Anda di halaman 1dari 2

SENARAI KONSTRUK LINUS

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

Konstruk 1:

Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan


konsonan.

Konstruk
2:

Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Konstruk 3:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata


terbuka.

Konstruk
4:

Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.


pan,dol,kon,

Konstruk
5:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata


tertutup. : ikat,ulas,kantin,talam

Konstruk
7:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang


mengandungi suku kata tertutup 'ng'.
arang,kompang,longgok
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong. garau,kilau,pandai

Konstruk
8:

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang


mengandungi vokal berganding. kait,maaf,kuat,niat

Konstruk
9:

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf


dan konsonan bergabung. klinik,troli,stadium,nyaring

Konstruk
6:

Konstruk
10 :
Konstruk
11 :
Konstruk
12 :

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang


berimbuhan awalan dan akhiran. :
terlupa,bersenam,membantu,layanan
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat
berdasarkan bahan rangsangan.

7. Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan
kedudukan lidah seperti ai, au, dan oi.
KV + KVK
8. Vokal berganding berbeza daripada diftong yang dilafazkan sebagai satu bunyi. Vokal
berganding berbeza daripada diftong yang dilafazkan sebagai satu bunyi. Perkataan yang dieja
dengan vokal berganding ialah kuih, buih, air dan laut.
KV + VK

Konstruk 1: Keupayaan menamakan & menulis huruf vokal dan konsonan.


( Contoh: a,e,i,o,u,b,c,d,f ,dll.).
Konstruk 2: Keupayaan membunyikan & membaca suku kata terbuka.
( Contoh: sa,bu,ca dll.).
Konstruk 3: Keupayaan membaca & menulis perkataan suku kata terbuka.
( contoh: paya,buku,bulu,petola,kereta, dll.).
Konstruk 4: Keupayaan membunyikan & menulis suku kata tertutup.
(contoh: pan,dol,kon, dll.).
Konstruk 5: Keupayaan membaca & menulis perkataan suku kata tertutup.
( contoh: ikat,ulas,kantin,talam, dll.).
Konstruk 6: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup
'ng'.
( contoh: arang,kompang,longgok, dll.).
Konstruk 7: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi diftong.
( contoh: garau,kilau,pandai,dll.).
Konstruk 8: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi vokal
berganding.
( contoh: kait,maaf,kuat,niat, dll.).
Konstruk 9: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi diagraf dan
konsonan bergabung.
( contoh: klinik,troli,stadium,nyaring,dll.).
Konstruk 10: Keupayaan membaca & menulis perkataan berimbuhan awalan dan
akhiran.
( contoh: terlupa,bersenam,membantu,layanan, dll.).
Konstruk 11: Keupayaan membaca & menulis ayat mudah.
( contoh: Emak rebus jagung. Saya ada kakak. dll.).
Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan.
( contoh: Membaca petikan dan kemudian menjawab soalan secara lisan dan
tulisan yang dikemukakan berdasarkan petikan yang telah dibaca.).