Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SEJARAH TAHUN 2011

ISU STRATEGIK
Prestasi akademik peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap
membanggakan.

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam
Mengurangkan bilangan pelajar yang sangat lemah dan gagal dalam peperiksaan SPM.
OBJEKTIF
Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam.
Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah
Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.
4. Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR
.

PERINGKAT BIDANG PANITIA SEJARAH


KPI

Sasaran
(2010)

Bilangan pelajar
Mendapat
gred A
dalam PMR
meningkat

100% lulus

Bilangan
Peratus kegagalan
dalam PMR berkurangan.

Strategi
(C/TOWS matriks)

Pelan Taktikal

Strategi A

PT 1, PT 2, PT3

Menurun
kepada 10%

Strategi B

PT 4, PT 5, PT 6

Bilangan pelajar
Mendapat
gred A
dalam SPM
meningkat

77.0 % lulus

Strategi A

PT 1, PT 2, PT3

Bilangan
Peratus kegagalan
dalam SPM berkurangan.

Menurun
kepada 10%

Strategi B

PT 4, PT 5, PT 6

Bilangan A
=48 orang

Bilangan A
=45 orang

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.

Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam..

OBJEKTIF

4.

1.

Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 5% bagi setiap kali dalam peperiksaan dalaman
dan awam.

2.

Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.

3 . Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR


Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah

PERINGKAT BIDANG PANITIA SEJARAH

Sasaran
(2007-2011)
KPI

TOV

Thn.

Thn.

Thn.

Strategi
(C/TOWS matriks)
Thn.

Thn

Pelan Taktikal

% A PMR

16%

% Lulus PMR

100%

%A+ ,A &A- SPM

16%

% Lulus SPM

77%

2011

2012

2013

2014

2015

16%

17%

18%

19%

20%

100%

100%

16%

77%

17%

78%

100%

100%

18%

79%

19%

80%

Strategi A

PT 1, PT 2, PT3

Strategi B

PT 4, PT 5, PT 6

100%

20%

81%

Strategi
A

: Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar

: Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011


Strategi
A
: Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar
B
: Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM
Bil Pelan Taktikal (PT)
Tanggungjawab
Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/
Hasil

Pelan Kontigensi

Catatan/
Status

Strategi A

1.

Program Kerja rumah


Terancang dan
penggunaan modul

Semua guru mata pelajaran


Sejarah
Tkn 1 hingga Tkn 5

Mengikut
kesesuaian
masa pelajar
(sepanjang tahun)

RM 300.00

1. Bilangan kali
program

pelaksanaan 1. Satu set soalan selepas Latihan topikal daripada


setiap sub tajuk
buku teks.

2. Peratus pelajar menguasai konsep


sejarah dan peristiwa sejarah meningkat

2. Modul latihan Sejarah


3. Pelajar dapat
meningkatkan prestasi
akademik.

2.

Program Kelas Tambahan Pn Kok Ah Cheng


Cik Nor Azizi
En Ghafar
En Chua Kai Huat

Mac hingga Oktober Tiada

Lawatan Ke Muzium
Melaka

April

Ketua Panitia
Guru matapelajaran

1. Bilangan kali
program

pelaksanaan 1. Dua kali sebulan

Kelas tambahan pada hari


Sabtu dan cuti sekolah

2. Pelajar lulus dalam PMR meningkat


kepada 100% dan SPM kepada 77.0%

Tambang bas
RM 300.00
Tiket Masuk
RM 160.00

Pelajar Tingkatan 3
(80 orang pelajar tkn 3I, 3A & 3J)

Minat pelajar terhadap


Sejarah meningkat

Lawatan di luar waktu


sekolah

Aplikasi ICT dalam


Pengajaran &
Pembelajaran

Ketua Panitia
Guru matapelajaran

Januari - November

PCG Panitia
Bilangan kali penggunaan blog untuk
RM 20.00 (pem belian mengakses maklumat dan tontonan
CD kosong)
tayangan gambar Sejarah (VCD)

Penggunaan ICT dalam Latihan cetakan drp blog


kalangan guru dan pelajar panitia
men ingkat.
Lakonan dalam kelas
Minat pelajar dan
pemahaman terhadap
peristiwa Sejarah
meningkat melalui
tontonan VCD

Strategi B
5.

Program Ceramah Teknik Guru Kanan Mata Pelajaran


Menjawab soalan PMR
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Mac

Penceramah
PMR
RM 150
(PCG

Kumpulan pelajar cemerlang mencapai


target A dalam PMR meningkat kepada
16%

Pelajar tahu menjawab


soalan peperiksaan
sebenar

Teknik menjawab soalan


oleh guru mata pelajaran
yang berpengalaman

Kaunseling dan PIBG)

6.

Program Ceramah Teknik Guru Kanan Mata Pelajaran


Menjawab soalan SPM
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Jun

Penceramah
SPM
RM 150

Peratus lulus SPM meningkat kepada


Pelajar tahu menjawab
77.0%. Jumlah pelajar mencapai target A soalan peperiksaan
meningkat kepada 16.0%
sebenar dan cara
pemarkahan

Ceramah teknik
menjawab oleh guru mata
pelajaranSejarah yang
menanda kertas SPM

Pelajar yang mendapat A dan lulus dalam 100% pelajar dapat


PMR dan SPM meningkat
memanfaatkan bahan

Latih tubi soalan daripada


mobile set oleh guru
mata pelajaran di dalam
kelas

(PCG Kaunseling dan


PIBG)

7.

Program Latihtubi Model Pn Kok Ah Cheng


PMR dan SPM serta soalan Cik Nor Azizi
peperiksaan percubaan dari En Ghafar
negeri lain
En Chua Kai Huat

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011


ISU STRATEGIK

Julai hingga Oktober PCG Panitia Sejarah

MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam
Mengurangkan bilangan pelajar yang sangat lemah dan gagal dalam peperiksaan SPM.
OBJEKTIF

Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam.


Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah
Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.
4. Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR
Prestasi akademik peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap
membanggakan.

KPI

Bilangan pelajar
Mendapat
gred A
dalam PMR
meningkat
Bilangan
Peratus kegagalan
dalam PMR berkurangan.
Bilangan pelajar
Mendapat
gred A
dalam SPM
meningkat
Bilangan
Peratus kegagalan
dalam SPM berkurangan

Sasaran
(2010)
100% lulus

PERINGKAT BIDANG PANITIA SEJARAH


Strategi
(C/TOWS matriks)
Strategi A

PT 1, PT 2, PT3

Menurun
kepada 10%

Strategi B

PT 4, PT 5, PT 6

77.0 % lulus

Strategi A

PT 1, PT 2, PT3

Strategi B

PT 4, PT 5, PT 6

Bilangan A
=48 orang

Bilangan A
=45 orang
Menurun
kepada 10%

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011


ISU STRATEGIK

Pelan Taktikal

Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.

MATLAMAT STRATEGIK

Meningkatkan keputusan akademik yang lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam..

OBJEKTIF

1.

Meningkatkan pencapaian pelajar sekurang-kurangnya 5% bagi setiap kali dalam peperiksaan dalaman
dan awam.

2.

Peratus pelajar yang mendapat A dalam PMR adalah 16% dan SPM 16%.

3 . Mendapat gred purata mata pelajaran 3.20 dalam PMR


4. Menambahkan minat pelajar belajar Sejarah
PERINGKAT BIDANG PANITIA SEJARAH

Sasaran
(2007-2011)
KPI

% A PMR

TOV

Thn.

Thn.

Thn.

Thn.

Thn

2011

2012

2013

2014

2015

16%

17%

18%

19%

20%

16%

% Lulus PMR

100%

%A+ ,A &A- SPM

16%

% Lulus SPM

77%

100%

100%

16%

77%

Strategi
(C/TOWS matriks)

17%

78%

100%

100%

18%

79%

19%

80%

Strategi
A
: Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar
B
: Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM

100%

20%

81%

Pelan Taktikal

Strategi A

PT 1, PT 2, PT3

Strategi B

PT 4, PT 5, PT 6

PELAN TAKTIKAL PANITIA SEJARAH TAHUN 2011


Strategi
A
: Meningkatkan penguasaan konsep dan peristiwa sejarah dalam kalangan pelajar
B
: Meningkatakan pencapaian Sejarah dalam peperiksaan PMR dan SPM
Bil Pelan Taktikal (PT)
Tanggungjawab
Tempoh

Kos/Sumber

KPI

Output/
Hasil

Pelan Kontigensi

Strategi A

1.

Program Kerja rumah


Terancang dan
penggunaan modul

Semua guru mata pelajaran


Sejarah
Tkn 1 hingga Tkn 5

Mengikut
kesesuaian
masa pelajar
(sepanjang tahun)

RM 300.00

1. Bilangan kali
program

pelaksanaan 1. Satu set soalan selepas Latihan topikal daripada


setiap sub tajuk
buku teks.

2. Peratus pelajar menguasai konsep


sejarah dan peristiwa sejarah meningkat

2. Modul latihan Sejarah


3. Pelajar dapat
meningkatkan prestasi
akademik.

2.

Program Kelas Tambahan Pn Kok Ah Cheng


Cik Nor Azizi
En Ghafar
En Chua Kai Huat

Mac hingga Oktober Tiada

1. Bilangan kali
program

pelaksanaan 1. Dua kali sebulan

2. Pelajar lulus dalam PMR meningkat


kepada 100% dan SPM kepada 77.0%

Kelas tambahan pada hari


Sabtu dan cuti sekolah

Catatan/
Status

Lawatan Ke Muzium
Melaka

Aplikasi ICT dalam


Pengajaran &
Pembelajaran

Ketua Panitia
Guru matapelajaran

Ketua Panitia
Guru matapelajaran

April

Januari - November

Tambang bas
RM 300.00

Pelajar Tingkatan 3
(80 orang pelajar tkn 3I, 3A & 3J)

Tiket Masuk
RM 160.00
PCG Panitia
Bilangan kali penggunaan blog untuk
RM 20.00 (pem belian mengakses maklumat dan tontonan
CD kosong)
tayangan gambar Sejarah (VCD)

Minat pelajar terhadap


Sejarah meningkat

Lawatan di luar waktu


sekolah

Penggunaan ICT dalam Latihan cetakan drp blog


kalangan guru dan pelajar panitia
men ingkat.
Lakonan dalam kelas
Minat pelajar dan
pemahaman terhadap
peristiwa Sejarah
meningkat melalui
tontonan VCD

Strategi B
5.

Program Ceramah Teknik Guru Kanan Mata Pelajaran


Menjawab soalan PMR
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Mac

Penceramah
PMR
RM 150
(PCG

Kumpulan pelajar cemerlang mencapai


target A dalam PMR meningkat kepada
16%

Pelajar tahu menjawab


soalan peperiksaan
sebenar

Teknik menjawab soalan


oleh guru mata pelajaran
yang berpengalaman

Kaunseling dan PIBG)

6.

Program Ceramah Teknik Guru Kanan Mata Pelajaran


Menjawab soalan SPM
Ketua Panitia
Guru mata Pelajaran
Guru Kaunseling

Jun

Penceramah
SPM
RM 150

Peratus lulus SPM meningkat kepada


Pelajar tahu menjawab
77.0%. Jumlah pelajar mencapai target A soalan peperiksaan
meningkat kepada 16.0%
sebenar dan cara
pemarkahan

Ceramah teknik
menjawab oleh guru mata
pelajaranSejarah yang
menanda kertas SPM

Pelajar yang mendapat A dan lulus dalam 100% pelajar dapat

Latih tubi soalan daripada

(PCG Kaunseling dan


PIBG)

7.

Program Latihtubi Model Pn Kok Ah Cheng

Julai hingga Oktober PCG Panitia Sejarah

PMR dan SPM serta soalan Cik Nor Azizi


peperiksaan percubaan dari En Ghafar
negeri lain
En Chua Kai Huat

PMR dan SPM meningkat

memanfaatkan bahan

mobile set oleh guru


mata pelajaran di dalam
kelas