Anda di halaman 1dari 3

Home

Home

Tips Nuffnang

Link Exchange

Kisah Pelik Tapi Benar

Karamah Para Sahabat

Agama

Lagu Nasyid

Sitemap

RSS Feed

Himpunan Doa-Doa

Nuffnang

Join Segmen

Agama

Kisah Untuk Renungan

Kisah Wali Allah


Contact me

Wali Songo

Tokoh Wanita Di Sisi Rasulullah


About Me

Hukum

Sitemap

Home>Agama, penghayatan perang uhud, peristiwa uhud, senarai nama para syuhada
perang uhud, senarai nama syahid perang uhud > Senarai Nama Para Syuhada Perang Uhud

Se arc h Thi s Bl og

Senarai Nama Para Syuhada Perang Uhud

Po st Ter bar u

Search

Senarai Nama Para Syuhada Perang Uhud


Posted byMohd Selim Zainal on Wednesday, January 14, 2015 at2:34 PM
10 Kediaman Syaitan Di Lubuk Hati
7 Macam Pahala Yang dapat dinikmati
Selepas Mati
Entry Khas : Cpuv Nuffnang Nestle Kitkat
Launch
Sahabat Sejati : Pengomen Tegar Bulan
Disember

Nuff nang Ads

7 7


P e r ang U h ud be r l ak u p ad a h ar i s ab t u 7 Sya w al at au 1 1
S yaw a l t ah u n k e - 3 H ij r ah ( 2 6 M ac 6 2 5 M) ant a ra te n te ra
i s l am d e ng an t e nt er a k af i r q u ra i sy. P e ran g U h ud ad a l ah
p e pe r ang a n o r an g q ur ai sy m e m ba l as d en d am a ta s
k e k a l ah a n me r ek a k e t i k a P e ra ng B ad a r. D i n am ak a n P e ran g
U h ud k e r ana i a b er l ak u di se b uah t em p a t yan g d i k e l i l i n gi
B uk i t U h u d .

http://mselim3.blogspot.com/2015/01/senarai-nama-para-syuhada-perang-uhud.html?utm_source=feedburner&utm_medi...

Pertempuran ini disertai 1,000 orang tenrera islam yang dipimpin oleh
Rasullulah saw menuju ke Uhud tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya
sampai ke Medan Uhud. Hal ini kerana dipertengahan jalan seramai 300
orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin
Ubai iaitu ketua munafiq. Tentera Quraisy seramai 3,000 dipimpin oleh Abu
Sufyan ibni Harb.

Daphne Charice:Have a
break, have a Kit Kat
20,571 views

Enter your email address:

Subscribe

Delivered by FeedBurner
MO H D SE L IM ZA IN A L
1.2k

B i l a ng an t en te r a i s l am yan g t er b un uh da l am p e p er an ga n
i n i k i ra - k i r a 7 0 o r ang , ma na k al a t en t er a Q ur ai s y ya n g
t e rb un uh 2 3 o ra ng . B e ri k u t i n i ad a l ah pa ra - p ara s yu h ad a
y ang g u gu r sy ah i d d i me d an P e r ang U h ud :

Assalammualaikum...w.k.t,
Mengamalkan dasar berbaik-baik sesama
blogger. Pesanan :
Dalam dakwah tiada istilah Copyright .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim


Abdullah bin Jahsyi
Musa'ab bin Umair
Shammas bin Uthman
Amru bin Muadz bin An-Numan
Al-Harits bin Anas bin Rafi
Imarah bin Ziad
Salamah bin Tsabit bin Wahsyi
Amru bin Tsabit bin Wahsyi
Tsabit bin Wahsyi
Rifa'ah bin Wahsyi
Husail bin Jabir (Bapa kandung Huzaifah al-Yaman)
Saifi bin Qaizhi
Habbab binQaizhi
'Abbad bin Sahli
Al-Harits bin Anas bin Muadz
Iyas bin Aus
Ubaid bin At-Taihan
Habib bin Yazid bin Taimi
Yazid bin Hathib bin Ymaiyah bin Rafi
Abu Sufian bin Al-Harits bin Qais bin Zaid
Hanzalah bin Abu 'Amir (Syahid yang dimandikan Malaikat)
Unais bin Qatadah
Abu Habbah bin Umar bin Tsabit
Abdullah bin Jabir bin An-Nu'man (Ketua Batalion Memanah)

Daripada Abdullah bin 'Amr r.a,


Rasullulah saw telah bersabda :"Balighu
anni walau ayah. (sampaikan daripadaku
walaupun satu ayat) - Hadis Bukhari
------------------------------Status mselim3 : Kalau ada kesudian , kalau
ambil artikel kat sini minta link kan ke blog
nie, yer...budi tuan/puan Allah aje membalasNya.
Link :http://mselim3.blogspot.com
V IE W M Y C O M PL ETE PR O FIL E

My Blo g L i st
Panduan OHBlogger Blogspot
Malaysia
Top 20 Affiliate Ashadee.com 2014
6 minutes ago

PERLING PUTIH
Kadar Bayaran Buat Pasport
Antarabangsa Malaysia Terkini 2015
14 minutes ago

Cetusan Minda
Kelebihan Selawat Fatih
24 minutes ago

Bubblynotes
Kadar Baru Passport Malaysia Terkini
2015...

http://mselim3.blogspot.com/2015/01/senarai-nama-para-syuhada-perang-uhud.html?utm_source=feedburner&utm_medi...

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Abu Saad Khaitsamah bin Khaitsamah


Abdullah bin Salamah
Subai' bin Hathib bin Al-Harits
'Amru bin Qais
Tsabit bin 'Amru bin Qais
Tsabit bin 'Amru bin Zaid
'Amir bin Mukhallid
Abu Hurairah bin Al-Harits bin Alqamah bin 'Amru
'Amru bin Muthraf 'Alqamah bin 'Amru
'Aus bin Tsabit bin Al-Mudzir (adik beradik Hussan bin Tsabit)
Anas bin An-Nadhri (Bapa saudara Anas bin Malik, khadam Rasullulah)
Qais bin Mukhallid
Kaisan (hamba kepada Bani An-Najjar)
Salim bin Al-Harits
Nu'man bin 'Al-Harits
Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair
Saad bin Ar-Rabi' bin 'Amru bin Abu Zuhair
Aus bin Al-Arqam
Malik bin Sinan dari bani Khadrah (bapa kandung Abu Said Al-Khudri)
Sa'id bin Suwaid
'Utbah bin Rabi'
Tsa'labah bin Sa'ad bin Malik
Saqaf bin Farwah bin Al-Budai
'Abdullah bin 'Amru bin Wahab
Dhmrah (halif bagi bani Tharif)
Naufal bin 'Abdullah
'Abbas bin 'Ubadah
Nu;man bin Malik bin Tsa'labah
Al-Mujdar bin Zaid
'Ubadah bin Al-Hashas
Rifa'ah bin 'Amru
'Abdullah bin 'Amru (dari Bani Haram)
'Amru bin Al-Jamuh
Abu Aiman , Maula 'Amru bin Hadidah
Abu Aiman, Maula 'Amru bin Al-Jamuh
Salim bin 'Amru bin Hadidah
Antarah (maula Salim)
Sahal bin Qais bin Abu Ka'ab
Dzakwan bin 'Abdu Qais
'Ubaid bin Al-Mu'alla
Malik bin Tumailah
Harits bin 'Udai bin Khursyah
Malik bin Iyas
Iyas bin Udai
'Amru bin Iyas

24 minutes ago

Lulu pages
Entah nak rasa respek atau pelik..
Wanita berjaya curi tv plasma dengan
sembunyi dalam kain yang dipakai
36 minutes ago
Show All

Bloglist Malaysia
CIA Terlibat Serangan Di Perancis
23 minutes ago

KELAB GREENBOC
Papagomo Kalah Lagi, Diperintah Bayar
Gantirugi Kepada Peguam
1 hour ago

Pokok Manggis Depan Rumah


Produk Sihat dan Anggun Pilihan Ramai
8 hours ago

nOesuhaimi
Pernahkah Kita Terfikir?
9 hours ago

Kaki Travel: From Malaysia to the


World with Khairuddin
Koniciwa 10 : Nishi-no-Maru (West
Bailey)
10 hours ago
Show All
Find us on Facebook

mselim3.blogspot.com
Like

829 people like mselim3.blogspot.com.

Facebook social plugin

F oll owers

A pes a l

Blog g ed

Bus uk

Join this site


with Google Friend Connect

Members (1214) More

Penghayatan :
Peristiwa ini memberikan pengajaran kepada para sahabat dan umat islam
seluruhnya pentingnya taat kepada Allah dan Rasullulah, mengikuti arahan
ketua yang dilantik. Bersama-samalah kita menyedekahkah al-Fatihah buat
para syuhada ini. Al-Fatihah.....
Already a member?Sign in

http://mselim3.blogspot.com/2015/01/senarai-nama-para-syuhada-perang-uhud.html?utm_source=feedburner&utm_medi...