Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU: 27
OGOS 2015

HARI: ISNIN

TARIKH: 3

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyatakan nilai nombor 1 hingga 9
ii.
Mengira dalam kiraan menaik dan menurun 1
hingga 9

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad nombor, pensil, pemadam dan guli.

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid menyatakan objek dan mengira
bilangannya.

Nilai Murni:
Rajin

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengira nombor 1 hingga 9 berdasarkan
garis nombor.
2. Murid menyusun nombor 1 hingga 9 dalam kiraan
menaik dan meurun.
3. Murid melengkapkan nombor 1 hingga 9 dalam
bentuk tangga sama ada menaik atau menurun.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:55 12:55

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Mengeja 8/10 perkataan KVKK KVK
ii.
Menulis 8/10 perkataan KVKK KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.

Nilai Murni:
Kesungguhan

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengeja perkataan KVKK KVK yang
disebut oleh guru.
2. Murid menyebut dan mengeja perkataan
berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh secara
rawak.
3. Murid menulis perkataan KVKK KVK dengan
tulisan yang kemas dan cantik.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 27
OGOS 2015

HARI: SELASA

TARIKH: 4

KELAS:
4 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Perkataan KV KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Mencantum 8/10 perkataan KV KVK
ii.
Membaca 5/8 ayat pendek yang mengandungi
perkataan KV KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad ayat, kad suku kata

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KV KVK

Nilai Murni:
Berani

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid mencantum suku kata KV + KVK dan
membentuk perkataan KV KVK.
2. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang
dicantum.
3. Murid membaca ayat pendek.

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
10:55 11:55

TAJUK

Perkataan KV KVKK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Mengeja 8/10 perkataan KV KVKK
ii.
Menulis 8/10 perkataan KV KVKK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Permainan ejaan perkataan KV KVK

Nilai Murni:
Kesungguhan

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyebut dan mengeja perkataan KV
KVKK berdasarkan gambar yang ditunjuk oleh guru.
2. Murid mencantum suku kata KV + KVKK sehingga
membentuk perkataan KV KVKK.
3. Murid menulis perkataan KV KVKK yang disebut
oleh guru.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:55 12:55

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Mengeja 8/10 perkataan KVKK KVK
iv.
Menulis 8/10 perkataan KVKK KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengeja perkataan KVKK KVK yang
disebut oleh guru.
2. Murid menyebut dan mengeja perkataan
berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh secara
rawak.
3. Murid menulis perkataan KVKK KVK dengan

tulisan yang kemas dan cantik.


4. Lembaran kerja.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 27
OGOS 2015
KELAS:
2 Bestari

HARI: RABU

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

TARIKH: 5

Masa:
07:35 08:35

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


v. Mengeja 8/10 perkataan KVKK KVK
vi.
Menulis 8/10 perkataan KVKK KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.

Nilai Murni:
Kesungguhan

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengeja perkataan KVKK KVK yang
disebut oleh guru.
2. Murid menyebut dan mengeja perkataan
berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh secara
rawak.
3. Murid menulis perkataan KVKK KVK dengan
tulisan yang kemas dan cantik.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
09:55 10:55

TAJUK

Perkataan KV KVKK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Mengeja 8/10 perkataan KV KVKK
iv.
Menulis 8/10 perkataan KV KVKK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Permainan ejaan perkataan KV KVK

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyebut dan mengeja perkataan KV
KVKK berdasarkan gambar yang ditunjuk oleh guru.
2. Murid mencantum suku kata KV + KVKK sehingga
membentuk perkataan KV KVKK.
3. Murid menulis perkataan KV KVKK yang disebut
oleh guru.
4. Lembaran kerja.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 27
OGOS 2015

HARI: KHAMIS

TARIKH: 6

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Perkataan KV KVKK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Mencantum 8/10 perkataan KV KVKK
ii.
Membaca 5/8 ayat pendek yang mengandungi
perkataan KV KVKK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad ayat, kad suku kata

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KV KVKK

Nilai Murni:
Berani

Langkah Pengajaran:
1. Murid mencantum suku kata KV + KVKK dan
membentuk perkataan KV KVKK.
2. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang
dicantum.
3. Murid membaca ayat pendek.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
10:55 11:55

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Menyatakan nilai nombor 1 hingga 9
iv.
Mengira dalam kiraan menaik dan menurun 1
hingga 9

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad nombor, pensil, pemadam dan guli.

AKTIVIT
I

Nilai Murni:
Rajin

Set Induksi:
1. Murid menyatakan objek dan mengira
bilangannya.
Langkah Pengajaran:
1. Murid mengira nombor 1 hingga 9 berdasarkan
garis nombor.
2. Murid menyusun nombor 1 hingga 9 dalam kiraan
menaik dan meurun.
3. Murid melengkapkan nombor 1 hingga 9 dalam
bentuk tangga sama ada menaik atau menurun.

Kehadiran:

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 27
OGOS 2015

HARI: JUMAAT

TARIKH: 7

KELAS:
4 Gemilang
Masa:
07:35 08:35

TAJUK

Perkataan KV KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Mencantum 8/10 perkataan KV KVK
iv.
Membaca 5/8 ayat pendek yang mengandungi
perkataan KV KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad ayat, kad suku kata

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KV KVK

Nilai Murni:
Berani

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid mencantum suku kata KV + KVK dan
membentuk perkataan KV KVK.
2. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang
dicantum.
3. Murid membaca ayat pendek.

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Perkataan KV KVKK

OBJEKTI
F

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyusun 5/10 ayat pendek yang
mengandungi perkataan KV KVKK
ii.
Menulis ayat pendek yang mengandungi
perkataan KV KVKK
Kad ayat

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja perkataan KV KVKK

Nilai Murni:
Rajin

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyusun ayat pendek yang
mengandungi perkataan KV KVKK.
2. Murid membaca ayat pendek yang telah disusun.
3. Murid menulis ayat pendek dalam buku latihan.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
09:55 10:55

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Mencantum 8/10 perkataan KVKK KVK
iv.
Membaca 5/8 ayat pendek yang mengandungi
perkataan KVKK KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad ayat, kad suku kata

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KVKK KVK

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid mencantum suku kata KVKK + KVK dan
membentuk perkataan KVKK KVK.
2. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang
dicantum.
3. Murid membaca ayat pendek.
4. Lembaran kerja.