Anda di halaman 1dari 1

Konsep Budi Bahasa & Nilai-Nilai Murni

- Last Updated (Rabu, 29 April 2009)

PENGENALAN Budi bahasa dan amalan nilai-nilai murni amat penting dalam menjaga keharmonian hidup
bermasyarakat. Masyarakat yang harmoni, berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni dapat melahirkan satu
Bangsa Malaysia yang budiman.KONSEP BUDI BAHASABudi bahasa lazimnya merujuk kepada 'tuturkata, kelakuan,
sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dengan kata-kata akhlak mulia'.
Tegasnya setiap gerak laku, tuturkata, tatahidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai
peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa.Konsep-konsep lain yang berkaitan dan
melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia, adil, hormat, bijaksana, berani, setia, malu, sabar, sopan dan lain-
lain. AMALAN BUDI BAHASA & NILAI-NILAI MURNIAmalan dan penerapan budi bahasa dan nilai-nilai murni sama ada
dalam komunikasi, ucapan, pertuturan atau panggilan atau dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam :-
- Institut Kekeluargaan
- Institusi Kemasyarakatan
- Institusi Pembelajaran
- Institusi PerkhidmatanAntara nilai-nilai murni yang universal tersebut adalah seperti berikut :-
- Amanah - cthnya menyedari hakikat tugas yang diamanahkan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Tanggungjawab - cthnya menerima hakikat akauntabiliti akhir adalah terhadap Tuhan, disamping pekerjaan dan
majikan;
- Ikhlas - cthnya berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan sebarang balasan;
- Benar - cthnya jujur dalam melaksanakan tanggungjawab, bercakap benar dan menepati janji;
- Sederhana - cthnya besederhana dalam setiap amalan hidup, tindakan dan tingkahlaku;
- Bersih, tekun, berdisiplin, bekerjasama, bersyukur, bertoleransi, bersatu padu, bermuafakat,bertimbang rasa, beretika,
tidak mementingkan diri sendiri dan tiada perasaan curiga/syak wasangka."Pembangunan modal insan menjadi sangat
penting kepada negara pada masa depan dan mereka ini mestilah berkualiti, kualiti bukan sahaja dari segi pendidikan,
kepakaran..tetapi juga dari segi nilai moral tinggi, bertanggungjawab dan mengutamakan nilai-nilai murni dalam
kehidupan" - SERUAN Y.A.B PERDANA MENTERI MALAYSIA

http://www.ns.gov.my/daerah/jempol1 - Powered by Mambo Generated: 25 March, 2010, 02:45