Anda di halaman 1dari 24

UJIAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN

DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN


PENDIDIKAN KESIHATAN

HJ. NORHIZAN BIN ZAINOL


JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR
BAHRU
1

UJIAN, PENGUKURAN DAN


PENILAIAN
UJIAN :
Suatu instrumen digunakan untuk mendapatkan maklumat.
Contohnya soalan bercetak, bateri prestasi tahap fizikal,
pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod
anekdotal.
PENGUKURAN :
Satu proses mengumpul data maklumat tentang tahap
ciri-ciri tertentu. Juga sebagai membina, mentadbir
dan memberi nilai kepada ujian.
PENILAIAN :
Suatu proses mengumpul, menganalisis dan
mentafsir data. Ianya merangkumi ujian dan
pengukuran.
2

TUJUAN PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN JASMANI
1. Memfokus kepada setiap orang murid :
Memberi maklumat mengenai kelebihan dan kelemahan untuk
memperbaiki atau membangunkan prestasinya.
2. Menentukan status semasa murid/pelajar :
pemberian gred
pengecualian dari aktiviti
maklumat balas untuk prestasi
mengkelompokkan individu
menentukan aktiviti
3. Memilih wakil sekolah :
Memberi maklumat untuk mewakili sekolah setelah pemilihan
dijalankan menggunakan kriteria tertentu.
3

SAMBUNGAN
4. Memotivasikan murid :
Maklumat balas prestasi yang memberi kesan positif atau
negatif jika disalah guna dan menjadi hampa.

5. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani :


Menentukan keberkesanan pencapaian objektif program PJ dan
strategi penyesuaian terhadap penambahbaikan program
tersebut.

6. Membekalkan maklumat untuk kajian lain :


Membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain.

PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN JASMANI

PSIKOMOTOR

KECERGASAN
FIZIKAL

KEMAHIRAN
MOTOR

KOGNITIF

BERTULIS

LISAN

AFEKTIF

KERTAS
DAN
PENSEL

SENARAI
SEMAK
PEMERHATIAN

Penilaian Domain Psikomotor


Penilaian Kecergasan
Penilaian Kemahiran
- Pergerakan Asas: lokomotor, bukan
lokomotor dan manipulasi alatan
- Olahraga
- Permainan
- Gimnastik artistik
- Gimrama
- Gimnastik pendidikan
- Pergerakan kreatif
Penilaian Kesukanan
6

UJIAN KECERGASAN FIZIKAL


KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KESIHATAN
KOMPONEN
KECERGASAN

UJIAN

KUMPULAN
SASAR

1. DAYATAHAN
KARDIOVASKULAR

COOPER TEST, BERJALAN 12 MINIT,


LARIAN 2.4 KM, BLEEPS TEST.

TAHUN 1 HINGGA
TINGKATAN 5

2. KEKUATAN OTOT

BANGKIT TUBI VARIASI

TINGKATAN 3 - 5

3. DAYATAHAN OTOT

MENDAGU (LELAKI)
MENDAGU KEDUDUKAN CONDONG (P)

TINGKATAN 4 - 5

4. KELENTURAN

DUDUK JANGKAU

TAHUN 1 HINGGA
TINGKATAN 5

5. KOMPOSISI TUBUH
BADAN

UKURAN LILITAN GIRTH

TAHUN 1 HINGGA
TINGKATAN 5

CONTOH PENILAIAN PSIKOMOTOR ASPEK KECERGASAN

KOMPONEN
KECERGASAN

UJIAN

KUMPULAN
SASAR

1. KELAJUAN
(SPEED)

LARI PECUT 30M / 50M


LARI ULANG ALIK 20 M

TAHUN 3 HINGGA
TINGKATAN 5

2. IMBANGAN

DIRIAN BANGAU (STOK STAND)

TINGKATAN 4 - 5

3. KETANGKASAN
(AGILITY)

LOMPAT KUADRON
ILLINOIS

TAHUN 1 HINGGA
TINGKATAN 5

4. KUASA
(POWER)

LOMPAT JAUH BERDIRI

TINGKATAN 1 - 5

5. KOORDINASI

MENGELICIK BOLA KERANJANG

TINGKATAN 1 - 5

6. MASA TINDAK BALAS

NELSON CHOICE-RESPONSEMOVEMENT

TINGKATAN 1 - 5

CONTOH UJIAN KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN


UJIAN SERVIS TENIS
Untuk menilai kebolehan melakukan servis

murid
melakukan
servis

Contoh Rekod Penilaian Kemahiran


Tahun
: 6 Mutiara
Kemahiran : Bola Tampar

Catatan : 1= lemah
2= sederhana
3= baik

10

Contoh Rekod Penilaian Afektif


Tahun

: 6 Mutiara

Catatan : 1= lemah
2= sederhana
3= baik

11

Contoh Rekod Penilaian Kognitif


Tahun
: 6 Mutiara
Kemahiran : Bola Tampar
Tarikh

5/1/09

7/1/09

11/1/09

13/1/09

18/1/09

Markah penuh
5

Bil

Nama

Abidah

Aleeza Amira

Lee Saw Lan

Nurul Izni

Parameswary

Rosanita

Suhailiza

12

Contoh Rekod Penilaian Pergerakan Kreatif


Tahun

: 6 Mutiara

markah :

1= sangat lemah
2= lemah
3= sederhana
4= baik
5= cemerlang

13

PENILAIAN DALAM
PENDIDIKAN KESIHATAN
PENGETAHUAN

Bentuk Ujian
Piawai :

SIKAP

Melibatkan
perasaan, nilai
dan apresiasi.

a. Ujian betul
salah.

Skala Sikap :

b. Ujian aneka
pilihan/objektif.

1. Skala sikap
paksa-pilih.

c. Ujian padanan.

2. Skala Likert.

d. Ujian melengkap
kan.

3. Pemerhatian
dan anekdotal.

e. Ujian bentuk
karangan.

4. Ujian gunakan
cerita.

AMALAN

Mengukur
Perubahan :
1. Pemerhatian
Terus.
2. Kajian lisan.
3. Senarai semak.
4. Inventori atau
ujian/skala
komersial.

KEMAHIRAN
Melibatkan dua
Perkara :
1. Pengetahuan
berkenaan amalan/
kemahiran yang
betul.
2. Keupayaan murid
mendemonstrasi
kan kemahiran
yang betul.
3. Lain-lain Ujian
Pendidikan
Keselamatan.
Skala Myers. 14

PEMBINAAN JPU
PENILAIAN KOGNITIF
JPU

ADALAH SATU PENANDA ARAS YANG


BOLEH DIGUNAKAN DAN DIRUJUK
UNTUK MEMBINA SOALAN
BERASASKAN KEPADA TAJUK,
PEMBERATAN DAN ARAS KOGNITIF.

ARAS KOGNITIF

(BLOOM 1980)

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

SINTISIS

ANALISIS
15

A. UJIAN BETUL SALAH


Sesuai untuk soalan yang mempunyai dua
Alternatif shaja :
1.

Dadah akan memudaratkan kesihatan jika _______


disalahgunakan.

2.

Protein tidak menyumbangkan kalori kepada


_______ guna tenaga tubuh kita.

3.

Hanya orang miskin sahaja mengalami ________


hipokinetik.
16

B. ANEKA PILIHAN / OBJEKTIF


Jenis yang paling lazim digunaka :
1.

Nutrien berikut yang manakah membantu


membina tisu badan kita ?
(A)
Lemak
(B)
Protein
(C)
Vitamin
(D)
Karbohiderat
17

C. JENIS PADANAN
A. Soalan

Merupakan versi
alternatif ujian
aneka pilihan.
Jawapan
diletakkan dalam
satu lajur, dan
pernyataan
dilajur yang lain :

B. Pernyataan
1.

Doktor yang
mengubati
orang yang
mengidap
penyakit
kardiovaskular.

2.

Satu jenis
bahan yang
dihasilkan
dalam badan
kerana aksi
antigens.

3.

Makanan yang
paling banyak
dimakan oleh
sesaorang.

1. ___ antibodi

2. ___ karbohoiderat

3. ___ pakar
jantung.

18

D. JENIS MELENGKAPKAN
Mempunyai beberapa pernyataan yang
mempunyai kata kunci atau frasa
ditinggalkan. Pelajar perlu melengkapkan
dengan frasa yang betul dan tepat :
1. Vitamin ________ menolong mencegah
rabun malam.
2. Di Malaysia penyakit ________
menyebabkan kematian yang tinggi.
19

E. UJIAN BENTUK KARANGAN


Ujian ini memerlukan pelajar menyusun
maklumat secara sistematik. Guru
menilai sejauh mana murid faham
mengenai apa yang diajar atau sesuatu
tajuk yang dibincangkan.

20

SKALA SIKAP
SESUAI UNTUK TAHAP 1

Setuju

1.

Kecergasan fizikal saya adalah pada tahap


yang baik.

2.

Soya boleh bergaul rapat dengan rakanrakan saya.

Tidak Setuju

CONTOH SKALA LIKERT


Sangat
Setuju
1.

Saya lebih suka menonton TV


daripada melakukan senaman.

2.

Senaman boleh meningkatkan


tahap kesihatan diri individu.

Setuju

Tidak
Setuju

Tidak
Pasti

Sangat
Tidak
Setuju

21

PEMERHATIAN DAN REKOD ANEKDOTAL


GURU

Memerhati tingkah laku pelajar


Menemu duga pelajar / murid
Menyemak catatan pelajar / murid :
reaksi terhadap situasi kesihatan
nilai yang dihayati

Merekod sikap pelajar / murid :


suka / tidak suka
minat
pertalian emosi dengan rakan

22

MAKLUMAT TAMBAHAN

DAPATKAN MAKLUMAT TAMBAHAN


BERKAITAN DENGAN PELBAGAI
CONTOH PENILAIAN LAIN YANG
BOLEH DIJALANKAN DALAM MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN
KESIHATAN.
23

Sekian
Terima Kasih

24