Anda di halaman 1dari 18

1

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1249/3

Soalan

Butiran

Tokoh-tokoh nasionalisme tempatan yang menentang British


pada abad ke 19?
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Markah

Penghulu Dol Said


Linggir
Rentap
Sharif Masohor
Mat Salleh
Dato Bahaman
[ Mana-mana 5 x 1 ]

1
1
1
1
1
1
[5 markah]

Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan


F1
H1a
H1b
H1c
C1
F2
H2a
H2b
H2c
F3
H3a
C3
H3b
F4
H4a
C4

Dasar penaklukan British


terhadap daerah seperti di Naning, Pahang, Perak, Sabah
dan Sarawak
bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik British
penguasaan politiknya menjadi luas dan kawasan itu akan
terikat dengan perintah dan peraturannya.
Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan
membayar ufti.

Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan


melalui perjanjian yang ditementerai oleh British dengan
pemimpin tempatan
saudagar dari Negeri-Negeri Selat dibenarkan menjalankan
perlombongan dan perdagangan bijih timah.
menimbulkan kemarahan penduduk tempatan.

Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat


tempatan.
British memperkenalkan sistem cukai/undangundang/peraturan tanah untuk mendapatkan hasil
maksimum.
Cukai tanah di Terengganu
Peraturan bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat
Tempatan
Campur tangan British dalam adat resam tempatan
British memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai
British yang bertentangan dengan budaya tempatan
JWW Birch campur tangan dalam amalan orang suruhan di
Perak

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

1249/3
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
H5g

Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh


terhadap kawasan dan anak buah.
pemimpin tempatan dilantik oleh sultan mentadbir kawasan
Pemimpin tempatan berkuasa untuk menjaga hal ehwal
daerahnya untuk mentadbir kawasannya /pentadbiran/
perundangan/ekonomi/sosial.
Timbul tidak puas hati dan penentangan terhadap British
Penentangan pemimpin mendapat sokongan anak buah
Anak buah tertekan dengan pelaksanaan undang-undang
British yang menyulitkan kehidupan.
Kesetiaan kepada pembesar mendorong mereka
menentang British.
[ Mana-mana 15 x 1 ]

1
1
1
1
1
1
1
1
[15 Markah]

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan menentang British


sejak abad ke 19.
F1
H1a
H1b

H1c
H1d
H1e
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f
H2g

Penentangan Penghulu Dol Said di Naning


Pada tahun 1831, British menghantar tentera menakluki
Naning dan ditentang oleh Penghulu Dol Said.
Penghulu Dol Said mendapat bantuan ketenteraan
daripada Yam Tuan Ali dari Rembau,Syed Shaban,
Penghulu Remai dan Rechat, Dato Kelana Sungai Ujong
serta Penghulu Gemencheh mengalahkan 150 tentera
British pimpinan Kepten Wyllie.
Pada tahun 1832, British menghantar 1200 tentera
menyerang Naning dan Penghulu Dol Saind tidak dibantu
oleh sesiapa.
British berjaya mengalahkan tentera Penghulu Dol Said
Penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke
Melaka.

Penentangan Linggir/Rentap/Syarif Masahor di Sarawak


Pada tahun 1849, Linggir pemimpin kaum Iban di Saribas
menentang penaklukan James Brooke dengan menyerang
kapal Nemesis di Batang Lupar.
Serangan ini tindak balas James Brooke dan Kapten
Farquhar menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas.
Linggir dan pengikut tewas dalam pertempuran.
Pada tahun 1853, Rentap pemimpin Iban menentang James
Brooke kerana menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang
yang dianggap sebagai lanun.
Rentap menyerang James Brooke di Kubu Nanga Skrang
bagi menghalang kezaliman.
Rentap berjaya mengusir James Brooke tetapi tentera
James Brook bertindak balas membakar kampung mereka.
Rentap dan pengikut berundur ke Bukit Sadok namun
mereka diserang .

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

1249/3
H2h
H2i
H2j
H2k

H2l
H2m

F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e
H3f
F4
H4a
H4b
H4c
H4d
H4e

H4f
H4g

Pada tahun 1861, tentera James Brooke berjaya


mengalahkan Rentap. Rentap terpaksa berundur ke Ulu
Sungai Entabai dan serangannya semakin lemah.
Pada tahun 1857, Syarif Masohor dan Datu Patinggi Abdul
Gapur menolak penguasaan James Brok ke di wilayah
mereka di Sungai Rajang.
Mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan
pengaruh terhadap penduduk tempatan.
Pada tahun 1858, Syarif Masohor telah menyerang kubu
James Brooke di Kanowit serta beliau dan Datu Patinggi
Abdul Gapur menyerang James Brooke di Kuching tetapi
gagal.
Syarif Masohor melarikan diri ke Brunei tetapi beliau telah
diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura.
Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Batawi tetapi
beliau ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada
James Brooke.

1
1
1

1
1
1

Penentangan Mat Salleh di Sabah.


Pada tahun 1895, Mat Salleh telah ke Sandakan untuk
berbincang dengan SBUB tetapi tidak dilayan.
Sebaliknya Gabenor Beaufort menyerang dan membakar
kampungnya dan Mat Salleh melarikan diri.
Pada tahun 1897, Mat Salleh dan pengikutnya menyerang
kubu SBUB di Pulau Gaya.
Ekoran itu, SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat
Salleh iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya.
SBUB mungkir janji menyebabkan Mat Salleh meyerang
kubu S BUB tetapi serangan dibalas oleh pasukan SBUB
dengan menyerang kubu Mat Salleh.
Pada 1900, Mat Salleh tewas dan meninggal dunia.

Penentangan Dato Maharaja Lela di Perak.


Pada tahun 1874, Perjanjian Pangkor ditandatangani oleh
Sultan Adbullah dan Sir Andrew Clarke.
Pada tahun 1875, bantahan terbuka oleh Sultan Abdullah,
Dato Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak yang lain
terhadap campur tangan British.
Dato Maharaja Lela membuat kubu di Pasir Salak.
Pada Julai 1875, mesyuarat antara Dato Maharaja Lela
dengan pembesar-pembesar tempatan di Durian Sebatang
menentang undang-undang British di Pasir Salak.
Pada September 1875, Dato Maharaja Lela bersetuju
mengambil tanggungjawab membunuh JWW Birch selepas
mesyuarat dengan Sultan Abdullah dan para pembesar di
Belanja.
Sultan Abdullah memberitahu Sultan Ismail tentang
rancangan tersebut.
Pada Okt 1875, walaupun Dato Maharaja Lela melakukan
penentangan, namun Sultan Abdullah terpaksa
menyerahkan Perak kepada British.

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

SULIT
4

SULIT

1249/3
H4h
H4i
H4j
H4k
H4l
H4m
H4n

F5
H5a
H5b
H5c
H5d

H5e
H5f
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e

Mat Arshad orang suruhan British dibunuh oleh penduduk


tempatan semasa menampal poster cukai di Pasir Salak.
Pada Nov 1875, Pembunuhan JWW Birch oleh Seputum,
Padak Lam dan lain-lain lagi atas arahan Dato Maharaja
Lela di Sungai Perak Pasir Salak.
Pada Nov 1876, Pihak British dengan 500 orang tenteranya
melancarkan serangan terhadap Pasir Salak dan kawasankawasan yang terlibat.
Dato Maharaja Lela dan Dato Sagor melarikan diri ke Kota
Lama.
Pada Nov 1877, Perbicaraan diadakan di Matang Perak.
Hakimnya ialah Raja Idris, Manakala, penasihat
perbicaraan Frank Swetterham.
Dato Maharaja Lela bersama-sama Dato Sagor, Pandak
Lam, Seputum dan Pandak Induk dijatuhi hukuman
gantung.
Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor, Sultan Abdullah,
Menteri Ngah Ibrahim, Syahbandar dan Laksamana dibuang
negeri ke Pulau Seychelles.
Penentangan Yam Tuan Antah dan Dato Syahbandar
Sungai Ujong di Negeri Sembilan.
Pada tahun 1874, Dato Syahbandar Sungai Ujong enggan
menandatangani perjanjian dengan British.
Dato Syahbandar menentang Dato Kelana Sungai Ujong
iaitu Syed Abdul Rahman yang mempelawa British untuk
campur tangan dalam pertikaian mereka.
Kedua-dua pemimpin tempatan berebut kawasan
sempadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijih
timah dari Negeri-Negeri Selat.
Dengan kerjasama British, Dato Kelana Syed berjaya
mengalahkan Dato Syahbandar untuk menguasai Sungai
Ujong dan Dato Syahbandar terpaksa berundur ke
Selangor.
Pada Nov 1874, Dato Syahbandar kembali ke Sungai Ujong
dan menandatangani perjanjian dengan British dan
bersetuju meletak jawatan dan berhijrah ke Singapura.
Dato Kelana Syed Abdul Rahman menguasai Sungai Ujong
tertakluk penguasaan British.
Penentangan Dato Bahaman di Pahang
Pada 1890, Dato Bahaman menentang pembinaan balai
polis di Lubuk Terua kawasan pengaruhnya.
Pada 1891, Dato Bahaman menyerang British kerana
menangkap anak buahnya.
Dato Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk
Terua
Dato Bahaman menyerang dan menguasai Kuala
Tembeling dan Jeram Ampai.
Akibat tekanan British, Dato Bahaman berundur ke

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya


SULIT

SULIT

1249/3
Kelantan.
Pada 1896, Dato Bahaman berpindah ke Bangkok dan
diberi perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn/beliau
menetap di Chieng Mai dan diberi wang saraan 1000
Baht dan meninggal dunia di sana.

H6f

[mana-mana 30 x 1 = 30 markah]
4

1
[30 markah]

Buktikan kejayaan pemimpin tempatan menentang British dari


abad ke 19 hingga awal abad ke 20
F1
F2

F3

F4
F5
F6
F7
F8

F9
F10
F11

F12
F13

Penghulu Dol Said


Penghulu Dol Said mengingkari arahan British supaya
Naning menghantar 1/10 hasil sebagai ufti kepada Melaka.
Penghulu Dol Said berjaya mengalahkan 150 orang tentera
British pimpinan Kapten Wyllie.

1
1

Rentap
Rentap telah menyerang tentera James Brooke di Kubu
Nanga Skrang dan Rentap berjaya mengusir James Brooke.

Mat Salleh
Mat Salleh telah melakukan serangan mengejut terhadap
Kubu SBUB di Pulau Gaya.
SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh.

1
1

Dato Maharaja Lela


Sultan Abdullah dan Dato Maharaja Lela serta pembesar
Perak melakukan bantahan terbuka terhadap campur
tangan British di Perak.
Mat Arshaad orang suruhan British dibunuh di Pasir Salak
ketika menampal poster cukai.
JWW Birch telah dibunuh oleh Seputum dan Pandak Lam
atas arahan Dato Maharaja Lela.
Dato Bahaman
Dato Bahaman menyerang British kerana menangkap anak
buahnya.
Dato Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk
Terua
Dato Bahaman menyerang dan menguasai Kuala
Tembeling dan Jeram Ampai.
Tok Janggut
Polis British gagal menangkap Tok Janggut yang enggan
membayar cukai.
Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji
Said, Che Ishak serta rakyat tempatan menyerang Pasir
Puteh dan berjaya mendudukinya.

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1

1
1
1

1
1

SULIT

SULIT

1249/3
F14

F15
F16
F17

Tok Janggut membentuk kerajaan dengan Engku Jeram


Besar sebagai Raja dan tok Janggut sebagai Perdana
Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah.
Hj Abdul Rahman Limbong
Hj Rahman Limbong mengetuai penduduk membersihkan
tanah di Kuala Berang tanpa menghiraukan peraturan tanah
British.
British terpaksa menggunakan jasa baik Tengku Nik
Maimun untuk menyuraikan kira kira 300 penduduk yang
berkumpul utk membuka tanah.
Penduduk melancarkan penentangan bersenjata dan
menyerang serta berjaya menduduki bangunan kerajaan di
Kuala Berang
[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]

1
1
1
[10 markah]

Langkah-langkah bagi memastikan kedaulatan negara dapat


dikekalkan.
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

Memperlengkapkan diri/rakyat dengan ilmu pengetahuan


Mengukuhkan sistem pertahanan negara dari ancaman
musuh
Meningkatkan teknologi-teknologi canggih untuk tujuan
pertahanan.
Memperkukuhkan sistem pentadbiran/pemerintahan negara
bagi mengelakkan campur tangan asing
Meningkatkan keupayaan perisikan negara bagi melindungi
ancaman pengganas/asing
Melahirkan warganegara yang mempunyai semangat
patriotik/cinta akan negara
Memperkasa dan mewajibkan Program Latihan Khidmat
Negara (PLKN) kepada semua warganegara tanpa mengira
kaum
Bersatu padu mempertahankan pendirian Malaysia dalam
sesuatu konflik/isu yang timbul.
Menghukum pengkhianat negara yang memburuk-burukkan
negara di mata dunia.
Bekerjasama dengan pihak keselamatan mencegah jenayah
melalui sesuatu pertubuhan. Cth KRT, Rela, dll
Kerajaan mengadakan hubungan diplomatik dengan semua
negara untuk mengukuhkan kedaulatan negara.
Kerajaan mematuhi prinsip-prinsip PBB menjaga keamanan
dan keselamatan dunia.
(Mana-mana munasabah)
[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[10 markah]

SULIT

SULIT

1249/3

Sesetengah pihak beranggapan bahawa semua pihak yang


menentang penjajah yang menjajah Tanah Melayu adalah
pejuang kemerdekaan. Buktikan kebenarannya.
Ya
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

Askar Melayu yang menentang Britsh adalah pejuang


kemerdekaan.
Polis merupakan pejuang kemerdekaan.
Home Guard yang menjaga keselamatan kampung adalah
pejuang ketika zaman darurat
Special Constable (SC) yang menjaga keselamatan
kampung adalah pejuang.
Golongan Melayu kiri yang berjuang menentang British
merupakan pejuang kemerdekaan seperti AWAS, PETA,
PKMM, BATAS, API.
Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang menentang British
adalah pejuang kemerdekaan
Semua tokoh tanah air yang tidak bersetuju dengan dasardasar campur tangan British dianggap pejuang
kemerdekaan seperti Dato Maharaja Lela, Dato Bahaman,
Mat Salleh, Rentap dll.
Semua yang berjuangan untuk mengusir/menghalau
penjajah British dari Tanah Melayu adalah pejuang
kemrdekaan.
Sesiapa sahaja yang ingin membebaskan tanah air dari
belenggu penjajahan British dianggap pejuang
kemerdekaan.
PKM turut dianggap pejuang kemerdekaan kerana mereka
turut terkorban dalam menentang penjajahan British di
Tanah Melayu.
Force 136 yang menentang Jepun adalah pejuang
kemerdekaan
MPAJA dianggap pejuang kemerdekaan menentang Jepun.
Askar Wataniah yang menentang Jepun adalah pejuang
Raja-Raja Melayu yang menentang British dianggap
pejuang kemerdekaan seperti Sultan Abdullah dan Sultan
Ismail dari Perak
Mereka yang menentang gagasan Malayan Union dianggap
pejuang kemerdekaan.
Sultan-sultan Melayu yang turut menentang Gagasan
Melayu seperti Sultan Kedah dan Sultan Perak
(Mana-mana munasabah)

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]
Tidak
F1

PKM berjuang menentang British kerana ingin menubuhkan


negara Komunis di bawah Comintern (Komunins
Antarabangsa)

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

SULIT

SULIT

1249/3
F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8

F9
F10
F11

PKM membunuh penduduk tempatan yang enggan


bekerjasama dengan mereka.
Perjuangan komunis menyebabkan ramai Anggota
Keselamatan terkorban dalam pentempuran.
Perjuangan komunis tidak boleh dianggap sebagai pejuang
kerana mereka meneruskan taktik ganas mereka walaupun
selepas Malaysia mencapai kemerdekaan.
Komunis banyak melakukan kerosakan terhadap ladangladang, rumah, balai polis,kemudahan awam dll.
PKM mahu menjadikan Tanah Melayu menjadi milik
mereka secara mutlak.
MPAJA yang juga dikenali sebagai Bintang Tiga telah
memulakan aktiviti perkauman dan kezaliman mereka,
khasnya ke atas orang Melayu yang dianggap
bersentongkol dengan pihak Jepun.
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) ini yang
dipengaruhi PKM, lebih cenderung menganjurkan supaya
Tanah Melayu menyertai Indonesia bagi mendapat
kemerdekaan pada 1949
Orang Melayu yang berjuang dalam PKM dinggap bukan
pejuang kemerdekaan kerana mereka turut terlibat dalam
pertempuran dengan anggota keselamatan.
Pihak yang berjuang konsep Melayu Raya bersama-sama
Indonesia dianggap bukan pejuang kemerdekaan negara.
Pihak yang menyokong Gagasan Malayan Union dianggap
bukan pejuang kemerdekaan
(Mana-mana munasabah)
[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]

1
1
1
1
1

1
1
1
1
[10 markah]

Ada kalanya berlaku kesukaran yang dihadapi oleh pemimpin


dalam mengekalkan kestabilan politik negara
a. Mengapakah keadaan tersebut terjadi?
b. Bagaimanakah pemimpin mengatasi kesukaran tersebut.
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Sebab
Terdapat pengaruh luar yang ingin menggugat kestabilan
politik seperti pengaruh syiah, ideologi, ISS dll
Segelintir golongan yang memainkan isu-isu sensitif telah
menyebabkan berlaku keretakan dalam hubungan kaum di
Malaysia
Terdapat pihak yang mempersoalkan hak-hak keistimewaan
orang Melayu dan Raja-Raja Melayu sehingga menggugat
perpaduan kaum.
Ancaman penceroboh terhadap wilayah Malaysia seperti
pencerobohan asing di Lahat Datu Sabah
Terdapat parti-parti politik yang agresif mendapatkan
sokongan pengundi dengan mengeluarkan kata-kata
perkauman telah menggugat kestabilan politik.
Terdapat pihak yang memperjuangkan kebebasan hak
asasi manusia secara mutlak telah menyebabkan

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

1249/3
H7

keharmonian masyarakat tergugat.


Terdapat golongan yang memainkan isu-isu keagamaan
telah menjejaskan keharmonian kaum.
(Mana-mana munasabah)
[mana-mana 5 x 1 = 5 markah]

Cara mengatasi
H1
Pemimpin negara perlu mengawal kemasukan pengaruh
negatif dari luar negara meresapi pemikiran rakyat Malaysia.
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Pemimpin negara perlu mengambil tindakan undangundang kepada pihak yang mempersoalkan isu-isu sensitif
Pemimpin perlu mengenakan Akta Hasutan kepada pihak
yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan kata-kata
berbau perkauman.
Pemimpin negara perlu memperkemas sistem pertahanan
negara dari pencerobohan wilayah seperti ESSCOM di
Sabah.
Pemimpin negara perlu mewujudkan dialog antara
agamawan untuk memperjelaskan isu-isu keagamaan yang
timbul bagi meredakan ketegangan.
Pemimpin negara perlu mengadakan majlis-majlis mesra
rakyat untuk mewujudkan keharmonian masyarakat.
Pemimpin perlu mengenepikan perbezaan politik untuk
sama-sama mengatasi sebarang permasalahan yang timbul
berkaitan dengan ketidakstabilan politik.
(Mana-mana munasabah)
[ mana-mana 5 x 1 = 5 markah]

1
1

1
1
1
1
1
1
1
[10 markah]
`

Iktibar dan pengajaran yang diperoleh berdasarkan tajuk yang


dikaji
H1
H2

H3
H4
H5
H6

Semangat setia negara tokoh-tokoh lampau menentang


panjajahan British boleh dijadikan iktibar kepada generasi
muda pada hari ini.
Sifat bekerjasama dan tolong menolong antara pemimpin
dengan pengikut dalam menentang penjajahan British telah
menyumbangkan kejayaan perlu dijadikan pengajaran
berguna kepada generasi muda.
Sikap berdisplin dan gigih para pejuang menentang
penjajahan perlu dijadikan iktibar dan pengajaran oleh
generasi muda.
Generasi muda patut mengambil iktibar dengan
melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang
baik supaya kita tidak dijajah lagi.
Generasi muda disarankan agar berhati-hati dengan
pengaruh kuasa luar yang ingin campur tangan dalam hal
ehwal dalam negara.
Pemimpin negara perlu menanamkan sifat cinta akan
negara dan semangat patriotisme setiap warganegara

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

1
1
1
1

SULIT

10

SULIT

1249/3
H7

Malaysia.
Tokoh-tokoh politik negara memelihara kedaulatan negara
dengan tidak mengundang kuasa luar untuk menyelesaikan
permasalahan politik dalam negara.
(Mana-mana munasabah)
[mana-mana 5 x 1 = 5 markah]

[5 markah]

Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :


a. Pengetahuan yang diperoleh.
b. Nilai murni yang diambil dari peristiwa perjuangan /unsur
patriotisme
c. Harapan kepada masyarakat dan negara cemerlang,
gemilang dan terbilang
[ mana-mana munasabah = 5 markah]

[5 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/3 2015 Jawab Untuk Jaya

SULIT