Anda di halaman 1dari 9

PELAJARAN VI

PERKARA YANG DIKAJI DALAM


SEJARAH
Tindakan-tindakan

manusia yang dilakukan

pada masa lalu.


Faktor-faktor yang mempengaruhi

Sambungan

Tindakan hasil pemikiran yang rasional yang


mengandungi dua unsur:
luaran dan dalaman
Pemikiran tokoh-tokoh yang mencetuskan
sesuatu peristiwa.

Peristiwa bagaimana yang dikaji oleh


sejarawan?
Peristiwa yang melibatkan bangsa
dan negara.
Tokoh yang melibatkan masyarakat
ramai.

Tokoh

Tokoh

tempatan
Tokoh nasional
Tokoh internasional

Sambungan
Peristiwa

yang membawa kesan


kepada masyarakat , bangsa dan
negara.
Perjuangan genting- perjuangan
yang menentukan hidup matinya
sesuatu bangsa atau negara.

Yang dikaji dalam Sejarah adalah:


Peristiwa-peristiwa yang dihasilkan
oleh tindakan manusia yang rasional
yang membawa kesan kepada
masyarakat ramai dan juga tentang
peristiwa-peristiwa atau perjuangan
genting yang menentukan hidup
matinya sesuatu bangsa.

Bagaimana mengkaji
Kaji

psikosejarah
Pelaku
Sifat-sifat
Sebab musabab

Latarbelakang pelaku..
Diri
Keluarga
Pendidikan
Agama
Masyarakat
Negara
dsbnya

Sebab-musabab berlaku
Kepentingan

peribadi
Kepentingan keluaga
Kepentingan masyarakat
Kepentingan bangsa
Kepentingan agama
Kepentingan negara
Kepentingan prinsip / pegangan / ideologi

Anda mungkin juga menyukai