Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MALAYSIA

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. JUDE BUNAN


2015
1.0 PENDAHULUAN
Bercerita telah menjadi tradisi budaya manusia sejak zaman-berzaman
untuk

memberi

pengajaran,

pengetahuan,

hiburan

dan

berkongsi

pengalaman. Dalam masyarakat Melayu, tokoh-tokoh Awang Batil, Awang


Belanga dan Tok Selampit merupakan penglipur lara yang terkenal dalam
tradisi bercerita. Kehebatan mereka banyak bergantung kepada cara
persembahan

yang

mampu

mempengaruhi

malah

memukau

audiens.Aktiviti cerita dalam pengajaran bahasa adalah salah satu


pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa
murid iaitu kemahiran mendengar,bertutur, membaca dan menulis.
Seterusnya, kemahiran kefahaman dan pelaporan turut dicapai melalui
aktiviti membaca dan bercerita ini. Aktiviti bacaan perlu dibudayakan
kepada murid-murid. Dengan ini, aktiviti bercerita sangat sesuai untuk
dipertandingkan. Justeru, Pertandingan Cerita Bahasa Melayu Sekolah
Rendah(Kategori Tahap 1 & 2) wajar dijadikan aktiviti pertandingan di
peringkat sekolah,daerah, negeri dan kebangsaan.
2.0 OBJEKTIF
2.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan
menyakinkan.
2.2 Menggalakkan murid-murid membaca dan menghayati karya kreatif
penulis-penulis tempatan, karya tradisional dan hasil karya sendiri.
2.3 Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta
berdaya saing dalam kalangan murid.
2.4 Meningkatkan kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur,
membaca dan menulis dalam bahasa Melayu.
2.5 Menggalakkan murid-murid menjana idea secara spontan, meyakinkan
berdasarkan bahan rangsangan.
2.6 Mencungkil bakat dan kretiviti murid bercerita secara spontan dan
meyakinkan.

2.7

Menggalakkkan

murid-murid

menjana

idea

secara

spontan

Malaysia

dengan

berdasarkan bahan rangsangan.


3.0 PENGELOLAAN
Pertandingan

ini

dianjurkan

oleh

Panitia

Bahasa

kerjasama Kelab Bahasa Malaysia sekolah pada 23 Mac 2015 (Isnin).


4.0 PENYERTAAN
Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu Kategori Tahap 1
(Tahun 1- Tahun 3) dan Kategori Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6) warganegara
Malaysia.
Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian iaitu:
4.1 Bahagian Pertama : Tajuk yang telah disediakan oleh sekolah
4.2 Bahagian Kedua : Tajuk spontan berdasarkan bahan rangsangan
bergambar berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 - 6
yang disediakan oleh pihak sekolah.
5.0SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BAHAGIAN SATU
5.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid Tahap Satu (Tahun 1- 3) dan
Tahap Dua(Tahun 4, 5 dan 6).
5.1.1 Hanya seorang peserta sahaja mewakili tahap masing-masing akan
mengambil bahagian untuk mewakili sekolah.
5.1.2 Sumber bahan cerita hendaklah dipilih daripada medium berikut :
5.1.3 buku-buku cerita yang terdapat dalam pasaran.
5.1.4 cerita-cerita dari majalah dan media massa lain.
5.1.5 cerita-cerita daripada bahan elektronik / internet.
5.1.6 hasil karya sendiri.
6.0 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM
Penasihat

: En. Pawi Tarip(Guru Besar)

Pengerusi

:Pn. Nancy Nuwis(Ketua Panitia Bahasa Malaysia)

Setiausaha

:Pn. Alina Tiu(Guru Penasihat Kelab Bahasa Malaysia)

Pengacara majlis : En. Gonda Bong


Siaraya

: En. Kanagarajah,En. Alexius Birai

Jurugambar

:Benedick Lichew

Hiasan Pentas

:Cik. Ainura,Pn. Nyura Du

Persiapan Dewan :En. Hillary Folix,En. Samuel,


Hadiah

:Pn. Charlene,Cik. Zaina

Kawalan murid

:En. Mamat,Pn. Dayangku Nurfirdaus

Panel hakim

:Pn. Lucy Badeh,Pn. Jasica Serei,En. Augustine

Dian
Juruaudit

:En. Adrian Barau

Juri Rayuan

:En. Harry Awan,En.Umbi Kadam,En. Jerome Suhong

7.0 Aturcara program


0200 petang

:Guru-guru

dan

murid-murid

berkumpul

sekolah.
0215 petang

:Pertandingan dimulakan.

0400 petang

:Acara selingan oleh wakil murid Pra sekolah.

0415 petang

:Ucapan perasmian/penutupan PK1.

0420 petang

:Penyampaian hadiah

0430 petang

:Bersurai

Disediakan oleh:

Dilluluskan oleh:

di

dewan

..
( Pn. Alina Tiu

.
)

Setiausaha Pertandingan Bercerita


Peringkat Sekolah
Sk. St. Jude Bunan 2015

Pawi Tarip

Guru Besar