Anda di halaman 1dari 8

MATLAMAT STRATEGIK

OUTCOME
OBJEKTIF
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)
SASARAN

MATLAMAT STRATEGIK OUTCOMES OBJECTIVES KPI SASARAN


1. Meningkatkan Prestasi UPSR Meningkatkan Bilangan murid (2010)
MATLAMAT STRATEGIK OUTCOMES OBJECTIVES KPI SASARAN
pencapaian dalam meningkat berbanding pencapaian peratus mendapat sekurang- A=41 orang
peperiksaan UPSR dari tahun lepas. lulus tahap minimum kurangnya C B=36
segi kualiti dan kuantiti meningkat manakala C=29
4. Meningkatkan Semua guru dapat Mengurangkan Tiada aduan daripada 100% soalan tanpa
Meningkatkan bilangan bilangan murid D=7
kualiti kertas soalan menyediakan kertas kesilapan soalan waris/guru. cacat
murid cemerlang . mendapat D dan E E=1
dalaman. soalan yang berkualiti penilaian peringkat
berkurangan.
sekolah
Bilangan murid
mendapat A
meningkat.
2. Memastikan Murid dapat Meningkatkan Peratus murid Tahap 1 97.0% murid Tahap 1
penguasaan menguasai semua penguasaan asas yang menguasai menguasai asas
kemahiran asas kemahiran asas numerasi dalam asas numerasi numerasi
matematik dalam dengan mantap. kalangan murid tahap Peratus murid tahap 2
kalangan murid 1 yang menguasai asas 100.0% murid lulus
sekolah tahap 1 dan 2 Meningkatkan numerasi. PAM
penguasaan asas 100.0% murid lulus
numerasi dalam PROTIM
kalangan murid tahap
2

3. Meningkatkan minat Bilangan murid yang Meningkatkan Peratus lulus UPSR Semua murid tahap 1
murid tahap 1 dan 2 tidak dapat kesedaran dan dan PKSR meningkat dan 2
dalam matapelajaran menyiapkan kerja motivasi murid
matematik sekolah berkurangan. tentang kepentingan
matapelajaran
Matematik
Matlamat Strategik
Strategi
Tanggungjawab
Matlamat Strategik 1
Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan UPSR dari segi kualiti dan kuantiti

Strategi Tanggungjawab

1.1Meningkatkan pencapaian dan motivasi murid dalam Matematik


1.2Mengenalpasti kelemahan murid secara khusus GPK 1

Matlamat Strategik 2
Memastikan penguasaan kemahiran asas matematik dalam kalangan murid sekolah tahap 1 dan 2

Strategi Tanggungjawab

2.1 Meningkatkan keupayaan congak/fakta asas


2.2 Memantapkan penguasaan sifir darab dan bahagi Guru Panitia

Matlamat Strategik 3
Meningkatkan minat murid tahap 1 dan 2 dalam mapelajaran matematik
Strategi Tanggungjawab
3.1 Mendedahkan murid tentang tokoh-tokoh matematik Guru Panitia

Matlamat Strategik 4
Meningkatkan kualiti kertas soalan dalaman.
Strategi Tanggungjawab

4.1 Penyediaan bank soalan Guru Panitia


4.2 Meningkatkan keberkesanan dalam penyediaan JSI

Matlamat Strategik 1
Strategi 1.1
Meningkatkan pencapaian dan motivasi murid dalam Matematik

BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN


L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI
HEM
1 Konferensi waris Guru Sepanjang PIBG Murid minat Semua kelas Guru kelas
Kelas tahun belajar (Keputusan
Guru Ujian )
Panitia
2 Motivasi diri Guru Mac PIBG Murid rajin Tahun 5 dan 6 Dalaman
Bimbingan belajar
3 Minggu Panitia KP April Panitia Murid minat Semua kelas Tahun 2,3
Matematik Guru belajar dan 4
Panitia matematik
4 Penguasaan Guru Mac-Ogos PIBG Bilangan murid
Minimum Lulus Panitia lulus Tahun 6 Akses
( PeMiLu) meningkat kendiri

5 Teknik Menjawab Guru Mac, PBG Bilangan murid Tahun 6 Guru


Soalan Panita Mei lulus meningkat
Julai

Strategi 1.2
Mengenalpasti kelemahan murid secara khusus

BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN


L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI
1 Kelas Bimbingan PK 1 Mac-Ogos PIBG Bilangan murid Tahun 6 Tumpuan
Berfokus Guru lulus dan di dalam
Panitia mendapat A kelas
meningkat

2 Klinik Matematik Guru Mac-Ogos Panitia Bilangan yang Tahun 6 dan 5 Tumpuan
Panitia gagal dalam
berkurangan kelas

Matlamat Strategik 2
Strategi 2.1
Meningkatkan keupayaan congak/fakta asas

BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN


L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI
1 Latih-tubi Fakta Guru Sepanjang Panitia Murid mahir Semua murid Lembaran
Asas Panitia Tahun mengira kerja

2 Hari Menghafal Guru Mei Panitia Murid dapat


Sifir Panitia menjawab Tahun 3 dan 5 Lembaran
( Tambah dan secara spontan kerja
tolak)

Strategi 2.2
Memantapkan penguasaan sifir darab dan bahagi

BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN


L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI

1 Mari Menghafal Guru Sepanjang Panitia Bilangan murid Tahun 4,5 dan Aktiviti
Sifir Panitia tahun menguasai sifir 6 dalam
darab kelas
meningkat

Matlamat Strategik 3
3.1 Mendedahkan murid tentang tokoh-tokoh matematik

BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN


L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI
1 Minggu Panitia Guru April Panitia Murid dapat
Matematik Panitia meningkatkan Murid tahap 1 Tayangan
minat dalam dan 2 Video
matematik
2 Kuiz Guru Jun Panitia Murid dapat
Panitia mengenali Tahun 4dan 5 Tayangan
tokoh-tokoh Video
Matematik

Matlamat Strategik 4
4.1 Penyediaan Bank Soalan
BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN
L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI
1 -
Sehari selembar Guru Sepanjang Dapat Semua guru Penyelaras
benang Panitia Tahun mengumpul panitia tahun
bilangan soalan berfungsi
peperiksaan

Strategi 4.2
Meningkatkan keberkesanan dalam penyediaan JSI

BI PELAN T/JAWAB TEMPOH SUMBER OUTPUT/OUTC SASARAN/PES PELAN CATATAN


L TINDAKAN/ KEWANGA OME ERTA KONTIGEN
TAKTIKAL N SI
1
Bengkel PK 1 April panitia Guru mahir Semua guru Taklimat
Penyediaan JSI Panitia menyediakan JSI panitia Ringkas