Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TAHUN 4
Mata Pelajaran : Pendidikan Islam
Kelas

: 4 Siantan

Tarikh

: 5 September 2012

Masa

: 11.40 12.10 pagi (30 minit)

Bilangan Murid : 40 orang


Bidang

: Sirah

Tajuk

: Mukjizat Al-Quran

Pengetahuan Sedia Ada

:1) Murid sudah boleh membaca al-Quran.

2) Murid mengingati serba sedikit kaitan


keislaman
Umar r.a dengan mukjizat al- Quran.
Hasil Pembelajaran

: Di akhir pembelajaran murid dapat:


1) Menyatakan bahawa al-Quran adalah kitab
Allah dan mukjizat agung Rasulullah S.A.W.
2) Menerangkan mukjizat al-Quran dari pelbagai
aspek.
3) Menjelaskan al-Quran terpelihara hingga Hari
Qiamat beserta dalil.

Kemahiran Berfikir

:1) Mengumpul dan mengelas.


2) Menganalisa
3) Membuat kesimpulan.

Penggabung Jalinan :1) Al-Quran


2) Adab dan Akhlak Islamiah
3) Ibadah
4) Jawi
Penyerapan Ilmu

:
Sains

Kemahiran Hidup

Penerapan Nilai:

Mensyukuri nikmat Islam


Mencintai al-Quran

Bahan Bantu Mengajar :


Keperluan Khusus:

1) Komputer riba
2) Buku Teks
3) Kad Ayat

Bahan Rujukan TMK dan Bukan TMK


1) Nota guru internet.
2) Buku Teks
3) Buku Rujukan Kisah Para Sahabat
4) Carta dan Video
LANGKAH /

ISI PELAJARAN

MASA

Pendahulua
n

Doa Pelajaran

2 minit

AKTIVITI PENGAJARAN &

CATATAN /

PEMBELAJARAN

ALAT

1) Guru mengarahkan
murid untuk membaca
doa memulakan
pelajaran secara kelas
2) Murid membaca doa

Set Induksi

Tayangan video:

pelajaran dengan
dibimbing oleh guru.

1) Guru mengajak murid


untuk menonton

5 minit
Seorang Qariah
sedang
memperdengarkan
bacaan al-Quran.

tayangan video di

Nilai:
-

dalam kelas.
2) Guru menyoal murid
apakah video yang telah
murid tonton tadi.
3) Murid memberikan
jawapan berdasarkan

Berani
Bersungguhsungguh

Kemahiran:
-

Menjawab
soalan

pemahaman murid
4) Guru mengaitkan
jawapan murid dengan
isi pembelajaran.

Langkah 1
5 minit

Deklimasi sajak

1) Guru bersoal jawab

yang bertajuk al-

dengan murid tentang

Quran.

isi yang terkandung di


dalam sajak tadi.
2) Murid memberi

Alat Bantu
Mengajar:
-

Nilai:
-

dan melengkapkan
jawapan murid.

Langkah 2
5 minit

Kisah sahabat

1) Guru bersoal jawab

Rasulullah yang

dengan murid tentang

memeluk Islam

kisah yang diceritakan

setelah mendengar
ayat suci al-Quran.

tadi.
2) Murid memberi

dan melengkapkan
jawapan murid.

Langkah 3
5 minit

Guru bersoal jawab

1) Guru bersoal jawab

dengan murid

dengan murid perkara-

Aktiviti

perkara yang

berkumpulan,

membawa maksud al-

lekatkan perkara-

Quran menjadi

perkara yang

mukjizat mengikut

Mendengar

Alat bantu
mengajar:
-

Buku Teks

Nilai:
-

Yakin

Kemahiran :
-

jawapan mengikut
pengetahuan mereka.
3) Guru menerangkan

Yakin

Kemahiran :

jawapan mengikut
pengetahuan mereka.
3) Guru menerangkan

Komputer riba

Mendengar

Alat bantu
mengajar:
-

Buku Teks

Nilai:
-

Kerjasama
Sumbangsara
n

Alat bantu

membawa maksud
al-Quran menjadi

kefahaman murid.
2) Guru memberi kad
jawapan kepada setiap

mukjizat:
Gaya bahasa
yang idah dan
tinggi.
Mengandungi
perkara ghaib
yang tidak
boleh dicapai
oleh panca

kumpulan dan
menyuruh murid
melekat di papan tulis.
3) Guru memberi kad
jawapan kepada setiap
kumpulan dan
menyuruh murid
melekat di papan tulis.
4) Guru memberi kad

indera.
Penawar

jawapan kepada setiap

penyakit.
Terpelihara

menyuruh murid

hingga Hari
Qiamat.
Ayat-ayatnya
tidak boleh
berubah.
Kandungannya
sesuai
sepanjang
zaman.
Dalil al-Quran;

Maksudnya:
9) Sesungguhnya
Kamilah Yang
menurunkan AlQuran, dan Kamilah

kumpulan dan
melekat di papan tulis.

mengajar:
-

Kad ayat
Papan tulis

Yang memelihara
dan menjaganya.

Langkah 4

Membaca ayat dan

1) Guru menyuruh murid-

4 minit

kad jawapan yang

murid berinteraksi

dilekatkan di papan

sesama kawan

tulis.

mengenai jawapan
yang dipamerkan oleh
murid
2) Guru menyuruh murid

Nilai:
-

Sumbangsara

n
Yakin

Alat bantu
mengajar
-

Kad ayat

membaca jawapan
secara kelas, kumpulan
dan individu.

Penutup

Pengukuhan

4 minit

Guru bersoal jawab


dengan murid dan

Penyoalan kepada

meminta murid

murid mengenai isi

menerangkan semula

pelajaran.

mengenai isi pelajaran


yang telah
dilaksanakan secara
kelas, kumpulan dan
individu.

Nilai:
-

Berminat
Nasihat

Anda mungkin juga menyukai