Anda di halaman 1dari 40

KOMPONEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Skop

Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu,kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al
Quran dan Al Sunnah. Melalui ilmu,kemahiran dan amalan yang disarankan bidang Pendidikan Islam dapat menyumbang
ke arah melahirkan murid yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertaqwa dan beramal soleh.

Komponen Pendidikan Islam Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan,
kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Ianya dibahagikan kepada tiga bahagian:
1. Asuhan Tilawah Al-Quran
2. Asas ‘Ulum Syar’iyah
3. Asas Akhlak Islamiah

31
Objektif

Komponen Pendidikan Islam membolehkan murid :


1. menghafal doa harian dan surah pendek
2. mengenali huruf-huruf Al Quran, dan dapat membaca surah-surah tertentu.
3. menyatakan asas-asas keimanan dan keislaman.
4. mengetahui sirah dan peribadi Rasulullah S.A.W.dan berusaha mencontohinya.
5. mengamalkan adab dan akhlak yang mulia.
6. mengamalkan ibadah yang bersesuaian dengan kemampuan dan peringkat umur.

KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN


OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
Asuhan Membaca Al-
Quran

1. Tilawah Al-Quran

Membolehkan murid :

1.1 mengenal, 1.1.1 Huruf-huruf hijaiyah a. Talaqi Musyafahah dan contoh ;


menamakan , tunggal dan berbaris masyafahat huruf hijaiyah carta huruf
membunyikan, hijaiyah,

32
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
huruf hijaiyah tunggal kad imbasan
dan berbaris i. latih tubi huruf hijaiyah,
menyebut huruf tunggal
secara individu dan alat pandang
kumpulan. dengar,

ii. latihan menyebut alat tulis,


/ membunyikan huruf
hijaiyah yang berbaris kad kalimah Al
Quran,
iii. membandingkan
bunyi huruf hijaiyah kad potongan ayat
yang sama bentuknya Al- Quran,

iv. tasmi’ bacaan


daripada guru lembaran kerja,

b. Menulis dan mengenal huruf –


huruf hijaiyah

i. menyalin semula
huruf hijaiyah mengikut

33
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
urutan yang betul

ii. latih tubi menulis


huruf yang pelbagai
baris dengan bimbingan
guru

iii. membandingkan
huruf hijaiyah yang
berbaris satu dan tanwin

iv. menggunting dan


menampal huruf hijaiyah
pelbagai baris

v. mewarnakan
huruf hijaiyah

vi. menyesuaikan
huruf yang sama

vii. melengkapkan

34
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
susunan huruf hijaiyah

a. Membaca kalimah Al-Quran


1.2 menyebut 1.2.1 Kalimah-kalimah contoh ;
perkataan dan dan ayat Al-Quran i. membaca mengikut carta ayat Al-
guru
ayat dalam Quran,
bahasa Al-Quran ii. mencantumkan kalimah
Al- Quran supaya
dengan sebutan
menjadi ayat yang
yang betul. lengkap

iii. menunjukkan ayat yang


dibaca oleh orang lain

2. Hafazan

Membolehkan murid:
2.1.1 Doa-doa harian a. Menghafaz doa – doa berikut : contoh ;
2.1 Melafazkan doa- dan surah-surah
doa harian dan tertentu.  Doa belajar , carta ayat Al-
surah-surah  Doa makan Quran ,

35
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
tertentu
 Doa masuk carta-carta doa
tandas harian,
 Doa keluar
tandas kad potongan ayat

 Doa tidur dan doa,

b. Menghafaz surah-surah berikut alat pandang

: dengar,

▪ Surah Al-Fatihah buku Iqra’,

▪ Surah An-Nas
▪ Surah Al-Falaq
▪ Surah Al-Ikhlas
▪ Surah Al-Masad
▪ Surah Al-Nasr
▪ Surah Al-Kafirun
▪ Surah Al-Kauthar
▪ Surah Al-Maun
▪ Surah Al-Fil
▪ Surah Al-Asr
▪ Surah Al-Baqarah

36
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
ayat 1-5, 201, 255,
284, 285 dan 286

i. mendengar bacaan doa /


surah hafazan melalui
audio video

ii. latih tubi membaca dan


menghafaz potongan
ayat tertentu dengan
bimbingan guru

iii. menyambungkan bacaan


guru

iv. menyusun kad imbasan


supaya menjadi ayat
yang betul dan lengkap

v. menghafaz keseluruhan

37
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
doa/surah

vi. menyalin doa / surah

3. Kefahaman

Membolehkan murid:

3.1 Menerangkan 3.1.1 Pengertian dan a. Pengertian dan pengajaran contoh ;


pengajaran dari pengajaran doa- ayat dan doa.

doa-doa harian doa harian dan i. mendengar penerangan


dan surah-surah surah- surah guru kad doa dan surah
tertentu. tertentu. terpilih ,
ii. menonton video

iii. lakonan

iv. menghafal doa


/potongan ayat dan
surah tertentu

38
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
v. menghafal makna doa
dan potongan ayat

vi. mengamalkan doa/ surah


tertentu pada masa yang
sesuai.

Ulum Syar’iyah

1. Aqidah

Membolehkan murid:

1.1 Menerangkan 6 1.1.1 Rukun Iman a. Memahami pengertian rukun contoh ;


perkara dalam Iman carta Rukun Iman,
Rukun Iman i. mendengar nasyid rukun
Iman
kad Rukun Iman,
ii. menghafal Rukun-rukun bahan maujud,
Iman mengikut urutan
lembaran kerja,
iii. menyusun semula kad

39
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
Rukun Iman mengikut
urutan alat pandang
dengar.
iv. menulis semula Rukun
Iman mengikut urutan

b. Menerangkan dan
menghuraikan
kandungan Rukun Iman :-

▪ Percaya kepada
Allah
▪ Percaya kepada
Malaikat
▪ Percaya kepada
Rasul
▪ Percaya kepada
Kitab
▪ Percaya kepada hari
akhirat
▪ Percaya kepada

40
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
qada dan qadar

i. menerangkan
dalil kewujudan Allah

ii. membezakan
ciptaan Allah dengan
manusia

1.2 Menerangkan 5 1.2.1 Rukun Islam a. Menerangkan dan contoh;


perkara dalam menghuraikan rukun Islam
Rukun Islam ▪ Mengucap dua alat pandang
kalimah syahadah dengar,
▪ Sembahyang lima
waktu kad Rukun Islam ,
▪ Berpuasa pada bulan
Ramadan carta Rukun Islam,
▪ Mengeluarkan zakat
▪ Mengerjakan Haji

41
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
i. mendengar dan
menghafal nasyid yang
berkaitan dengan Rukun
Islam

ii. menghafal
Rukun Islam mengikut
urutan

iii. melafazkan dua


kalimah syahadah dengan
betul

iv. menyusun kad


Rukun Islam mengikut
urutan

v. menyalin Rukun Islam

42
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

2. Ibadah

2.1 Konsep ibadah

Membolehkan murid:

2.1.1 Menyatakan 2.1.1.1 Pengertian dan a. Menyatakan pengertian ibadah contoh ;


pengertian dan jenis-jenis ibadah dan kepentingannya kad gambar,
jenis- jenis lembaran kerja,
ibadah umum i. menyatakan kad ayat,
dan khusus. pembahagian ibadah carta hukum,
(ibadah umum /khusus) kad gambar,
alat tulis

ii. menyatakan erti ibadah


umum dan contoh -
contohnya

iii. menyatakan erti ibadat

43
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
khusus dan contoh –
contohnya

2.1.2 Membezakan 2.1.2.1 Fardu ain dan iv. mewarnakan gambar


fardu ain dan fardu kifayah berkaitan ibadat umum
fardu kifayah dan khusus

v. mengelaskan gambar
ibadat umum /khusus

a. Mengatakan pengertian fardu


ain dan fardu kifayah

i. menyenaraikan
perbezaan fardu ain dan
fardu kifayah

ii. mewarnakan dan


mengelaskan gambar
fardu ain dan fardu
kifayah

44
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

2.1.3 Membezakan 2.1.3.1 Jenis-jenis a Menyatakan pembahagian


hukum - hukum hukum – hukum dalam Islam
hukum .
▪ hukum wajib
▪ hukum sunat
▪ hukum makruh
▪ hukum harus
▪ hukum haram

b. Menerangkan
pengertian jenis-jenis hukum

i. menyenaraikan contoh
jenis-jenis hokum

ii. membezakan hukum


berdasarkan penyataan /
gambar

45
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
iii. menyesuaikan gambar
dengan hukum

iv. menandakan penyataan


betul/salah

2.2 Bersuci

Membolehkan murid:

2.2.1 Mengamalkan 2.2.1.1 Bersuci a. Menyatakan pengertian contoh ;


cara bersuci mengikut Islam dan kepentingan bersuci dalam
mengikut Islam Islam carta hukum,

i. menerangkan hukum carta bergambar,


bersuci daripada hadas
bahan maujud,
ii. membezakan dua situasi -air,
bersih dan kotor -tanah,
-batu,
b. Menyatakan cara – cara
membersihkan kekotoran

46
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

i. menerangkan adab-
adab bersuci

ii. menunjukkan anggota –


anggota badan yang perlu
dibersihkan setiap hari

iii. menyenaraikan alatan


untuk bersuci iaitu air ,
tanah dan benda–benda
kesat

iv. mewarnakan gambar

v. suaikan gambar dengan


perkataan

c. Menerangkan jenis-jenis
air untuk bersuci

i. latihan praktik bersuci

47
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

2.2.2 Membezakan 2.2.2.1 Jenis-jenis najis


jenis- jenis najis a. Menyatakan erti dan
jenis-jenis najis dalam Islam

i. perbincangan mengenai
jenis-jenis najis

ii. menyenaraikan contoh najis

iii. suaikan gambar dengan


perkataan

b. Membersihkan najis
▪ mughallazah
▪ mutawassitah
▪ mukhaffafah
i. praktikal membersihkan najis
2.2.3 Membezakan 2.2.3.1 Hadas kecil dan
antara hadas hadas besar a. Menerangkan hadas
kecil dan hadas besar dan kecil

48
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
besar
i. soal jawab tentang
hadas besar dan kecil

ii. suaikan gambar


perkataan

b. Menerangkan cara
menyucikan hadas kecil iaitu
wuduk / tayammum
i. menghafal niat
ii. M
iii. menonton video cerita
wuduk
iv. T
v. tunjuk cara melakukan
wuduk
vi. tunjuk cara melakukan
tayammum
vii. latihan mengambil
wuduk dan tayammum

49
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
c. Menerangkan sebab-
sebab hadas besar
i. bersoaljawab tentang
hadas besar

d. Menerangkan cara
menyucikan hadas besar iaitu
mandi wajib / tayammum
i. menghafal niat
ii. menonton video
iii. tunjuk cara melakukan
mandi wajib
iv. latihan praktikal mandi
wajib
v. latihan praktikal
tayammum

2.2.4 Menggunakan 2.2.4.1 Alat bersuci a. Menjelaskan erti istinjak contoh;


bahan bersuci

50
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
dengan betul i. niat beristinjak carta-carta,

ii. menyatakan alat- alat bahan maujud,


istinjak
alat pandang
iii. tunjuk cara melakukan
dengar,
istinjak

iv. Latihan praktikal istinjak

2.3 Ibadah puasa

Membolehkan murid:

2.3.1 Memahami 2.3.1.1 Pengertian puasa a. Pengertian puasa dalam Islam contoh;
erti puasa . i. menerangkan erti dan
hikmat berpuasa carta perkataan,

2.3.2 Membezaka 2.3.2.1 Jenis-jenis puasa b. Menerangkan jenis - jenis carta bergambar,
n jenis-jenis puasa puasa
(wajib, sunat) ▪ wajib alat pandang
▪ sunat dengar,

51
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

2.3.3 Menunaikan ibadat 2.3.3.1 Kesempurnaan a. Membincangkan


puasa dengan berpuasa kesempurnaan ibadah puasa
sempurna
i. menghuraikan syarat-
syarat wajib berpuasa

ii. menerangkan syarat-


syarat sah puasa

iii. Menerangkan rukun-


rukun puasa

iv. Menerangkan perkara


yang membatalkan
puasa

v. Menerangkan perkara
sunat dan makruh
dalam puasa

52
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

vi. Menerangkan
keistimewaan bulan
puasa

vii. Latihan berpuasa

viii. Menghafal niat puasa

3. Sirah

Membolehkan murid :

3.1 Mengetahui dan 3.1.1 Sirah Nabi a. Menerangkan sirah Nabi contoh;
mencontohi Muhammad SAW Muhamad SAW
sunnah bahan bacaan,
Rasullullah SAW i. bercerita tentang
kehidupan masyarakat
Jahiliyah Mekah sebelum alat pandang
kelahiran Nabi
dengar,
ii. bercerita tentang Kota

53
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
Mekah diserangan oleh kad perkataan,
tentera bergajah
kad gambar,
iii. menceritakan kejadian-
kejadian carta,
iv. luar biasa sewaktu dan
serlepas kelahiran Nabi
Muhamad SAW

v. penerangan salasilah
Nabi
Muhammad SAW sebelah
bapa dan ibu.

vi. perbincangan dan


mengambil ikhtibar , sifat
dan peristiwa kehidupan
Nabi semasa kanak-kanak/
remaja dan dewasa

vii. menyebut sifat – sifat

54
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
Nabi Muhammad S.A.W

viii. menerangkan peristiwa


perlantikan Nabi menjadi
rasul

ix. menyatakan golongan


awal yang menerima ajaran
Islam

x. menerangkan dakwah
secara sulit dan secara
terang tentang agama Islam

xi. menceritakan peristiwa


tentangan terhadap Islam

xii. Menceritakan peristiwa


hijrah Rasullah ke Yathrib
(Madinah)

xiii. menerangkan kesan

55
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
hijrah terhadap umat Islam

xiv. menjelaskan peristiwa


pembukaan semula Mekah

xv. melagukan nasyid


berkaitan dengan Nabi
Muhammad dan hijrah

xvi. mengamalkan dan


mengajak orang lain
melakukan sifat – sifat
terpuji Nabi Muhammad
dalam kehidupan seharian

xvii. menerangkan kewafatan


Nabi Muhammad

xviii. menceritakan sejarah


hidup empat orang khalifah

56
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
xix. menceritakan sejarah
Hidup isteri Nabi
MuhamadSAW

xx. mengisi tempat kosong


salasilah keluarga Nabi.

xxi. melengkapkan carta


Teka silang kata

Adab dan Akhlak


Islamiah

Membolehkan murid:

1. Mengamalkan 1.1 Adab dan akhlak a. Penerangan tentang adab dan contoh;
adab Islamiah Islamiah dalam akhlak Islamiah
dalam kehidupan kehidupan harian carta bergambar,
harian individu
• Adab makan dan minum kad ayat,
• Adab qadak hajat (buang
air besar dan kecil ) bahan maujud,

57
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
• Adab tidur dan bangun
tidur alatan urus diri
• Adab mandi dan bersugi
• Adab berpakaian
• Adab berkenderaan
• Adab masuk dan keluar rumah
•Adab bertanya
•Adab mengurus diri
•Adab berkawan
•Adab berjiran
•Adab ketika ditimpa
musibah dan menerima
nikmat
•Adab menjaga diri dan
maruah
•Adab berhias diri
•Adab menjaga orang
sakit
•Adab musafir

58
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
i. Suaikan gambar dengan
perkataan/ayat

ii. Memilih perlakuan yang


baik berdasarkan gambar

iii. Mengisi tempat kosong

iv. Membaca petikan dan


menjawab soalan

v. Melakonkan adab yang


baik

vi. Menandakan penyataan


betul salah bagi setiap
situasi

vii. Menulis karangan


pendek

viii. Menghafal doa-doa

59
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
berkaitan

ix. Perbincangan tentang


akhlak yang tertentu

x. Menonton tayangan
video berkaitan dengan
akhlak tertentu

xi. Beri pendapat tentang


kebaikan berakhlak mulia

a. Penerangan tentang adab


bersama ibu bapa

1.2 Adab-adab •Adab bercakap dengan


terhadap ibubapa, ibubapa
keluarga •Adab menolong ibubapa
•Adab bergaul dengan

60
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
•keluarga
•Hafalan doa untuk
ibubapa

i. Suaikan gambar dengan


perkataan/ayat

ii. Memilih perlakuan yang


baik berdasarkan gambar

iii. Mengisi tempat kosong

iv. Membaca petikan dan


menjawab soalan

v. Melakonkan adab yang


baik

vi. Menandakan penyataan


betul salah bagi setiap
situasi

61
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

vii. Menulis karangan


pendek

viii. Menghafal doa-doa


berkaitan

ix. Perbincangan tentang


akhlak yang tertentu

x. Menonton tayangan
video berkaitan dengan
akhlak tertentu

xi. Beri pendapat tentang


kebaikan berakhlak mulia

a. Penerangan tentang adab


pergaulan dalam masyarakat

1.3 Adab pergaulan ▪ Adab menziarah orang


dalam masyarakat tua

62
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

▪ Adab berjiran

▪ Adab menziarah jiran

▪ Adab menziarah orang


sakit

▪ Adab menziarah jenazah


dan kubur

▪ Adab berkumpul

▪ Adab ketika bermain

▪ Adab makan di majlis


keramaian / tempat awam

▪ Adab berjual beli

▪ Adab terhadap tempat


dan kemudahan awam

63
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

▪ Adab kecintaan kepada


negara

▪ Adab dengan pemimpin

i. Suaikan gambar dengan


perkataan/ayat

ii. Memilih perlakuan yang baik


berdasarkan gambar

iii. Mengisi tempat kosong

iv. Membaca petikan dan


menjawab soalan

v. Melakonkan adab yang baik

vi. Menandakan penyataan


betul salah bagi setiap
situasi

64
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

vii. Menulis karangan pendek

viii. Menghafal doa-doa berkaitan

ix. Perbincangan tentang akhlak


yang tertentu

x. Menonton tayangan video


berkaitan dengan akhlak
tertentu

xi. Beri pendapat tentang


kebaikan berakhlak mulia

2. Mengamalkan 2.1 Adab menuntut ilmu a. Penerangan tentang adab


adab Islamiah ketika menuntut ilmu
ketika menuntut
ilmu. ▪ Adab ke sekolah

▪ Adab semasa di sekolah

65
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN

▪ Adab bercakap dengan


guru

▪ Adab menolong guru

▪ Adab belajar

▪ Adab berhujah

▪ Adab menjaga harta


benda sekolah

▪ Adab menjaga
kebersihan sekolah

i. Suaikan gambar
dengan perkataan/ayat

ii. Memilih
perlakuan yang baik

66
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
berdasarkan gambar

iii. Mengisi tempat


kosong

iv. Membaca petikan


dan menjawab soalan

v. Melakonkan adab
yang baik

vi. Menandakan
penyataan betul salah
bagi setiap situasi

vii. Menulis karangan


pendek

viii. Menghafal doa-


doa berkaitan

ix. Perbincangan

67
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
tentang akhlak yang
tertentu

x. Menonton
tayangan video
berkaitan dengan
akhlak tertentu

xi. Beri pendapat


tentang kebaikan
berakhlak mulia

b. Penerangan tentang adab


dengan Al-Quran

▪ Adab membawa dan


menyimpan Al-Quran

▪ Adab membaca Al-Quran

68
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
i. Suaikan gambar
dengan perkataan/ayat

ii. Memilih perlakuan yang


baik berdasarkan
gambar

iii. Mengisi tempat kosong

iv. Membaca petikan dan


menjawab soalan

v. Melakonkan adab yang


baik

vi. Menandakan penyataan


betul salah bagi setiap
situasi

vii. Menulis karangan


pendek

69
KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN BBM / CATATAN
OBJEKTIF
DAN PEMBELAJARAN
viii. Menghafal doa-doa
berkaitan

ix. Perbincangan tentang


akhlak yang tertentu

x. Menonton tayangan
video berkaitan dengan
akhlak tertentu

xi. Beri pendapat tentang


kebaikan berakhlak
mulia

70