Anda di halaman 1dari 2

CADANGAN KERANGKA TUGASAN

ABSC 3103
SEPT 2015

1.PENGENALAN TOPIK
-jelas
-menyatakan objektif dan isi kandungan tugasan

2. DEFINISI VIRAL DAN CONTOH


2.1 Definisi
2.2 Contoh isu yang menjadi viral di media sosial.

3. CONTOH CABARAN PERBAHASAN ISU SENSITIF


SECARA TERBUKA
3.1 Isu Etnik
3.2 Isu Agama
Mengemukakan lebih dari DUA contoh cabaran apabila membahas isu sensitif
yang melibatkan etnik dan agama secara terbuka dengan penjelasan yang
terperinci.

4. STRATEGI KOMUNIKASI UNTUK MENGURANGKAN


KESAN NEGATIF VIRAL
4.1 Strategi 1
4.2 strategi 2
4.3 Strategi 3
4.4 Strategi 4

5. KESIMPULAN
Gagasan kesimpulan yang menyeluruh dan penjelasan relevan dengan
penerangan bahagian isi serta menjelaskan penambahan idea

6. RUJUKAN
Disarankan rujukan merangkumi sumber bertulis (buku,
jurnal, tesis) dan sumber elektronik (internet, website dll)