Anda di halaman 1dari 7

NAMA

: FAUZIAH BINTI HASHIM

NOMBOR I/C

: 880708 26 5548

PROGRAM

: PISMP

KELAS

: MATEMATIK / PJ / BI

SEMESTER

:5

AMBILAN

: JANUARY 2009

PENSYARAH BERTUGAS: PUAN HAJAH TON PAH CHAH BT SAREH MAT ISA
TARIKH SERAHAN: 27 April 2011
IPG KAMPUS DARULAMAN
PROGRAM BINA INSAN GURU 2011

ISI KANDUNGAN

BI
L.

CATATA
PERKARA

1.

Penghargaan

2.

Biodata diri

4.

Refleksi

6.

Lampiran

M/S

IPG KAMPUS DARULAMAN


PROGRAM BINA INSAN GURU 2011

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran dipanjatkan kepada Allah
atas nikmat dan rahmatNya dapat saya meneruskan kehidupan sehingga pada saat
ini. Saya

bersyukur kerana dengan izin Allah , saya dipermudahkan untuk

menyempurnakan tugasan ini dalam tempoh yang telah ditetapkan. Saya mengambil
kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada insan-insan istimewa
yang banyak memberikan tunjuk ajar, dorongan, panduan, material dan buah fikiran
yang banyak membantu kami dalam menyiapkan bengkel ini.

Kepada pensyarah, terima kasih atas tunjuk ajar dan ilmu yang diberikan.
Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada ibu saya, atas kata-kata
semangat yang tak pernah lekang dibibir. Tidak dilupakan kepada keluarga yang
banyak memberi sokongan moral dan rakan-rakan yang turut bersama-sama
membantu menyumbangkan buah fikiran dan pendapat terhadap tugasan ini. Hanya
Allah yang dapat membalas segala jasa baik mereka.

Ringkasnya, sepanjang saya melakukan tugasan ini,

saya dapati banyak

perkara baru yang tidak pernah kami pelajari dan temui sebelum ini. Mudahmudahan tugasan ini bukan sekadar tugasan biasa tetapi dapat memberi impak dan
manfaat kepada diri saya sebagai bakal guru serta dapat menyampaikannya kelak.
Harapan saya semoga tugasan ilmiah seperti ini dapat diteruskan dan bakal guru

seperti saya dapat memperoleh banyak manfaat dan panduan pada masa
yang akan datang.

IPG KAMPUS DARULAMAN


PROGRAM BINA INSAN GURU 2011

BIODATA

NAMA
NOMBOR I/C

: FAUZIAH BINTI HASHIM


: 880708 26 5548

UMUR

: 23 TAHUN

PROGRAM

: PISMP

KELAS

: MATEMATIK / PJ / BI

SEMESTER

:5

AMBILAN

: JANUARY 2009

ALAMAT

: NO 33 JALAN GUNUNG KERIANG, 06570, AS

NO TELEFON

: 013-5045756

MOTO: USAHA TANGGA KEJAYAAN

IPG KAMPUS DARULAMAN


PROGRAM BINA INSAN GURU 2011

REFLEKSI

Lawatan Benchmarking Ke Sekolah Kebangsaan Sena pada 21 April 2011


bersamaan dengan Hari Khamis yang lalu adalah rentetan daripada bengkel
Pengurusan Pendidikan adalah satu program wajib yang termasuk di dalam program
Bina Insan Guru Fasa VI yang perlu dilaksanakan semasa berada di semester 5
PISMP. Program ini adalah penting bagi menyediakan guru pelatih yang peka
terhadap pengurusan pendidikan serta memenuhi kehendak performa kursus.
Tujuan lawatan benchmarking ini diadakan adalah untuk menerapkan ciri-ciri
kepimpinan, pengurusan, iklim sekolah atau budaya sekolah dan infrastruktur
sekolah serta Infostruktur kurikulum kepada para guru pelatih sebagai satu
persediaan dan pengetahuan awal sebelum menjejak langkah masuk ke alam
pengajaran yang sebenar di sekolah. Selain itu, lawatan benchamarking ini juga
member peluang kepada para pelatih untuk memupuk semangat bekerjasama

dalam merancang dan melaksanakan sesuatu aktiviti dan program mengikut


prosedur-prosedur yang lengkap dan tepat.
Sebelum bengkel ini dilaksanakan, tatacara wajib mengadakan satu
perjumpaan untuk melantik ahli jawatankuasa telah dilaksanakan. Oleh itu, setiap
guru pelatih akan diberikan tugas yang perlu dilaksanakan. Hal ini dapat
mengelakkan guru pelatih yang hanya menumpang tatkala rakan-rakan yang lain
giat berusaha untuk menjayakan bengkel. Saya telah dilantik menjadi ahli
jawatankuasa tertinggi iaitu penolong setiausaha yang berada di bawah Tan See
Yong,dan bersiap sedia membantu beliau .
Saya sangat berpuashati dengan ahli jawatankuasa serta diri saya sendiri
kerana kami mampu untuk mengelolakan satu bengkel walaupun masa yang
diperuntukkan adalah terhad. Kesepakatan membuat berkat dan bersatu teguh,
bercerai roboh inilah kata-kata yang saya dapat gambarkan melalui pengalaman
saya bersama rakan-rakan yang lain yang sanggup bertungkus lumus menjayakan
bengkel ini.
Setelah selamat sampai, kami telah diberikan sedikit maklumat berguna
mengenai pengenalan sekolah yang sangat berguna kepada kami. pelbagai aktiviti
sekolah telah didedahkan kepada kami. Program yang dilaksanakan begitu menarik
dan mencapai tahap sebuah sekolah kluster di perlis. Walaupun pelajar di sekolah
itu tidak dipilih secara betulnya; masih ada pelajar di kawasan taman yang
berhampiran di tempat di sekolah ini walaupun faktor akedemiknya tidak begitu
memberangsangkan, akan tetapi pihak sekolah masih memandang faktor jarak
rumah dengan sekolah supaya dapat memudahkan penduduk yang berdekatan.
Tahun 2011, sesi penenalan bersama Penolong Kanan telah menyatakan
seramai 58 bilangan guru yang terdapat di Sekolah Kebangsaan Sena, manakala
bilangan muridnya pula mempunyai 837 orang. Segala pengurusan dan aktiviti
sekolah dibantu oleh 7 orang staf sokongan. Terdapat tiga bidang kebitaraan di
Sekolah Kebangsaan Sena, iaitu Kebitaraa Lompat Tali, Kebitaraan ICT dan
Kebitaraan Matematik. Setiap bidang kebitaraan diketuai oleh guru penasihat yang
terlatih serta jurulatih upahan dari luar. Selepas menjamu selera, para peserta
lawatan turut berpeluang memperoleh maklumat daripada Mathematics Access
Centre. Dalam bilik itu, guru dan murid akan menjalankan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran Matematik dengan menggunakan alat teknologi yang canggih iaitu


Smart Board. Seorang pembantu makmal telah memberi penerangan kepada kami
tentang cara penggunaan Smart Board. Menurutnya, sehingga kini penggunaan
Smart Board hanya dapat dijumpai di sekolah kluster dan sekolah cemerlang sahaja
kerana pembelian sebuah smart board yang dilengkapi dengan perisiannya
memerlukan kos yang amat tinggi. Beberapa orang pelatih telah diberi peluang
untuk mengkaji dan menggunakan smart board tersebut. Di samping itu, para
peserta lawatan benchmarking turut mendapat kebenaran daripada Penolong Kanan
Pentadbiran untuk bergerak secara bebas di setiap sudut di dalam sekolah. Para
peserta telah berpeluang mengunjung dan mengeliling setiap sudut-sudut di SK
Sena.
Terakhir, saya berasa bertuah kerana berpeluang menjejakkan kaki ke
sekolah ini sambil menimba pengalaman mengenai pengurusan sekolah Kluster
dimana terdapat pelbagai corak pentadbiran yang begitu kukuh. Pengalaman ini
saya jadikan pedoman untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi kelak. Setiap
yang di paparkan di sekolah ini sangat membantu dan membakar semangat saya
menjadi seorang guru.