Anda di halaman 1dari 1

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 05

Rujukan: B3 DS1 E5

Unit

Unit 1: Kemahiran Saintifik


(Buku Teks: m/s 7, 5)
B3 DS1 Kemahiran proses sains
B3 DS1 E5 Membuat inferens (membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin
benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian)

Deskriptor
Evidens

Tuliskan inferens untuk pemerhatian berikut. [SP: 1.1.5]


1.
Pemerhatian: Baju itu basah.
Inferens:
___________________________________
___________________________________________
2.
Pemerhatian: Biji benih bercambah.
Inferens:
___________________________________
___________________________________________
3.
Pemerhatian: Budak itu memakai topeng.
Inferens:
___________________________________
4.
Pemerhatian:
Mary menangis.
___________________________________________
Inferens:
___________________________________
___________________________________________
Saya telah melakukan kemahiran proses sains
____________________________ dengan membuat kesimpulan yang
munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau
pemerhatian.

SP: 1.1.5

Pentaksiran:

Murid boleh membuat inferens.


Menguasai

Dunia Sains dan Teknologi Tahun2

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________