Anda di halaman 1dari 1

Awit kay Santo Nio

Jesus my Friend

I.
O Santo Nio, mahal naming santo!
Patron ng bata't matatanda.
Purihi't sambahin ang Kanyang ngalan.
Magalak tayo at masiyahan.

He is my Friend, a Man yet a God


He is my Friend, a Servant yet a King.
Who stay with me every moment of my day
Whose love's a lamp unto my feet
A light to my path.

II.
Kung ang hanap ninyo'y kapayapaan,
Pagmamahal ng Amang lumalang,
Lumapit tayo, tayo'y magpugay,
Pakundangan sa Diyos na Maykapal.
Koro
Ang ating puso, ang ating diwa,
Ating ialay nang kusa,
Sa 'ting Poong Diyos, tanging Siyang Maylikha
Sa lahat ng mga bansa.
Magpasalamat, tayo'y manalig
Sa ating Diyos ng pag-ibig.
Tayo'y umasa na kahit Siya'y paslit
Hinding hindi ka iwawaglit.

Chorus:
Jesus, my Friend, you are a friend to me
In sadness, joy, you stay so close to me.
You poured your love
And now I know you more..
Jesus, my Lord, my God, my Friend.
Jesus my friend.
You touched my heart, and taught me what is right
Of all my friend, you're really different.
You shaped my heart, to love as you have loved.
Love bears all things, believes all things,
Hopes all things, endures all things.

Awit kay Santo Nio

Jesus my Friend

I.
O Santo Nio, mahal naming santo!
Patron ng bata't matatanda.
Purihi't sambahin ang Kanyang ngalan.
Magalak tayo at masiyahan.

He is my Friend, a Man yet a God


He is my Friend, a Servant yet a King.
Who stay with me every moment of my day
Whose love's a lamp unto my feet
A light to my path.

II.
Kung ang hanap ninyo'y kapayapaan,
Pagmamahal ng Amang lumalang,
Lumapit tayo, tayo'y magpugay,
Pakundangan sa Diyos na Maykapal.
Koro
Ang ating puso, ang ating diwa,
Ating ialay nang kusa,
Sa 'ting Poong Diyos, tanging Siyang Maylikha
Sa lahat ng mga bansa.
Magpasalamat, tayo'y manalig
Sa ating Diyos ng pag-ibig.
Tayo'y umasa na kahit Siya'y paslit
Hinding hindi ka iwawaglit.

Chorus:
Jesus, my Friend, you are a friend to me
In sadness, joy, you stay so close to me.
You poured your love
And now I know you more..
Jesus, my Lord, my God, my Friend.
Jesus my friend.
You touched my heart, and taught me what is right
Of all my friend, you're really different.
You shaped my heart, to love as you have loved.
Love bears all things, believes all things,
Hopes all things, endures all things.