Anda di halaman 1dari 11

KUMPULAN 1

MOHD ROSLAN BIN SEOL@SULAIMAN@CULAN

LILYANA ANAK SLI

JANENETTY ANAK KAREK

ANVELEN PAYA WAN

NABILAH HUSNA BINTI ALIAS

SYSTEMATIC SCREENING FOR


BEHAVIOR DISORDER (SSBD )
Instrumen ini diasaskan oleh H. M. Walker &
Severson,(1992)
Dilakukan terhadap murid-murid tahun 1
sehingga tahun 6
Tujuan : mengenal pasti murid-murid yang
mempunyai masalah tingkah laku dalaman dan
luaran
SSBD ini dijalankan secara 3 peringkat

3 PERINGKAT UJIAN PENYARINGAN


Peringkat pertama :
Guru membuat penyaringan
Guru menyenaraikan 10 orang murid yang
berisiko mempunyai masalah tingkah laku
dalaman dan luaran
Guru mengelaskan mengikut tahap keterukan
masalah tingkah laku
3 orang murid yang paling bermasalah
seterusnya akan menjalani penilaian peringkat
kedua.

PERINGKAT KEDUA :

Guru menekankan dua aspek penilaian terhadap 3 orang murid yang


telah melepasi peringkat pertama.
Critical Events Checklist
Terdapat 33 item yang digunakan dalam menilai tingkah laku dalaman
dan luaran
Pemerhatian dilakukan selama 6 bulan
Combined Frequency Index
Menggunakan skala Likert bermula daripada skala 5 (sangat setuju)
sehingga skala 1 (sangat tidak setuju)
12 tingkah laku yang diterima oleh norma masyarakat
11 tingkah laku yang tidak diterima oleh norma masyarakat
Jika skor di senarai semak melebihi kriteria normatif pada tahap yang
telah ditetapkan, pelajar akan ke peringkat yang seterusnya.

PERINGKAT KETIGA :

a.

Pemerhatian dilakukan oleh pakar psikologi atau pakar


yang terlatih terhadap murid yang melepasi peringkat
pertama dan kedua
2 kaedah pemerhatian :
Academic Engaged Time (AET)

b.

Pemerhatian yang dilakukan semasa murid-murid melakukan


tugasan yang diberikan dalam bilik darjah ( 15 20 minit)

Peer Social Behavior (PSB)

Penilaian terhadap bagaimana murid-murid tersebut


berinteraksi dengan orang sekeliling
Pemerhatian boleh dilakukan semasa waktu rehat,
bersendirian, ataupun penglibatan dalam mana-mana aktiviti.

Terima kasih