Anda di halaman 1dari 38

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

UNIT 2.1(a)
A.

Kira dan isikan tempat kosong.


Contoh:

1.

2.

57

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(a)
3.

4.

5.

58

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(a)
B.

Warnakan pasangan nombor yang memberikan


jawapan berikut.
Contoh:
1.
4

2.

3.
4

4.

5.
I

I0

59

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(a)
C.

Padankan.
Contoh:
6 dan I ialah

1.

7 tambah 2 sama dengan

2.

Hasil 3 tambah 3 ialah

3.

4 dan I ialah

4.

Hasil tambah 2 dan 6 ialah

5.

60

5 dan 5 ialah

I0

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(b)
A.

Tuliskan ayat matematik dan selesaikan.


Contoh :
Puluh

Sa

3
3

1.

Puluh

Sa

Puluh

Sa

2.

61

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(b)

3.
Puluh

Sa

4.

Puluh

Sa

5.

Puluh

62

Sa

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(c)
A.

Isi tempat kosong.


Contoh:

23

I5

38

1.

2.

=
63

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(c)

3.

4.

5.

64

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(c)
B.

Isi tempat kosong.


Contoh: 25

Puluh

Sa

1.

43

I2 + 24 =
Puluh

68

2.
Sa

Puluh

3.

Sa

53 + 33 =
Puluh
+

34 + 22 =

4.

28 + 3I =

Sa

Puluh

Sa

65

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(c)
C.

Padan dan lengkapkan bentuk lazim.

Contoh:
56

+
.

Puluh
2
2

Sa
4
I

Puluh
4
I

Sa
I
5

Puluh
3
2

Sa
3
4

Puluh
2
4

Sa
6
3

Puluh
2
I

Sa
0
2

1.
57

+
.

2.
45

+
.

3.
32

+
.

4.
69

66

+
.

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.1(c)
D.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


Contoh :
1.
58

85

20

38

25

33

42

I6

2.

4.

2I

I9

33

5.
52

+
+

I3

72

74

+
+

46

+
+

25

24

96

39

60

+
+

22

33

3.

47
I3

24

6I

+
67

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)
A.

Tuliskan ayat matematiknya.


Contoh :

28

36

1.

68

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)
2.

3.

69

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)
4.

5.

70

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)
B.

Padankan.
Contoh:
25 + 8

23

36 + 4

26

I4 + 9

33

36 + 6

35

I9 + 7

40

27 + 8

42

94 + 6

57

85 + 5

90

49 + 8

I00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

71

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)
C.

Selesaikan.
Contoh:
Puluh

Sa

8
4

+
3

Puluh

Sa

1.

72

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)
2.

Puluh

Sa

6
7

3.

Puluh

Sa

7
7

73

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(a)

4.

Puluh

Sa

7
8

5.

74

Puluh

Sa

8
9

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(b)
A.

Padankan.

Contoh:
55 + 35

1.
34 + 49

2.
I5 + 26

3.
46 + I6

4.
44 + 26

5.
35 + 28

75

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(b)
B.

Warnakan kotak mengikut ayat matematik di bawah


dan tuliskan jawapannya.
Contoh:

23

27

36

48

1.

76

50

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(b)

2.

59

I7

66

25

3.

77

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(b)

4.

48

48

5.

I6

78

36

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(b)
C.

Selesaikan.
Contoh:
1.
Puluh

2.

Sa

+ I

+ 5

Puluh

Sa

3.

Puluh

Sa

+ 3

Puluh

Sa

4.

Puluh

Sa

Puluh

Sa

+ I

5.

79

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.2(b)
D.

Selesaikan.
Contoh:
2I + I8 = ____

2
I
4

80

1.
28 + 25 = ____

8
8
6

2.

37 + 36 = ____

3.

46 + 34 = ____

4.

67 + 29 = ____

5.

82 + I8 = ____

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.3
A.

Lukiskan bilangan objek dan tuliskan jumlahnya.


Contoh:

I5

1.

2.

+
4

=
9

81

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


UNIT 2.3

3.

4.

5.

82

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.3
B.

Selesaikan.
Contoh:
8+6+7=

1.

5+9+3=

2I

2.

9+3+6=

3.

5+7+4=

4.

8+5+8=

5.

6+8+9=

83

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


UNIT 2.3
C.

Warnakan jawapan yang betul.


Contoh:
+

I5

1.

5
5

84

22

2.

I8

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.3

3.
+

4.
+

24

5.
+

6
6

20

9
85

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100


UNIT 2.4
A.

Lengkapkan.
Contoh:

1.
Puluh
2
+

3
3

Sa

2.

3.
Puluh

Sa

+ 2

4.

Puluh

Sa

+ I

Puluh

Sa

5.
Puluh
2

Sa
6

+
7

86

Puluh

Sa

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.4
B.

Lengkapkan.
Contoh:

I9 =

1.

I0

28 =

20

75 =

____

+ ____

3.

2.

____ =

60

5.

4.

84 = ____ + ____

99 = ____ + ____

87

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5
A.

Selesaikan.
Contoh:
Terdapat 6 orang murid lelaki dan 2 orang murid
perempuan di dalam sebuah bas. Berapakah
jumlah murid di dalam bas itu?
6
+ 2
8
6 + 2 = 8
Ayat Matematik:

1.

Olivia membeli I4 buah buku. Diana membeli 23


buah buku. Berapa buah bukukah yang mereka
beli kesemuanya?

Ayat Matematik:
2.

Terdapat 37 biji oren di dalam satu beg plastik.


Addy memasukkan 30 biji oren lagi ke dalam beg
plastik itu. Berapa biji orenkah yang ada
kesemuanya?

Ayat Matematik:

88

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5

3.

Roy ada beberapa biji gula-gula. Dia makan I0


biji gula-gula dan masih ada 24 biji gula-gula.
Berapa biji gula-gulakah yang dia ada pada
mulanya?

Ayat Matematik:
4.

Becky mempunyai I5 biji guli. Kenny mempunyai


I4 biji guli. Berapa biji gulikah yang mereka ada
kesemuanya?

Ayat Matematik:
5.

Shima mempunyai 27 biji bola. Ibunya telah


membelinya 32 biji bola lagi. Berapakah jumlah
bola yang Shima ada sekarang?

Ayat Matematik:

89

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5
B.

Selesaikan.
Contoh:
Fatin mempunyai 69 ekor ayam. Dia membeli
I8 ekor ayam lagi. Berapakah jumlah ayam yang
Fatin ada sekarang?
6 9
+ I 8
8 7
Ayat Matematik:
1.

69 + I8 = 87

Terdapat 27 orang murid dalam satu kumpulan.


I6 orang lagi menyertai kumpulan itu. Berapa
orang muridkah di dalam kumpulan itu?

Ayat Matematik:
2.

Zul mempunyai 35 ekor ayam. Thana mempunyai


I4 ekor ayam. Berapa ekor ayam yang dia ada
sekarang?

Ayat Matematik:

90

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5

3.

Terdapat dua buah bekas di atas sebuah meja.


Salah satu bekas itu mengandungi 36 biji gulagula. Bekas yang satu lagi mengandungi 52 biji
gula-gula. Berapakah jumlah gula-gula itu?

Ayat Matematik:
4.

Benny ada 35 biji guli. Dia membeli 8 biji guli


untuk ditambah kepada koleksinya. Berapakah
bilangan guli yang ada padanya sekarang?

Ayat Matematik:
5.

Ahmad mempunyai 62 keping setem. Ayahnya


memberi
27
keping
setem
kepadanya.
Berapakah bilangan setem yang Ahmad ada
sekarang?

Ayat Matematik:

91

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5
C.

Selesaikan.
Contoh:
Terdapat I5 batang kapur putih, II batang
kapur hijau dan 4 batang kapur kuning dalam
sebuah kotak. Berapakah jumlah kapur di
dalam kotak itu?
I 5
2 6
+ I I
+
4
2 6
3 0

Ayat Matematik:
1.

Jenny berumur I2 tahun. Ayahnya berumur 45


tahun. Ibunya berumur 4I tahun. Berapakah
umur mereka kesemuanya?

Ayat Matematik:

92

I5 + II + 4 = 30

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5

2.

Mark ada 8 helai baju putih, 4 helai baju biru dan


5 helai baju merah. Berapakah jumlah baju yang
Mark ada?

Ayat Matematik:
3.

Rita ada 6 biji manik. Lina ada 9 biji manik. Amy


ada 7 biji manik. Berapa biji manikkah yang
mereka ada kesemuanya?

Ayat Matematik:

93

UNIT 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100


UNIT 2.5

4.

Iwan memelihara 7 ekor kucing. Meor


memelihara I0 ekor kucing. Donny memelihara 9
ekor kucing. Berapa ekor kucingkah yang
dipelihara oleh mereka?

Ayat Matematik:
5.

Terdapat 2I ekor lembu, 42 ekor kambing dan I3


ekor kuda sedang meragut rumput di sebuah
padang.
Berapakah
jumlah
haiwan
itu
kesemuanya?

Ayat Matematik:

94