Anda di halaman 1dari 10

No

Nama

Umur

1.

Ny. SI

55

Usia
Menopus
e
53

Pendidika
n

Pekerjaa
n

SD

Swasta

2.

Ny. WI

51

50

SMA

IRT

3.

Ny. MA

61

59

SD

IRT

4.

Ny.HA

60

57

SD

Petani

5.
6.

Ny. SI
Ny. MI

54
65

51
60

SD
SD

Swasta
IRT

7.

Ny. UK

55

51

SD

Petani

8.

Ny.KH

52

48

SD

Swasta

9.

Ny. MN

51

50

SD

IRT

10.
11.

Ny. SN
Ny. SI

53
53

50
51

SD
SD

Swasta
Petani

12.

Ny.WI

58

48

SD

IRT

13.

Ny. WI

56

53

SD

IRT

14.

Ny. JH

53

52

SD

Swasta

15.

Ny. II

52

50

SD

Swasta

16.

Ny. RK

65

58

SD

Petani

Status
Tinggal
Keluarga
besar
Pasanga
n
Kluarga
besar
Keluarga
besar
pasangan
Keluarga
besar
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
pasangan
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar

Tingkat
Keparaha
n Gejala
Ringan
Ringan
Ringan
sedang
Ringan
Ringan
Sedang
Ringan
Sedang
Ringan
Sedang
Ringan
Berat
Sedang
Ringan
Ringan

Tinggi
badan

Berat
badan

Aktifita
s fisik

Ikan

Tdk
ikan
Wa

17.

Ny. WI

52

50

SD

Petani

18.

Ny. WA

51

50

SD

IRT

19.

Ny. WA

60

55

SD

Petani

20.

Ny.WI

55

53

SD

IRT

21.

Ny. SarinA

58

56

SD

IRT

22.

Ny. SuarsE

55

53

PT

PNS

23.

Ny. NapsiA

56

53

SD

IRT

24.

Ny.
SsukastI
Ny.
KutimA
Ny.
PoniemM
Ny. NiM

55

52

SD

IRT

63

57

PT

IRT

55

51

PT

PNS

64

58

PT

IRT

Ny.
HasanaH
Ny.PonirA

63

59

SD

IRT

58

55

SD

IRT

55

53

PT

PNS

59

56

PT

Swasta

32.

Ny.
SuhartatI
Ny.
ShendoN
Ny. SupiuM

56

53

SD

IRT

33.

Ny. Wa

62

58

PT

Swasta

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga

Sedang
Sedang
Sedang
Ringan
Sedang

143

46

Tidak ada

150

47

Berat

153

50

Berat

147

49

Tidak ada

156

45

Tidak ada

153

43

Sedang

155

46

Ringan

160

68

Sedang

158

49

Ringan

163

68

Tidak ada

159

45

Sedang

160

65

Tidak ada

155

47

Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan

1
3
2
1
2
3
2
2
1
3
2
1
2

Sm

34.

0kA
Ny.
MariamM
Ny.
HalimaH
Ny. NormA

51

50

SD

Petani

52

50

SMP

Petani

54

52

SD

IRT

53

51

SD

Petani

38.

Ny.
Wd.masiA
Ny. SatiI

51

50

SD

IRT

39.

Ny. TuminI

52

50

SMP

IRT

40.

55

52

SD

IRT

41.

Ny.
NgatamI
Ny.sartI

53

51

SD

Petani

42.

Ny. ND

56

53

SD

Petani

43.

51

50

SD

IRT

44.

Ny.
WaTimo
Ny. AM

51

50

SD

Swasta

45.

Ny. WP

62

57

SD

Petani

46.

Ny. NI

52

51

SD

IRT

47.

Ny. KA

52

50

SMP

IRT

48.

Ny. MM

54

53

SD

IRT

49.

Ny. SA

51

50

SD

Petani

35.
36.
37.

besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga

Sedang

150

46

Ringan

153

44

Berat

156

58

Ringan

160

65

Sedang

157

49

Sedang

153

45

Sedang

156

50

Ringan

157

55

Sedang

150

54

Ringan

147

51

Ringan

149

48

Tidak ada

157

45

Berat

155

55

Ringan

150

46

Sedang

156

40

Ringan

151

43

g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Berat

3
2
2
1

Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Berat

Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Sedan

1
2
2

2
1
2
2
1
1
2

50.

Ny. NurmI

52

51

SD

IRT

51.

52

50

SD

IRT

52.

Ny.
WamaidI
Ny. RusnaH

58

56

SD

Petani

53.

NY. WA

56

53

SD

IRT

54.

Ny. SunE

61

57

SD

Petani

55.

Ny. Wa niA

52

50

PT

PNS

56.

Ny. WjunE

51

50

SMP

Petani

57.

Ny. W fiA

63

59

SD

IRT

58.

Ny.
MohadirE
Ny.
NurhaenA
Ny.
SuhaedA
Ny. Wa
upA
Ny.
Nny.baedE
Ny.
NondengG
Ny. Wa
hadisA
Ny. Wa

53

51

SD

IRT

53

51

SD

Petani

51

50

SD

IRT

53

50

SD

IRT

57

53

SD

IRT

55

51

SD

IRT

57

52

SD

IRT

64

60

SD

Petani

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
bbesar
Pasanga
n
Keuarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Keluarga

Sedang

157

45

Berat

150

56

Ringan

157

44

Berat

150

49

Ringan

145

45

Tidak ada

156

47

Sedang

154

45

Ringan

147

46

Berat

149

47

Ringan

156

48

Ringan

149

44

Sedang

150

48

Sedang

146

50

Sedang

147

52

Ringan

156

44

Ringan

153

44

g
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Sedan

2
1
2
2
3
3
2
1
2
2
1
2
3
2
1
1

Wi

66.

hawA
Ny.
SuhaedA
Ny. Wa
saidI
Ny. BaniA

58

53

SD

Petani

51

50

SD

IRT

63

59

SD

Petani

52

50

SD

IRT

70.

Ny. Wa
nembA
Ny. HalfiA

52

50

SD

Petani

71.

Ny. W opI

53

52

SD

IRT

72.

Ny. W
hasnA
Ny. Wa
samilA
Ny.h
SsamsifF
Ny. MirA

52

51

SD

Petani

57

55

SD

IRT

52

51

SD

IRT

57

52

SD

Petani

55

53

SD

Petani

77.

Ny.
WasaudI
Ny. JurinaN

54

51

SD

Petani

78.

Ny. NursiA

54

53

SD

IRT

79.

Ny. Wa
bhasE
Ny. Wa
sanasA
Ny. IranA

61

58

SD

Petani

62

60

SD

IRT

61

59

SD

Petani

67.
68.
69.

73.
74.
75.
76.

80.
81.

besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga

Sedang

149

43

Sedang

155

50

Ringan

153

45

Ringan

146

49

Ringan

148

43

Sedang

156

55

Ringan

157

43

Sedang

155

44

Sedang

150

46

Ringan

154

45

Ringan

154

42

Sedang

151

40

Berat

154

60

Ringan

147

43

Ringan

153

42

Tidak ada

156

43

g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan

2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2

Ka

82.

Ny. SarA

63

60

SD

Petani

83.

Ny. Wa olU

59

55

SD

IRT

84.

Ny. HapE

53

51

SD

Petani

85.

52

51

SD

IRT

55

52

SD

Petani

52

50

SD

Petani

53

51

SD

Petani

89.

Ny. Wa
mubO
Ny. Wa
ingkU
Ny. Wa
nerU
Ny. Wa
taafiI
Ny. Wa ijA

63

58

SD

Petani

90.

Ny. W ubU

58

54

SD

IRT

91.

Ny. Wd
murnI
Ny. Wa
hulA
Ny. Wa lubI

54

53

SD

IRT

54

51

SD

Petani

54

52

SD

Petani

Ny. Wa
nrmiatI
Ny. Wa uthI

55

53

SD

IRT

63

57

SD

Petani

Ny. Wa
manI
Ny. Wi

55

52

SD

Petani

54

51

SD

IRT

86.
87.
88.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n

Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga

Ringan

157

45

Sedang

152

47

Ringan

159

56

Ringan

148

41

Ringan

156

44

Ringan

158

42

Ringan

152

45

Tidak ada

156

39

Sedang

150

53

Sedang

157

57

Ringan

149

43

Ringan

152

41

Sedang

155

43

Ringan

145

40

Sedang

149

47

Ringan

157

49

g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa

2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
`1
2
2
1
2
1

98.

Ny. MariU

57

53

SD

Petani

99.

Ny. Wa
mbalihO
Ny. Wa
nabA
Ny. Wa
kadaiathO
Ny. Wa
foonI
Ny. Wa balI

55

52

SD

IRT

52

51

SMP

Petani

52

50

SD

Petani

62

59

SD

IRT

63

59

SD

Petani

Ny. Wa
pindahA
Ny. Wa
ratO
Ny. Wa
hanA
Ny. MundU

53

50

SD

IRT

54

51

SD

Swasta

62

60

SD

IRT

62

60

SD

IRT

Ny. Siti
owalA
Ny. Wa
murA
Ny. Wa
isamI
Ny. Wd sitI

52

50

SD

Petani

62

59

SD

Petani

52

51

SMP

IRT

58

55

SD

Petani

Ny. Wa
derO
Ny. Wa ulI

54

53

SD

Petani

52

50

SD

IRT

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keuarga
besar
Pasanga

Ringan

160

58

Sedang

162

70

Berat

157

60

Sedang

164

55

Ringan

156

41

Tidak ada

157

40

Ringan

159

45

Ringan

159

42

Tidak ada

158

57

Sedang

155

45

Ringan

159

40

Ringan

153

42

Sedang

163

60

Sedang

147

46

Ringan

156

42

Sedang

160

50

n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Ringa

2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3

Kk

114.

Ny. Wa isA

64

60

SD

IRT

115.

Ny. Wa odE

62

60

SD

Petani

116.

Ny. SarnI

53

51

SD

IRT

117.

Ny.
NurhaenI
Ny. AeranI

54

51

SD

IRT

53

51

SD

Petani

Ny.
NmbalihO
Ny. Wd
haniU
Ny. MuliaH

53

50

SD

Petani

52

51

SD

IRT

63

60

SD

IRT

Ny. Wa
haniU
Ny. TumI

53

51

SMP

Swasta

52

51

SD

IRT

Ny. Wa
jawasonG
Ny. Siti
amE
Ny.
SuminaH
Ny.
MariaM
Ny. Waode
rayA
Ny.Waode

53

52

SD

Nelayan

52

51

SD

IRT

52

50

SD

Petani

53

51

SD

IRT

55

53

SD

Petani

51

50

PT

PNS

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga

Berat

152

49

Ringan

150

40

Sedang

146

46

Ringan

158

41

Tidak ada

162

42

Ringan

157

40

Sedang

147

47

Ringan

148

45

Sedang

155

47

Sedang

158

50

Ringan

150

45

Ringan

157

50

Ringan

158

41

Sedang

149

48

Ringan

146

42

Ringan

155

42

n
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Sedan

1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
3
2
2
2
3
3

Kk

136.

asarA
Ny. Wa ode
kadU
Ny. Wa
sanA
Ny. Wa ode
tiO
Ny. Wa
sanA
Ny. Wa
kojU
Ny.
BahariA
Ny. HadA

137.

Ny. SatanG

59

57

SD

Swasta

138.

Ny.
DariwisA
Ny.
NurhanI
Ny. Wd
moroO
Ny.
Hj.mariaM
Ny. SaudA

64

58

SD

Petani

54

52

SD

IRT

52

51

SD

Petani

57

55

SD

IRT

55

53

SD

IRT

Ny. Wd
durI
Ny. Wa
linA
Ny. NusE

56

53

SD

Petani

52

50

SD

IRT

59

57

SD

IRT

130.
131.
132.
133.
134.
135.

139.
140.
141
142.
143.
144.
145.

56

52

SD

IRT

57

55

SD

IRT

59

57

SD

Petani

63

60

SD

IRT

53

51

SD

Petani

60

57

SD

Petani

61

59

SD

Petani

n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar
Keluarga
besar
Pasanga
n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga

Sedang

159

54

Sedang

145

46

Sedang

156

42

Ringan

150

45

Sedang

157

48

Ringan

151

42

Sedang

146

40

Ringan

151

46

Sedang

156

43

Ringan

160

57

Sedang

154

47

Sedang

148

48

Berat

150

50

Ringan

154

49

Ringan

161

57

Sedang

156

50

g
Ringa
n
Ringa
n
Berat

2
1
2

Ringa
n
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Sedan
g
Ringa
n
Berat

Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g
Ringa
n
Ringa

2
2
2
2
1
2
2

1
2
2
3

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Ny. Siti
sahwA
Ny.
ErnawatI
Ny. WardA

61

59

SD

Swasta

53

51

SD

IRT

52

50

PT

PNS

Ny. Wa
linA
Ny. Wa
taniA
Ny. Wa
maedhA
Ny.
HafidaH
Ny.
WndudaI
Ny. Wa
botE
Ny.
Hj.NrhaenA

56

53

SD

Petani

53

52

SD

Petani

54

52

SD

IRT

53

51

SMP

IRT

58

54

SD

IRT

53

51

SD

IRT

56

53

SD

Petani

n
Keluarga
besar
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Pasanga
n
Keluarga
besar

Sedang

154

53

Ringan

151

47

Ringan

157

46

Sedang

148

42

Sedang

162

58

Sedang

153

49

Ringan

159

48

Sedang

147

46

Ringan

159

50

Ringan

153

42

n
Sedan
g
Ringa
n
Sedan
g
Berat
Sedan
g
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Ringa
n
Sedan
g

2
2
2
2
1
2
1
2
2
3

Oi