Anda di halaman 1dari 5

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

NAMA MURID

JANTINA

TUNJANG/BIDANG

BIL

Kecergasan - Kecergasan Fizikal


BAND
1

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

Kemahiran - Permainan Bola Tampar

Kemahiran - Permainan Sofbol

BAND
5

Kemahiran Olahraga - Acara Jalan Kaki

BAND
5

BAND
5

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

TUNJANG/BIDANG
1

10

11

NAMA SEKOLAH

KELAS

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL


TAHUN PERSEKOLAHAN

GRED PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TAHUN

Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tingkatan :

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

TUNJANG/BIDANG

Kecergasan - Kecergasan Fizikal

Kemahiran - Permainan Bola Tampar

Kemahiran - Permainan Sofbol

Kemahiran Olahraga - Acara Jalan Kaki

Kemahiran Olahraga - Lempar Cakera

Kemahiran - Pendidikan Pergerakan

Kemahiran - Rekreasi dan Kesenganggan

Kesukanan

Kesihatan Diri dan Keluarga

Gaya Hidup Sihat


Kebersihan dan Keselamatan
Persekitaran

......................
0
(Guru Mata Pelajaran)
07 November 2015

BAND

0
ORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
DIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
TAHUN

##
###

A
B
C
D
E

Nama Murid : A
id/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tingkatan :

N DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENYATAAN DESKRIPTOR

G
H
I

#N/A
J
K
#N/A

L
M
N

#N/A

O
P
Q

#N/A
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi