Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR

09000 KULIM
KEDAH DARUL AMAN

PELAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK 2010

Visi Sekolah:

Sekolah Kebangsaan Sungai Ular akan menjadi sekolah yang cemerlang peringkat Daerah Kulim Bandar Baharu pada tahun
2010.

Misi Sekolah:

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ULAR BERAZAM UNTUK

1. Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.

2. Mempertingkatkan kecemerlangan murid dalam kurikulum.

3. Melaksanakan program kokurikulum dengan bekesan.

4. Memupuk sahsiah mulia dan terpuji serta minat belajar di kalangan murid.

5. Mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria untuk pembelajaran.

6. Menjalinkan hubungan baik dengan ibubapa dan komuniti ke arah kecemerlangan akademik.
Visi Panitia:

Panitia matematik akan menjadi panitia yang cemerlang pada tahun 2010

Misi Panitia:

Murid tahap 1 diwajibkan menguasai kemahiran asas matematik dan fakta asas. Pada tahap ini sekurang-kurangnya 95%
murid dapat menghafal sifir tambah, tolak darab dan bahagi .

Murid tahap 2 akan diberi penekanan kepada soalan-soalan penyelesaian masalah harian. Penegasan diberi kepada tajuk-
tajuk yang lebih kompleks seperti nombor perpuluhan, pecahan, timbangan berat, panjang , purata dan graf.

ANALISIS SWOT

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1. Semua guru (8) terlatih, S1. Murid-murid kelas 4M,4D,5D dan
berpengalaman . 6D kurang bermotivasi dan kurang
S2. Kelas mencukupi. keyakinan.
S3. Terdapat sebuah Pusat Akses dan S2. Murid lemaha dalam Bahasa
makmal computer. Inggeris
S4. Terdapat LCD dan courseware yang S3. Murid tidak dapat menguasai sifir
mencukupi. dan fakta asas.

Peluang(O) Ancaman ( T )

O1. Sokongan kewangan daripada PIBG T1. Ibubapa kurang motivasi


O2. Hubungan baik JPN dan PPD T2.Waris tidak mampu membantu anak
O3. Kelas malam PIBG di rumah.