Anda di halaman 1dari 3

MEMBINCANGKAN PERKEMBANGAN MATA

PELAJARAN SEJARAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN


DI MALAYSIA
SEJARAH MERENTAS KURIKULUM DALAM SUBJEK
KAJIAN TEMPATAN SEKOLAH RENDAH
Nama: Ting Ee Syuen
Pensyarah: Encik Hairi Yahya

Mata pelajaran Sejarah dan Geografi telah


digabung menjadi mata pelajaran bersepadu
yang dikenali sebagai Kajian Tempatan.
Mata pelajaran ini merangkumi bidang
kemanusiaan dan kemasyarakatan yang
membicarakan dan mengkaji interaksi
dengan manusia dan manusia dengan alam
persekitarannya.
Tujuan Kajian Tempatan adalah untuk
membentuk rakyat Malaysia yang bersatu
dan hidup dalam masyarakat yang
mempunyai nilai moral.

Terdapat

tiga ruang litup:


Ruang litup pertama diajar di Tahun Empat dan
menekankan amalan hidup berjiran dan
masyarakat.
Ruang litup kedua diajar di Tahun Lima yang
menekankan kesultanan melayu Melaka, sejarah
awal Sabah dan Sarawak, zaman penjajahan,
kemerdekaan dan penubuhan Malaysia serta
warisan peninggalan sejarah.
ruang litup ketiga diajar di Tahun Enam bertujuan
memberi pendedahan tentang sejarah sosioekonomi dan kejayaan serta kebanggaan Malaysia.
Dengan ini, murid-murid akan menghargai
keperibadian bangsa serta mempunyai semangat
patriotik.