Anda di halaman 1dari 8

PENDIDIKAN ISLAM

SPM
NOTA RINGKAS
TOKOH-TOKOH ISLAM
..tabalkan fikir, takhtakan zikir, semayamkan doa dipenghujng ratibmu
HIASILAH DIRIMU DENGAN
AKHLAK & PERIBADI YANG LUHUR
AGAR KEJAYAAN YANG DIKECAPI
MENJADI LEBIH BERMAKNA

A+ PAI SPM ______

NAMA :
KELAS :

Nota tokoh PAI t4 &t5

Page 1

TOKOH TOKOH ISLAM


(SPM)
TINGKATAN 4
Riwayat hidup & sifat
peribadi
1- NUKMAN B THABIT
(IMAM AB HANIFAH)
Tarikh lahir : 80H /699 M
Tempat lahir : Kufah, Iraq
Tarikh meninggal:
150H/767M
Keturunan : Parsi
- Lahir dalam keluarga yang
kaya/ peniaga kain

Pendidikan , Bidang ilmu &


Karya
-pelajari pelbagai bidang ilmu
terutamannya undang-undang
Islam

Sumbangan

Info penting

1- Ulamak pertama menyusun


kitab fekah mengikut bab dan fasal

1. Kaedah menentukan
hukum :
Al-Quran, as-Sunnah, AlIjmak, al-Qias, al-Istihsan dan
al-Uruf

2- menghabiskan banyak masa


dengan mengajar di masjid

Guru
Guru feqah: Imam hammad bin
abi Sulaiman ( 18 tahun )
Guru dari kalangan Sahabat:
-Anas bin Malik
-Abdullah bin Abi Aufa

3- berfikir secara kritis dan terbuka


dalam menyelesaikan masalah
fekah

2. Ujian:
-Dipenjara kerana menolak
jawatan jurutulis surat rasmi
kerajaan Bani Umayyah
-Dipenjara kerana menolak
jawatan hakim di Baghdad
-Dipenjara dan disebat 100
kali.

Sangat menghormati hadis:


-Beliau mandi, memakai
pakaian bersih, bauan dan
berserban sebelum menjawab
soalan tentang hadis.
-tidak menunggang kuda di
madinah kerana menghormati
bumu terdapat jasad rasulullah
-tidak berbicara tentang hadis
di pasar-pasar

Gelaran : Imam Abu Hanifah


-anaknya bernama Hanifah
-selalu membawa bekas
dakwat
-kuat agama

Murid:
-Abu yusof
-Yakob bin Ibrahim

Peribadi: berakhlak
mulia,pemurah, ikhlas
berani,bangun malam untuk
beribadat sunat

Karya:
-al-Fiqh al-akbar
-Al-Faraidh

2- MALIK B ANAS B MALIK


B AMIR AL-HARITH

-Menghafaz al-quran dan hadis


Rasulullah sejak kecil
-berguru lebih daripada 900 orang
guru
-Guru pertama: Imam Abd rahman
b hamzah
Belajar hadis : Ibnu shihab
Belajar imu rakyu : Rabiah bin
Abd rahman ( Rabiah ar-rakyu)

Sumbangan
1- menghasilkan kitab al-Muattak
yang menjadi rujukan sehingga
hari ini

Bidang :Hadis& Fekah

3- merupakan ulama mujtahid yang


terkenal

Tarikh lahir:93H/713M
Tempat lahir : Madinah
Tarikh meninggal:
179H/798M
Datuknya :
Malik b Amir : ulamak tabiien
yang terkemuka
- Moyangnya :
Amir al-Harith : Sahabat dan
berperang bersama dengan
Rasulullah s.a.w
- Gelaran: Imam Malik
Peribadi: suka berpakaian
bersih, berfikiran
bernas,cerdas dan kuat
Nota tokoh PAI t4 &t5

Bidang :Hadis / fekah

Karya : al-Muwattak
-Imam malik telah mencurahkan
seluruh tenaga dalam
menghasilkan kitab ini.
-memuatkan kajian tentang
tafsir,hadis dan fekah
-ada ulama meletakkan kitab ini
sebagai sumber rujukan utama

2- mengasaskan aliran mazhab


maliki yang menjadi ikutan umat
Islam terutamanya di Maghribi,
,Andalus dan Tunisia

Bukti Imam malik guru yang


hebat
- mula mengajar ketika berusia 17
tahun
-kelas pengajiannya turut dihadiri
gurunya sendiri
-kelasnya menarik minat penduduk

Page 2

Bukti ketegasan:
-Menentang pendapat gabenor
Madinah yang bertentangan
dengan fatwanya,
-berani menegur khalifah Abu
Jakfar al-Mansur kerana
meninggikan suara dalam
majlis iilmu
-sangggup dipukul untuk

ingatan

selepas al-quran dan al-hadis

luar Madinah
-Sering berjaga malam untuk
mencari jawapan kepada masalah
dikemukakan.

mempertahankan Islam
-berpegang kepada prinsip
murid mencari guru tanpa
mengira kedudukan

3- MUHAMMAD B IDRIS B
AL-ABBAS B USMAN B
SYAFI ( IMAM SYAFIE)

Pendidikan
-mula belajar ketika usia 5 tahun
Hafaz al-Quran usia 9 tahun
-Sentiasa berada di samping
gurunya ketika gurunya mengajar
-menghafaz semua ilmu yang
diajar
Mahir dalam bidang penulisan
Hafaz kitab Muattak usia 10 tahun

Sumbangan
1- mengasaskan kaedah tertentu
dalam mensabitkan hukum

Bukti Imam Syafie kuat


ingatan:
- usia 9 tahun hafaz quran
- Usia 10 tahun telah hafaz
kitab al-Muwattak
- Berjaya menghafaz semua
ilmu yang dipelajari

Guru Di Mekah : belajar hadis


drpd Sufian bin Uyainah, Muslim
bin Khalid
-belajar ilmu quran drpd: Ismail
b.qastantin.
Guru Di Madinah: belajar hadis
drpd malik b Anas,Ibrahim b abi
yahya

4- berijtihad mengikut tempat dan


suasana

Tarikh lahir: 150H/767M


Tempat lahir: Ghazzah,
palestin
Tarikh meninggal:
204H/820M
Keluarga miskin
Ibubapa berasal dari Mekah
Bapanya meninggal tidak
lama semasa beliau dalam
kandungan
Gelaran :
i. Imam as-Syafi sempena
nama datuknya Syafi b Saib
ii. Bapa Usul feqah orang
yang pertama menulis dalam
bidang
tersebut (kitab ar-Risalah)
peribadi:
kuat ingatan,terang hati , rajin
dan berperibadi tinggi
4-AHMAD B MUHAMMAD B
HANBAL (IMAM AHMAD)
Tarikh lahir: 164H/780M
Tempat lahir: Baghdad
Tarikh meninggal:
241H/855M
- dari keluarga miskin
- bekerja mengambil upah
menjual kain dan jual barang
barang di jalanan
- bapa meninggal ketika
masih kecil.hanya tinggalkan
sebuah rumah & sebidang
tanah
Gelaran :
i. al-Hakim kerana
menghafaz lebih
700,000 buah hadis dan
berpengetahuan mendalam
dalam
Nota tokoh PAI t4 &t5

Bidang :Usul Feqah


Feqah& Hadis

2- berhujah dengan golongan anti


hadis dalam kitab ar-Risalah
3- mepersempitkan penggunaan
akal dalam menentukan hukum

Disiplin ilmu : 1/3 menulis ilmu,


1/3 beribadah dan 1/3 untuk
berehat
Mazhab as-Syafie- mazhab yang
dinamik dan intelektual kerana
Imam syafie petah berdebat, kuat
ingatan dan mahir dalam hukum
agama

Kesungguhan dalam
menuntut ilmu :
- Sentiasa berada di samping
gurunya semasa memberi
syarahan,
- menghafaz semua ilmu yang
dipelajari,
- mengembara untuk mencari
ilmu ke Iraq, parsi dan Palestin
- menggantikan gurunya
mengajar sekiranya guru tidak
dapat mengajar atas ssesuatu
urusan

Karya:
- Kitab ar-Risalah
- Kitab al-Umm
- Kitab al-Masnad
Pendidikan
-sejak kecil menghafaz al-Quran.
-Selalu membawa alat tulis
bersamanya.
-Sebahagian besar hidupnya
dihabiskan dengan mencari ilmu
-pernah ingin keluar sebelum terbit
fajar untuk menuntut ilmu tetapi
dilarang oleh ibunya.
-mengembara ke banyak negara
seperti Kufah,basrah,Sham dan
yaman.

Sumbangan
1- meninggalkan hasil karya yang
menjadi rujukan umat Islam
sehingga hari ini
2- mengasaskan satu aliran
fahaman mazhab hanbali yang
menjadi ikutan umat islam di Mesir,
Iraq, syiria, hijaz dan najd
3- sangat teliti menyelidiki hadis
dalam usaha melindungi hadis
drpd kepalsuan

Bidang :
Hadis,Tafsir ,al-Quran& Fekah
Karya: al-Musnad, tafsir alquran,an-nasikh wal mansukh
Peribadi: mementingkan
kebersihan,pendiam, suka berfikir
dan tegas, suka warna putih, tidak
sombong dan bongkak- suka

Page 3

Bukti kuat beribadah


1. Mengerjakan solat
sebanyak 300 rakaat pada
setiap hari semasa sihat
2. mengerjakan solat sunat
sebanyak 150 rakaat ketika
sakit
3- Khatam al-Quran setiap
tujuh hari
4- khatam pada setiap tujuh
malam dalam solat malam
Info
1- Beliau adalah murid Imam
as-Syafie dan guru kepada
Imam al-Bukhari dan Imam
Muslim dalam bidang hadis
2- Murid beliau yang terkenal
dalam mazhab hanbali Ibnu
Taimiah dan Ibnu Qayyim

ilmu hadis
ii. Imam Hanbal sempena
nama datuknya yang lebih
terkenal berbanding bapanya
5- MUHAMMAD B ISMAIL B
IBRAHIM B AL-MUGHIRAH.
(IMAM BUKHARI)
Tarikh lahir; 194H/810M
Tempat lahir: Bukhara, Iran
Tarikh meninggal:
256H/872M
- ketika kecil berpenyakit
mata dan sembuh selepas
ibunya berdoa.
Gelaran :
i. Amir al-Mukminin di
kalangan ahli hadis kerana
kealimannya dalam
bidang hadis.
ii. Imam al-Bukhari sempena
nama tempat lahirnya
Peribadi
Tekun dan gigih mencari
ilmu,teliti
6 - MUHAMMAD B
MUHAMMAD B AHMAD ALGHAZALI AT-TUSI
(IMAM GHAZALI)
Tarikh lahir: 450H/1058M
Tempat lahir: Tus,
Khurasan,Iran
Tarikh meninggal;
505H/1111M
Gelaran :
i. Hujjatul Islam
Kecekapan,
kemasyhuran dan
kekuatannya
membela agama Islam
ii. Abu Hamad anaknya
bernama Hamad
iii. Al-Ghazali :
- Sempena nama tempat
kelahirannya di Ghazalah
- Bapanya bekerja sebagai
pemintal bulu kambing(alGhazal)
Nota tokoh PAI t4 &t5

bergaul dengan orang miskin

Pendidikan
-mendapat didikan awal dari ibunya
sendiri
-usia 11 tahun sudah membetulkan
kesilapan gurunya mengajar hadis
-usia 11 tahun sudah hafaz alquran
-Usia 16 tahun hafaz kitab ditulis
oleh Ibnu Mubarak dan waki
-Usia 18 tahun sudah mula menulis
kitab mengenai hadis
-berguru dengan 1000 orang
perawi hadis.
-Mengembara selama 16 tahun
untuk menuntut ilmu
- hafaz 100 000 hadis sahih & 200
000 hadis tidak sahih

Sumbangan
-Karya terkenalnya sahih Bukhari
menjadi rujukan sehingga hari ini
-Bersungguh-sungguh mengumpul
hadis selama 16 tahununtuk
dimuatkan dalam kitab Sahih
Bkhari
Syarat hadis sahih menurut
Imam al-Bukhari
a. Perawi hadis mestilah :
i.Mempunyai ingatan dan akal
yang kuat
ii.Orang Islam
iii.Bersifat thiqah/boleh dipercayai
b. Sanadnya mestilah bersambung
terus kepada Rasululllah s.a..w

Usaha gigih dalam


mengumpul hadis :
a. sentiasa memohon petunjuk
Allah
b. Kuat bribadah
c. Rajin menghafaz
d. Menghindari makanan
haram atau syubhah
e. Sanggup mengembara dan
bersusah payah
Amalan sebelum menulis
hadis dalam sahih Bukhari
1- Berwudhuk
2- Sembahyang 2
rakaat
3- Berdoa memohon
hidayah allah

Bidang :Hadis
Karya:
-Sahiha al- Bukhari ( ada 600 000
hadis, 7275 drpdnya hadis sahih)
-at-Tarikh al-kabir
-at-tarikh al-saghir
Pendidikan
-belajar di sekolah yang didirikan
oleh perdana menteri Nizam almulk di Tus
-sambung belajar ke jurjan dan
naisabur.
-belajar drpd Iman Dhiauddin aljuwaini( Imam al-haramain)
-mendalami ilmu usul mazhab
Asyairah
Guru
-al-Farmadi
-Imam al-Haramain

Sahih Bukhari dihasilkan


setelah usaha keras beliau
selama 16 tahun

Sumbangan
1- mendukung fahaman alasayairah atau dikenali sebagai
mazhab ahlu sunnah wal jamaah

Kata-kata al-Ghazali:

2- pelopor kepada golongan sufi


3- menghasilkan karya dalam
pelbagai bidang ilmu termasuk
falsafah, mantik, tasauf akhlak dan
kenegaraan
Jawatan yang pernah dipegang

Bidang:
Falsafah, pemikiran, tasauf,akidah
Karya
- IhyaUlumuddin
- Mizanul Amal
- Al-Munkiz Mina ad-Dhalal
- Al-Wajiz
-tahafatul falasifah

Info
a. menulis kitab pada waktu malam
b. tidak makan makanan yang
lazat
c. sentiasa menutup aib orang lain

i- Penasihat Agung Perdana


Menteri Nizam al-Muluk
ii- pensyarah kanan Universiti
Nizamiyah di Baghdad dan
Naisabur

Page 4

Semua orang akan binasa


kecuali orang yang berilmu,
orang berilmu juga akan
binasa kecuali berilmu,
beramal dan ikhlas.
Ilmu tanpa amal adalah
SESAT, amal tanpa ilmu
adalah SIA-SIA.
Kehidupan dan kebahagiaan
yang utama ialah
MAKRIFATULLAH,
BERIBADAH dan CINTA
KEPADANYA, itulah matlamat
yang sebenar.
Peribadi:
Bijaksana,kuat
ingatan,berpegang teguh
kepada syariat Allah, petah
berhujjah,benci sifat
mazmumah

TINGKATAN 5
7- AL-HUSAIN B
ABDULLAH B AL-HASSAN
B ALI B SINA (IBNU SINA)
tarikh lahir: 370H/980M
tempat lahir: Afsyanah,
Bukhara, Turkistan
tarikh meninggal:
428H/1037
tempat meninggal:
hamazan
pekerjaan bapa: penguasa
Kharmaisan
pernah pindah:
Khawarizm, Jurjan, Rai dan
Hamazan
Peribadi
- tekun menuntut ilmu(baca
buku metafizik karya
Aristotle 40 kali
-taat beragama(sering
berdoa apabila kebuntuan)
-pintar (menguasai ilmu
nakliah usia 18 tahun)
-inovatif (bannyak lakukan
pennyelidikan)
8- ABDUL RAHMAN B
MUHAMMAD B
MUHAMMAD (IBNU
KHALDUN)
Tarikh lahir: 732H/1332M
Tempat lahir: Tunisia
tarikh meninggal :
808H/1406M
tempat meninggal: kaherah
usia : 87 tahun
keturunan: Arab Yaman
yang berpindah ke Andalus
bapanya seorang sarjana
-berpindah ke Algeria,
fez,Granada,bougie dan
Mesir kerana Tunisia dilanda
wabak taun
Gelaran :
i. Ibnu Khaldun
ii. al-Faqih al-Jalil
iii. al-Allamah
iv. Imam al-Aimmah
Nota tokoh PAI t4 &t5

Pendidikan:
- belajar quran ketika usia 5 tahun
- hafaz quran ketika usia 10 tahun
Guru
ilmu fekah dan tasauf ; Ismail azZahid
Ilmu hisab & Geometri :
Muhammad al-Massah
Ilmu falsafah: abu abdullah an-natili
Ilmu sains & astronomi : Al-Biruni
Menguasai ilmu perubatan ketika
usia 16 tahun
Bidang :Perubatan

Sumbangan
1-memperkenalkan metod
pemerhatian dan analisis yang
telah menyumbang kepada
kemajuan perubatan
2- hasil penyelidikan & penulisan
Ibnu sina mempengaruhi ilmu
perubatan moden seperrti
penggunaan x-ray
3- menghasilkan karya terkenal
yang menjadi rujukan seluruh
dunia
4- terbinanya sebuah institusi
pendidikan dengan nama Avicenna
college
116 karya ibnu Sina dihimpunkan
oleh Dominican Institut fort Oriental
Study di Kaherah dgn nama
muallafat Ibnu Sina

Karya:
- Al-Qanun Fi at-Tibb (Canon of
Medicine)
- Al-Adawiyah al-Qalbiyah
- Al-Alfiah at-Tibbiah
Gelaran :
i. Ibnu Sina
ii. Avicenna di barat

Pendidikan:
-belajar asas agama dan bahsa
arab drpd bapanya
Guru;
Ilmu fardhu kifayah (mantik,
falsafah,sains &matematik );
Muhammad b Ibrahim al-Abili
Di Fez,belajar pendidikan tinggi
drpd Ahmad b al-qassar Lisanuddin
b Khatib iaitu pengarang kitab
Tarikh Granada
Bidang :
Sejarah ,politik, ekonomi,sosiologi
& pendidikan
Karya :
Muqaddimah Ibnu Khaldun
Murid terkenal:
-Taqiyudin al-maqrizi (ahli sejarah)
-al-hafiz ibnu hajar al-asqalani
(ahli hadis)

Ketokohan
Pernah merawat:
- Penguasa Bukhara : Nuh b
Mansur
- penguasa Jurjan : Amir Syamsul
maali Qabus b wasyamkir
-Penguasa Hamazan: amir
Syamsu ad-daulah
Sumbangan
1-karya agungnya menjadi rujukan
umat Islam sehingga ke hari ini
2- menganalisis aspek
kemasyarakatan ,ekonomi dan
politik dalam keryanya
3-pelopor kepada pemikiran
moden khususnya dalam bidang
sejarah
4- wujud satu anugerah ilmiah
sempena nama beliau iaitu Ibnu
Khaldun Chair of Islamic
Studies dan university sempena
nama beliau University Ibnu
khaldun di Jakarta
Jawatan penting:
Pegawai jabatan
setiausaha negara
Anggota majlis ilmiah di
fez
Setiausaha Sulit Sultan.
Perdana Menteri di
Bougie

Page 5

Pencapaian dalam bidang


perubatan:
1-Penemuan penyakit baru &
puncanya
Pengaruh kuman
dalam penyakit
Jangkitan virus
seprti tb
Penyakit rubella,
alahan, cacar dan
penyakit jiwa
2- Penemuan dalam bidang
farmasi
Menghasilkan
berbagai ubat untuk
penyakit kronik dan
ubat bius
3- Membangunkan teknologi
perubatan
Mencipta benang
khusus untuk
menjahit luka
pembedahan,
picagari dan lain-lain
Info penting
Asas pembinaan tamadun :
Keunggulan aspek kerohanian
dan jasmani.
Tafsiran sejarah
berdasarkan : psiikologi,
ekonomi, sosiologi, alam
sekitar dan geografi
4 syarat dalam membuat
analisis sejarah :perlu kaji:
a. Kaedah sebab musabbab
b. Peristiwa lalu sebagai iktibar
c. Pengaruh iklim dan alam
sekitar
d. Pengaruh ekonomi dan
budaya
Asas pembinaan Negara:
Agama, ekonomi, dan akhlak
pemimpin dan rakyat

peribadi: tekun,berjiwa
pemimpin & kreatif
9- SAYYID JAMALUDDIN B
SAFDAR AL-AFGHANI
Tarikh lahir: 1254H/1838M
Tempat lahir: Asad Abad,
Kabul, Afghanistan
Tarikh meninggal:
1314H/1897M
Usia: 60 tahun
Gelaran :
i. as-Sayyid : silsilah
keturunan bersambung
dengan Saidina Ali k.w
- keturunannya juga
bersambung dengan Imam
at-Tirmidzi (Ulama hadis)
Peribadi:
Berani perjuangkan
kebenaran , suka merantau,
tekun
10- MUHAMMAD B ABDUH
B HASSAN KHAIRULLAH
Tarikh lahir: 1265H/1849M
Tempat lahir: Tanta, Mesir
Tarikh meninggal:
1314H/1905M
Tempat meninggal:
Iskandariah, Mesir
Lahir dalam keluarga petani
Gelaran : Muhammad Abduh
- 1882 dibuang negeri atas
tuduhan terlibat dengan
pemberontakan Urabi
-pergi ke Perancis &
menerbitkan majalah alurwatul wusqa bersama
sayyid jamaluddin
Jawatan:
i-hakim Mahkamah rayuan,
ii-ahli majlis pengurusan
Univ. al-Azhar
iii-mufti Mesir.

Pendidikan
-Usia 18 tahun menguasai
pelbagai ilmu spt al-quran
,hadis,fekah, ilmu kalam,
matematik,astronomi ,perubatan &
anatomi
-merantau ke India untuk belajar
matematik
-menguasai bahasa utama dunia
seperti Inggeris,afganistan, Arab,
Perancis

Sumbangan
1- menggerak semangat anti
penjajah melalui gerakan idea Islah

Maksud islah : Pembaikan @


perubahan terancang ke arah
yang lebih baik.

2- menghasilkan banyak karya


ilmiah

Idea Islah Sayyid


Jamaluddin:
a. Perpaduan tanpa mengira
bangsa dan budaya
b. Membasmi taqlid buta
c. Kembali kepada ajaran
Islam yang tulen
d. Memerdekakan tanah air
/pemikiran
e. Jauhi fanatik mazhab

Gagasan yang diperkenalkan:


Al-jamiatul islamiyah membina
perpaduan tanpa mengira bangsa
dan budaya
Majalah al-urwatul wusqa mula
diterbitkan di Perancis pada 5
jamadil akhir 1130 h/ 12 Mei
1884M
-diharamkan pengeluaran selepas
18 keluaran ( 8 bulan penerbitan)

Bidang:
Idea Islah
Menentang Penjajah
Karya:
- Al-Amal al-Kamilah
- Ar-Rad ala ad-Dhariyin
- Majalah al-Urwatu al-Wusqa
Pendidikan
-belajar menulis & membaca drpd
bapanya.
-belajar al-Quran dan hafaz dalam
masa 2 tahun
-belajar tasauf & tatabahasa Arab
drpd Syeikh darwish
-belajar ilmu hisab & falsafah drpd
syeikh Hasan Tawil di Universiti
Azhar.
-pernah belajar drpd Sayid
jamaluddin yang mengunjungi
mesir.

Sumbangan ( dalam pendidikan)


i-mewujudkan matapelajaran
matematik,Geometri,algebra dan
seni khat

Bidang:
Idea Islah
Pengasas al-Ikhwan al-Muslimin

v-memperbaiki asrama pelajar

Karya:
- Risalah at-Tauhid
- Tafsir Juz Amma
- Tafsir Surah al-Asr
Majalah : al-Urwatul al-Wusqa,
al- Waqaik al-Misriyyah dan alAhram

ii-mewujudkan piawai dalam


penganugerahan sijil
iii-mewujudkan farmasi khusus
untuk pelajar di univ al-azhar
iv-menyediakan peruntukan gaji
guru drpd perbendaharaan negara

metod islah:
a- Proses pengajaran di
masjid
b- Media massa spt
majalah
c- Karya ilmiah seperti
risalatut tauhid
d- Jawatan yang disandang

Peribadi:
Berani
Tegas & penyayang
berketrampilan
Nota tokoh PAI t4 &t5

Ketua hakim Mesir

Page 6

kesan islah:
- umat islam mula kembali
kepada ajaran Islam sebenar
-kesedaran tentang
pentingnya menguasai ilmu
fardhu ain & fardhu kifayah
-timbulnya semangat anti
penjajah
Idea Islah :
1. Akidah ; kembali kepada
ajaran Islam yang tulen serta
disesuaikan mengikut zaman
asalkan tidak bertentangan
dengan al-Quran dan asSunnah, juga menolak taklid
buta.
2. Ilmu : mengubah kurikulum
dengan menggabungkan ilmu
fardu ain/agama (ilmu naqli)
dengan ilmu fardu kifayah
(ilmu akli)
3. Pentadbiran : jadi hakim
mahkamah rayuan mesir
Faktor lakukan islah dalam
pendidikan
a-inspirasi gerakan islah sayid
jamaludin
b- kesedaran terhadap
keperluan islah dalam
kurikulum sekolah & univ yang
sudah ketinggalan
c- system pendidikan ketika itu
menjurus kepada taklid
&jumud
d-kekurangan prasarana
pendidikan 7 bantuan untuk
golongan miskin.

11- MUHAMMAD TAHIR B


SYEIKH MUHAMMAD B
AHMAD JALALUDDIN
Tarikh lahir: 1869M
Tempat lahir: Bukit Tinggi,
Sumatera Barat
Tarikh meninggal: 1956M
Tempat meninggal : perak
Gelaran :
i. as-Syeikh Tahir Jalaluddin
ii. al-Falaki kemahirannya
dalam ilmu falak
Jawatan : guru madrasah almasyhur PP,guru madrasah
Hj Taib Parit Jamil Muar, guru
di masjidil haram.
- mufti negeri Perak dan
Johor dan nazir sekolahsekolah agama di Johor.

Pendidikan:
-Usia 12 tahun belayar ke Mekah.
-tinggal bersama Syeikh ahmad alkhatib(sepupunya) yang
merupakan pemimpin mazhab
Syafie di Masjidil haram
-1893 sambung belajar ilmu falak
di Univ al-azhar.
-apabila kembali ke Mekah,
mengajar di masjididl haram.
bidang
-Idea Islah
-Pengembang ilmu falak
-Pejuang kemerdekaan
Karya
-majalah al-imam
(dibiyai oleh Syeikh Mohd Salam.
Sempat dikeluarkan sebanyak 31
keluaran sebelum diharamkan
pada Disember 1908)

Peribadi:
Menepati masa,cinta kepada
ilmu,tekun dan gigih
12- HJ ABDUL MALIK B
SYEIKH ABDUL KARIM B
SYEIKH MUHAMMAD
AMRULLAH (HAMKA)
Tarikh lahir:16 feb 1908
Tempat lahir:Desa Tanah
Sirah, Minangkabau,
Sumatera Barat
Tarikh meninggal: 24 Jul
1981 (73 tahun)
-Bapanya ulama terkenal
Minangkabau
Jawatan : i- guru agama di
perkebunan Tinggi, Medan,
Padang Panjang
ii-pensyarah Univ Islam
Jakarta & Univ
Muhammadiah Padang
Panjang.
iii-, rector penguruan tinggi
Jakarta
iv-pegawai tinggi agama
Indonesia
v-Ketua Umum Majlis Ulama
indonesia (MASYUMI)
Nota tokoh PAI t4 &t5

Pendidikan
-belajar asas agama drpd bapanya
sendiri
-pendidikan rendah di sekolah
Desa Padang Panjang & sekolah
Agama At-tawalib yang didirikan
oleh bapanya
-ikuti pengajian di masjid yang
disampaikan oleh ulama terkenal
Indonesia
-menyelidik karya sarjana timur
tengah sepeti Jurji Zaidan &
Mustafa al-manfaluti
-karya sarjana Barat seperti Carl
Marx & Arnold Toynbee
Bidang
Falsafah,kesusateraan, sejarah &
poltik
Anugerah : Doktor Kehormat
(1959 Univ. al-Azhar), Professor
(1960 Univ Moestopo), dan
Doktor Kehormat (1974 UKM)

Sumbangan
Pemikiran
-menyalurkan maklumat untuk
membebaskan masyarakat melayu
drpd unsur penjajahan
Pendidikan
-menubuhkan madrasah a-Iqbal alIslamiyah di singapura
-tertubuhnya madrasah al-Iqbal alislamiyah di Riau, madrasah aladabiyah di sumatera barat,
madrasah al-hadi di Melaka,dan
madrasah al-masyhur di Pulau
Pinang.
Ilmu Falak
-pengembang ilmu falak di
Malaysia
-terubuhnya jawatankuasa kecil
takwim islam Malaysia di bawah
Pusat Islam.
-UKM menawarkan kursus falak
syarie pada tahun 1981
Kesusasteraan
- hasilkan majalah al-imam
Sumbangan
- tokoh yang membawa perubahan
besar di Indonesia
-meneruskan idea islah yang
dibawa oleh Sayid jamaludin &
Syeikh Abduh
-menggunakan pendekatan
sederhana untuk berdakwah
karya
- Tafisr al-Azhar& tasauf
Moden(agama)
- Falsafah Hidup&lembaga hidup
(falsafah)
- Tenggelamnya Kapal Van der
Wijck& Di Bawah Lindungan
Kaabah (sastera)
Metod Dakwah
-karya & penulisan
-pidato
-pertubuhan yang disertai
-majlis pengajaran

Peribadi: petah berpidato,berjiwa


seni & berani

Page 7

Idea Islah :
1. Mengamalkan Islam
berteraskan al-Quran dan asSunnah, bebas dari pengaruh
khurafat/bidaah
2. Menjauhi pengaruh negative
barat
3. Mempelajari pelbagai
bidang ilmu fardu ain dan
fardu kifayah
4. Menolak taklid buta
Metode : 1- akhbar (al-imam
di Singapura, al-Munir di
Indonesia,neraca di Singapura
dan Pengasuh di Malaysia,
2- jawatan
3-proses pengajaran
Cabaran
- Idea islahnya mendapat
penentangan daripada ulamak
tradisional dan penjajah.
- 1927 dipenjarakan oleh
Belanda selama 9 bulan

Idea Islah :
1. Menentang khurafat,
bidaah dan tarikat kebatinan
yang sesat.
2. Penentangan terhadap
penjajah
3. Mengkritik kepincangan
pentadbiran Kerajaan
Indonesia.
Pertubuhan & kegigihan
1.Asaskan Persatuan Hindia
Timur memberi pelajaran
agama kepada Jemaah haji
Indonesia
2. Anggota pertubuhan
Muhammadiyyah & mengetuai
caw. Padang panjang
3. Kolej al-Muballighin
4. Majalah Khatib al-Ummah
5. Mengetuai Front
Pertahanan Nasional
6. Majlis Syura Muslim
Indonesia (MASYUMI)
7-asaskan Kolej al-Muballighin

Nota tokoh PAI t4 &t5

Page 8

Anda mungkin juga menyukai