Anda di halaman 1dari 2

DODATKOV LICENN PODMNKY PRO SOFTWARE SPOLENOSTI MICROSOFT

.NET FRAMEWORK AND ASSOCIATED LANGUAGE PACKS PRO MICROSOFT WINDOWS OPERATING
SYSTEM
Licenci na tento dodatek vm poskytuje spolenost Microsoft Corporation (nebo jedna z jejch afilac, v
zvislosti na tom, kde bydlte). Mte-li licenci k uvn Microsoft Windows operating system softwaru
(software), smte tento dodatek uvat. Tento dodatek nesmte uvat, pokud nemte licenci na software.
Tento dodatek smte uvat s kadou platn licencovanou kopi softwaru.
Nsledujc licenn podmnky popisuj dal podmnky uvn pro tento dodatek. Na vae uvn tohoto
dodatku se vztahuj tyto podmnky a licenn podmnkypro software. V ppad rozporu plat tyto dodatkov
licenn podmnky.
POUITM DODATKU PIJMTE TYTO PODMNKY. POKUD JE NEPIJMTE, DODATEK
NEPOUVEJTE.
Dodrte-li tyto licenn podmnky, mte nsledujc prva.
1.

OPTOVN IITELN KD. Tento dodatek je tvoen optovn iitelnm kdem. Optovn
iiteln kd je kd, kter mte povoleno distribuovat v programech, kter vyvinete, pokud splnte
nsledujc podmnky.
a.

Prvo k uvn a distribuci.

Smte koprovat a distribuovat dodatek v podob strojovho kdu.

Distribuce pomoc tetch stran. Smte povolit distributorm svch program koprovn a
distribuci Optovn iitelnho kdu jako soust tchto program.

b. Poadavky distribuce. Chcete-li distribuovat libovoln Optovn iiteln kd, muste


provst tyto kroky:

doplnit jej v rmci svch program o vznamn primrn funkce,

v ppad optovn iitelnho kdu s nzvem souboru s pponou LIB smte distribuovat pouze
vsledky sputn tohoto optovn iitelnho kdu prostednictvm propojovacho programu s
vam programem,

distribuovat optovn iiteln kd zahrnut v instalanm programu pouze jako soust tohoto
instalanho programu bez jakchkoli prav,

zavzat distributory a koncov uivatele podmnkami, kter jej budou chrnit nejmn tak jako
tato smlouva,

zobrazovat ve svch programech platnou doloku o autorskch prvech a

odkodnit, chrnit a brnit spolenost Microsoft ped jakmikoli nroky vetn poplatk za
prvn zastoupen, souvisejcmi s uvnm nebo distribuc vaich program.

c.

Omezen distribuce. Nesmte:

mnit dn autorsk doloky ani doloky tkajc se ochrannch znmek nebo patent, kter
jsou uvedeny v Optovn iitelnm kdu;

pouvat ochrann znmky spolenosti Microsoft v nzvech svch program nebo zpsobem,
kter by naznaoval, e vae programy pochzej od spolenosti Microsoft nebo e je spolenost
Microsoft schvlila;

distribuovat Optovn iiteln kd za elem spoutn na platform jin ne Windows;

zahrnout Optovn iiteln kd do kodlivch, podvodnch i nezkonnch program nebo

upravovat ani distribuovat zdrojov kd libovolnho Optovn iitelnho kdu tak, aby se jeho
libovoln st stala pedmtem Vylouen licence. Vylouen licence je licence, je jako
podmnku uvn, zmny nebo distribuce vyaduje, aby

kd byl zveejnn nebo distribuovn v podob zdrojovho kdu nebo

ostatn uivatel mli prvo jej zmnit.

2.

SLUBY ODBORN POMOCI PRO DODATEK. Spolenost Microsoft poskytuje sluby odborn
pomoci pro tento software, jak je popsno na adrese
www.support.microsoft.com/common/international.aspx.