Anda di halaman 1dari 1

11/9/2015

Sistem iTEMS

INSTITUTPENDIDIKANGURUMALAYSIA

SLIPKELAYAKANMENDUDUKIPEPERIKSAAN

INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUSDATO'RAZALIISMAIL
PEPERIKSAANNOVEMBER2015

NAMACALON
KADPENGENALAN
ANGKAGILIRAN
SEMESTER
TARIKH
17NOVEMBER
2015
19NOVEMBER
2015

MASA
8.1510.45
PAGI
8.1510.45
PAGI

:
:
:
:

MOHAMADKHAIRULAMIRBINZAINUDIN
920414035919
PROGRAM
2013091340047
AMBILAN
Enam
PENGKHUSUSAN
TEMPAT

: PISMP
: Januari2013
: SejarahPendidikanRendah

JADUALWAKTUPEPERIKSAAN
KOD

(SJH)

MATAPELAJARAN

MEJA

ALFARABI

SJH3113

SEJARAHEROPAHSEHINGGAAWALABADKE20

60

ALFARABI

SJH3123

SEJARAHISLAMHINGGADAULAHABBASSIYAH

46

1. Silabawaslipini,kadpengenalandankadmatriksetiapkaliandahadirsesipeperiksaan
2. Siladatangawal(30minit)sebelumpeperiksaanbermula
3. Telefonbimbittidakbolehdibawamasukkedalamdewan/bilikpeperiksaan
4. Tidakdibenarkanmembawamasuksebarangbahanyangtidakdibenarkansemasapeperiksaanberjalan
5. Calontidakdibenarkankeluardaridewan/bilikpeperiksaan30minitpertamapeperiksaanberlangsungdan15minitsebelum
peperiksaantamat.

CopInstitut

Tandatangancalon
Tarikh:

http://itemsipgm.edu.my/pelajar/stuCtkSlipPep.php?token=MzIwM3wxMDAwfDY=

1/1

Anda mungkin juga menyukai