Anda di halaman 1dari 12

SOAL TRIGONOMETRI KELAS XI

1.

2.

Nilai eksak dari cos 105 adalah .


A.

1
2 ( 1 3 )
4

B.

1
2 ( 1+ 3 )
4

C.

1
2 ( 31 )
4

D.

1
2 ( 3+1 )
4

E.

1
2 ( 1 3 )
2

Nilai dari cos 75 adalah ....


A.

1
1
2 6
4
4

B.

1
2
2

C. 1

3.

D.

1
1
6 2
4
4

E.

1
1
6 + 2
4
4

Jika

dan

merupakan sudut-sudut lancip dan

sin =

4
5

dan

sin =

12
13 , nilai

dari cos ( + )= .

33
A. 65
B. 0
C.

33
65

D.

63
65

E. 1

4.

Nilai dari cos 63 cos 87sin 63 sin 87= .


A.

1
3
2

B.

1
2

C. 0

5.

D.

1
2

E.

1
3
2

Nilai eksak dari sin 105 adalah .


A.

1
2 ( 1 3 )
4

B.

1
2 ( 1+ 3 )
4

C.

1
2 ( 31 )
4

D.

1
2 ( 3+1 )
4

E.

6.

1
2 ( 1 3 )
2

Nilai dari sin 75 adalah .


A.

1
1
2 6
4
4

B.

1
2
2

C. 1

7.

D.

1
1
6 2
4
4

E.

1
1
6 + 2
4
4

Jika

dan

merupakan sudut-sudut lancip dan

sin =

4
5

dan

sin =

12
13 , nilai

dari sin ( + ) = .
A.

33
65

B. 0
C.

33
65

D.

56
65

E. 1

8.

Nilai dari sin 63 cos 87+ cos 63 sin 87= .


A.

1
3
2

1
B. 2
C. 0

9.

D.

1
2

E.

1
3
2

Nilai eksak dari cos 15 adalah .


A.

1
2 ( 1 3 )
4

B.

1
2 ( 1+ 3 )
4

C.

1
2 ( 31 )
4

D.

1
2 ( 3+1 )
4

E.

1
2 ( 1 3 )
2

10. Nilai dari cos (15 ) adalah .


A.

1
1
2 6
4
4

B.

1
2
2

C. 1
D.

1
1
6 2
4
4

E.

1
1
6 + 2
4
4

11. Jika

dan

merupakan sudut-sudut lancip dan

sin =

4
5

dan

sin =

12
13 , nilai

dari cos ( )=.


A.

33
65

B. 0
C.

33
65

D.

63
65

E. 1

12. Nilai dari cos 70 cos 25+ sin70 sin 25= .


A.

1
2
2

1
B. 2
C. 0
D.

1
2

E.

1
2
2

13. Nilai eksak dari sin 15 adalah ....


A.

1
2 ( 1 3 )
4

B.

1
2 ( 1+ 3 )
4

C.

1
2 ( 31 )
4

D.

1
2 ( 3+1 )
4

E.

1
2 ( 1 3 )
2

14. Nilai dari sin (15 ) adalah ....


A.

1
1
2 6
4
4

B.

1
2
2

C. 1
D.

1
1
6 2
4
4

E.

1
1
6 + 2
4
4

15. Jika dan

4
merupakan sudut-sudut lancip dan sin =
5

dan

sin=

12
13 , nilai dari

sin ( )= .

A.

33
65

B.

16
65

C. 0
D.

33
65

E.

56
65

16. Nilai dari tan 105 adalah ....


A. ( 2 3 )
B. ( 2+ 3 )
C. 1
D.

1
1
6 2
4
4

E. 2+ 3

17. Jika dan

4
merupakan sudut-sudut lancip dan sin =
5

dan

sin=

12
13 , nilai dari

tan ( + )= .

A.

33
56

B.

56
33

C.

33
56

D.

56
33

E. 1

18. Nilai dari tan 15 adalah ....


A. ( 2 3 )
B. ( 2+ 3 )
C. 1
D.

1
1
6 2
4
4

E. 2+ 3

19. Jika dan

4
merupakan sudut-sudut lancip dan sin =
5

dan

sin=

12
13 , nilai dari

tan ( )=.
16
A. 63

B.

56
33

C.

16
63

D.

56
33

E. 1
3
5

, maka nilai dari sin 2 = .

3
sin =

21. Jika
merupakan sudut lancip dan
5

, maka nilai dari cos 2 = .

20. Jika

A.

24
25

B.

7
25

C.

7
25

D.

24
25

E.

24
7

merupakan sudut lancip dan

sin =

24
A. 25

B.

7
25

C.

7
25

D.

24
25

E.

24
7

3
sin =
22. Jika merupakan sudut lancip dan
5

A.

, maka nilai dari tan 2 =....

24
25

7
B. 25

C.

7
25

D.

24
25

E.

24
7

23. Jika dan

1
merupakan sudut lancip dan tan=
2

dan

tan=

1
3 , maka nilai dari

tan ( +2 ) =....
A. 2
B.

9
13

C.

9
13

D. 1
E. 2

24. Jika dan

1
merupakan sudut lancip dan tan=
2

dan

tan=

1
3 , maka nilai dari

tan ( 2 )=....
A. 2
B.

9
13

C.

9
13

D. 1
E. 2

25. Jika cos 150=p maka nilai dari sin 75=....


A.

B.

C.

D.

E.

1+ p
2
1 p
2

1 p
2
1+ p
2
1 p
1+ p

26. Jika cos 150=p maka nilai dari cos 75=....

10

A.

B.

C.

D.

E.

1+ p
2
1 p
2

1 p
2
1+ p
2
1 p
1+ p

27. Jika cos 150=p maka nilai dari tan 75=....

1+ p
A. 1 p
1 p
B. 1+ p

C.

D.

E.

1 p
2
1+ p
1 p
1 p
1+ p

28. Nilai dari 4 sin 45 cos 15=.


A. ( 3+1 )
B.

1
( 31 )
2

C.

( 12 3 12 )
11

D.

( 12 3+ 12 )

E.

3+1

29. Nilai dari 2 cosasin2 b=....


A. sin ( a+2 b ) +sin ( a2 b )
B. sin ( a+2 b ) sin ( a2b )
C. sin ( a2b )sin ( a+ 2b )
D. sin ( a+2 b ) +cos ( a2 b )
E. sin ( a+2 b ) cos ( a2 b )

30. Jika

sin ( )=

A.

1
3
4

B.

1 1
3
2 2

C.

1 1
+ 3
2 2

D.

E.

1+

1
1
3 dan sincos = maka nilai dari sin ( + ) =....
2
2

1
3
2

1
3
2

12