Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU: 28
OGOS 2015

HARI: ISNIN

TARIKH: 10

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyebut angka mengikut turutan.
ii.
Melengkapkan 5/8 turutan nombor.

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad nombor

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid menyatakan objek dan mengira
bilangannya.

Nilai Murni:
Rajin

Langkah Pengajaran:
1. Latih tubi menyebut angka mengikut turutan.
2. Murid beratur mengikut ketinggian dan
membilang mengikut turutan menaik dan menurun.
3. Murid melengkapkan turutan nombor di papan
putih.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:55 12:55

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Membaca 5/8 ayat pendek yang mengandungi
perkataan KVKK KVK
ii.
Menulis ayat pendek dengan kemas dan
cantik

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad ayat

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KVKK KVK

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid membaca ayat pendek secara kuat.
2. Murid membaca ayat pendek di hadapan rakanrakan.
3. Murid menulis ayat pendek dalam buku latihan.
4. Rumusan dan peneguhan.

KURSUS GURU PEMULIHAN LINUS


2.0
DI HOTEL SERI MALAYSIA, IPOH.
Tarikh: 10 hingga 12 Ogos 2015
Anjuran
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 28
OGOS 2015

HARI: KHAMIS

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Perkataan KV KVKK

OBJEKTI
F

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menulis 5/8 perkataan KV KVKK.
ii.
Mengeja 8/8 perkataan KV KVKK
Kad ayat, kad suku kata

Nilai Murni:
Berani

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja perkataan KV KVKK secara
individu.
Langkah Pengajaran:
1. Murid menulis perkataan KV KVKK yang disebut
oleh guru.
2. Guru memeriksa tulisan murid dari segi ejaan dan
kekemasan.
3. Guru menunjukkan cara menulis perkataan KV
KVKK dengan tulisan yang betul.
4. Lembaran kerja

Kehadiran:

REFLEKSI

TARIKH: 8

KELAS:
2 Bestari

TAJUK

Nombor 20 hingga 40

Masa:
10:55 11:55

OBJEKTI
F

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

AKTIVIT
I

Nilai Murni:
Rajin

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. menulis nombor 20 hingga 40 mengikut turutan
menaik dan menurun.
Garis nombor

Set Induksi:
1. Murid menyusun kad nombor 1 hingga 20
mengikut turutan.
Langkah Pengajaran:
1. Murid mengira nombor 20 hingga 40
berdasarkan garis nombor.
2. Murid melengkapkan nombor 20 hingga 40 pada
garis nombor mengikut turutan menaik dan
menurun.
3. Murid menulis nombor 20 hingga 40 dengan
tulisan yang kemas dan cantik.

Kehadiran:

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 28
14 OGOS 2015

HARI: JUMAAT

KELAS:
4 Gemilang
Masa:
07:35 08:35

TAJUK

Perkataan KV KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menulis 8/10 perkataan KV KVK
ii.
Mengeja 8/10 perkataan KV KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad perkataan

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja perkataan KV KVK

Nilai Murni:
Berani

TARIKH:

Langkah Pengajaran:
1. Murid menulis perkataan KV KVK yang disebut
oleh guru
2. Guru memeriksa perkataan KV KVK yang ditulis
oleh murid
3. Murid menyalin ayat pendek yang mengandungi
perkataan KV KVK dengan tulisan yang kemas dan
cantik
4. Latih tubi membaca ayat pendek.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Perkataan KV KVKK

OBJEKTI
F

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyusun 5/10 perkataan KV KVKK
ii.
Membaca 8/10 ayat pendek
Kad ayat, kad perkataan

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja perkataan KV KVKK

Nilai Murni:
Rajin

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyusun perkataan sehingga
membentuk ayat.
2. Murid membaca ayat yang telah disusun.
3. Murid memeriksa jawapan bersama guru.
4. Murid menulis ayat pendek dalam buku latihan.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:55 12:55

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Membaca 5/8 ayat pendek yang mengandungi
perkataan KVKK KVK
iv.
Menulis ayat pendek dengan kemas dan

cantik
Mata
pelajaran:
Pem. BM
Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

REFLEKSI

BBM

Kad ayat

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KVKK KVK
Langkah Pengajaran:
1. Murid membaca ayat pendek secara kuat.
2. Murid membaca ayat pendek di hadapan rakanrakan.
3. Murid menulis ayat pendek dalam buku latihan.
4. Rumusan dan peneguhan.