Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU: 29
OGOS 2015

HARI: ISNIN

TARIKH: 17

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
08:35 09:35

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyebut angka mengikut turutan.
ii.
Melengkapkan 5/8 turutan nombor.

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad nombor

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid menyatakan objek dan mengira
bilangannya.

Nilai Murni:
Rajin

Langkah Pengajaran:
1. Latih tubi menyebut angka mengikut turutan.
2. Murid beratur mengikut ketinggian dan
membilang mengikut turutan menaik dan menurun.
3. Murid melengkapkan turutan nombor di papan
putih.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:55 12:55

TAJUK

Perkataan KVKK KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Membina ayat pendek berdasarkan perkataan
KVKK KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad perkataan, kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KVKK KVK

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengeja dan menyebut perkataan KVKK
KVK.
2. Murid membina ayat pendek berdasarkan
perkataan KVKK KVK dengan bimbingan guru.
3. Murid bersoal jawab dengan guru.
4. Lembaran kerja menyusun perkataan sehingga
membentuk ayat.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU: 29
18 OGOS 2015
KELAS:
3 Gemilang
Masa:
07:35 08:35
Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik
Nilai Murni:
Rajin

TAJUK
OBJEKTI
F
BBM

AKTIVIT
I

TARIKH:

Operasi Tambah dalam Lingkungan 100 Tanpa


Mengumpul Semula
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyelesaikan 5/8 soalan operasi tambah
Kad nombor

Set Induksi:
1. Murid menyelesaikan 1set soalan berkaitan
operasi tambah.
Langkah Pengajaran:
1. Murid menunjukkan cara menyelesaikan operasi
tambah dalam bentuk lazim di hadapan rakan-rakan
lain.
2. Kuiz Matematik murid menjawab soalan yang
dibacakan oleh guru.
3. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

HARI: SELASA

KELAS:
2 Bestari

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

Masa:
08:35-09:35

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Melengkapkan turutan nombor secara menaik
dan menurun.

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad nombor

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid membilang nombor 1 hingga 9 dan
seterusnya mengikut kemahiran murid.

Nilai Murni:
Kesungguhan

Langkah Pengajaran:
1. Murid melengkapkan kad tangga angka yang
kehilangan nombor.
2. Murid menyemak jawapan bersama guru.
3. Murid menyusun nombor dalam turutan menaik
dan menurun.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:55 12:55

TAJUK

Perkataan KV KV

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Membina ayat pendek berdasarkan perkataan
KV KV

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad perkataan, kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KV KV

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengeja dan menyebut perkataan KV KV.
2. Murid membina ayat pendek berdasarkan
perkataan KV KV dengan bimbingan guru.
3. Murid bersoal jawab dengan guru.
4. Lembaran kerja menyusun perkataan sehingga

membentuk ayat.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 29
OGOS 2015

HARI: RABU

TARIKH: 19

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
09:55-10:55

TAJUK

Perkataan KV KV

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Membina ayat pendek berdasarkan perkataan
KV KV

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad perkataan, kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid memadankan gambar dengan perkataan
KV KV

Nilai Murni:
Bersungguhsungguh

Langkah Pengajaran:
1. Murid mengeja dan menyebut perkataan KV KV.
2. Murid membina ayat pendek berdasarkan
perkataan KV KV dengan bimbingan guru.
3. Murid bersoal jawab dengan guru.
4. Lembaran kerja menyusun perkataan sehingga
membentuk ayat.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
11:55-12:55

TAJUK

Perkataan KV KV

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyebut 5/8 perkataan KV KV

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad perkataan, kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid menyanyikan lagu bertemakan anggota
badan.

Nilai Murni:
Bersungguhsungguh

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyebut nama gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
2. Murid mengeja perkataan berdasarkan gambar
yang ditunjuk oleh guru.
3. Murid mengeja dan menyebut perkataan KV KV
secara individu.

Kehadiran:

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 29
20 OGOS 2015

HARI: KHAMIS

TARIKH:

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35-09:35

TAJUK

Perkataan KV KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Membaca sekurang-kurangnya 3 petikan
pendek yang mengandungi perkataan KV KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad petikan, buku cerita.

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja dan menyebut perkataan KV KVK
yang disebut oleh guru.

Nilai Murni:
Berani

Langkah Pengajaran:
1. Murid membaca petikan pendek yang
mengandungi perkataan KV KVK.
2. Murid membaca di hadapan guru.
3. Murid membaca di hadapan rakan-rakan.

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
1 Gemilang
Masa:

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

OBJEKTI

Pada akhir pelajaran, murid dapat:

09:55-10:55

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad nombor

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid menyatakan objek dan mengira
bilangannya.

Nilai Murni:
Rajin

Menyebut angka mengikut turutan.


Melengkapkan 5/8 turutan nombor.

Langkah Pengajaran:
1. Latih tubi menyebut angka mengikut turutan.
2. Murid beratur mengikut ketinggian dan
membilang mengikut turutan menaik dan menurun.
3. Murid melengkapkan turutan nombor di papan
putih.
4. Lembaran kerja.

Kehadiran:

REFLEKSI

i.
ii.

KELAS:
2 Bestari
Masa:
11:25-12:25

TAJUK

Nombor 1 hingga 9

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Menyusun nombor mengikut turutan.

Mata
pelajaran:
Pem.
Matematik

BBM

Kad Domino

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid membilang dan menyusun kad nombor
mengikut turutan.

Nilai Murni:
Kesungguhan

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Latih tubi menyebut nombor mengikut turutan.
2. Murid bermain kad Domino dan menyusun
nombor mengikut arahan yang diberi oleh guru.
3. Lembaran kerja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MINGGU: 29
21 OGOS 2015

HARI: JUMAAT

TARIKH:

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35-09:35

TAJUK

Perkataan KV KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Mencantum 5/8 suku kata KV + KVK
ii.
Mengeja perkataan KV KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar, kad suku kata dan kad perkataan.

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja perkataan KV KVK secara
spontan.

Nilai Murni:
Berani

Langkah Pengajaran:
1. Murid mencantum perkataan KV KVK
berdasarkan gambar
2. Murid mengeja perkataan KV KVK yang telah
dicantum
3. Murid dan guru bersoal jawab berkaitan gambar
4. Lembaran kerja

Kehadiran:

REFLEKSI

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
09:55-10:55

TAJUK

Perkataan KV KV

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i. Mencantum 5/8 perkataan KV + KV

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad suku kata, kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja nama bahagian anggota badan
yang ditunjuk oleh guru.

Nilai Murni:
Bertolak
ansur

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyebut nama gambar yang ditunjuk
oleh guru
2. Murid mengeja perkataan KV KV beramai-ramai
dengan bimbingan daripada guru.
3. Murid mencantum suku kata KV + KV
4. Latih tubi mengeja dan mneyebut perkataan KV
KV

Kehadiran:

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU: 30
28 OGOS 2015

HARI: JUMAAT

TARIKH:

KELAS:
3 Gemilang
Masa:
08:35-09:35

TAJUK

Perkataan KV KVK

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


iii.
Mencantum 5/8 suku kata KV + KVK
iv.
Mengeja perkataan KV KVK

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad gambar, kad suku kata dan kad perkataan.

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja perkataan KV KVK secara
spontan.

Nilai Murni:
Berani

Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid mencantum perkataan KV KVK
berdasarkan gambar
2. Murid mengeja perkataan KV KVK yang telah
dicantum
3. Murid dan guru bersoal jawab berkaitan gambar
4. Lembaran kerja

KELAS:
1 Gemilang
Masa:
09:55-10:55

TAJUK

Perkataan KV KV

OBJEKTI
F

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


ii.
Mencantum 5/8 perkataan KV + KV

Mata
pelajaran:
Pem. BM

BBM

Kad suku kata, kad gambar

AKTIVIT
I

Set Induksi:
1. Murid mengeja nama bahagian anggota badan
yang ditunjuk oleh guru.

Nilai Murni:
Bertolak
ansur
Kehadiran:

REFLEKSI

Langkah Pengajaran:
1. Murid menyebut nama gambar yang ditunjuk
oleh guru
2. Murid mengeja perkataan KV KV beramai-ramai
dengan bimbingan daripada guru.
3. Murid mencantum suku kata KV + KV
4. Latih tubi mengeja dan mneyebut perkataan KV
KV