Anda di halaman 1dari 10

SKEMA JAWAPAN TASAWWUR ISLAM

KERTAS 1
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015
BAHAGIAN A
( 20 markah)

11

16

12

17

13

18

14

19

10

15

20

( Bahagian B )
(20 markah)
21.
22.
23.
24.
25

Manipulasi
Taawun
Istidraj
Komunisme
Wahyu

26.
27.
28.

Bekerja makan gaji


Bekerja sendiri
Guru, doktor, jururawat

29.
30.
31.
32.

Ghaib
Mencuri
Memelihara alam
Kapitalis

33.
34.
35.
36.

Y
X
X
Y

37.
38.
39.
40

/
X
X
/

No. Soalan

Contoh Jawapan

Markah

(a)

Keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang


mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada
pentadbir yang lain melainkan Allah SWT yang Maha Esa.

1 isi x 2m
= 2m
Nota : (20)

(b)

Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu pengetahuan.


Islam menuntut umatnya berfikir secara kreatif / inovatif
Islam menuntut penganutnya beramal / berusaha untuk
memajukan diri/ bangsa.
Islam menuntut umatnya mengatur peradaban / berakhlak
untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.

2 isi x 2m
= 4m

Al-Kizbu / Dusta
Al-Kitman / Menyembunyikan
Al-Baladah / Bodoh
Al-Khianah / Khianat

2 isi x 1m
= 2m

Menunjukkan kekuasan Allah SWT (1m) dan keagunganNya


(1m)
Mengukuhkan keyakinan orang ramai (1m) terhadap dakwah
para rasul (1m)
Membuktikan kebenaran (1m) ajaran yang disampaikan oleh
rasul (1m)
Menambah keyakinan rasul (1m) dalam menyampaikan
dakwah (1m).

2 isi x 2m
= 4m

(c)

(i)

(ii)

KERTAS 2

(d)
Isi / Fakta

(ii) Huraian

Menunjukkan
contoh
/akhlak Islam
Menitikberatk
an kebajikan
golongan
bukan Islam

(a)

yang
sebenar

Rumusan

Kaedah
Pemarkahan :-

1) 4 isi = 4
markah.
2) 2 isi + 2
agar
huraian = 4
mereka
markah.
dapat
3) 1 isi + 1
melihat
huraian + Contoh
keindahan
/ Hujah / Bukti =
Islam
3 markah
4) 1 isi + 1
huraian + Contoh / Hujah / Bukti + Rumusan = 4 markah
seperti tolongmenolong
sesama manusia.

Oleh itu umat


Islam
hendaklah
berakhlak
mulia agar
golongan
bukan Islam
tertarik
dengan Islam.

(ii)

Ajaran Islam lengkap / menyeluruh.


Ajaran Islam bersifat kekal / tidak berubah.
Ajaran Islam menekankan hubungan sejagat.
Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah.

2 isi x 2m
= 4m

(i)

Memikir / memahami kewujudan / kebesaran / kekuasaan


Allah SWT (1m) untuk meningkatkan keimanan (1m)
Menimba ilmu pengetahuan (1m) untuk memajukan diri (1m)
Menerima / menerangkan wahyu (1m) Allah SWT (1m)
Membimbing / menunjukkan cara yang betul (1m) dalam soal
aqidah / syariat

2 isi x 2m
= 4m

Memikirkan kebesaran / keagungan Allah SWT (1m) untuk


menambah keimanan / keyakinan kepada Allah SWT.
Membuktikan kebenaran syariat Islam (1m) supaya ibadah
diterima.
Memikirkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah (1m)
supaya bahagia dunia dan akhirat. (1m)

2 isi x 2m
=4m

Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam alQuran.


Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal / ringkas.
Mentakhsiskan / menentukan maksud nas yang umum.
Membatasi hukum nas-nas yang mutlak / tidak terbatas.

2 isi x 2m
= 4m

(ii)

(c)

Contoh / Hujah /
Bukti

(i)

No. Soalan

Contoh Jawapan

Markah

(ii)
Bil

(a)

(b)

Hadis Sahih

Hadis Dhaif

Sanad bersambung terus


dengan Rasulullah.

Gugur seorang perawi


daripada sanadnya / perawi
tidak disebut dengan jelas.

Tidak terdapat sebarang


kecacatan yang kecil /
tersembunyi.

Terdedah kepada kecacatan.

Perawi thiqah / adil /


dhobit.

Perawi dituduh pendusta /


melakukan perbuatan fasiq /
pelupa.

2 isi x 2m
= 4m

(iii)

Hilang rasa hormat terhadap nabi.


Menolak al-Quran.
Umat Islam akan berpecah belah.
Ajaran al-Quran yang umum tidak akan dapat difahami oleh
umat islam.

2 isi x 2m
= 4m

(i)

2 isi x 2m
= 4m

Kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian.


Nilai keadilan Islam bersifat sejagat.
Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah
kemungkaran.
Islam menjamin hak asasi manusia.

(ii)

Kebebasan bersuara
Kebebasan memiliki harta
Melindungi nyawa
Memelihara kehormatan
Memelihara harta benda
Mengutamakan keamanan / kedamaian

2 isi x 2m
= 4m

(i)

Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan


pentadbirannya tunduk kepada hukum islam yang bersumberkan
al-Quran dan hadis serta ijtihad yang benar

1 isi x 2 =
2m
Nota : (20)

No. Soalan

Contoh Jawapan
(ii)

As-syura (Musyawarah)
Al-Adalah (Keadilan)
Al-Hurriyyah (Kebebasan)
Al-Musawah (Persamaan)

4 isi x 1m
= 4m

(iii)

Menegakkan perundangan / hukum Allah (1m) untuk


membaiki masyarakat. (1m)
Merealisasikan keadilan (1m) bagi menjamin keamanan /
kesejahteraan manusia (1m)
Melaksanakan kebajikan (1m) seperti mendapat pendidikan /
keperluan asas.(1m)
Mencapai kebahagiaan (1m) untuk mendapat keredhaan
Allah (1m)

2 isi x 2m
=
4m

Menjamin kebahagiaan hidup (1m) di dunia dan akhirat (1m)


Mengelakkan permusuhan (1m) seperti pencerobohan
harta / mencuri / merompak (1m)
Mengelakkan penindasan / penganiayaan (1m) seperti riba /
monopoli / rasuah (1m)

2 isi x 2m
=
4m

Dibelanjakan dengan cara yang berhemah / tidak membazir.


Menunaikan tuntutan / kewajipan terhadap harta seperti
mengeluarkan zakat.
Dikembangkan dengan cara yang dibenarkan syarak seperti
melabur dalam sektor perladangan / penternakan /
kewangan Islam.

2 isi x 2m
=
4m

Menimbulkan perbalahan / pergaduhan (1m) dalam


masyarakat (1m)
Masyarakat hidup dalam ketakutan (2m) kerana bimbang
harta dicuri (1m).
Masyarakat menjadi malas (1m) untuk bekerja (1m)

2 isi x 2m
=
4m

Supaya hidup dalam keadaan aman / harmoni.


Supaya perpaduan antara anggota masyarakat menjadi
lebih erat / bersatu padu.
Agar masyarakat bebas mencari / memiliki harta tanpa
berasa takut.
Supaya kehidupan orang miskin / kurang bernasib baik akan

2 isi x 2m
=
4m

(a)

(b)

(c)

Markah

(i)

(ii)

terbela.

No. Soalan

Contoh Jawapan

(d)

Markah

Isi

Huraian

Negara akan
kekurangan
makanan ruji
Tanah-tanah
terbiar
Lambakan
pekerja asing
Ekonomi
merosot

Kerana
bekalan padi
tidak cukup
Kerana
penduduk
tempatan
memilih
pekerjaan
Kerana hasil
pengeluaran
penduduk
tempatan
tiada

Contoh /
Hujah / Bukti
Seperti
berlaku di
kebanyakkan
tempat sawah
tertimbus

Rumusan

Oleh itu, sifat


Bukhari wajar
dicontohi.

Seperti yang
bergaji mahal
Seperti
kuantiti
barang untuk
di eksport
berkurangan

Oleh itu
penduduk
tempatan
tidak boleh
lagi memilih
pekerjaan.

Kaedah Pemarkahan :1) 4 isi = 4 markah.


2) 2 isi + 2 huraian = 4 markah.
3) 1 isi + 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti = 3 markah
4) 1 isi + 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti + Rumusan = 4
markah
5

(a)

(i)

Manusia
Manusia
Manusia
Manusia

(ii)

Memberi penerangan / pendidikan secara berterusan kepada


masyarakat (1m) tentang kebaikan sistem muamalah Islam
(1m).
Memperbanyakkan institusi yang melaksanakan produk
muamalat Islam (1m) seperti mudharabah / murabahah / arrahnu dsb (1m)

dapat
dapat
dapat
dapat

saling berhubung.
saling mengenali.
saling menolong.
menikmati kurniaan Allah.

2 isi x 2m
=
4m

2 isi x 2m
=
4m

No. Soalan

Mengemaskini sistem muamalah islam (1m) agar sesuai


dengan suasana / persekitaran masyarakat di Malaysia.
Mengenalpasti masalah / halangan (1m) yang boleh
menghalang kelancaran / keberkesanan sistem muamalah
Islam dalam negara (1m).
Menyediakan
kemudahan
yang
mencukupi
kepada
masyarakat untuk berurusan dengan sistem muamlah Islam
(1m) seperti menyediakan kaunter syariah di semua bank di
Malaysia (1m).

Contoh Jawapan
(ii)

Isi
Mengikut
syariat
Diredhai Allah
Diyakini halal
Lebih terjamin

Markah
Huraian
yang
berteraskan
Islam
kerana
mengikut
syariatNya

Contoh /
Hujah / Bukti

Rumusan

2 isi x 2m
=
4m

Seperti tiada Oleh


itu
unsur riba
beliau
terhindar
daripada
penindasan

Kaedah Pemarkahan :1) 4 isi = 4 markah.


2) 2 isi + 2 huraian = 4 markah.
3) 1 isi + 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti = 3 markah
4) 1 isi + 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti + Rumusan = 4
markah
(c)

(i)

(ii)

Ciptaan Allah SWT.


Lengkap dan sesuai.
Hukuman yang adil.
Kekal hingga ke akhirat.
Mendidik jiwa manusia.
Hukuman bersifat memberikan pengajaran.
Sistem perundangan Islam
Ciptaan Allah SWT
Bersifat universal
Sesuai pada semua tempat
dan zaman
Al Quran dan hadis sebagai

Sistem perundangan
ciptaan manusia
Ciptaan manusia
Bersifat setempat
Sesuai hanya pada
sesuatu / keadaan
Pemikiran manusia sebagai

4 isi x 1m
=
4m

2 isi x 2m
=
4m

rujukan

sumber rujukan

(a)

Mencuri.
Merompak.
Minum arak.
Zina.
Qazaf.

4 isi x 1m
=
4m

(b)

Mengelakkan perpecahan (1m) dan pergaduhan (1m).


Melahirkan masyarakat yang aman (1m) dan sejahtera (1m).
Mengukuhkan hubungan silaturrahim (1m) antara
masyarakat (1m)

2 isi x 2m
=
4m

No. Soalan
(c)

Contoh Jawapan

Markah

(i)
Isi / Fakta

Huraian

Contoh / Hujah /
Bukti
Kurang
didikan yang sempurna menyebabkan
agama.
dari ibu bapa.
mereka
tidak
hukum
Iman lemah
kerana
tiada tahu
perbuatan
didikan agama
Pengaruh
tersebut.
kebendaan
Pengaruh media
massa

Rumusan
dengan
itu
mereka sanggup
lakukan
apa
sahaja
untuk
memuaskan
keinginan
mereka.

Kaedah Pemarkahan :1) 4 isi


2) 2 isi
3) 1 isi
4) 1 isi
markah
(ii)

(d)

= 4 markah.
+ 2 huraian = 4 markah.
+ 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti = 3 markah
+ 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti + Rumusan = 4

Masyarakat hidup dalam ketakutan (1m) kerana bimbang


hartanya dicuri (1m).
Masyarakat berpecah belah (1m) kerana hidup
bermusuhan(1m).
Sentiasa mengingati Allah (1m) seperti solat (1m).
Meningkatkan ilmu pengetahuan (1m) dalam perkara fardhu
ain (1m).
Mendampingi para ulamak (1m) agar dapat mencontohi
mereka (1m).

2 isi x 2m
=
4m

2 isi x 2m
=
4m

(a)

Melakukan ibadat (1m) secara berterusan(1m)

(i)

Al-Quran.
Al-Hadis / as-Sunnah.
Al-Ijmak.
Al-Qias

4 isi x 1m
=
4m

(ii)

Islam sesuai (1m) sepanjang zaman / masa / tempat (1m).


Islam datang daripada Allah (1m) bukan dari manusia (1m).
Islam agama lengkap / sempurna (1m) tanpa
kekurangan(1m).

2 isi x 2m
=
4m

Senang ditindas dan ditipu.


Akan rasa terpinggir dalam masyarakat.
Akan ketinggalan dalam bidang yang diambilnya.
Sukar untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik.

2 isi x 2m
=
4m

(b)

No. Soalan
(c)

Contoh Jawapan

Markah

(i)

2 isi x 2m
=
4m

Isi / Fakta

Huraian

Contoh /
Hujah / Bukti

Rumusan

Dijadikan
modal

untuk
menjalankan
perniagaan

seperti
membuka
kedai makan

Dengan
itu
mereka dapat
meningkatkan
taraf
hidup
mereka.

Memberi
biasiswa
kepada pelajar
miskin
Membayar
yuran
pengajian
pelajar miskin
Memberi
bantuan
peralatan
belajar

supaya mereka ke
peringkat Dengan
itu
dapat
yang
lebih mereka dapat
melanjutkan
tinggi
belajar dengan
pelajaran
baik
dan
seterusnya
mendapat
pencapaian
yang
baik
kepada pelajar seperti
dalam
miskin
komputer
akademik.

Kaedah Pemarkahan :1) 4 isi = 4 markah.


2) 2 isi + 2 huraian = 4 markah.
3) 1 isi + 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti = 3 markah

4) 1 isi + 1 huraian + Contoh / Hujah / Bukti + Rumusan = 4


markah
(ii)

Mengadakan kempen kesedaran (1m) seperti melalui


ceramah / brosur / iklan tentang kepentingan zakat (1m).
Memberi pendidikan agama kepada masyarakat (1m)
supaya mereka mengetahui kewajipannya (1).
Memperbanyakkan kaunter zakat / kaunter bergerak (1m)
agar umat Islam mudah membayar zakat (1).
Mengenakan tindakan undang-undang (1m) kepada mereka
yang engkar membayar zakat (1m).

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

10