Anda di halaman 1dari 2

Model Tyler, yang dibangunkan oleh Ralph Tyler dalam tahun 1940-an,

adalah prototaip quintessential pembangunan kurikulum dalam


pendekatan saintifik. Satu hampir boleh berani untuk mengatakan bahawa
setiap guru yang disahkan di Amerika dan mungkin di luar telah
membangunkan kurikulum sama ada secara langsung atau tidak langsung
dengan menggunakan model ini atau salah satu daripada variasi banyak.
Tyler tidak berniat atas sumbangan beliau kepada kurikulum menjadi
model lockstep untuk pembangunan. Pada asalnya, dia menulis idea-idea
beliau dalam buku Prinsip Asas Kurikulum dan Pengajaran untuk pelajar
untuk memberikan mereka idea mengenai prinsip-prinsip untuk membuat
kurikulum. Kecemerlangan model Tyler adalah bahawa ia adalah salah
satu model pertama dan ia adalah dan masih merupakan satu model yang
sangat mudah yang terdiri daripada empat langkah.
1.
Tentukan tujuan sekolah (objektif aka)
2.
Kenal pasti pengalaman pendidikan yang berkaitan dengan tujuan
3.
Menyusun pengalaman
4.
Menilai tujuan
Langkah pertama ialah menentukan objektif sekolah atau kelas.Dalam erti
kata lain, apa yang pelajar perlu lakukan untuk berjaya?Setiap mata
pelajaran mempunyai objektif semula jadi yang merupakan petunjuk
penguasaan. Semua objektif perlu konsisten dengan falsafah sekolah dan
ini sering diabaikan dalam pembangunan kurikulum. Sebagai contoh,
sebuah sekolah yang sedang membangunkan kurikulum bahasa Inggeris
saya mencipta satu objektif yang pelajar akan menulis esei. Ini akan
menjadi salah satu daripada objektif dalam kurikulum.
Langkah kedua sedang membangunkan pengalaman pembelajaran yang
membantu pelajar untuk mencapai langkah satu. Sebagai contoh, jika
pelajar perlu memenuhi objektif menulis esei.Pengalaman pembelajaran
mungkin demonstrasi oleh guru untuk menulis esei. Pelajar-pelajar itu
mungkin mengamalkan penulisan esei. Pengalaman (demonstrasi esei dan
tulisan) selaras dengan objektif (Pelajar akan menulis esei).
Langkah tiga menganjurkan pengalaman. Sekiranya guru menunjukkan
pertama atau jika pelajar belajar dengan menulis serta-merta? Cara sama
ada boleh bekerja dan pilihan ditentukan oleh falsafah guru dan keperluan
pelajar. Pokoknya adalah bahawa guru perlu menentukan susunan yang
logik pengalaman untuk pelajar.
Akhir sekali, langkah empat adalah penilaian objektif. Sekarang guru
menilai keupayaan pelajar untuk menulis esei. Terdapat banyak cara

untuk melakukan ini. Sebagai contoh, guru boleh mempunyai pelajar


menulis esei tanpa bantuan. Jika mereka boleh melakukan ini, ia adalah
bukti bahawa pelajar mencapai objektif pelajaran.
Terdapat variasi pada model ini. Walau bagaimanapun, model Tyler masih
dianggap oleh banyak untuk menjadi model yang paling kuat untuk
pembangunan kurikulum.

Anda mungkin juga menyukai