Anda di halaman 1dari 31

Idea asal

P U A N H A J A H J U L I A N I B I N T I ABDULLAH

Disemak semula

PA N E L P E N E R B I TA N K R E AT I F KEMBARA SDN.BHD.

PRAKATA
Buku BACALAH SAYANG memperkenalkan satu Formula dan cara yang sistematik
untuk membina kemahiran bacaan secara cepat dan tepat tanpa perlu
mengenal keseluruhan abjad A-Z terlebih dahulu. Kaedah ini disusun berdasarkan
konsep terus membaca dengan satu huruf satu hari melalui kaedah suku kata.
Buku ini dihasilkan atas kesedaran:
1. Bahawa Bahasa Malaysia merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari jika terdapat
satu kaedah yang sistematik.
2. Wujudnya masalah yang dihadapi oleh guru tahun satu khasnya dan guru-guru amnya
tentang kaedah untuk mengajar murid-murid membaca dan menulis dengan cepat
dan tepat, sebelum mengajarkan kemahiran bahasa yang lain.
3. Bahawa kemahiran bacaan seharusnya dibina secara konkrit melalui proses kenal
huruf
suku kata
perkataan
ayat dan seterusnya membaca petikan
dengan intonasi yang betul.
4. Bahawa kaedah tradisi, menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu
sebelum boleh membaca, membuang masa dan membunuh minat murid-murid
untuk menguasai kemahiran bacaan.
5. Menginsafi masalah guru dalam penyediaan bahan tersusun ke arah mengajar
murid-murid menguasai kemahiran bacaan dan cekap menulis dalam jangka masa
yang pendek agar dapat menguasai kemahiran yang lain dengan penuh minat dan
berkeyakinan.
6. Bahawa buku ini amat sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Malaysia Tahun Satu
khasnya dan Kelas Pemulihan untuk membasmi buta huruf.
7. Bahawa buku ini boleh juga dijadikan sebagai bahan ujian pengesanan untuk menilai
tahap penguasaan dan kesukaran murid dalam menguasai kemahiran bacaan kerana
bahan bacaan disusun berperingkat-peringkat.
Sesungguhnya, buku ini dicipta dan disusun untuk mempercepatkan celik huruf dalam
kalangan murid-murid peringkat awal kanak-kanak lagi. Paparan ini akan dapat melahirkan
kanak-kanak yang bersikap positif, berwawasan, dan pintar cerdas.
Diharap buku ini dapat menyerap keprihatinan ibu bapa berganding bersama-sama
guru ke arah celik huruf seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan pelajaran
dalam Bahasa Malaysia.

KAEDAH PENGGUNAAN
BUKU INI
1. Murid tidak perlu mengenal keseluruhan abjad A - Z terlebih dahulu.
2. Kenalkan huruf mengikut susunan dalam buku. Penekanan adalah pada huruf kecil
dahulu.
3. Perkenalkan vokal satu persatu melalui proses:

Namakan huruf ( a i u e o )

Bunyikan huruf
4. Selepas murid kenal huruf dan bunyikan adakan latihan menulis huruf yang
diperkenalkan ke dalam buku tulis.
5. Perkenalkan huruf K. Gabungkan K dengan vokal dan membentuk suku kata dalam
lingkungan huruf itu dan huruf-huruf lain seperti susunan dalam buku melalui proses:

Latih tubi bunyi huruf

Latih tubi bunyi suku kata

Membatang suku kata

Membaca perkataan

Membaca ayat / frasa

Membaca petikan
6. Murid-murid digalakkan membaca terus (tanpa mengeja/membatang suku kata) pada
peringkat bacaan ayat/frasa dan petikan dengan intonasi bacaan yang betul.
7. Ikut susunan dalam Buku Satu dan akhirnya susun semula semua huruf mengikut
susunan abjad dalam huruf besar dan kecil.
8. Bimbing murid-murid membaca mengikut susunan seterusnya kepada Buku Dua
mengikut kaedah yang sama.

Sekian.

Aa
Ii
Uu


yam

kan

lar

Ee
Ee
Oo


mak

pal

bor

ka

ki

Aki

ku

Kk

kaki

ke

kuku

aku
kuku
kaki
kaki
kaki

ke

kaku

kaki
aku
Aki kaku
Aki ku kaku

Kaki
Kaki Aki.
Kaki Akiku.
Kuku kaki Aki aku.
Kaki Aki aku kaku.


ko

koko

Bb
ba

ibu

bi

bu

be

ubi

be

bubu

bo

buku

Abu

Baba

babi

babu

bibi

Bobo

baka

baki

biku

buka

beku
ibu buka bubu
Bobo buka buku
Buku
Buku Baba.
Abu buka buku Baba.
Baba buka buku Abu.
Ibu buka buku Baba.
Bobo buka buku Abu.


Dd
da

kuda

di

du

de

de

do

budu

dada

dadu

ada

Uda

Adi

adu

debu

kodi

daki

duka

duku

budi

kadi

dobi

Uda ada duku


Uda ada dadu
Adi ada kuda
dada Adi ada daki
Kuda Adi
Adi ada kuda.
Kuda Adi ada kaki.
Kaki kuda ada daki.


ca

baca
Aci

ci

cu

Cc

ce

ciku
kaca

ce

cuka
cuba

cuci Acu bucu


Aci ada cucu
ibu cuci ciku
Abu cucu Aki
Acu cuci beca
Cucu Aki
Acu cucu Aki.
Acu ada buku.
Acu cuba baca buku.
Acu cuba baca buku Aci.


caci
koci

co

beca
cucu

Gg
ga

gi

gigi
gebu

gu

ge

ge

dagu
bagi

duga

gado-gado
Gaga

Gaga ada gigi


kaki Gaga ada cagu
ibu bagi Gaga gado-gado
Gaga
Gaga ada dagu.
Gaga ada gigi.
Gaga cuci dagu.
Gaga cuci gigi.

go

cagu

Hh
ha

hi

hu

he

bahu
haba

hiba

he

ho

dahi
hidu

Abu ada bahu


Hadi ada dahi
Hadi
Hadi ada dahi.
Hadi ada bahu.
Hadi cuci dahi.
Hadi cuci bahu.

hoki

Hadi

Jj
ja

baja

ji

ju

je

baju

je

keju

jo

biji

jadi

gaji

judi

juga

judo

haji

kaji

jika

eja

uji

Jojo

jaga

Jojo ada ciku


Haji Hadi jadi jaga
Haji Baba ada baju judo
Haji Hadi
Haji Hadi jadi jaga.
Haji Hadi jaga kuda.
Haji Hadi ada baju jaga.
Haji Hadi juga ada kuda.


Ll
la

li

lu

bola

le

lidi

le

bulu

lo

guli

labu

laci

beli

gali

lega kala

lalu

cili

lada

kilo

keli

luka

geli

Lili

jala

Jali

lagu gula
Adi ada
ibu beli
kaki Lili
jala Jali

guli
bola
luka
ada keli

Lili
Lili beli gula.
Lili beli labu.
Lili juga beli cili.
10

Mm
ma

meja

mi

mu

me

jamu

me

madu

mama

bumi

koma

kamu

muda

mahu

muka mama ada jamu


madu lama jadi beku
kami mahu meja
Mama
Umi ada mama.
Mama Umi ada jamu.
Jamu mama jamu madu.
Mama kami ada jamu lama.

11malu

lama

mo

mukamoga

kami

Nn
na

guni

ni

nu

ne

ne

no

Nani

naga

nila

nabi

Nina

nona

Cina

nada

lena

nama

mana

kini

bina

ini

Ana

nama nona ini Nani


Ana ada lima nona
ini naga Cina
baju Nina ada nila
Nani
Nina buka guni nona.
Nani beli nona Nina.
Nani beli lima biji nona.
12

Pp
pa

pipi

pi

pu

pe

paha

pe

paku

po

api

padi

papa

pili

pagi

lupa

bapa

puji

apa

pala

pilu

peka

polo

pena

Apu

papa ada pala


Apu ada pena
pagi ini bapa buka

pili

Bapa Apu
Ini bapa Apu.
Apu puji bapa Apu.
Bapa Apu puji Apu.
Bapa Apu ada paku.
Paku bapa Apu kena paha Ali.
13

Rr
ra

ri

ru

raga

re

ceri

re

pari

ro

roda

Rabu

riba

ribu

beri

cara

biru

hari

lari

duri

raja

jari

rela

roma cari rupa kera

Ara

mari

biri-biri kura-kura

hari ini hari Rabu


kera cari kura-kura
biri-biri lari cari ceri
Biri-biri Ara
Ara ada biri-biri.
Biri-biri cari ceri.
Ara riba biri-biri.
Jari kaki biri-biri kena duri.
14

Ss
sa

susu

si

su

se

nasi

se

pasu

so

siku

sana

basi

seru

sisi

sedu

desa

saji

jasa

lusa

seri

sari

sini

Susi

sena

Nisa

Sami

suka

siku Nisa luka


Sami suka susu
di sana ada pasu
Sari Susi
Sami bagi Susi sari.
Nisa suka sari Susi.
Susi juga suka sari ini.
15

ta

tebu

ti

tu

Tt

te

tiga

te

topi

to

mata

tali

tiba

Siti

tugu

nota

titi

buta

soto

cuti

hati

tepi

kota

Tuti

tuli

tani

tiri

satu

tiru

Siti suka tebu


hari ini hari cuti
tugu itu tugu batu
Tuti
Hari ini hari cuti.
Tuti baru tiba dari kota.
Tuti beli soto dari kota.
Tuti juga beli satu topi.
Topi baru Tuti itu ada tiga tali.
16

Ww
wa

wi

wu

Hawa

we

we

sawi

jawi

bawa

dewa

Dewi

wira

lawa

sawa

sewa

jiwa

Hawa beli sawi


Dewi suka baju lawa
Hawa sewa baju Dewi
Sawi Dewi
Dewi baru beli sawi.
Hawa bawa sawi Dewi.
Ibu Dewi rasa suka hati.

17

wo

wali

Yy
ya

kayu

yi

yu

ye

kaya

ye

bayi

yo

yoyo

daya

paya

raya

Ayu

soya

puyu

rayu

sayu

kayu

Yati

jaya

kuyu

saya

Yati suka soya


titi itu titi kayu
hari ini Hari Raya
Ayu sapu kaya pada roti
Yati
Ayu ada bayi.
Bayi Ayu nama Yati.
Yati ada baju raya.
Ayu pula suka baju raya Yati.
18

Ff
fa

fi

fana

fu
Fifi

fe

Furi

fe

fo

feri foto

Zz
za

zi

zu

ze

ze

zo

Zaza Zila Zita Zulu Zoro

Vv
va

vi

vu

Viva

ve

ve

Viko

vo
Devi

Qq
qa

qi

qu

qe

qari
19

qe

qo

cahaya

delima

jurubina

jurukamera

matahari

petani

20

Cerita 1
Kuda Hadi.
Hadi ada kuda.
Kuda Hadi tiba tadi.
Kuda ada kaki.
Kaki kuda ada daki.
Hadi cuci kaki kuda.

Cerita 2
Busu ada baju.
Baju Busu ada saku.
Saku Busu ada tisu.
Busu sapu tisu pada siku.

Cerita 3
Ayu baru beli lima biji guli.
Ayu beri Dewi tiga biji guli.
Ayu bagi Lisa satu guli.
Ayu ada satu guli lagi.

21

Cerita 4
Mama ada bayi.
Bayi suka susu.
Bayi rasa dahaga.
Mama riba bayi.
Mama beri bayi susu.
Pipi bayi kena susu.
Mama cuci pipi bayi itu.

Cerita 5
Haji Musa ada satu beca.
Dia baru beli beca itu.
Beca itu ada tiga roda.
Hari-hari Haji Musa cuci beca itu.

Cerita 6
Ini Kumari.
Kumari ibu Marimutu.
Kumari ada lima biji kelapa.
Kumari beli daripada Ramasami.
Kumari suka kari pari.
22

Cerita 7
Ini kuda.
Bapa Ali beli kuda.
Kuda Ali betina.
Ali suka kuda itu.
Pada hari ini kaki kuda luka.
Lama-lama kuda itu mati.
Ali rasa dukacita.

Cerita 8
Ini biri-biri Abu.
Abu beri biri-biri sawi.
Biri-biri ini suka lari.
Mari biri-biriku mari.
Mari ke sini.

Cerita 9
Ini baju baharu saya.
Baju ini biru.
Baju ini ada dua saku.
Baju ini baju raya.
23

Cerita 10
Ini Haji Zaki.
Haji Zaki baru tiba dari desa.
Haji Zaki bawa guni.
Guni Haji Zaki ada lada.
Haji Zaki juga bawa sawi.
Haji Zaki beri Davi guni itu.

Cerita 11
Nama saya Busu.
Saya laki-laki.
Cita-cita saya jadi jurubina.
Bapa saya Haji Hadi.
Bapa saya jadi jurutera.
Nama ibu saya Siti Nani.
Ibu saya wanita Melayu.
Ibu saya jelita.
Ibu jadi jurubahasa.

Cerita 12
Bapa baru beli kereta.
Kereta bapa kereta generasi baharu.
Kereta bapa baru tiba dari kota.
Kami cuci kereta baharu bapa.
Kami cuci kereta di tepi telaga.
24

Cerita 13
Ini biji delima.
Ini pula batu delima.
Ibu baru beli batu ini.
Ibu suka batu ini.
Di jari kiri ibu ada batu delima.

Cerita 14
Itu kerusi Ramasami.
Itu meja Ramasami.
Ramasami suka putu.
Yati beri putu itu kepada Ramasami.
Mereka suka hati.

Cerita 15
Hari ini hari Selasa.
Ibu baru tiba dari kota.
Ibu bawa raga.
Raga ibu ada keladi.
Ibu beli keladi dari nona Cina.
25

Cerita 16
Hari ini hari Rabu.
Ibu beli sekilo duku.
Ibu bawa Suzana sama.
Suzana suka duku.
Ibu suka ceri.
Suzana menari suka hati.
Mereka ketawa suka hati.

Cerita 17
Nani cuci gigi.
Nani cuci gigi di tepi telaga.
Ibu beri Nani tisu.
Nani sapu tisu pada gusi.
Nani cuci muka di tepi telaga.

Cerita 18
Ini Milo.
Yati suka Milo susu.
Yati mahu lima sudu Milo.
Yati juga mahu tiga sudu susu.
Kami beri Yati lima sudu Milo.
Yati suka hati.
26

Cerita 19
Isa ada satu rusa.
Rusa Isa suka susu.
Rusa juga suka nasi.
Rusa suka nasi sapu sapi.
Rusa juga suka sawi.
Sisa nasi rusa jadi basi.

Cerita 20
Nama saya Noni.
Saya ada muka.
Di muka saya ada pipi.
Pipi saya gebu.
Saya ada dua mata.
Saya ada bulu mata.
Saya ada dahi.
Saya juga ada dagu.
Kaki saya ada jari.
Jari kaki saya ada kuku.

27

Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy
Zz

28

Anda mungkin juga menyukai