Anda di halaman 1dari 15

MANUAL PENGGUNA

MODUL
LATIHAN CELIK ICT
NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

Pengenalan

Manual ini disediakan khas bagi kegunaan guru-guru Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai
panduan dalam menggunakan Modul Latihan Celik ICT. Modul Latihan Celik ICT disediakan
dalam bentuk e-book yang terdapat dalam cakera padat (CD) yang dibekalkan.
Modul Latihan Celik ICT mengandungi 5 modul iaitu:

1. Modul 1 Pengenalan Kepada Komputer


2. Modul 2 Program Produktiviti
3. Modul 3 Internet dan Laman Sesawang Sejagat
4. Modul 4 Keselamatan, Penjagaan dan Etika Penggunaan Komputer.
5. Modul 5 Gaya Hidup Digital
Manual pengguna ini mengandungi panduan lengkap cara untuk membuka modul
menggunakan komputer dengan paparan antaramuka sebenar bagi memberi penjelasan yang
lebih mudah difahami.
Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna membuat pembelajaran secara
kendiri.

* Sebarang pertanyaan tentang penggunaan e-book ini, tuan/puan boleh berhubung terus
dengan Helpdesk Modul Latihan Celik ICT di talian 03-8884 1071 / 1072

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 2

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

Isi Kandungan

1. Cara menginstall Abode Flash Player


2. Cara membuka Modul Latihan Celik ICT
3. Cara menggunakan FlipBook Modul Latihan Celik ICT

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 3

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

Cara melakukan Installation Abode Flash Player

Langkah 1
1. Layari get.adobe.com/flashplayer
2. Tekan butang Install now

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 4

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

3. File installer telah di download


4. Double click pada file installer yang telah di download

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 5

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

5. Tekan butang Run


6. Proses instalasi bermula
7. Apabila selesai tekan butang Finish

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 6

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

Cara membuka Modul Latihan Celik


ICT
Langkah 2
1. Masukkan CD Modul Latihan Celik ICT ke dalam CD drive
2. Pergi ke butang Start > My Computer

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 7

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

3. Klik dua kali (Double click) pada CD drive

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 8

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

4. Pilih modul yang ingin dipelajari contohnya Modul 1


5. Klik dua kali pada Folder Modul 1 untuk membuka kandungan

6. Klik dua kali pada Modul 1.exe untuk memulakan sesi pembelajaran

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 9

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

Cara menggunakan FlipBook Modul Latihan


Celik ICT
Langkah 3
1. Paparan antaramuka modul akan dipaparkan.

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 10

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

2. Untuk memulakan sesi pembelajaran, klik butang Next untuk membuka setiap halaman

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 11

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

3. Klik butang Previous untuk kembali ke halaman sebelumnya

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 12

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

4. Klik ikon zoom in @ zoom out untuk membesarkan dan mengecilkan e-book

5. Klik ikon printer untuk mencetak e-book

6. Klik ikon thumbnails untuk melihat semua halaman di dalam e-book

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 13

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

7. Klik pada bookmarks untuk terus membuka halaman tajuk

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 14

MANUAL PENGGUNA MODUL LATIHAN CELIK ICT

NOTA PEMBELAJARAN KENDIRI

8. Untuk memainkan video, klik pada butang play

9. Untuk keluar dari e-book, pengguna boleh menekan butang Esc yang berada di papan
kekunci.

Kementerian Pendidikan Malaysia

Muka Surat 15