Anda di halaman 1dari 2

SULIT

NAMA
KELAS

SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKEK

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015


DUNIA SENI VISUAL TAHUN 4 -

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Markah

1. Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian.


2. Jawab semua soalan.

2015

Jumlah

SULIT

Pilih salah satu dari soalan dibawah.

1. Hasilkan satu kolaj tentang pemandangan di taman bunga.


(potongan tidak serupa)
2. Lukiskan sebuah rumah menggunakan teknik arah cahaya. (dari
terang ke gelap)
3. Buat lakaran bertemakan makanan dan warnakannya
menggunakan teknik jalinan tampak yang berbeza. (Contoh;
dinding, meja, kerusi)
4. Lukiskan satu corak berulang dan warnakannya.
5. Hasilkan sebuah lukisan bertemakan haiwan dan hiaskan
menggunakan teknik mozek. (potongan serupa)
6.

Lukiskan sebuah poster bertemakan peribahasa Sikit sikit


lama- lama menjadi bukit dan hasilkan lukisan yang berkaitan.
Bentukkan tulisan blok pada poster anda.

2015

SULIT