Bangsa
mengutuk sebarang usaha
Bangsa Bersatu
perluasan kuasa
bercanggah
dengan Perluasan kuasa mencabul
hak asasi manusia
hak asasi manusia
Kehilangan
nyawa
Kemusnahan
benda

SEKOLAH

Perang Dunia I
Perang Dunia II
Bom atom di Hiroshima
dan Nagasaki

Penangkapan,penyeksaan
dan pembunuhan mereka
yang tidak bersalah

banyak
harta

PENINGKATAN TAMADUN ASPEK PENDIDIKAN


Soalan 1 : Pada pandangan anda bagaimanakah kita dapat memajukan bidang
pendidikan di negara kita?
[4 markah]
ISI
Membina banyak
sekolah dan pusat
pengajian tinggi
Memberi kemudahan
biasiswa
Menyediakan
kemudahan
pendidikan bertaraf
dunia
Mengguna pakai
kurikulum yang
berteraskan ICT

HURAIAN
Membuka peluang menimba
ilmu pengetahuan

CONTOH
IPTA,IPTS

Membantu pelajar yang


memerlukan / pelajar yang
tidak mampu
Supaya dapat bersaing pada
peringkat global

Biasiswa
Persekutuan,Negeri,Biasiswa
JPA,biasiswa PETRONAS,
Kemudahan akses jalur
lebar,
Universiti Maya

Supaya pelajar celik ICT

Kelas literasi Komputer


Bantuan komputer riba

Soalan 2 : Jelaskan kesan jika masyarakat tidak memberI perhatian yang sewajarnya
terhadap pendidikan
[4 markah]
ISI
negara akan mundur
ekonomi tidak berkembang
mudah dijajah kali kedua
tidak dapat bersaing dengan
negara lain

HURAIAN
Tahap pemikran rakyat
yang rendah
Rakyat tiada kemahiran
Mudah ditipu/ditindas
Ketinggalan dalam segala
aspek

CONTOH

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

ASPEK SENI BINA


Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapa generasi masa lampau mampu membina
Seni bina yang menarik dan unik?
[4 markah]
ISI
berilmu pengetahuan tinggi
dalam seni bina
bijak merancang
berkemahiran tinggi
pemerintah yang berwibawa

HURAIAN
Ilmu matematik,geometri

CONTOH
Pembinaan aqueduct/
Tembok Besar China

Kuasai ilmu
Menguasai kemahiran
Memberi galakan/ sokongan

Soalan 2 ; Bagaimanakah cara untuk membina dan melahirkan masyarakat yang maju
dan saintifik di negara kita.
[4 markah]
ISI
mendalami ilmu sains dan
matematik
membina lebih banyak sekolah
yang berteraskan sains dan
matematik
menambah bilangan pelajar aliran
sains
kurikulum digubal berteraskan sains
dan matematik

HURAIAN
Diajar peringkat sekolah
rendah
Membolehkan pelajar
menguasai sains matematik

CONTOH
MRSM

Member biasiswa/sokongan
moral untuk menarik minat

Soalan 3 : Mengapakah masyarakat dalam tamadun terdahulu berjaya menghasilkan


pelbagai teknologi?
[4 markah]
ISI
mempunyai ilmu
pengetahuan yang luas

HURAIAN
CONTOH
Dapat digunakan untuk meneroka Hasilkan mesin
pelbagai bidang teknologi
pemintal/ mesin
penenun

bersemangat cekal

untuk
mempertahankan
tamadun yang dicapai
Memikirkan pelbagai ciptaan baru

berfikiran kreatif dan


inovatif
pemerintah bijak dan
berwibawa

Sentiasa memikirkan keagungan


bangsa

Aqueduct/
Colloseum /
Tembok Besar
China
Shih Huang TI

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Tema 7: Bab 3 Tamadun Awal Tenggara


Kerajaan Agraria
Soalan 1: Pada pandangan anda,mengapakah negara kita perlu memberi tumpuan
kepada bidang pertanian?
[ 6 markah]
Isi
Peluang pekerjaan

huraian
Rakyat dapat bekerja
dalam sektor pertanian

Bekalan sumber makanan

Menjamin kelangsungan
hidup rakyat dan tidak
bergantung kepada negara
luar
Melalui pengekspotan
bahan pertanian ke luar
negara
Sesuai untuk ditanam
pelbagai jenis tanaman
Lembab dan panas
sepanjang tahun
Sentiasa membuat
penemuan baru dalam
pertanian

Meningkatkan ekonomi
Mempunyai tanah yang
subur
Iklim yang sesuai
Mempunyai kepakaran
penyelidikan dalam bidang
pertanian

Contoh
Kawasan penanaman
sayur-sayuran di Cameron
Highland
Contoh makanan asasi
beras
Contoh kelapa sawit dan
getah
Sayur-sayuran

MARDI

Soalan 2 : Bagaimanakah sektor pertanian di negara kita boleh dimajukan


Isi
Kempen

Penggunaan teknologi
moden
Memberi pinjaman kepada
petani
Memberi bantuan kepada
petani

huraian
Untuk menarik minat dan
menggalakkan rakyat
melibatkan diri dalam
bidang pertanian
Dapat menghasilkan
produk yang berkualiti /
tambah pengeluaran
Mereka mempunyai modal
untuk mengusahakan
pertanian / beli peralatan
Memberi khidmat
nasihat/bantuan baja dan
benih yang berkualiti

[ 6markah]

Contoh
Pertanian Satu
Perniagaan/Bumi Hijau
Jentera moden
Bank pertanian
Jabatan Pertanian / RISDA

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 3 : Pada pendapat anda apakah halangan yang dihadapi oleh masyarakat di
negara kita dalam memajukan sektor pertanian.
[6 markah]
Isi
huraian
Contoh
Penggunaan kaedah
Menyebabkan produk tidak Peralatan tradisional
tradisional
berkualiti
seperti cangkul/ tenaga
manusia / binantang
Kurang minat dalam
Menganggap pertanian
kalangan belia
satu kerjaya yang
ketinggalan zaman / gaji
rendah/ kotor/ panas
Petani kekurangan modal
Tidak dapat menggunakan Traktor / mesin penuai/
jentera moden kerana kos mesin pembajak
yang tinggi
Gangguan musuh perosak Merosakkan tanaman dan Serangga/babi hutan
petani terpaksa
menanggung kerugian.
Pengaruh Agama Hindu Buddha
Soalan 1 : Mengapakah setiap warganegara Malaysia bertanggungjawab memelihara
dan memulihara warisan seni bina di negara kita?
[4 markah]
Isi
Untuk meningkatkan
ekonomi / pendapatan
negara
Sumber sejarah

Menambah semangat
cinta akan negara
Sebagai warisan

huraian
Melalui kedatangan
pelancong asing
Sebagai bukti kesan
sejarah masa lampau/
pelajar boleh membuat
kajian tentang sejarah
masa lampau
Kerana rasa bangga
dengan sejarah negara
Lambang kehebatan
bangsa dan pemimpin
terdahulu / iktibar daripada
perjuangan pemimpin
terdahulu

Contoh

Candi lembah bujang

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA


BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH
Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad
s.a.w
menyebarkan
Islam
dalam
kalangan
masyarakat
Arab.
[6 markah]
8

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Isi
Sikap sabar ialah kunci
kejayaan
Bertawakal dan yakin
dengan bantuan Allah
Ikhlas dalam perjuangan
Berjuang dengan niat
kerana Allah
Berani kerana benar dan
yakin akan kebenaran

Huraian
kerana ia mengelakkan diri
daripada bersikap berputus
asa
menjadikan diri kita sentiasa
bersikap positif
akan menjadikan diri kita yakin
bahawa kita akan berjaya
akan menjadikan kita sentiasa
mendapat kekuatan
akan membolehkan kita
beroleh kejayaan

SEKOLAH

Contoh

Soalan 2 : Pengamalan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW dapat membentuk individu
cemerlang ke arah kegemilangan Negara. Jelaskan penyataan di atas.
[6 markah]
Isi
Sifat amanah
(dipercayai)
Sifat siddiq
(bercakap benar)
Sikap tabligh
(menyampaikan)
Sifat fatanah
(bijaksana)

Huraian
melahirkan masyarakat yang
bersikap jujur dalam menjalankan
tanggungjawab
Akan mewujudkan golongan
masyarakat yang saling
mempercayai antara satu sama lain
dapat memastikan perkembangan
ilmu/ dikongsi bersama dalam
kalangan masyarakat pelbagai kaum
dapat melahirkan golongan rakyat
yang kreatif dan inovatif

Contoh

Soalan 3 : Kewibawaan pemimpin memberi kejayaan kepada Negara. Buktikan.


[10 markah]
Isi
Membebaskan negara
daripada cengkaman
penjajah
Membangunkan negara
ke arah negara maju

Mewujudkan perpaduan
negara

Huraian
Seterusnya dapat
merealisasikan
kemerdekaan Negara dan
pembentukan Malaysia
Dapat melaksanakan
Rancangan pembangunan
yang bertujuan menyusun
semula masyarakat dan
mengurangkan kemiskinan
tanpa mengira kaum.
agar keamanan dan
keharmonian negara dapat
dicapai.
9

Contoh
Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Haj
Dasar Ekonomi Baru
diperkenalkan semasa Tun
Abdul Razak b Hussein

Tun Hussein bin Onn


digelar Bapa Perpaduan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Memodenkan negara
Negara yang stabil dari
segi politik
Pelan Transformasi
Ekonomi (ETP) dan
Pelan Transformasi
Kerajaan (GTP)

agar pembinaan banyak


industri baru sehingga
disegani oleh negara lain
Hasil perpaduan yang erat
antara pelbagai kaum
untuk menjadikan
Malaysia sebuah Negara
berpendapatan tinggi

SEKOLAH

Tun Dr.Mahathir bin


Mohamad
Tun Abdullah bin Hj ahmad
Badawi
Dato Seri Mohd Najib bin
Tun Abdul Razak digelar
Bapa Transformasi
Malaysia.

Soalan 4 : Pada pandangan anda, apakah nilai yang boleh anda contohi daripada Nabi
Muhammad S.A.W. untuk membina masyarakat Malaysia yang unggul dan dipandang
tinggi dalam khalayak dunia ?
Isi
Sentiasa berkata benar
Mementingkan ilmu

Menunaikan janji
Gigih dan sabar dalam
menghadapi sesuatu
masalah
Tidak mudah mengalah

[4 markah]

Huraian
supaya dapat mengikis
perasaan prasangka
dalam masyarakat
agar dapat mencipta ideaidea baru dan
menyelesaikan masalah
dengan cara yang terbaik

Contoh

agar masyarakat sentiasa


dihormati dan diyakini
menjadi kunci kepada
setiap kejayaan
menjadikan kita sentiasa
berusaha bersungguhsungguh

Soalan 5 : Andaikan anda seorang pendakwah, apakah yang perlu anda lakukan untuk
menarik minat orang bukan islam terhadap dakwah anda? [4 markah]
Isi
Bersifat lemah lembut
Pandai mengambil hati
Jujur dalam melaksanakan
dakwah
Berbuat baik dengan
masyarakat
Terlibat dalam aktiviti
masyarakat

Huraian
dalam mendidik manusia dan
memberi kefahaman tentang
islam
sentiasa merendah diri dan
bergaul dengan semua
lapisan masyarakat
menunjukkan ketinggian
akhlak dan budi pekerti
Sentiasa saling tolong
menolong
agar wujud hubungan yang
murni antara masyarakat
10

Contoh

Bergotong-royong

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Tidak mementingkan diri


sendiri
Tidak pernah berputus asa
Sentiasa menunjukkan
teladan yang baik

SEKOLAH

agar Mewujudkan budaya


penyayang
Agar perjuangan yang
dihasratkan dapat mencapai
kejayaan
Agar menjadi panduan
kepada orang lain

Soalan 6 : Cabaran yang dihadapi dalam mencontohi keperibadian Nabi pada zaman
globalisasi pada hari ini dan jalan penyelesaiannya.
[6 markah]
Isi Cabaran
Keruntuhan akhlak yang
melanda masyarakat

Masyarakat
mengamalkan budaya
liar

Huraian
akibat kemasukan unsur
luar hingga usaha untuk
mencontohi akhlak
Rasulullah menjadi satu
halangan
tanpa malu dan segan

Contoh
Seperti berminat dengan
muzik rock dan cara
berpakaian yang mencolok
mata
seperti berpesta dan
mengambil dadah hingga
melanggar batas susila
dan moral
wujudnya perzinaan,
perjudian dan minum arak
Contoh

Amalan jahiliah telah


akibat pengetahuan
melanda masyarakat
agama yang kian longgar
Isi langkah
Huraian
Pembinaan individu dan dengan
mencontohi
keluarga
teladan Rusullah dalam
membina
keluarga
masyarakat dan negara
Memantapkan
Agar wujud masyarakat Pendidikan
Sivik
di
pendidikan agama dan yang berakhlak tinggi
sekolah
moral
Menggembeling tenaga bagi membasmi maksiat seperti pecah rumah, culik
bersama
seluruh dan melaporkan kes-kes
masyarakat
jenayah

Soalan 7 : Sebagai sebuah Negara yang berbilang kaum , Malaysia mengamalkan


dasar kebebasan beragama. Sungguhpun begitu adakalanya tercetus isuisu sensitif yang boleh menjejaskan keharmonian Negara.
Bagaimanakah situasi tersebut boleh dielakkan?
[6 markah]
Isi
Tidak mengganggu rumah
ibadat kaum lain
Tidak membangkitkan isu
sensitif

Huraian
Dengan adanya sikap saling
menghormati dan
memahami budaya semua
kaum
yang boleh
memecahbelahkan
11

Contoh

Hak keistimewaan
orang Melayu

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Kebebasan mengamalkan
ajaran agama masingmasing
Kunjung
mengunjungi
semasa musim perayaan
kaum lain
Bersikap
terbuka
bertolak ansur
Tidak membezakan
beribadat agama lain
Hormat menghormati
saling memahami
Mengamalkan
Rukunegara

SEKOLAH

masyarakat
Agar wujud keserasian dan
keharmonian

Agar
dapat
melahirkan
masyarakat yang bersatu
padu
dan
wujud
silaratulrahim
dan Akan melahirkan sikap saling
memahami
dan
tidak
mementingkan diri sendiri.
cara

dan Adat resam semua kaum


Kitab suci agama kaum lain
Budaya setiap kaum
prinsip Agar wujud masyarakat yang
harmoni

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian
Aqabah I dan II.
[4 Markah]
Isi
Meninggalkan

Huraian
Suku kaum Aus dan Khazraj

Contoh
Perbuatan yang tidak

amalan Jahilliah

berjanji akan Meninggalkan

bermoral

amalan Jahilliah

Spt: merompak/membuuh

Perpaduan kaum

Perlu dipelihara untuk

anak peremuan
Politik negara

Mengukuhkan taat

mengekalkan keamanan negara


Agar kestabilan politik terjamin

Kepada nabi Muhammad

setia kepada
pemimpin
Bertanggungjawab

s.a.w
Menyebarkan dakwah Islamiah

Nabi Muhammad s.a.w telah


bersungguh-sungguh untuk
menyebarkan Islam

Soalan 2 : Nyatakan kesan perjanjian Aqabah I dan II terhadap perkembangan dakwah


Islam.
[4 Markah]
12

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Isi
Strategi penyebaran

Hurian
Menyebarkan dakwah Islamiah

Islam

SEKOLAH

Contoh
Nabi Muhammad s.a.w telah
bersungguh-sungguh untuk
menyebarkan Islam secara

Perpaduan

Menyatukan masyarakat yang

aman
Suku Aus dan Khazraj

terdiri daripada pelbagai suku


kaum
Negara Islam pertama Kelahiran negara Islam pertama

Kerajaan Islam Madinah

di dunia
Perintis kepada

iaitu kejayaan hijrah Nabi

Hijrah

Muhammad s.a.w

Madinah

Soalan esei
Soalan 1 : Berikan penjelasan anda kesan perjanjian Aqabah kedua kepada
masyarakat Islam.[ 6 Markah]
Isi
Negara menjadi aman

Hurian
Negara dalam keadaan makmur

Contoh
Keharmonian negara

dan sejahtera
Berteraskan hak rakyat Terhadap keadilan
Panduan pemimpin
Berpegang teguh kepada

Perjanjian Aqabah kedua


Taat setia kepada

mentadbir negara
Menjamin keadilan

perundangan /perlembagaan
Mengkuhkan sistem organisasi

pemerintah
Menghindari konflik dalm

sosial
Menjadikan perpaduan

sosial
Membentuk masyarakat yang

masyarakat pelbagai kaum


Masyarakat yang

Membentuk kehidupan

berdisiplin
Pencapaian dalam aspek utama

bersatupadu
Politik, sosial dan ekonomi

yang lebih maju dan


lebih kompleks

HIJRAH
13

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 1 : Sebagai seorang pelajar bagaimanakah konsep hijrah dapat diaplikasikan


dalam kehidupan harian anda?
[4 Markah]
Isi
Perubahan sikap

Hurian
Berubah daripada sikap negatif

Contoh
Malas kepada rajin

Berpendidikan
Berwawasan

kepada positif
menjadi lebih berilmu
Mempunyai matlamat dan visi

Berintektual
Cita-cita

Bersikap rajin

dalam kehidupan
Berusaha gigih untuk mencapai

Berusaha mencari ilmu

kerjayaan
Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah

pengetahuan

Soalan 2 : Jelaskan Iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk
mencapai kecemerlang diri.
[4 Markah]
Isi
Meninggalkan
keburukan dan
kejahatan

Huraian
Perubahan sikap dan tingkah laku

Contoh
Perubahan dari segi sikap,

yang negatif kepada positif

cara berfikir, dan tingkah

Berubah sikap

Mempunyai semangat ingin

laku
Sifat malas kepada rajin

Berdisplin

berubah kea rah lebih baik


Menjadi seorang pelajar yang

Mempunyai kekuatan

lebih berdisplin
Agar dapat menghadapi cabaran

Sedia menempuh cabaran

jiwa dan keimanan

dalam kehidupan

dan tidak mudah berputus

yang teguh

berusaha

asa

Soalan esei
Soalan 1 : Pada pandangan anda, apakah akan terjadi sekiranya Nabi Muhammad
S.A.W dan orang Islam Makkah tidak berhijrah ke Madinah.
[6 Markah]
Isi
Masih lagi

Huraian
sikap dan tingkah laku yang
14

Contoh
Dari segi sikap, cara berfikir, dan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

mengamalkan
keburukan dan
kejahatan
Tiada berubahan sikap

SEKOLAH

negatif menguasai diri

tingkah laku

Tiada semangat ingin

Sifat malas, mencuri, merompak,

Tidak Berdisplin

berubah kea rah lebih baik


Menjadi seorang yang tidak

berzina
Tidak berdedikasi dan menepati

Tidak mempunyai

menghargai masa
masa
Tiada sifat sifat mahmudah Takut menempuh cabaran dan

kekuatan jiwa dan

mudah berputus asa

keimanan yang teguh


Tiada perjanjian
Aqabah I dan II

Yang akan melambatkan

Tiada undang-udang

Undang-undang yang tidak

Islam
Taraf wanita tidak
berubah

adil dan sempurna


Kedudukan kaum wanita
rendah dan dipandang
hina dalam masyarakat

proses penghijrahan
Piagam Madinah
Tidak diberi hak, dan
tanggungjawab yang sepatutnya
di dalam masyarakat

PIAGAM MADINAH
Soalan 1 : Apakah iktibar yang boleh diambil daripada Piagam Madinah dalam
membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?
[ 4 Markah ]
Contoh
Masyarakat yang

Isi
Pemuafakatan

Hurian
Kerjasama dan persefahaman

Toleransi antara kaum

antara kaum
Berkerjasama untuk

Mengutamakan keamanan

membangunkan negara
Agar visi dan matlamat Negara

Konsep 1 Malaysia

Kebijaksanaan dalam

tercapai
Bijak dalam merancang sesuatu

Mewujudkan

kepimpinan

tindakan

hubungan serantau

Kebebasan beragama

Bebas mengamalkan agama dan

harmoni

yang mantap
adat masing-masing mereka selagi
Hak orang Islam dipelihara

tidak bertentangan dengan Islam


Agar kedudukan dan keistimewaan
terus kukuh

15

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sumbangan


Piagam Madinah terhadap perkembangan sejarah Islam.
[4 Markah ]
Isi
Hurian
Contoh
Perlembagaan bertulis
Dari aspek politik dan pentadbiran negara, Khususnya orang
yang pertama di dunia

keagamaan ,kehidupan sosial, undang-

Yahudi

undang, ekonomi, ketenteraan dan


kedudukan masyarakat bukan Islam
Perlembagaan ini mencatatkan

ketua negara dan

tanggungjawab pemerintah

rakyat

Perlembagaan yang

Isi kandungannya menyeluruh dan boleh

Prinsip keadilan

bersistematik
Semangat Ukhuwah

diguna pakai untuk kesemua masyarakat


Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai

Persaudaraan Islam

Islamiah

keterunan, budaya dan agama.

yang aman

Mempunyai garis
panduan undang
negara Madinah

Soalan Esei
Soalan 1 : Penggubalan Piagam Madinah melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w
.Berikan komen anda
[6 markah ]
Isi
Membina sebuah

Hurian
Ia mengandungi tanggungjawab yang

Contoh
politik dan pentadbiran

pemerintahan yang

perlu dilaksanakan orang Islam dan

negara, keagamaan,

lengkap

bukan Islam

kehidupan sosial, undangundang, ekonomi,

Perpaduan ummah

Masyarakat yang hidup bersatu-padu

ketenteraan
Pelbagai bangsa dan

Satu peraturan

dan aman damai


Peraturan yang ditetapkan dalam

agama
Merangkumi perkara

Kedudukan sama

perlembagaan
Menekankan persamaan hak

dunia dan akhirat


Persaudaraan orag Islam

rata
Konsep keadilan

Bernaung dibawah peraturan

dan bukan Islam


Piagam Madinah

sosial
Perlembagaan

perlembagaan
Masyarakat yang harus yang

keselamatan negara dan

yang bersistematik

bertanggungjawab menjaga dengan

sosial

mematuhi peraturan dan undang-undang


negara

16

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Soalan

SEKOLAH

BAB 6: SUMBANGAN BANI UMAIYYAH


Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu
pengetahuan yang boleh diambil dari Kerajaan Bani Abbasiyah dalam
usaha menjadi sebuah Negara maju.
[ 4 markah ]

Isi
Bersaing di era

Huraian
Tidak berputus asa menghadapi

Contoh
Bersaing secara positif

globalisasi

cabaran dan dugaan dalam arus

dalam komuniti pendidikan

Menjadikan bangsa

pendidikan negara.
Dengan mewujudkan persekitaran

antarabangsa
Program Transforrmasi

yang berilmu

pendidikan tinggi yang mampu

Kerajaan (GTP) untuk

menggalakkan pembangunan

mengantarabangsakan

Mengharumkan nama

akademik
Yang mampu meneroka bidang

pendidikan
Seperti Pencapaian

negara

baru dengan adanya semangat

Angkasawan Pertama

inkuiri, berfikiran terbuka secara

negara ( Datuk Dr. Sheikh

Merealisasikan

kreatif, dan inovatif.


Memperkasa falsafah pendidikan /

Muszaphar Shukor)
Pendidikan Kebangsaan

negara maju dalam

Pendidikan sepanjang hayat dalam

pendidikan menjelang

melahirkan modal 17nsane yang

tahun 2020
Memperbanyakkan

berkualiti.
Menterjemah buku bahasa asing

pusat penterjemahan
Membina ppustakaan

Sebagai gedung ilmu

Baitul Hikmah

Soalan 2 : Bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan di Negara kita


pada hari ini.
[4 markah]
Isi
Melahirkan tenaga pakar

Hurian
Membawa masuk tenaga

Contoh
Doktor , guru,

Mengubar kokurikulum

pakar dari luar negara


Pendidikan arus pedana

KBSM /KBSR

pendidikan berkualiti
Meningkatkan pusat

Dengan mewujudkan

Sekolah Kluster

pengajian tinggi

Sekolah atau IPT kelas

Sekolah berprestasi tinggi

pertama dengan negara


Memperkasa falsafah

maju
Pendidikan Kebangsaan

pendidikan

JERIS
Jasmani, emosi, rohani,

17

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Intelektual,sahsiah, sosial
Soalan Esei
Soalan 1 : Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk
menjadi pusat kecemerlangan ilmu
[6 markah ]
Isi
Menggalakkan kegiatan

Hurian
Menterjemah karya asing

Contoh
Teks penulisan para

penterjemahan
Memajukan pendidikan
Kualiti pendidikan
Melahirkan tokoh pemikir

Bertaraf dunia
Standing negara maju
Intelektual dalam pelbagai bidang

cendekiawan
prasarana
Antarabangsa
intelektual

Memajukan kegiatan

ilmu
Perkembangan ilmu pengetahuan

Astronomi

penyelidikan

dengan melahirkan tokoh

/perubatan/bahasa

Meningkatkan jumlah pelajar

terkemuka
Sebagai pusat ilmu

Menuntut di IPT

ke luar negara

Bab 7 : Islam di Asia Tenggara


Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara?
[6 markah]
Isi / Fakta
Islam agama yang syumul/
lengkap
Kemurnian ajaran islam itu
sendiri
Islam agama universal
Islam pentingkan
pembangunan
Konsep keEsaan Tuhan
Hidup Harmoni
Sanjungi akhlak mulia

Huraian
Merangkumi segala aspek
kehidupan manusia
Islam agama wahyu

Contoh
Perkahwinan, mualamat,
ekonomi
Kitab suci al Quran

Semua penganut Islam


sama taraf
Untuk berdaya saing

Beza amalan taqwa

Hanya Allah yang Tuhan


Yang Esa
Sentiasa pentingkan hidup
bermasyarakat
Akhlak cerminan peribadi
muslim sejati

Persamaan taraf

18

Kemudahan pelabuhan
yang lengkap
Rukun islam / Rukun iman
Kerjasama / hidup tolong
menolong / hidup berjiran
Jujur dalam perniagaan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 2 : Pemantapan nilai-nilai murni Islam dalam sistem pemerintahan Negara


mampu memacu pembangunan negara .
Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut
[4 markah]
Isi / Fakta
mengutamakan
perpaduan
adil dalam
pemerintahan
hindari amalan rasuah

Huraian
Asas kekuatan masyarakat
adalah perpaduan
Tidak berat sebelah/ prejudis
dalam menjalankan
tanggungjawab
Rasuah merosakkan Negara

setiap perbuatan/
amalan dianggap
ibadah

Perkara ibadah
mendatangkan pahala/
kebaikan

Contoh
Sentiasa berfikiran positif /
baik sangka
Laksanakan undangundang islam( Qisas)
Kenakan hukuman berat /
setimpal dengan
kesalahan / adil/ tubuh
SPRM
Berbuat jahat dibalas
dosa(neraka)

Taat kepada pemerintah


Setia kepada negara
Menghormati pemimpin

Soalan 3 : Negara kita Malaysia telah 19okum1919 menjadi contoh kepada Negara
Islam yang lain dalam pembentukan Negara Bangsa.
Buktikan pernyataan tersebut.

[4 markah]

Isi / Fakta
melaksanakan undangundang Syariah
penerapan nilai-nilai Islam
dalam pemerintahan

Huraian
Setiap negeri ada undangundang syariah tersendiri
Bagi mewujudkan
pemerintahan yang adil

Memperkenalkan
19okum19 perbankan
Islam

Selari dengan 19okum


syarak/ undang-undang
Islam

perkenalkan takaful /
insuran islam
pertandingan Musabaqah
Tilawah alQuran Peringkat
Antarabangsa
pelopori hab makanan
halal

Sistem perlindungan yang


dibenarkan oleh syarak
Mengeratkan ukhwah
Negara islam

Insuran takaful Islam /


Takaful

Malaysia pengeluar
produk hub halal utama di

Makanan segera yang


disahkan oleh JAKIM

19

Contoh
Mahkamah Tinggi Syariah
Tidak prejudis / berat
sebelah dalam
menjalankan
pemerintahan
Bank Islam Malaysia
Berhad

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

dunia
Perpaduan rakyat

Rukun negara

Soalan 4 : Pada pandangan anda, bagaimanakah kedatangan Islam mempengaruhi


sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara?
[6 markah]
Isi / Fakta
menggalakkan rajin
bekerja
mencari rezeki yang halal
melarang perbuatan
mengemis
melarang riba

Huraian
Sikap rajin sangat dituntut
dalam agama
Mempengaruhi gaya hidup

Riba dianggap perbuatan


zalim
menyarankan sikap
Amalan murni yang
berjimat cermat
dituntut agama supaya
bersederhana
memberi sedekah
Amalan mulia yang
ganjaran pahalanya
berterusan
mengeluarkan zakat
Kadar yang dikenakan
mengikut hisab atau
sukatan tertentu
melarang penindasan
Tindakan yang zalim/ tidak
berperikemanusiaan
memperkenalkan baitulmal Tempat simpanan harta
umat Islam

Contoh
Berniaga, bertani,

Bayar bunga
Jangan membazir / beli
benda yang mustahak
sahaja
Derma, sedekah jariah,
Zakat fitrah/ zakat
harta/zakat emas/ zakat
perniagaan
Makan riba/ rasuah/ tipu
dalam niaga
Bantu masyarakat miskin

Bab 8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat


Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan tidak formal masih penting
dalam masyarakat hingga ke hari ini?
[3 markah]
Isi / Fakta
mewarisi kemahiran

penerapan nilai-nilai murni


membentuk sikap berdikari
membentuk
sahsiah/akhlak

Huraian
Penting untuk menguasai
kemahiran daripada orang
terdahulu dari segi
pertukangan
Untuk membentuk jiwa yang
bersih dan taat kepada
agama
Tidak bergantung harap
kepada orang lain/
kemampuan diri sendiri
Melahirkan insan yang
kamil / sempurna
20

Contoh
Kemahiran songket /
tenunan
Sifat sabar dan amanah
Mampu mencari rezeki
sendiri / berniaga
Rajin membantu/ ringan
tulang

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

memelihara adat resam

Supaya adat resam dapat


dikekalkan

SEKOLAH

Adat merisik / adat


berinai

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah
kerajaan tidak mempunyai undang-undang?
[6 markah]
Isi / Fakta
Negara tidak aman
Kehidupan masyarakat
kucar kacir
Pentadbiran Negara
terbantut
Kebajikan/ keselamatan
rakyat tidak terjamin
Jenayah berleluasa
Sukar bentuk masyarakat
bermoral
Ekonomi Negara musnah

Huraian
Contoh
Rakyat hidup dalam ketakutan Berlaku rusuhan/
pembunuhan
Hidup dalam keadaan tidak
Peras ugut / buli
tenang / terancam
Segala projek pembangunan
Amalan rasuah/ kroni
Negara tidak berjalan dengan menjadi-jadi
lancar
Rakyat hidup dalam ketakutan Ramai terlibat dengan
aktiviti jenayah / hidup
merempat
Hilang sikap kemanusiaan
Negara hancur
Masing-masing bersikap
Sikap x ambil peduli
materialistik / individulistik
Negara mengalami
Kadar inflasi
kegawatan / kemunduran
meningkat/
ekonomi
pengangguran tinggi

Soalan 3 : Apakah kesan terhadap Negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan
yang sempurna?
[6 markah]
Isi / Fakta
Buta huruf yang tinggi
Taraf hidup rendah
Kadar kemiskinan tinggi
Pemikiran rakyat tidak
seimbang
Kekayaan dieksploitasi
oleh orang asing
Kedaulatan Negara
terancam

Huraian
Tidak boleh membaca,
menulis dan mengira
Kehidupan yang dhaif dan
menyebabkan berlaku
diskriminasi
Menyebabkan ketinggalan
dalam pelbagai aspek
Tidak dapat membantu
membangunkan Negara
kerana tiada idea yang
bernas
Kebanjiran warga asing
memenuhi sektor utama
pekerjaan
Ancaman musuh / pihak luar
mencampuri urusan dalam
negara

TEMA 9
21

Contoh
Jahil ilmu
Kaya bertambah kaya
Papa kedana / terpaksa
mencuri untuk hidup
Negara mundur / tidak
membangun
Aliran mata wang keluar
Negara menyebabkan
Negara mengalami
kerugian
Pencerobohan Lahad Datu
/ ancaman ISIS / jenayah
Merentas sempadan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH


A : ZAMAN GELAP
Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah )
Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita
ISI

[ 4 markah ]

HURAIAN

CONTOH

Menguasai ilmu pengetahuan

Belajar bersungguh-sungguh
dan kuasai ilmu

Ilmu dunia serta akhirat

Perlu memajukan negara

Untuk mencipta kemajuan

Ekonomi, politik, sosial

dalam semua aspek


Perlu wujud politik yang stabil

Hormat pemimpin dan


toleransi kaum

Perpaduan kaum

Suasana aman untuk ekonomi

Memajukan semua bidang


ekonomi

Ekonomi, politik dan sosial

Perlukan pemimpin yang cekap

Pemimpin yang layak dan


berkebolehan

Disukai ramai

Perlu hidup bersatupadu

Untuk melahirkan generasi


yang harmoni

kerjasama

Soalan 2 / Esei [ 6 markah ]


Zaman Gelap adalah zaman kemerosotan dalam semua bidang di Eropah . Bagaimanakah cara
untuk mengelak dari berulang berlakunya Zaman Gelap
[ 6 markah ]
ISI

HURAIAN

CONTOH

Menguasai ilmu pengetahuan

Belajar bersungguh sungguh

Berdisiplin

Hormat kepada peraturan negara

Rukun Negara

Mematuhi peraturan

Patuhi arahan pemimpin dan akur


undang-undang

Perlembagaan

Menolak gejala sosial

Hindari perbuatan yang merosak


keharmonian

Vandalime

Hidup bersatupadu / tolak ansur

Saling bekerjasama antara


masyarakat majmuk

Mencintai keamanan

Hidup bersatu padu serta


22

Cintai ilmu

Toleransi

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

bertoleransi
Taat kepada pemimpin & negara

Mengikut arahan yang dikeluarkan


pemerintah

Sanggup berkorban

Mempertahankan maruah dan


kedaulatan negara

Menghayati Rukun Negara

Mengamalkan semua prinsip


Rukun Negara

Rela berkorban demi


negara
Taat setia kepada
negara

Mana-mana jawapan munasabah

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]


Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah berjaya menghindari diri daripada berlakunya
Zaman Gelap seperti yang telah berlaku di Eropah.
Pada pandangan anda apakah rahsia kejayaan negara kita tersebut.
ISI

HURAIAN

[ 6 markah ]
CONTOH

Kerajaan yang kukuh

Hasil kerjasama pemimpin dan


rakyat

Perpaduan kaum

Memajukan bidang pendidikan

Mendirikan sekolah dan pusat


pengajian

Infrastruktur /
prasarana

Mengekalkan kestabilan politik

Mengamalkan prinsip demokrasi

Keamanan negara

Semangat bersatupadu masyarakat

kerjasama dan bertolak ansur

Melayu/ Cina dan


India

Kesetiaan kepada raja dan negara

Mematuhi perlembagaan dan


Rukun Negara

Taat setia

Semangat patriotik yang menebal

Rasa cinta akan negara dan


sanggup bekorban

Rela berkorban demi


negara

Rakyat mencintai keamanan

Wujud semangat bekerjasama

Harmoni

Keharmonian masyarakat majmuk

Hidup dalam suasana muhibah

Muhibah

Mana-mana jawapan munasabah

B : ZAMAN RENAISSANCE
Soalan 1 / Struktur [4 markah ]
Berdasarkan pengatahuan sejarah anda, apakah kebaikan yang diperoleh daripada Zaman
Renaissance
[4 markah ]
23

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

ISI

SEKOLAH

HURAIAN

CONTOH

Menjadi pedoman hidup

Ilmu sebagai panduan dalam


kehidupan

Budaya ilmu

Membimbing manusia kearah


sempurna

Ilmu pengetahuan sebagai


panduan hidup

Membentuk akhlak baik

Boleh hidup dalam


masyarakat majmuk

Agama pegangan utama

Kepercayaan kepada tuhan


dalam amalan agama

Agama

Membentuk manusia
bertanggungjawab

Menerapkan nilai-nilai murni

Kerjasama

Memupuk semangat toleransi

Melalui aktiviti dan kegiatan


kemasyarakatan

Gotong royong

Agama
Bersatupadu

Soalan : 2 / Esei [6 markah ]


Apakah iktibar yang dapat anda perolehi daripada Zaman Renaisaane
ISI

HURAIAN

CONTOH

Perlu menguasai ilmu pengetahuan

Untuk kemajuan masa


hadapan

Ilmu pengetahuan

Majukan sains dan teknologi

Untuk pembangunan negara

Sifat inovatif/kreatif

Perlu meneroka bidang baru

Untuk menambahkan
kemajuan negara

Ilmu baru

Perlu perdagangan antara bangsa

Supaya ekonomi negara


berkembang

E dagang

Perlu kerajaan pusat yang kuat

Untuk menerajui hal-hal


kepimpinan negara

Pentadbiran

Mana-mana jawapan munasabah

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]

24

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Apakah pengajaran yang boleh anda peroleh daripada kejayaan masyarakat Eropah keluar
daripada Zaman Gelap dan mencetuskan Zaman Renaisance
ISI

HURAIAN

CONTOH

Harus mempunyai sifat inkuiri

Penerapan semangat ingin


tahu yang mendalam

Kreatif/inovatif

Bersifat berani mencuba

Kreatif dan inovatif dalam


bidang baru

Menggunakan sepenuhnya
keupayaan minda

Menggunakan kepakaran hasil


daripada pendidikan

Intelek

Mengutamakan ilmu pengatahuan

Untuk kemajuan dalam seluuh


aspek kehidupan

Pendidikan

Tidak mudah putus asa

Mempunyai jati diri yang tinggi


dan kuat

Berani hadapi cabaran

Berkeyakinan tinggi

Mempunyai cita-cita dan


keyakinan diri

Berani mencuba

Yakin boleh

C : PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN


Soalan : 1 / Struktur [ 4 markah ]
Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan
masyarakat Eropah
ISI

HURAIAN

CONTOH

Bersikap berani

Berani meneroka bidang baru

Ilmu pengetahuan

Semangat meneroka

Desakan ekonomi dan


semangat keagamaan

Semangat ingin tahu (inkuiri)

Mencari laluan baru di lautan


bagi membolehkan menuju ke
Timur

Meluaskan pengatahuan

Menguasai ilmu pelayaran

Tidak berputus asa

Mencuba dan terus mencuba


hingga berjaya

Yakin boleh

Semangat gigih berusaha

Untuk kemajuan bangsa dan


negara

Berani mencuba

Sanggup menghadapi risiko

Berani menempuh lautan luas

Berani dan optimistik

25

Meneroka Lautan Atlantik


Ferninand Magellan

Membuka sekolah
pelayaran Henry

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

untuk mencapai impian


Kecekalan

Tidak mudah berputus asa


dan menyerah kalah

Orang Eropaj telah


berikhtiar mencari laluan
alternatif ke timur

Soalan : 2 / Esei : [6 markah ]


Pada pandangan anda, mengapakah orang Eropah yakin dengan keupayaan mereka untuK
menjalankan penjelajahan dan penerokaan pada masa tersebut
ISI

HURAIAN

CONTOH

Menguasai teknologi moden

Hasil memiliki ilmu dan


pengetahuan

Pemciptaan kapal wap

Mempunyai senjata moden

Persiapan untuk menjelahah


dan meneroka

Kapal dan peta belayar

Kehidupan yang lebih maju

Untuk menambahkan sumber


ekonomi negara

Kemahiran bidang pelayaran

Mempunyai asas dan


pengetahuan belayar

Kepakaran bidang penerokaan

Mempunyai ilmu dalam bidang


pelayaran

Putera Henry yang


terkenal sebagai Henry
Pelaut

Semangat meneroka yang tinggi

Hasil galakan pemerintah dan


semangat meneroka

Raja Sepanyol dan Raja


Portugal

Mana-mana jawapan munasabah

Soalan : 3 / Esei : [ 6 markah ]


Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat inkuiri dapat di manafaatkan oleh generasi
muda untuk meningkatkan kecemerlangan diri
ISI

HURAIAN

CONTOH

Menerokai pelbagai bidang ilmu


pengetahuan

Melalui perkembangan dan


penerokaan ilmu

Pergiatkan penyelidikan dan


pembangunan

Membuat kajian dalam bidang


baru

Berani meneroka bidang baru

Berani mengambil risiko dan


hadapi halangan

Berani hadapi risiko

Mencipta teknologi baru

Hasil dari pengetahuan dari

Kreatif

26

Ilmu pengetahuan
Kreatif

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

pendidikan
Menguasai teknologi

Bersikap keratif dan inovatif


dalam bidang baru

Inovatif dan kreatif

Menghasilkan pemikiran yang


baru untuk kemajuan

Berkeyakinan diri yang tinggi

Yakin boleh dalam bidang


yang diusahakan

Meningkatkan keupayaan minda

Mempunyai ketahanan mental


untuk menghadapi cabaran

Gigih menghadapi cabaran

Tidak mudah berputus asa


walau ada halangan

Inovatif
Ilmu pengetahuan

Keratif/inovatif

Mana-mana jawapan munasabah

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA


A; PEMBANDARAN / BANDAR
Soalan 1 / struktur [ 4 markah ]
Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada
masa sekarang
ISI

HURAIAN

CONTOH

Kesesakan penduduk

Ekoran pertambahan bilangan


penduduk

Kepadatan penduduk

Kesesakan lalu lintas

Ekoran bertambahnya
pengguna jalanraya dan
kenderaan

Banjir kilat

Sistem perparitan yang tidak


sempurna

Banjir kilat di Kuala


Lumpur

Jenayah

Ekoran desakan hidup dan


tiada pekerjaan khusus

Pembunuhan/ ragut

Pencemaran

Melibatkan pengolahan alam


yang tidak sistematik

Kos rumah yang tinggi

Ekoran permintaan yang tinggi


dan bilangan yang sedikit

Persaingan guna tanah

Antara kegunaan untuk


27

Kesesakan

Ekosistem
Rumah mewah
Permintaan yang tinggi

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

pertanian dan perkilangan


serta perumahan

Soalan 2 : Struktur [ 4 markah ]


Pada pandangan anda mengapakah masyarakat Melayu kurang menggunakan kemudahan
perbankan pada masa penjajahan British
ISI

HURAIAN

Tinggal jauh dari bandar

Tidak terdedah dengan


kehidupan moden

Kesulitan berbahasa Inggeris

Tidak mendapat pendidikan


Inggeris

Tidak tahu prosedur perbankan

Masalah tidak pandai

CONTOH
Hidup tradisi
Ilmu pengetahuan
Peraturan baru

menulis dan membaca


Taraf pendidikan rendah

Hanya mendapat pendidikan


asas sahaja

Buta huruf

Keciciran dalam pendidikan


akibat kemiskinan

Tiada wang

Ekonomi sara diri

Ilmu pengetahuan

Tukar barang keperluan

Mana-mana jawapan munasabah

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]


Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan
pantai barat semasa penjajahan British
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tanah subur

Tidak terdedah ancaman


banjir dan bencana

Sistem jalanraya yang baik

Sistem perhubungan yang


sistematik

Jalan raya

Tanah datar

Sesuai untuk pertanian dan


penerokaan

Tanah pamah di Perak dan


Selangor

Terdapat pelabuhan

Untuk mengekspot barangan


keluar negara

Iklim sesuai

Iklim Khatulistiwa sesuai untuk


pertanian

28

Sesuai untuk getah

Pulau Pinang, Port Weld


Getah

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Galakan British

Memberi khidmat nasihat,


galakan kepada pengusaha
lading dan tujuan eksport

SEKOLAH

Pemodal British/ Guthrie

B: PENGANGKUTAN / PERKILANGAN
Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]
Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembinaan lebuhraya di negara kita
ISI

HURAIAN

CONTOH

Mempercepatkan perjalanan

Jarak perjalanan dapat


dipendekkan

Lebuh raya Utara Selatan

Jimatkan kos

Muatan yang banyak dengan


kos yang berpatutan

Lori kontena/barangan
pukal

Kemajuan ekonomi

Memajukan kawasan
sepanjang lebuhraya

Penyediaan prasarana

Mengurangkan kesesakan

Sebagai alternatif kepada jalan


raya yang sedia ada

Rangkaian lebuh raya di


Kuala Lumpur

Mengurangkan kemalangan

Rangkaian jalan raya yang


lurus dan baik

Lebuh raya Utara Selatan

Kemajuan kawasan baru

Terdapat perusahaan baru


sepanjang lebuhraya

Pembinaan kawasan
perusahaan

Perkembangan bandar baru

Kemudahan perhubungan
membentuk bandar/pekan
baru

Bandar Baru Sungai


Buluh,Bandar Baru Bangi.

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]


Pada pendapat anda, mengapakah British berusaha memajukan sistem pengangkutan dan
perhubungan di Tanah Melayu
ISI

HURAIAN

CONTOH

Mempercepat pengangkutan bahan


mentah

Untuk kepentingan
imperialisme mereka

Pembinaan lamdasan
kereta api

Hubung kawasan perlombongan

Senang untuk mengangkut


bahan mentah

Pembinaan jalan raya

Galak pembukaan tanah baru

Membuka bandar baru atau


pekan baru

Bekalan air/eletrik

Memajukan kegiatan ekonomi

Memenuhi imperialisme dan

Pertanian

29

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

permintaan yang tinggi


Memudahkan pentadbiran British

Memudahkan pergerakan
untuk urusan pentadbiran

Memenuhi keperluan ekonomi

Menguasai bidang tertentu


dan diberikan lebih perhatian

Pengurusan pentadbiran
Dasar imperialisme

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]


Semasa pemerintahan Britih telah muncul bandar-bandar baru.
Pada pendapat anda mengapakah bandar baru ini hanya dihuni oleh orang Cina
SI

HURAIAN

Kesan dasar pecah dan perintah


British

Mengutamakan masyarakat
Cina dalam aktiviti
perlombongan

Kawasan perlombongan

Galakan diusahakan oleh


orang Cina sahaja

Tumpuan awal kedatangan imigran

Petempatan awal kemasukan


buruh dari China

Kampung dihuni orang Melayu

Orang Melayu hanya


bertumpu di kampung dan
pedalaman sahaja

Halangan pembelian tanah

Halangan pembelian tanah


dari orang Melayu

Tanah warisan orang Melayu

Tanah Melayu dipusakai dan


diwarisi turun temurun

Mana-mana jawapan munasabah

C : PENDIDIKAN VERNAKULAR
Soalan 1 : Struktur [4 markah ]

30

CONTOH
Polarisasi kaum

Tumpuan penjajah
Dasar petempatan British
Dasar British
Pecah dan perintah
Tanah milik warisan
Tanah Simpanan Melayu

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Pada pandangan anda, apakah kelemahan sistem pendidikan ketika zaman penjajahan British
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tiada perpaduan kaum

Sistem persekolahan secara


berasingan

Dasar British

Tidak cukup kemudahan yang cukup

Hanya tertumpu di bandar dan di


luar Bandar diabaikan

Pendidikan rendah sahaja

Pendidikan dihadkan kepada


jawatan peringkat rendah

Tenaga pengajar tempatan kurang

Tidak ramai pendudik tempatan


berpendidikan tinggi

Buku teks dari negara asal

Berorientasikan negara asal


seperti China dan India

Sukar dapat peluang pekerjaan

Peluang pekerjaan dikuasai oleh


pihak penjajah

Dasar British

Kurikulum terbatas kepada


pertukangan / pertanian

Pendidikan Melayu hanya untuk


kelangsungan hidup

Dasar British

Tiada universiti

Tidak menggalakan pendidikan


peringkat tinggi

Dasar British

Kurang perhatian
Dasar British
Dasar pendidikan
Pendidikan vernikular

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]


Pada pendapat anda , apakah yang akan berlaku sekiranya sistem pendidikan sekolah
vernakular diutamakan.
ISI

HURAIAN

CONTOH

Tidak mampu memupuk perpaduan


kaum

Tiada perpaduan disebabkan


pengasingan kaum

Sekolah Vernakular Cina,


sekolah Vernakular Melayu
sekolah Vernakular Tamil

Setiap kaum mementingkan kaum


masing-masing

Tidak ujud rasa sebagai


masyarakat majmuk

Tiada perpaduan

Sukar memupuk semangat cinta akan


negara

Tiada persefahaman antara


kaum

Tiada perpaduan

Mudah berlaku salah faham

Hanya mengutanakan kaum


masing-masing sahaja

Perkauman

Wujud perkauman

Wujud perasaan yang


mengutamakan kaumnya
sahaja

Perpecahan kaum

Sukar bekerjasama memajukan negara

Tiada toleransi antara kaum

Tiada kerjasama

31

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]


Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan menggunakan sukatan pelajaran yang sama di
sekolah-sekolah seluruh Negara.
ISI

HURAIAN

CONTOH

Memelihara keharmonian kaum

hubungan antara kaum lebih erat

Matapelajaran Sivik dan


Kewarganegaraan

Mengeratkan perpaduan melalui


pendidikan

Penggunaan bahsa Melayu


sebagai penghantar

Wajib lulus Bahasa


Melayu

Berteraskan masyarakat berbilang


kaum

Melahirkan masyarakat yang


berfikiran matang

Masyarakat harmoni

Kemajuan masyarakat

Hasil dari kepelbagaian sistem


pendidikan

Berteraskan subjek sains


dan teknologi

Wujud pelbagai aliran pendidikan

Pemilihan aliran ikut


kecenderungan

Aliran sastera, sains dan


teknikal

D: KESAN DASAR EKONOMI BRITISH


Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]
Berdasarkan pengatahuan anda, apakah kesan pengenalan
pemerintahan British kepada masyarakat melayu di Tanah Melayu.
ISI

HURAIAN

ekonomi

moden

ketika

CONTOH

Miskin

Masyarakat Melayu terus


ketinggalan

Kurang kemudahan asas


disediakan

Jual tanah

Orang Melayu terpaksa


menjual/memajak tanah

Kemiskinan

Bertani

Orang Melayu terus bertani


dalam serba kekurangan

Pertanian sara diri

Tiada kemudahan

Tiada kemudahan diberikan


secara khusus

Dasar British

Pengangkutan mundur

Jalinan jalanraya tidak dibina


di kawasan luar bandar

Luar Bandar jalan tidak


berturap

Terpinggir

Masyarakat melayu
32

Utamakan pendatang

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

ketinggalan dan tersisih


Taraf hidup yang rendah

Tidak mempunyai sumber


ekonomi yang kukuh

Ekonomi bangsa Melayu


tidak berkembang

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]


Dasar kerajaan penjajah British telah membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang
dalam kalangan masyarakat Melayu.
Apakah kesan daripada pelaksanaan dasar tersebut
ISI

HURAIAN

CONTOH

Orang melayu membayar cukai

Terpaksa mengeluarkan
belanja dan satu bebanan

Cukai hasil hutan

Semua perkhidmatan menggunakan


wang

Urusan melibatkan wang


dalam kehidupan

Wang British

Cukai

Terpaksa dijelaskan dalam


bentuk wang

Mencagar tanah

Terpaksa mencagar /memajak


tanah untuk mendapatkan
wang

Barang keperluan

Pembelian barangan
menggunakan mata wang
secara tunai

Bergantung kepada orang tengah

Untuk mendapatkan

Menggunakan wang
Tanah sawah
Kebun getah
Menggunakan mata wang

Nelayan, petani

pinjaman wang

Soalan 3 : Esei [6 markah ]


Berdasarkan pengatahuan sejarah anda tentang undang-undang tanah Barat di Tanah Melayu,
nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk membawa kemajuan kepada negara
Malaysia
ISI

HURAIAN

Wariskan tanah kepada pemilik yang


sah

Supaya tidak dimiliki oleh


orang luar

Usahakan tanah secara komersial

Mengutamakan
kentungandalam kegunaan
tanah

Mendirikan bangunan atas tanah

Memajukan atau
33

CONTOH

Seperti agro teknologi

Perniagaan runcit

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Mengusahakan sendiri
Membayar cukai tanah

Sebagai bukti pemilikan tanah


yang sah

Menjalankan pertanian moden

Menceburi bidang baru yang


menguntungkan

Hak ke atas tanah


Ceburi pertanian komersial

SEJARAH TINGKATAN 5
TEMA 10 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN
NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Tajuk : Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan 1: Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan
kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh
kuasa asing.
[ 4 markah ]
Isi
Mengeratkan perpaduan
negara
Tidak bekerjasama
dengan kuasa asing
Menguasai ilmu
pengetahuan
Mengukuhkan pasukan
tentera
Mempertahankan
perlembagaan
Kukuhkan jati diri

Huraian
Malaysia terdiri daripada
pelbagai kaum
Sentiasa mencari peluang
menggugat keharmonian
negara
Melahirkan masyarakat yang
memberi sumbangan terhadap
pembangunan negara
Benteng untuk menghadapi
serangan pihak tidak
bertanggungjawab
Sebagai asas pentadbiran
negara
Tidak mudah digugat oleh
anasir luar

Contoh
Melayu, Cina dan
India

Ilmu sains dan


teknologi
Di Lahad Datu,
Sabah
perlembagaan

Soalan 2 : Kedatangan Barat telah membawa kepada pengenalan sistem birokrasi Barat di
negara kita.
Mengapakah birokrasi Barat terus diamalkan setelah negara mencapai
kemerdekaan.
[6 markah ]
Isi
Perkhidmatan awam lebih

Huraian
Penubuhan jabatan tertentu
34

Contoh
Undang-undang

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

tersusun
Rakyat terlibat dalam
pentadbiran

untuk melicinkan pentadbiran


Tidak terhad kepada golongan
tertentu yang memegang
jawatan penting
Sistem kehakiman yang
Setiap kes-kes sivil dan jenayah
telus
dibicara dengan adil
Pengutipan cukai
Menyumbang kepada
pendapatan negara
Keamanan negara
Memastikan tidak ada pihak
yang mengancam keselamatan
negara
Memantapkan pentadbiran Bidang kuasa diagihkan
mengikut tahap perjawatan
Agihan tugas
Dapat dilaksanakan dengan
teratur
Warisan penjajah
Mengambil aspek yang baik
sahaja dalam pentadbiran
British

SEKOLAH

Tanah

Mahkamah majistret
Lembaga Hasil
Dalam Negeri
Pasukan Polis diRaja
Malaysia

Soalan 3 : Mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan generasi


muda kita hari ini.
[6 markah ]
Isi
Huraian
Contoh
Mengukuhkan semangat
Melahirkan generasi yang setia
cinta negara
kepada negara
Mengeratkan perpaduan
tidak berlaku rusuhan kaum di
13 Mei 1969
bangsa
negara kita
Tidak bekerjasama
Mengekalkan kemerdekaan
penceroboh Lahad
dengan kuasa asing
negara
Datu, Sabah
Menguasai ilmu
Menyumbang tenaga mahir
ICT
pengetahuan
untuk pembangunan negara
Mengukuhkan pertahanan Mengelak campur tangan kuasa
negara
asing di negara kita
Memajukan negara
menyahut seruan pemimpin
Wawasan 2020
negara melahirkan modal insan
kelas pertama
Soalan 4 : Nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara dipelopori oleh golongan
berpendidikan Barat dan Asia Barat.
Beri pendapat anda.
[6 markah ]
Isi
Huraian
Contoh
Berpengetahuan luas
Pendedahan idea nasionalisme British , Amerika
ketika menuntut di luar negara
Syarikat
Kebolehan memimpin
Mempunyai asas pendidikan
dan kepimpinan
Terdedah dengan tokoh
Pergaulan dengan masyarakat
Mahatma Gandhi, di
pejuang nasionalis negara negara luar dapat maklumat
India
35

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

mengenai perjuangan menuntut


kemerdekaan
Menerbitkan akhbar,
Berjaya membangkitkan
majalah dan novel
semangat kebangsaan melalui
penulisan mereka
Dihormati oleh masyarakat Perjuangan mereka dengan
mudah diterima oleh
masyarakat
Bijak memainkan isu
Kesengsaraan penduduk
semasa
tempatan akibat penindasan
penjajahan Barat berjaya
membangkitkan nasionalisme

SEKOLAH

luar

Warta Malaya dan


Putera Gunung
Tahan
Presiden Soekarno,
Indonesia
Jose Rizal, Filipina

Soalan 5 : Sejarah telah membuktikan bahawa pemimpin yang berkaliber dalam sesebuah
negara berjaya mengelak penjajahan asing.
Beri komen anda.
[4 markah ]
Isi
Huraian
Contoh
Pemimpin yang cekap
Untuk memastikan kelancaran
Perlembagaan
dalam urusan negara
Malaysia
berdasarkan undang-undang
yang ditetapkan
Tidak mengamalkan
Sejarah telah membuktikan
Presiden Marcos,
rasuah
pemimpin yang rasuah
Filipina
membawa kehancuran negara
Menjaga kebajikan rakyat
Sentiasa prihatin dengan
Memberi Bantuan
kesengsaraan golongan rakyat
Rakyat 1Malaysia
terutamanya golongan bawahan (BRIM) dan bantuan
persekolahan.
Menjaga perpaduan kaum Berusaha mewujudkan
Slogan 1Malaysia
perpaduan yang jitu dalam
kalangan rakyat
Ada jati diri
Tidak dipengaruhi oleh anasir
luar/ campur tangan kepimpinan
negara lain
Tidak mahu campurtangan Mentadbir dengan acuan sendiri
asing
BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Tajuk : Penentangan Pembesar
Soalan 1 : Mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British berakhir dengan
kegagalan.
[4 markah ]
Isi
Huraian
Contoh
Penggunaan senjata
Tidak mampu melawan tentera
Senapang dan
36

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

tradisional

Strategi tidak berkesan

Kurang sokongan
daripada masyarakat/
tidak dibantu
British mendapat
sokongan daripada
Sultan

Bersifat setempat

SEKOLAH

penjajah yang menggunakan


senjata moden yang boleh
menghalang musuh dari jarak jauh
Menyerang pihak musuh secara
berdepan sedangkan pihak musuh
bersedia dengan serangan tersebut

meriam pihak musuh


- Tombak,
parang, keris
Serangan Linggir
terhadap kapal
Nemesis dekat
Batang Lupar,
Sarawak
Isu yang dibawa oleh pejuang lebih Rentap dan Mat
tertumpu kehilangan hak memungut Salleh
cukai dan hilang jawatan pembesar
yang disandang
Rakyat tidak berani menentang
Kuasa dan nama
kerana tidak mahu derhaka kepada Sultan digunakan
Sultan
untuk menawan
semula Kuala
Berang, Terengganu.
Pasir Puteh

Soalan 2 : Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama di Terengganu yang
menentang British.
Pada pendapat anda, mengapakah golongan ulama terlibat dalam penentangan
terhadap penguasaan British di Tanah Melayu?
[6 markah ]
Isi
Huraian
Contoh
Terdapat banyak institusi
Pengajian secara pondok
Pondok Pulau
agama di Terengganu
bermula sejak abad ke 12 M
Manis,Terengganu
dan merupakan pendidikan
dan Pondok Pulau
secara formal ketika itu
Condong, Kelantan.
Mudah mempengaruhi
Masyarakat Melayu amat
Hj Abd Rahman
pemikiran rakyat
menghormati golongan ulama
Limbong
kerana mempunyai
pengetahuan yang luas dalam
hukum-hakam agama.
Konsep jihad
Menentang Barat bererti jihad
Sultan Iskandar
menentang pihak yang
Muda Mahkota Alam,
menceroboh tanah air kita.
Acheh
Hubungan yang baik
Sultan mendapatkan nasihat
dengan pemerintah
dan pandangan ulama dalam
hal ehwal agama
Berilmu pengetahuan
Haji Abdul Rahman pernah
Ajar sekolah pondok
tinggi
menjadi peguam dan berhujah
dimahkamah membela rakyat
yang disaman oleh Inggeris
Bijak memainkan isu
Tanah itu adalah hak Allah dan
Hj Abd Rahman
37

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

dan tidak perlu mendapat


keizinan Inggeris

SEKOLAH

Limbong

Soalan 3 : Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air
sehingga ke hari ini ?
Berikan hujah anda.
[4 markah ]
Isi
Harganya murah

Huraian
Mampu dibeli oleh setiap
lapisan masyarakat

Mudah diperoleh

Pasarannya meluas dari bandar


hingga ke kawasan pedalaman
Kerana lebih ringan berbanding
bahan bacaan yang lain
Setiap kaum menggunakan
bahasa ibunda masing-masing
Tidak semua kawasan
mendapat talian internet dan
akhbar menjadi pilihan

Mudah dibawa
Wujud dalam pelbagai
bahasa
Kemudahan internet
terhad

Contoh
Senaskah Berita
Harian berharga
RM1.50

Mandarin dan Tamil


Bahasa Melayu
Kawasan luar bandar

Soalan 4 : Minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi rendah berbanding
dengan negara maju.
Berikan ulasan anda.
[6 markah ]
Isi
Ya, minat membaca masih
rendah dalam kalangan
rakyat Malaysia
Bahan picisan

Taksub dengan kemajuan


ICT
Taraf ekonomi rendah

Harga buku mahal

Tiada kesedaran

Huraian
Kajian menunjukkan purata
rakyat Malaysia hanya
membaca sebuah buku dalam
setahun
Kebanyakan masa dihabiskan
dengan membaca buku yang
rendah kualitinya
Banyak menghabiskan masa
dengan bermain gajet dan
melayari internet
Kekurangan sumber kewangan
untuk membeli bahan bacaan
bermutu
Tidak mampu dibeli oleh
golongan berpendapatan
rendah terutamanya penulis
terkenal
Kurang galakkan daripada ibu
38

Contoh

Majalah Remaja dan


Sri Dewi
You tube, facebook
dan WhatsApp
Keperluan makanan
dan persekolahan
anak-anak
Keluaran daripada
Dewan Bahasa dan
Pustaka
Luar bandar

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

bapa menyebabkan minat


membaca gagal meresapi jiwa
anak-anak
Mengutamakan
Remaja menghabiskan masa
peperiksaan
dengan mengulangkaji
pelajaran
Tajuk : Majalah Tema dan Isu

SEKOLAH

Peperiksaan SPM
dan STPM

Soalan 5 : Isu pendidikan anak-anak Melayu menjadi tajuk utama dalam akhbar dan majalah
sejak sebelum merdeka hingga kini.
Mengapakah isu tersebut masih lagi dibincangkan hingga sekarang?
[4 markah ]
Isi
Huraian
Contoh
Taraf ekonomi yang
Menyebabkan anak-anak
Ibu bapa merupakan
rendah
Melayu ketinggalan dalam
golongan petani dan
pendidikan
nelayan
Terjebak dengan gejala
Masalah sosial banyak
Lumba haram, dadah
sosial
melibatkan remaja Melayu yang dan melepak
masih dibangku sekolah
Kedudukan sekolah luar
Prasarana tidak sebaik sekolah Kemudahan pusat
bandar
dibandar mengganggu proses
sumber dan makmal
pembelajaran dan pengajaran
ICT
Jurang pendapatan antara Orang Melayu masih lagi
Luar bandar
kaum
berada di paras kemiskinan
Kurangnya tenaga
Peratus orang Melayu masih
Pekerjaan doktor dan
profesional melayu
lagi kurang berbanding kaum
peguam
Cina dan India
Tajuk : Persatuan/KMM
Soalan 6 : Markah kokurikulum menyumbang 10% merit untuk kemasukanan ke pusat
pengajian tinggi di Malaysia .
Berikan pendapat anda.
[4 markah ]
Isi
Sahsiah yang seimbang

Sifat kepimpinan

Pelajar yang berdisiplin

Huraian
Melahirkan insan yang
seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani
Ciri-ciri kepimpinan boleh
dipupuk dengan penyertaan
dalam kokurikulum melalui
jawatan tertentu
Penyertaan dalam pasukan
beruniform mampu memupuk
pelajar yang berdisiplin melalui
39

Contoh
Falsafah Pendidikan
Negara
Pengerusi dan
setiausaha

Kawad kaki dan


perkhemahan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Mewujudkan perpaduan

Memperkembangkan
potensi individu

aktiviti yang dijalankan


Penglibatan yang dijalankan
boleh menyemai rasa hormatmenghormati antara kaum
Mengasah potensi yang ada
melalui persatuan yang sesuai
dengan minat pelajar

SEKOLAH

Aktiviti berpersatuan

Berpidato dalam
persatuan bahasa
Melayu dan Inggeris

TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA


MALAYSIA BERDAULAT
Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Soalan 1 : Sebagai generasi muda ,mengapakah kita perlu mempertahankan sistem
pemerintahan demokrasi?
[6 markah]
Isi
Bebas memilih pemimpin
Bebas bersuara
Menjamin keadilan
Wujud kerjasama antara
rakyat dan kerajaan
Parti politik dibenarkan
bertanding dalam
pilihanraya
Memilih pemimpin yang
layak

huraian
Rakyat bebas memilih
pemimpin melalui
pilihanraya
Rakyat bebas
mengeluarkan pendapat
dan pandangan
Semua rakyat diberi hak
yang sama
Memilih pemimpin

Contoh

Beri peluang rakyat

Soalan 2 ; Apakah kepentingan undang-undang dalam mewujudkan kehidupan yang


aman dan harmoni?
[4 markah]
Isi
Menjamin kedaulatan
Pentadbiran yang kemas
Mengukuhkan perpaduan
Hukuman adil
Mengawal perlakuan
manusia

huraian
Ada peraturan
Dalam kalangan rakyat
terutama rakyat yang
pelbagai kaum
Mengenakan hukuman
yang adil dan saksama
Menghalang daripada
rakyat melakukan
kesalahan yang
40

Contoh

Termaktub dalam
perlembagaan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

bertentangan dengan
norma masyarakat

Soalan 3 ; Ramalkan,jika konsep Realpolitik diamalkan oleh pemimpin pada hari ini?
[6 markah]
Isi
Pembunuhan
Kuku besi

huraian
Akibat perebutan kuasa
Pemerintah melaksanakan
pemerintahan yang zalim
Berlaku penipuan dalam
pentadbiran
Berlaku peperangan

Tipu helah
Peperangan
Ekonomi merosot
Rakyat berada dalam
ketakutan
Rakyat akan bangun
memberontak
Negara kucar kacir

Perkembangan ekonomi
terjejas
Akibat pemerintah yang
zalim dan rakus
Menentang kezaliman
pemerintah
Semua pihak tidak
berpuas hati

Bab 4 Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia


Soalan 1

Contoh

Tidak puas hati antara


satu kumpulan
Tiada jaminan keadilan

Tajuk : Malayan Union

Cadangkan langkah yang wajar digunakan oleh warganegara untuk


membuat tuntutan mereka terhadap kerajaan.
(6 m)

Isi
Rundingan
Permuafakatan

Tuntutan melalui wakil


rakyat di DUN atau
Parlimen
Tuntutan melalui media
massa

Huraian
berunding dgn kerajaan bagi
membentuk sistem politik dan
pentadbiran yang lebih baik
guna konsep musyawarah
dalam
selesaikan kemelut
politik,ekonomi dan sosial
keharmonian dicapai tanpa
pertumpahan darah
salurkan masalah melalui wakil
rakyat

41

Contoh
permuafakatan antara
agensi/NGO dengan
kerajaan
Kenaikan harga barang
kesan GST
suarakan di akhbar
Utusan Malaysia

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Rapat umum dengan


kerajaan

kemukakan masalah melalui


Dataran Merdeka atau
mediacetak mahupun media
di Stadium Merdeka
elektronik
Menulis usul
buat rapat umum di seluruh
Forum GST di TV 1
Negara atau di tempat-tempat
yang dibenarkan oleh kerajaan
Mengadakan forum
tulis usul berkaitan masalah
yang dihadapi dan hantar
kepada kerajaan
Soalan 2 : Andaikan anda seorang pemimpin pada ketika itu, mengapakah anda
menyertai demontrasi menentang Malayan Union?
(4m)
Isi
Pencerobohan British
Penjajahan mutlak

Huraian
British ceroboh Tanah Melayu
yang berdaulat
British ingin kekal berkuasa di
Tanah Melayu

Orang Melayu dinafikan


hak sebagai peribumi

Orang Melayu tidak diberi


peluang

Syarat kerakyatan yang


longgar

jumlah orang Melayu jadi kecil


kerana kemasukan orang asing
yang mudah. Ekonomi dan
pendidikan mundur
dasar terbuka British ancam
status quo Melayusebagai
pribumi

Hak istimewa orang


Melayu terjejas

Contoh
pendidikan peringkat
rendah sahaja.
sesiapa sajaboleh
menjadi rakyat Tanah
Melayu
berdasarkan prinsip
jus soli
galakkan orang asing
masuk ke TM

Soalan 3 : Sekiranya anda sebagai pemimpin pada waktu itu, bagaimanakah anda
menentang pelaksanaan Malayan Union?
(6 m)
Isi
menentang secara
kekerasan
memulaukan pelantikan
gabenor
menyatukan semua
lapisan orang Melayu
menyuarakan melalui
akhbar dan
Majalah

Huraian
cara lembut dan sederhana tidak
berkesan
tidak menghadiri majlis
pelantikan gabenor
seru orang Melayu bersatu dan
bangkit tentang British
tulis rencana/artikel berkaitan
penindasan yang
dilakukanBritish

menubuhkan persatuan

tubuh persatuan anak negeri


atau pemuda Melayu/Cina/India
salurkan rasa tidak puashati
tentang MU

menghantar telegram
kepada kerajaan
British

42

Contoh
angkat senjata/perang

rencana di Utusan
Melayu

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

menyeru orang Melayu


bersidang

bersidang di setiap negeri atau di


bandar besar untuk nyatakan

mengadakan rapat
umum

pendirian orang Melayu


- rapat umum diseluruh Negara
untuk nyatakan bantahan.

SEKOLAH

Rapat umum di depan


rumah Gabenor MU/
rapat umumdi Kedah,
Kelantan dan Johor

Tajuk :Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948


Soalan 1 : Cadangkan langkah-langkah untuk memantapkan sistem pentadbiran dan
pemerintahan Malaysia?
(4m)
Huraian
Contoh
kebijaksanaan
ada wawasan,berpandangan jauh
Sultan
pemimpin
dan berani
Badlishah(Kedah) dan
Sultan Abdul Aziz
(Perak)
pemimpin yang
amanah dalam jaga kepentingan dan
amanah
kebajikan rakyat, tidak pilih kasih dan
adil
sistem pendidikan
hak semua rakyat dapat pendidikan
yang praktikal
dan sediakan sistem pendidikan yang
relevan
kebebasan
rakyat bebas bersuara untuk salurkan
bersuara
masalah dihadapi
sikap terbuka
kerajaan

perlu bersedia menerima kritikan dan


berusaha selesaikan

Wawasan 2020

perancangan rapi perlu dibuat dalam


usaha capai Wawasan 2020. 9 aspek
perlu dicapai
seluruh rakyat patuh perlembagaan
dan undang-undang agar kestabilan
Negara tidak tergugat

mematuhi
perlembagaan

kritikan kenaikan
harga barang kesan
GST

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan


Tanah Melayu 1948?
(6m)
Isi
perkongsian kekayaan
Negara lebih luas

Huraian
berkongsi kekayaan antara
negeri/ antara kaum/ agihan
kekayaan yang adil
gabungan 11 buah negeri
menjadikan kawasan Negara
lebih luas
43

Contoh

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

penduduk ramai
kekuatan tentera
pasaran luas
Negara kaya membantu
Negara miskin

pelbagai kaum
aset pertahanan Negara
kawasan Negara luas, penduduk
ramai menjamin pasaran yang
lebih luas
dalam bidang pembangunan

hubungan kerajaan
persekutuan dan
negeri
kerjasama persekutuan
dan negeri

hubungan baik akan bentuk


kerajaan stabil dan berwibawa

wujud permuafakatan

jamin keharmonian dan bantu


kurangkan perbalahan antara
etnik
pupuk amalan toleransi dalam
kalangan rakyat

SEKOLAH

kawasan Pantai Barat


bantu Pantai Timur
konsep pembahagian
kuasa

dalam segala aspek akan dapat


selesaikan segala masalah
berkaitan politik,ekonomi,sosial

Soalan 3 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan PTM 1948


dalam pembentukan Negara dan bangsa Malaysia?
(6m)
Isi
asas pentadbiran Negara

Huraian
jadi panduan dalam mentadbir
Negara

Sultan menjadi ketua negeri

kekal dengan bidang kuasa


yang jelas
diberi kuasa melantik MB
sebagai ketua pentadbir
negeri
dibantu Majlis Eksekutif/Majlis
Perundangan Negeri
pembahagian kuasa yang
jelas lengkap dengan bidang
tugas dan tanggungjawab

Sultan berkuasa melantik


Menteri Besar
Menteri Besar mengetuai
pentadbiran negeri
mengasaskan sistem
pembahagian kuasa antara
kerajaan pusat dengan
kerajaan negeri
membentuk senarai
persekutuan dan senarai
negeri

kedua-dua kerajaan jalankan


tugas berdasarkan kuasa
yang diperuntukkan

syarat kerakyatan
diperketatkan

muat bidang kuasa


Persekutuan dan bidang
kuasa Negeri yang jelas
kerakyatan jus soli adalah
untuk rakyat Raja Melayu dan
rakyat British untuk rakyat
Melaka dan Pulau Pinang

ketuanan Melayu diiktiraf


semula

44

Contoh

Pertahanan/
undang-undang
Tanah

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Tajuk : Pergerakan Politik di Sarawak


Soalan 1 :

Berikan alasan, mengapakah anda menyokong penentangan rakyat


Sarawak?
(4m)
Isi
Huraian
Contoh
Menghalang Sarawak
British ingin kekal menjajah
menjadi tanah jajahan
Sarawak secara mutlak
British
Vyner Brooke mungkir
bertentangan Perlembagaan
kaum ibu,pegawai
janji
1941 akan beri kerajaan
kerajaan dan pemuda
sendiridan kuasa mentadbir
kepada MajlisNegeri
mempertahan kedaulatan
Sarawak

dari dikuasai British /kuasa


asing

menunjukkan perpaduan
rakyat Sarawak
mempertahan maruah
rakyat Sarawak

seluruh rakyat Sarawak/


pemimpin bersatu hati
menentang penyerahan
Sarawak kepada British
rakyat Sarawak berhak
tentukan masa depan Sarawak

mempunyai semangat
cintakan Sarawak /
negara

bukti cintakan Sarawak dan


sanggup berkorban untuk
negara

pembunuhan Gabenor
Sarawak oleh Rosli
Dhobi

Soalan 2 : Sekiranya anda pemimpin pada ketika itu, apakah bentuk penentangan
anda terhadap British di Sarawak?
(4m)
Isi
demontrasi
Bermesyuarat/
berbincang
menghantar surat
bantahan
meletak jawatan
mengadakan pakatan
sulit
memberi sokongan
kepada golongan
terpelajar

Huraian
bantah dengan adakan
demontrasi secara terbuka

Contoh
demontrasi depan pejabat
Gabenor Sarawak dan di
jalan utama
rancang strategi untuk berdepan Surat kepada
British / desak British
Gabenor/kerajaan British
di London
secara berterusan/ libatkan
338 kakitangan kerajaan
seluruh penduduk
letak jawatan
pegawai kerajaan letak jawatan
sebagai tanda protes
pihak tertentu/pemuda/golongan Rukun 13
terpelajar / pertubuhan tertentu
rancang strategi hadapi British
bantuan moral/senjata/wang

45

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 3 : Pada pendapat anda, apakah cara untuk melahirkan semangatperpaduan dan
semangat kekitaan demi menjayakan sesuatu misi?
(6m)
Isi
taat setia kepada
pemerintah

- bertolak ansur dan


bertoleransi

Huraian
setia kepada Negara/tidak
khianati Negara/tidak bocor
rahsia Negara
amal prinsip Rukun Negara
dalam kehidupan
bersama-sama terlibat
merealisasikan Wawasan 2020
diguna oleh seluruh lapisan
masyarakat
terlibat dalam pembangunan
Negara/kritik guna saluran betul
patuh kepada undang-undang
agar keamanan Negara terus
kekal
pupuk dalam kalangan
rakyat/merasa bangga sebagai
rakyat Malaysia
amal nilai-nilai murni dalam
kehidupan seharian
-sifat penting dalam masyarakat
berbilang kaum/
elak konflik dan huruhara

bangga sebagai rakyat


Malaysia

pupuk sejak kecil dan berusaha


majukan negara

menghayati prinsip
Rukun Negara
merealisasikan
Wawasan 2020
menggunakan bahasa
Kebangsaan
menyokong dasar
pembangunan Negara
mendaulatkan undangundang
bersemangat kekitaan

berakhlak mulia

Contoh

patuh ajaran agama/


hormat raja
kuasai pelbagai ilmu
di sekolah / universiti
/perkhidmatan awam

amanah/gigih berusaha

saling hormat
menghormati

Bab 5 : Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka


Tajuk :Pilihanraya/ Perikatan
Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Parti Perikatan boleh mengecap
kemenangan yang mengagumkan dalam pilihanraya sejak tahun 1952?
(4m)
Isi
manifesto yang sesuai
pakatan murni
Bertolak ansur

Huraian
Contoh
Menjanjikan kemerdekaam
mahukan kemerdekaan
dalam masa empat tahun
semua golongan/ pemimpin
UMNO/MCA/MIC
kaum bergabung tenaga
guna pendekatan sederhana/
pendekatan rundingan/muafakat

46

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

melindungi hak Rajaraja Melayu sebagai


Raja Berpelembagaan
melindungi kepentingan
semua kaum

hak raja Melayu dimasukkan


dalam manifesto pilihan raya

mewakili semua kaum

wakili kaum Melayu/Cina dan


India
berkongsi kuasa mentadbir
Negara dengan agihan kuasa
yang dipersetujui

sanggup berkongsi
kuasa

mengambil kira kepentingan


semua kaum

Hak pendidikan/peluang
dalam perkhidmatan
awam

Soalan 2 : Mengapakah pilihanraya penting bagi Negara kita?


Isi
Negara kita mengamalkan
sistem demokrasi berparlimen
pilihanraya ciri penting dalam
sistem pemerintahan
demokrasi
rakyat melibatkan diri dalam
sistem pemerintahan negara

Huraian
rakyat menentukan pemerintahan
Negara
rakyat perlu bertanggungjawab
ambil tahu perkembangan politik
Negara
rakyat harus libatkan diri dalam
proses pilih pemimpin

rakyat berpeluang membentuk


Kerajaan
memilih wakil rakyat

rakyat tentukan bentuk sesebuah


kerajaan
pilih wakil yang
mampu/layak/berwibawa
meliputi semua kaum/elak pilih
kasih

melindungi kepentingan
Rakyat
rakyat berhak menyokong,
mengekalkan atau
menukarkan kerajaan yang
sedia ada melalui pilihanraya
rakyat menentukan bentuk
kerajaan dan corak
pemerintahan
mengekalkan kerajaan yang
adil, sejahtera dan stabil

SEKOLAH

(6m)
Contoh

Soalan 3 : Jelaskan iktibar yang boleh dicontohi daripada perjuangan pemimpin


pemimpin Parti Perikatan demi menjadikan Negara Malaysia lebih
cemerlang dan terbilang.
(6m)
Isi
Huraian
Contoh
ketabahan
pemimpin hadapi pelbagai cabaran
berwawasan

berpandangan jauh

47

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

sanggup berkongsi
kuasa
berganding bahu

agihan kuasa yang adil dan diterima


semua pihak
berusaha/ikhtiar mendapatkan
kemerdekaan
ketepi kepentingan diri/kaum

mengutamakan
kepentingan Negara
menghormati raja dan libatkan dan bekerjasama dengan
Negara
Raja-raja Melayu dalam setiap
keputusan yang dibuat
gigih berusaha
tidak kenal penat lelah/tidak putus
asa
sedia berkorban demi tenaga/masa/harta
kepentingan Negara
tidak mudah berputus
asa
Tajuk : Pakatan Murni

SEKOLAH

pakatan murni
Tun HS Lee sokong
kerjasama kaum

Soalan 1 : Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi dalam Pakatan Murni
penting kepada Negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum? (4m)
Isi
mengukuhkan
kerjasama
wujudkan
permuafakatan
mengelak konflik/
perbalahan
ekonomi yang stabil
saling hormatmenghormati
elak perasaan
perkauman
kemasukan pelaburan
asing
agihan kekayaan
secara adil

Huraian
kerjasama kaum/pelbagai pihak
dalam memajukan Negara
muafakat dalam politik,ekonomi
dan sosial
elak sentuh isu sensitif yang
boleh jejas kestabilan Negara
saling membantu memajukan
ekonomi
ketepi perbezaan budaya/ agama/
warna kulit
elak isu sensitif dibicarakan
secara terbuka
negara stabil/ekonomi kukuh
akan galak kemasukan pelabur
asing
meliputi semua kaum supaya
dapat elak rasa tidak puas hati

Contoh

Soalan 2 : Cadangkan cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan


semangat kerjasama dan toleransi oleh warga Malaysia.
(6m)
Isi
kukuhkan semangat
kejiranan
mengelak konflik

Huraian
adakan pelbagai aktiviti
kemasyarakatan
elak bincang isu sensitif berkaitan
agama/ dan lain-lain
48

Contoh
saling kunjungmengunjungi

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

halang sebarang
bentuk hasutan

gubal undang-undang/akta sekat


atau tapis sebarang provokasi

kekalkan semangat
rundingan/ muafakat

antara parti politik/ antara


rakyat/kerajaan dan
pembangkang
matapelajaran Sejarah diajar
sejak sekolah rendah/mata
pelajaran Sejarah wajib lulus

memahami sejarah
pembinaan bangsa
dan Negara
kukuhkan semangat
patriotik

program/bulan kemerdekaan

mengelak pengaruh
budaya luar

tapis/sekat budaya luar yang


negatif

melalui aktiviti sukan

peringkat sekolah/ universiti/


daerah/ negeri/ Negara
di kampung/kawasan
perumahan/Bandar
libatkan golongan muda

melalui aktiviti gotong


royong
melalui program
kesukarelawan

SEKOLAH

Rukun Tetangga

Soalan 3 : Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda hari ini, dapat
mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum?
(6m)
Isi
Huraian
Contoh
saling bekerjasama
dalam segala aspek
politik/ekonomi/sosial
saling hormat
tidak sentuh isu sensitif
menghormati
saling bertoleransi
elak kepentingan diri/utamakan
kepentingan ramai
menggunakan bahasa
tingkatkan kemahiran
Kebangsaan
komunikasi/guna Bahasa Melayu
sebagai Bahasa pengantar
patuh pada ajaran agama
taat agama masing-masing dan
tidak ganggu agama lain
mengamalkan Prinsip
fahami dan amal dalam kehidupan
Rukun Negara
seharian
setia kepada Raja dan
tidak khianati Negara/tidak bocor
Negara
rahsia
patuh kepada undangundang

elak huru hara /keamanan


terjamin/ekonomi berkembang pesat

Tajuk : Suruhanjaya Reid


Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam
kalangan tokoh luar? (4m)
Isi
Huraian
Contoh
49

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

menjamin keadilan
melantik mereka yang
pakar
mengamalkan konsep
Musyawarah
mengamalkan konsep
Kebebasan
elak berlakunya pilih
kasih

ahli dari England/Australia/India/


Pakistan
merangka perlembagaan untuk
Negara yang baru merdeka
muafakat dalam mengambil
keputusan
minta pandangan semua pihak

SEKOLAH

Lord Reid (Hakim)/


Tn.B.Malik (Hakim)

tidak memihak kepada kaum


tertentu

elak rasa tidak


puashai
Soalan 2 : Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan? (6m)
Isi
menjamin kestabilan
Negara
menentukan rangka dan
bentuk pentadbiran
menjamin kecekapan,
keadilan dan kelicinan
pentadbiran kerajaan
menjamin taat setia rakyat

kukuhkan semangat
Kerjasama
memelihara hak istimewa
orang Melayu
menjamin kerjasama
kerajaan persekutuan
dengan kerajaan negeri
menjamin hak asasi dan
kebebasan rakyat
membantu pemimpin
mentadbir Negara
kukuh semangat
patriotisme

Huraian
merupakan undang-undang
tertinggi/jadi panduan kepada
kerajaan
ada peraturan/prinsip/panduan yang
jelas kepada kerajaan untuk
mentadbir
jamin kerajaan tunai tanggungjawab
kepada rakyat

Contoh

taat setia rakyat tidak berbelah bagi


kepada Negara/ Perkara 24 lucut
kewarganegaraan
antara kerajaan Persekutuan dan
Negeri
Perkara 153 YDPA menjaga dan
pelihara hak istimewa dan
kedudukan orang Melayu
dalam segala perkara yang telah
disenaraikan dalam perlembagaan
setiap rakyat ada hak
berpersatuan/beragama/ dan miliki
harta/rakyat tahu tentang had
kebebasan
pemimpin ada panduan mentadbir
dan tahu bidang tugas
Dalam kalangan rakyat

Soalan 3 : Buktikan wujudnya tolak ansur dalam penggubalan Perlembagaan


Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka?
(6m)
50

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Isi
bekerjasama
menerima cadangan
pelbagai pihak
menjaga kepentingan
semua kaum
mentaati Raja-raja
Melayu
Raja-raja Melayu
menerima kerakyatan jus
soli
Pakatan Murni
sepakat dalam membuat
keputusan
berkongsi kuasa
rundingan/muafakat

SEKOLAH

Huraian
Contoh
kerjasama antara kaum Melayu/Cina
/India
Raja-raja Melayu/orang
131
perseorangan/ NGO/ pertubuhan
memorandum
dan persatuan
hak setiap kaum diambil kira dalam
penggubalan perlembagaan
unsur Kesultanan Melayu digabung
dengan sistem birokrasi Barat untuk
bentuk identiti Negara bangsa PTM
yang merdeka
selepas rundingan Raja-raja Melayu
terima kerakyatan jus soli dengan
syarat
persetujuan dicapai melalui Pakatan
Murni antara parti politik/raja Melayu
pendekatan terbaik dalam
masyarakat berbilang kaum
sanggup kongsi kuasa untuk capai
merdeka
jadi amalan pemimpin
UMNO/MCA/MIC

Tajuk : Persekutuan Tanah Melayu 1957


1. Soalan: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan cara Negara
kita mencapai kemerdekaan?
(4m)
Isi
tanpa pertumpahan
darah

Huraian
tidak perang/penggunaan senjata

melalui perjanjian

antara British dan pemimpin/Rajaraja Melayu


rundingan antara kerajaan British
dan pemimpin TM

melalui rundingan
melalui kerjasama
antara kaum
mengadakan
rombongan Merdeka
mengadakan pakatan
murni
kerjasama raja-raja

Contoh

pemimpin parti politik dan rajaraja Melayu


setelah menang pilihanraya
umum 1955 Tunku Abdul Rahman
bentuk kabinet/
Rombongan merdeka ke London
antara para pemimpin/kaum
dapat elak pertumpahan darah/
keharmonian antara kaum terjaga
hasil kerjasama jitu raja-raja
Peranan Majlis RajaMelayu
raja Melayu
51

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 2: Bagaimanakah cara anda menyambut hari kemerdekaan di sekolah anda?


(4m)
Isi
menaikkan Jalur Gemilang di
sekitar sekolah
mengadakan pameran
kemerdekaan
menghantar kad hari
kemerdekaan kepada guru
mengadakan pertandingan
bahas, pidato dan kuiz

Huraian
aktiviti persatuan /para pelajar
sebagai tanda cinta tanahair
di kantin/dewan/sudut khas
tentang tokoh-tokoh pejuang/
pemimpin/sejarah negara
mereka kad hari kemerdekaan
libat semua pelajar / sediakan
hadiah

membuat simbolik peristiwa


Kemerdekaan
memasang lagu-lagu
patriotik

tentang perjuangan tokoh/


pemimpin
untuk semarakkan rasa cinta
kepada Negara

menjemput tokoh Negara


menyampaikan ucapan

tokoh yang berjasa kepada


negara

Soalan 3

Contoh

: Generasi pada hari ini sepatutnya menghargai kebijaksanaan para


pemimpin Negara untuk mendapat kemerdekaan Negara. Apakah
kebijaksanaan yang ada pada pemimpin-pemimpin Negara? (6m)

Isi
sanggup berkongsi kuasa
mendukung konsep
Kerjasama
di bawah Parti Perikatan
memilih konsep
musyawarah
hidup berharmoni
menerima konsep Raja
Berpelembagaan
mengenepikan perbezaan
budaya, agama, warna kulit
dan bahasa
menggabungkan parti
perkauman iaituUMNO,
MCA dan MIC

Huraian
-antara kaum Melayu/Cina/ India
satu pendekatan terbaik diguna
oleh Tunku Abdul
Rahman/MCA/MIC
UMNO/MCA/MIC
langkah bijak dan berkesan/pilih
musyawarah sebagai
pendekatan atasi kemelut politik
Negara
elak sentuh isu sensitif
semua pihak menerima konsep
Raja Berpelembagaan
sebelum ini hadapi pelbagai
masalah
perpaduan kaum kerana
perbezaan budaya/ fahaman
politik

52

Contoh

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

mengutamakan kata
sepakat / rundingan

pendekatan yang digunakan


para pemimpin Tanah Melayu

kemerdekaan tanpa
pertumpahan darah

tidak perang

SEKOLAH

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA.


SUB TAJUK : Perjanjian Malaysia 1963.
Soalan 1 : Apakah kebaikan pembentukan Malaysia ?
Isi
Ancaman komunis dapat
dihapuskan
Dapat mengimbangkan
dasar kependudukan
Dapat memerdekakan
negeri-negeri anggota
Negeri-negeri anggota
dapat mempelajari hal
ehwal pentadbiran
Ekonomi negara dapat
dipelbagaikan
Sumber kekayaan negara
bertambah

Huraian

[ 6 markah ]
Contoh

dengan mendapat bantuan


ketenteraan daripada
negara anggota
iaitu mengimbangkan
jumlah dan kadar
pertumbuhan kaum di
kalangan negara anggota.
yang tidak mampu
berkerajaan sendiri
terutama negeri negeri
kecil yang belum
membangun
dengan cara
memanfaatkan sumber
yang ada pada negeri
apabila wujud pasaran
yang luas di kalangan
negara anggota.

semasa komunis mula


bertapak di Sarawak
dengan memasukkan
Sarawak ,Sabah ke dalam
gabungan.
seperti Sarawak ,Sabah
dan Brunei.
seperti Sabah, sarawak
seperti Tanah Melayu kaya
dengan bijih timah dan
Sabah kaya dengan balak.
Petroleum dan komoditi
utama

Soalan 2 : Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda menghadapi tentangan


daripada pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju dengan pembentukan gagasan
Malaysia.?
[4 markah]
Isi
Huraian
Contoh
Berunding dengan pihak
yang tidak bersetuju
Menyelesaikan melalui
orang tengah
Menunjukkan sikap
persahabatan
Persediaan pasukan
keselamatan

untuk mencari
penyelesaian tanpa
pertumpahan darah
agar persetujuan dicapai
dan adil bagi kedua-dua
pihak.
agar pihak musuh tidak
ada alasan untuk
mewujudkan tentangan
terutamanya di kawasan
sempadan bagi
menghalang musuh
53

seperti mana tentangan


dari Brunei.

seperti di sempadan Johor


bagi menghalang
provokasi Indonesia.

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Menggunakan pendekatan
diplomasi

dengan memulihkan
hubungan diplomatik

SEKOLAH

dengan Indonesia.

Soalan 3 : Perjanjian Malaysia dibentuk dengan mengambil kira kepentingan rakyat


dan semua negeri. Buktikan.
[ 4 markah ]
Isi
Penubuhan JPPK

Huraian

Contoh

yang berperanan
menerangkan tentang
gagasan Malaysia
yang berperanan
membincangkan hak dan
kepentingan penduduk
Sarawak dan Sabah.
agar tidak berlaku paksaan
dan ketidakadilan

rakyat Sabah dan


Sarawak.

Pendapat rakyat ditinjau

agar persetujuan dan


penilaian dapat dilakukan

Bahasa lain masih boleh


diamalkan

di semua negeri

seperti yang dilakukan


oleh Suruhanjaya
Cobbold.
contohnya bahasa
Inggeris

Penubuhan JAK

Hak dan kepentingan


rakyat dibincangkan

seperti yang dilakukan


oleh JAK

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA.


TAJUK : Pengubalan Undang-Undang.
Soalan 1 : Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita dalam memastikan
generasi akan datang terus menghormati undang-undang negara
[6
markah ]
Isi

Huraian

Contoh

Menanam semangat
cintakan negara

agar kedaulatan negara


terpelihara

Memupuk disiplin

agar wujud kehidupan yang


aman makmur dan sejahtera.
yang menjadi simbol dan
lambang perpaduan kaum
tanpa menyentuh dan berbicara
perkara yang menimbulkan
sensiviti kaum
agar wujud masyarakat yang
bermoral dan beretika tinggi.
agar tiada pihak lain mengambil
kesempatan mencampuri urusan
negara kita.

Taat pada raja


Sikap saling menghormati
Teguh pegangan agama
Setia pada negara

54

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Soalan 2 : Apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara ?


[ 6 markah ]
Isi
Mewujudkan keamanan

Huraian
agar keharmonian dan
kemakmuran negara dicapai.

Mengekalkan kebebasan

supaya rakyat bebas bersuara


dalam batas-batas tertentu.

Menjamin kebebasan
politik

dengan pemberian hak untuk


parti-parti memperjuangkan
manisfesto masing-masing
agar tidak berlaku
pencerobohan yang
menggugat kedaulatan negara
agar tidak berlaku kejadian
jenayah

Menjamin keselamatan
negara
Menjamin kesejahteraan
rakyat
Mewujudkan perpaduan

antara pelbagai kaum agar


kemakmuran dan
keharmonian dicapai

Contoh

peristiwa di Lahad
Datu.
seperti bunuh ,rompak
dan ragut
seperti gagasan
1Malaysia.

Soalan 3 : Tranformasi pentadbiran membolehkan rakyat Malaysia menikmati


pentadbiran yang cekap dan dinamik.
Apakah faedah yang anda nikmati daripada tranformasi pentadbiran yang
dilaksanakan ketika
[ 4 markah ]
Isi
Perkhidmatan mesra
pengguna

Huraian

Contoh

setiap urusan dapat


dijalankan dengan mudah.

Perkhidmatan lebih cekap

setiap urusan dapat


dilaksanakan dengan
mudah dan berkesan
Menjimatkan kos dan
kebanyakan urusan dapat
masa
diuruskan di pejabat yang
berhampiran.
Penggunaan eyang dapat menjimatkan
perkhidmatan yang meluas masa dan kos kepada
pengguna.
Pegawai berpengetahuan
yang dapat menguruskan
dan cekap
sesuatu urusan secara
cekap dan professional.
TEMA 11: BAB 7
55

misalnya perkhidmatan emaklum.


Urusan secara atas talian /
on-line
misalnya pembayaran bil
air dan elektrik di semua
pejabat pos di Malaysia.

Aplikasi perkhidmatan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

Tajuk : Raja Berpelembagaan


Soalan 1 : Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan
dan keamanan negara kita ?.
[ 6 markah ]
Isi
Wujud pakatan murni
Keharmonian kaum dapat
dicapai
Membentuk negara tanpa
pertumpahan darah
Wujud sebuah negara
yang berdaulat
Wujud amalan toleransi
masyarakat
Mengutamakan keamanan

Huraian
antara pelbagai kaum

Contoh
Contohnya Melayu ,Cina
dan India
melalui kerjasama dan
Bahasa Melayu sebagai
tolak ansur dalam pelbagai bahasa kebangsaan
perkara
Iaitu hasil kerjasama dan
kesepakatan dalam
menentukan hala tuju
negara
yang mana kemerdekaan
dicapai melalui
kesepakatan dalam
perjuangan
dalam perkara berkaitan
tuntutan politik
yang mana semua rakyat
sedar akan tanggungjawab
menjaga keamanan
negara

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Raja Berpelembagaan
Soalan 2 : Sistem Raja Berpelembagaan masih relevan dan penting kepada negara
Malaysia masa kini. Beri komen anda .
[ 6 markah ]
Isi
Raja melindungai rakyat
pelbagai kaum

Huraian
agar wujud keadaan aman
dan harmoni.

Kebebasan beragama

rakyat bebas
mengamalkan agama
masing-masing
raja menjadi simbol
perpaduan

Wujud perpaduan kaum


Melindungai hak orang
Melayu
Melindungi agama Islam
Ketika darurat

agar hak dan


keistimewaan orang
Melayu terpelihara
baginda menjadi ketua
agama Islam bagi negeri
sendiri dan negeri lain
baginda berkuasa
56

Contoh

seperti Wilayah
Persekutuan,Sabah dan
Sarawak

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

mengistiharkan undangundang darurat sekiranya


keselamatan negara
terancam.
TEMA 11: BAB 7
Tajuk : Raja Berpelembagaan
Soalan 3; Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia ? [ 6
markah]
Isi
Tidak memburukkan nama
negara

Huraian
terutamanya di luar negara

Sanggup berkorban untuk


tanah air
Bersatu padu

agar kedaulatan negara


terjamin
antara pelbagai kaum

Mematuhi undang-undang

supaya tidak berlaku


perkara yang boleh
mengkucar-kacirkan
keamanan negara
tentang kemanan dan
kemakmuran yang
dikecapi sejak merdeka
yang menjadi simbol
kedaulatan negara

Sentiasa bersyukur
Mengibarkan bendera
Malaysia

Contoh
Semasa
melanjutkan pelajaran di
luar negara
Menjadi tentera
Iaitu Melayu,Cina dan
India
Seperti demontrasi jalanan

semasa perayaan
sambutan hari
kemerdekaan, mewakili
Negara dalam kejohanan
peringkat antara bangsa

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Parlimen Malaysia
Soalan 1: Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi
warganegara Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia. [ 4
markah ]
Huraian
Contoh
Isi
Setia pada raja dan
agar institusi itu dapat
negara
bertahan dalam negara
yang berdaulat
Memperkasa perpaduan
kaum

agar semua rakyat dapat


bekerjasama membantu
membangunkan negara

Berilmu pengetahuan

supaya dapat berfikir dan


bertindak dengan matang
57

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Menjaga imej negara

dengan tidak menghina


institusi beraja dalam
negara

SEKOLAH

Menghina raja dan Yang


diPertuan Agong

TEMA 11 : BAB 7
Soalan 2 : Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dapat menjamin
kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum. Beri komen anda.
[ 6 markah ]
Isi
Rakyat bebas bersuara
Rakyat mempunyai kuasa
mengundi
Keamanan dikecapi
Hak sama rata setiap
kaum
Rakyat membentuk
kerajaan
Rakyat diberi kebebasan
berpolitik

Huraian
dalam semua perkara
kecuali hal berkaitan
status quo orang Melayu
agar dapat membentuk
kerajaanyang kukuh
Apabila pemerintah
mengetahui hala tuju
pentadbiran negara
yang mana rakyat
mengetahui hak
kebebasan mereka di sisi
undang-undang
dengan memilih pewakilan
melalui pilihanraya

Contoh

seperti
berpesatuan,beragama
dan memiliki harta

dengan menubuhkan dan


menyertai mana-mana
parti politik

TEMA 11 : BAB 7
Soalan 3 ; Jelaskan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran mengekalkan amalan
demokrasi di Malaysia .
[ 6 markah ]
Isi
Tranformasi pentadbiran

Tranformasi pendidikan
Peranan ibu bapa
Peranan guru

Huraian
dengan memperluaskan
kepelbagaian ekonomi
yang melibatkan pelbagai
kaum
dengan usaha
meningkatkan kualiti
pendidikan
dalam membantu
membina sahsiah yang
unggul
dalam mendidik pelajar
yang besifat patriotik
58

Contoh
Strategi Lautan Biru

misalnya program PPPM


2013 - 2025

Melaluin mata pelajaran


Sivik dan
Kewarganegaraan

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Peranan media masa


Kepimpinan melalui
teladan

dalam memberi kempen


dan kesedaran tentang
kedaulatan negara
yang ditunjukkan oleh
pemimpin yang cekap dan
berwibawa.

SEKOLAH

Rancangan televisyen /
melalui media
sosial,rencana di akhbar
Menetapkan sasaran tahap
pencapaian

TEMA 11 : BAB 8
Tajuk : Jata Negara / Bendera
SET 1
Jelaskan sebab mengapa semua negara di dunia mempunyai lambang-lambang
negara dan bendera kebangsaan ?
[ 4 markah ]
Isi
-Menunjukkan kesetiaan
-Supaya rakyat bersatu
padu

Huraian
agar tidak berlaku perkara
yang mencemar maruah
dan imej negara
antara pelbagai kaum dan
semangat pemuafakatan

-Supaya rakyat sentiasa


bersemangat

dalam mempertahankan
kedaulatan negara

-Membangkitkan
semangat perjuangan

walaupun menghadapi
halangan terutama
semasa menuntut
kemerdekaan
walaupun seseorang
warganegara tesebut
berada di luar negara
sekalipun.

-Menunjukkan kecintaan
terhadap tanah air

Contoh

dengan cogankata
Bersekutu Bertambah
Mutu

TEMA 11: BAB 8


Tajuk : Jata Negara / Bendera
SET 2
Sejauh manakah lambang tersebut dapat mempertingkatkan semangat patriotik dalam
kalangan pelajar ? Berikan alasan anda.
[ 4 markah ]
Isi
-Menghayati maksud
lambang-lambang

Huraian
yang terdapat pada Jalur
Gemilang

-Mengibarkan Jalur
gemilang dalam majlis
rasmi

Sebagai tanda ketaatan


kepada raja dan negara

-Berdiri tegak semasa lagu disamping menyanyikan


kebangsaan dimainkan
lagu tersebut dengan
penuh semangat
59

Contoh
Seperti warna kuning yang
melambangkan kedaulatan
Raja-Raja Melayu.

Terutamanya semasa
perhimpunan rasmi di
sekolah

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

-Memelihara kedudukan
Jalur Gemilang supaya
tidak terhina

SEKOLAH

Tidak seperti sesetengah


warganegara yang
memperlekeh dan
menghina lagu
kebangsaan di luar
negara.

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Jata Negara / Bendera
SET 3
Jelaskan cara anda meraikan Hari Malaysia bagi mengukuhkan semangat 1 Malaysia.
[4markah]
Isi
-Terlibat dalam perbarisan
-Mengibarkan bendera
Malaysia

Huraian
semasa sambutan Hari
Malaysia
dengan penuh semangat
yang berkobar-kobar

-Menghayati perjuangan
tokoh terdahulu

dengan cara menampal


poster gambar tokoh-tokoh
di dalam bilik darjah
-Mengenali kaum dan etnik agar dapat memahami
lain
dengan lebih mendalam
sosio budaya pelbagai
kaum
-Mengadakan sambutan
yang disedlitkan dengan
perayaan
pelbagai aktiviti yang
bercorak patriotik

Contoh

Contohnya gambar Tunku


Abdul Rahman
Seperti Melayu ,Cina India
dan lain-lain

TEMA 11 : BAB 7
Tajuk : Badan Pemerintahan
SET 1
Malaysia ialah sebuah negara persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan
beberapa buah negeri .
Pada pandangan anda, mengapakah pemerintahan Malaysia memilih untuk
membentuk negara persekutuan ?
[ 4 markah ]
Isi
-Untuk menyatukan
wilayah yang berasingan
-Untuk membentuk
kerajaan yang stabil
-Untuk kecekapan

Huraian
Contoh
agar hubungan baik antara
kerajaan persekutuan
dengan kerajaan negeri
terus dipelihara.
yang mana kerajaan dan
rakyat sentiasa
mengamalkan toleransi
dalam semua aspek
seperti perkhidmatan
60

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

pentadbiran
-Memajukan ekonomi

SEKOLAH

ekonomi,
sosial,keselamatan dan
pendidikan
hasil perkongsian sumber
kekayaan dan hasil bumi.

TEMA 11 BAB 7
Tajuk : Badan Pemerintahan
SET 2
Pada pandangan anda , mengapakah perlu wujudnya hubungan baik antara kerajaan
persekutuan dengan kerajaan negeri ?
[4 markah ]
Isi
-Membantu mengurangkan
perbalahan antara etnik

Huraian
supaya hubungan baik
dapat dipupuk untuk
menjamin keharmonian

-dapat mengamalkan
toleransi untuk
kepentingan bersama
-Merupakan satu kaedah
menyatupadukan pelbagai
wilayah yang berasingan

antara pemimpin dengan


rakyat

-Dapat memupuk Kerajaan


Persekutuan yang stabil
dan berwibawa

melalui perkongsian pintar


antara pemimpin kerajaan
persekutuan dengan
negeri.

Contoh
antara kaum Melayu ,
Cina dan India.

agar wujud pentadbiran


yang lebih cekap dan
berkesan

TEMA 11 BAB 7
Tajuk : Badan Pemerintahan
SET 3
Pengagihan kuasa dalam pentadbiran dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat.
Beri ulasan anda.
[ 6 markah ]
Isi
-Mengelak pemusatan
kuasa

Huraian
yang mana kuasa tidak berpusat
kepada satu pihak sahaja.

-Mewujudkan kecekapan

Dalam pentadbiran melalui


perkongsia idea kepimpinan.

-Pembangunan negara
yang pantas

Iaitu penyusunan dan


perancangan pembangunan
mendapat kerjasama dan
persetujuan mudah.antara kedua
pihak.
antara pelbagai etnik dan

-Mengukuhkan perpaduan

61

Contoh

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

pelbagai negeri.
-Mengekalkan kedaulatan
-Mengurangkan bebanan
tugas

dengan pemimpin memahami


sepenuhnya pengagihan kuasa
dan hak dalam pentadbiran.
Agar pentadbiran dijalankan
melalui bidang kuasa yang
diperuntukkan.

Bidang kuasa
pentadbiran pusat
dan pentadbiran
negeri

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan
SET 1
Dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara kita adalah bermatlamatkan
perpaduan. Bagaimanakah matlamat tersebut boleh dicapai ?
[ 4 markah ]
Isi
-Belajar di sekolah yang
sama

Huraian
Contoh
yang merangkumi pelbagai seperti sekolah wawasan
etnik

-Menggunakan bahasa
penghantar yang sama

agar semua pelajar dapat


berkomunikasi dengan
baik
supaya dapat
merealisasikan hasrat
yang terkandung dalam
falsafah pendidikan
negara.
tidak hanya melibatkan
sesuatu etnik sahaja
dalam sesuatu aktiviti.

-Menggunakan kurikulum
yang sama

-Penglibatan dalam sukan

Contoh penggunaan
bahasa Melayu
Kurikulum Standart
Sekolah rendah dan
Menengah
Olahraga Tahunan di
sekolah dan SUKMA

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan
SET 2
Program Tranformasi Pendidikan yang diusahakan oleh kerajaan masa kini antara lain
bertujuan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau
ini.Bagaimanakah hasrat tersebut boleh tercapai ?
[ 6 markah ]
Isi
-Memperbanyakkan
institusi pengajian

Huraian
sama ada oleh pihak kerajaan
atau swasta

Contoh
UNIMAS , UNIKL,
univesiti Petronas

-Kerjasama dengan
institusi terbaik dunia

RECSAM

-Penggunaan ICT sebagai


bahan pembelajaran

agar dapat berkongsi kepakaran


dan kemahiran dalam pelbagai
bidang
agar pelajar dapat meneroka
pelbagai ilmu tambahan

FROG VLE dan


e-tutor

-Menggalakkan

agar dapat mengurangkan kos

Tenaga Nasional

62

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

penglibatan sektor swasta


-Penggunaan bahasa
Inggeris
-Penerapan unsur KBAT
dalam pembelajaran

mengurus kerajaan dan


pentadbiran menjadi cekap
menjadi medium komunikasi
dan persediaan menghadapi
cabaran global
agar dapat melahirkan pelajar
yang berfikiran kreatif dan
inovatif.

SEKOLAH

Berhad dan Telekom


Malaysia

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan
SET 3
Pendidikan di sekolah mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin generasi masa
depan. Beri ulasan anda.
[ 4 markah ]
Isi
-Kemahiran kepimpinan
dalam badan pengawas
-Menerajui kepimpinan
kelab dan persatuan
-Melalui aktiviti sukan
-Kemahiran komunikasi

-Pameran tokoh negara di


sekolah

Huraian
yang dapat melatih dan
mencungkil bakat
kepimpinan kalangan
pelajar
sebagai melatih pelajar
untuk mengurus tadbir
sesebuah organisasi pada
masa depan.
dapat menguji kesabaran
dan semangat daya saing
yang tinggi
yang melatih pelajar untuk
memahami situasi dan
adab apabila
berkomunikasi
dapat menanam
kesedaran dan semangat
kecintaan pada negara.

Contoh

Conothnya melalui aktivit


berbahas dan sebagainya.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rukun Negara
SET 1
Rukun Negara penting untuk pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Beri ulasan
anda.
[6 markah]
Isi
Mewujudkan perpaduan
-Memastikan taat setia
rakyat kepada negara

Huraian
Menjamin keamanan negara
Raja sebagai simbol penyatuan
rakyat di Malaysia

-Membina masyarakat
yang progresif

yang boleh menjamin


kehidupan yang
harmoni,penyayang dan saling
menghormati.
63

Contoh
Melayu ,Cina dan
India

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

-Menjamin masyarakat
yang adil dan saksama

Sebagaimana yang dicatat


dalam perlembagaan.

-Mengekalkan
kemakmuran negara

Ekonomi Negara terus


berkembang

-Melahirkan rakyat yang


mementingkan undangundang

disamping sentiasa
mendaulatkan undang-undang
dan tidak dicabar oleh sesiapa.

SEKOLAH

TEMA 11 ;BAB 8
Tajuk : Rukun Negara
SET 2
Bagaimanakah prinsip-prinsip Rukun Negara mampu melahirkan masyarakat yang
bersatu padu dan sejahtera ?
[ 4 markah ]
Isi
-Memupuk semangat
perpaduan

-Memelihara kepentingan
semua kaum

Huraian
apabila lahirnya sebuah
masyarakat yang penyayang
dan saling menghormati.
dengan prinsip bahawa Yang
diPertuan Agong adalah ketua
negara dan lambang penyatuan
rakyat
Tidak berlaku diskriminasi
terhadap sesuatu kaum

-Mematuhi dan
menghormati undangundang negara

dengan tidak melakukan


kesalahan dan memastikan
undang-undang didaulatkan.

-Memupuk taat setia


kepada negara

Contoh

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rukun Negara
SET 3
Buktikan bahawa matlamat Rukun Negara telah berjaya direalisasikan.
[ 4 markah ]
Isi
- Keamanan dicapai
-Masyarakat Malaysia
sentiasa makmur

Huraian
apabila tidak lagi berlaku
perbalahan antara kaum
Pengagihan kekayaan
ekonomi yang sama rata

-Masyarakat yang
mematuhi perundangan
negara

iaitu tidak melakukan


kesalahan yang mencabar
kedaulatan undang64

Contoh
seperti yang berlaku
dalam peristiwa 13 Mei.

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

-Keharmonian dan
kesejahteraan negara
diakui dunia

undang yang wujud.


tidak seperti negara lain
yang sering bergolak

Syria / Iraq

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Wawasan 2020
SET 1
Jelaskan peranan anda dalam merealisasikan wawasan 2020.
Isi
-Meningkatkan ilmu sains
dan teknologi
-Menguasai kemahiran IT

-Meneruskan perjuangan
pemimpin
-Mengutamakan
kepentingan negara
-Bersatupadu

Huraian
agar negara berkembang
maju dan mampu bersaing
dengan negara maju yang
lain
agar semua urusan kerja
menjadi
cepat,cekap,pantas dan
efektif.
terutama dalam usaha
untuk mewujudkan
masyarakat yang berdaya
saing.
agar kemerdekaan yang
dicapai dapat
dipertahankan
agar wujud suasana
kehidupan yang harmoni
dalam masyarakat

SEKOLAH

[ 6 markah ]

Contoh
seperti negara Jepun.

myEG / internet banking

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Wawasan 2020
SET 2
Buktikan kejayaan negara merealisasikan hasrat mewujudkan masyarakat yang maju
dan saintifik selaras kehendak wawasan 2020.
[ 6 markah ]
Isi
-Sains dan teknologi
menjadi tunjang kemajuan
-Melaksanakan
tranformasi pendidikan
-Nisbah pelajar 60%sains
dan 40%sastera

Huraian
penguasaan dalam ilmu
pengetahuan melahirkan
masyarakat yang produktif untuk
pembangunan negara
agar lahir sebuah generasi yang
berilmu pengetahuan dan
mempunyai cirri-ciri inovatif.
untuk menarik pelajar berkecimpung
dalam bidang sains yang membawa
65

Contoh

Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

-Melaksanakan projek
MSC

kemajuan negara.
Untuk melahirkan sebuah
masyarakat yang bermaklumat.

-Meningkatkan industri
multimedia

supaya rakyat dapat memanfaat


sepenuhnya teknologi maklumat

-Menaik taraf sekolah


vokasional kepada teknik

sebagai persediaan melahirkan


generasi yang mampu bersaing di
peringkat global

SEKOLAH

Contoh projek
MSC di KLCC

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Wawasan 2020
SET 3
Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk bersedia menghadapi cabaran sebagai negara
maju menjelang tahun 2020.
[ 4 markah ]
Isi
-Melahirkan warga negara
yang berkualiti tinggi

Huraian
Khususnya menguasai
teknologi maklumat

-Meningkatkan semangat
patriotisme

-Merealisasikan Pelan
Pembangunan Pendidikan

agar generasi masa depan


mempunyai sikap pentingkan
negara
Kerana pemimpin ini akan
dapat memacu kemajuan
negara berbanding
kepentingan lain.
agar dapat melahirkan modal
insan yang berkuliti.

-Melahirkan masyarakat
berilmu pengetahuan

yang mampu bersaing di


peringkat global.

-Melahirkan pemimpin
yang berwawasan

Contoh
Contohnya
mewujudkan MSC

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rancangan Malaya Pertama / Keempat
SET 1
Dapatan kajian menunjukkan 86% kemiskinan berada di luar bandar.
Bagaimanakah masalah kemiskinan masyarakat luar bandar dapat diatasi ?
[ 6 markah ]
Isi
-Memberi kemahiran
dalam bidang pertanian
-Bantuan pemasaran hasil

Huraian
dengan menyediakan
kursus jangka pendek dan
bimbingan berterusan
agar dapat mengatasi
66

Contoh
yang dijalankan oleh
agensi seperti FELDA
FAMA

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

pertanian
-Galakan penyatuan mini
ladang

masalah pemasaran
dalam kalangan
pengusaha kecil.
supaya kerja menjadi lebih
efektif dan ekonomik.

SEKOLAH

RISDA

-Membina sistem
pengairan

agar semua tanaman


mendatangkan hasil yang
bertambah.

Contoh Empangan
Kemubu.

-Menggalakkan industri
tempatan

Untuk menambahkan
pendapatan penduduk .

seperti industri kecil dan


sederhana[ IKS]

-Memulihkan tanah terbiar

agar sumber yang ada


dapat dimanfaat dengan
sepenuhnya.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : Rancangan Malaya Pertama/Keempat
SET 2
Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi.
Jelaskan kejayaan negara kita dalam sektor pertanian.
[ 6 markah ]
Isi
-Pembukaan tanah oleh
FELDA
-Pengeluar minyak kelapa
sawit dunia
-Mengadakan pameran
MAHA
-Kejayaan program asas
tani
-Pengeluar getah asli
dunia

Huraian
penduduk luar bandar yang
miskin dipindahkan ke
petempatan baru dan menjadi
petani moden.
seterusnya dapat menembusi
pasaran minyak dunia.

Contoh
Jengka , Pahang

menjadi satu inspirasi dan


semangat kepada petani untuk
terus berkecimpung dalam
sektor pertanian.
dengan penglibatan pengusaha
kecil berasaskan produk
pertanian
yang menjadi satu komoditi
pertanian yang membawa hasil
pendapatan negara tinggi.

TEMA 11 BAB 8
Tajuk: Rancangan Malaya Pertama
SET 3
Pada pandangan anda,mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun
Malaysia kini menuju ke arah negara maju ?
[ 4 markah ]
Isi

Huraian

Contoh
67

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

-Membantu ekonomi
bumiputera

yang rata-rata bergantung


kepada pertanian sebagai
sumber pendapatan utama

-Merupakan bekalan
makanan

dan dapat mengurangkan import


makanan dari negara lain.

-Petani miskin dibantu

agar mencapai kehidupan yang


lebih baik

-Menjadi pertanian dagang

yang boleh dijadikan sebagai


hasil pendapatan utama negara.

-tanah yang subur

Sesuai untuk aktiviti pertanian

SEKOLAH

Sayur-sayuran dan
buah-buahan

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : DEB
SET 1
Jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia melalui pelaksanaan Dasar
Ekonomi Baru [ DEB ].
[4 markah]
Isi
-Jurang ekonomi antara
kaum semakin rapat
-Kadar kemiskinan
menurun

Huraian
dengan pertambahan
penglibatan bumiputera dalam
sektor ekonomi.
Ekoran daripada pendapatan
perkapita bumiputera meningkat

Contoh

Masyarakat luar
bandar

-Hak milik modal kaum


bumiputera meningkat

Ekoran peluang pelaburan yang


ditawarkan oleh pihak kerajaan

Amanah Saham
Bumiputera

-Peningkatan kaum
bumiputera dalam bidang
professional

atas usaha dan kempen


berterusan oleh kerajaan

Doctor /peguam

-Peningkatan perniagaan
milik bumiputera

Terutama dalam industri kecil dan


sederhana [ IKS]

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : DEB
SET 2
Jelaskan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan Dasar
Ekonomi Baru [ DEB ] tercapai.
[ 4 markah ]
Isi
-Menubuhkan agensi

Huraian
agar harga padi dapat
68

Contoh
Contohnya Lembaga Padi

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

SEKOLAH

berkaitan padi

distabilkan.

dan Beras Negara [ LPN]

-Menggalakan penglibatan
bumiputera dalam sektor
ekonomi
-Penggunaan tanah yang
lebih cekap

dengan cara memberi


pinjaman, membantu
pemasaran
yang mana tanah terbiar
disatukan dan dibuka
secara besar-besaran
untuk pertanian dan
petempatan baru
Untuk menggalakkan
penyertaan bumiputera
dalam perusahaan dan
perdagangan

Contohnya menubuhkan
MARA

-Memperluaskan
kemudahan kredit dan
insentif melalui bank

seperti mana diusahakan


oleh FELDA

Pinjaman TEKUN

TEMA 11 BAB 8
Tajuk : DEB
SET 3
Pada pandangan anda, apakah cabaran untuk merealisasikan hasrat menjadikan
rakyat berpendapatan tinggi di Malaysia ?
[ 4 markah ]
Isi
Kekurangan buruh mahir
Kekurangan bahan
mentah

Huraian
Kurangnya pendedahan
penguasaan teknologi tinggi
Bahan mentah mineral semakin
hari semakin berkurangan

-Meningkatkan modal
insan berkualiti

Melahirkan Tenaha kerja yang


berkualiti

-Berdaya saing di
peringkat global

Kita standing dengan Negara


maju

Perpaduan rakyat

Rakyat pelbagai kaum dapat


hidup dalam suasana harmoni

Contoh
Petroleum

Melayu , Cina dan


India

TEMA 12 : MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA


Soalan 1: Sarankan langkah-langkah untuk memantapkan pertubuhan Negara-Negara
Islam (OIC).
[6 markah]
Isi
Mengeratkan kerjasama

Huraian
Ekonomi, politik, sosial

Pemimpin berfikiran terbuka

Menerima pandangan
rakan
Negara Arab membantu
Yaman

Negara kaya memberi bantuan


kepada negara miskin

69

Contoh
Kerjasama antara
negara anggota

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Memajukan ekonomi negara


Tidak berperang sesama sendiri
Mewujudkan politik yang stabil
Ambil kira pandangan negara
anggota
Berperanan sebagai pendamai

Tidak bergantung negara


barat
Yaman dan Arab Saudi
Ahli politik
bertanggungjawab
Agar keputusan yang
diambil tidak konfrantasi
Orang tengah dalam
pertikaian antara negara

SEKOLAH

Menyelesaikan
masalah

Mana-mana munasabah
Soalan 2: Pada pandangan anda, apakah kelebihan negara kita mengamalkan dasar
berkecuali dalam konteks hubungan negara Malaysia dengan dunia.
[6 markah]
Isi
Negara aman .
Tiada musuh
Tidak memihak Blok Barat atau
komunis
Ekonomi stabil - perdagangan
seluruh dunia
Tiada ancaman kuasa besar
Pertukaran teknologi dengan
semua negara di dunia
Pelaburan asing meningkat
Kepimpinan berwibawa

Huraian
Dihormati negara luar
Berbaik dengan semua
Bukti berkecuali

Contoh

Tiada halangan politik


Tidak campurtangan
urusan negara lain
Perkongsian kepakaran
Pelaburan luar
Bijak , berpandangan
jauh

Kepakaran
pendidikan,
kesihatan
Perkilangan
Tun Mahathir

Soalan 3 : Sebagai warganegara yang patriotik, apakah kepentingan


untuk
memelihara hubungan serantau dalam kalangan negara Pertubuhan
Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
[4 markah]
Isi
Tiada musuh
Negara menjadi aman

Huraian
Tidak diancam oleh kuasa
besar
Saling hormat
menghormati
Sifat setia kawan

Contoh

Mengekalkan kedaulatan
negara
Menjamin keselamatan
Tidak campur tangan
negara
Meningkatkan ekonomi
Hubungan dagangan
Kurangkan cukai
Menyelesaikan masalah
Melalui rundingan
Isu Rohingya
secara bersama
Soalan 4: Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, cadangkan langkah-langkah
untuk meningkatkan keberkesanan hubungan dengan negara ASEAN.
[4 markah]
70

MODUL KBAT SPM SEJARAH(fakta+huraian+contoh) Sumber : JPN Kedah


MENENGAH KEBANGSAAN JERAI

Isi
Bersatu padu
Saling membantu
Kerjasama ekonomi
Kerjasama pertahanan
Kerjasama politik
Mesyuarat

Huraian
Menjaga kepentingan bersama
Sekiranya diserang musuh /
masalah bencana alam
Hubungan dagangan
Keselamatan perairan
Berunding jika menghadapi
masalah
Membincangkan sebarang
keputusan bersama

SEKOLAH

Contoh
Tsunami di Acheh

Esei
Soalan 5 : Jelaskan bagaimanakah kita boleh mengharumkan nama negara di arena
antarabangsa?
[8 markah]
Isi
Hidup bersatu
Wujudkan politik yang stabil dan
aman
Memajukan ekonomi
Mengadakan hubungan diplomatik
dengan negara luar.
Memberi bantuan kepada negara
dilanda bencana
Menyertai pertubuhan
antarabangsa
Mengambil peranan aktif dalam
pertubuhan antarabangsa
Memenangi sukan di peringkat
dunia
Terkenal /hebat dalam dunia seni
dan perfileman
Bersama-sama mengekalkan
keamanan dunia

Huraian
Masyarakat berbilang
kaum
Ahli politik bersatu
Majukan pelbagai sektor
kilang, pertanian,
perdagangan
Negara jiran
Antarabangsa
Tsunami di Indonesia
ASEAN, PBB, NAM
Anggota Tidak Tetap
Badan Keselamatan
PBB
Squasy - Nicol Ann
David
Datuk Michelle Yeoh
Datuk Jimmy Choo
Menyokong dasar PBB

71

Contoh
Melayu, Cina, India