Anda di halaman 1dari 10

1

SULIT

011

NO. KAD PENGENALAN/


NO. SIJIL KELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DARO

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


TAHUN 5 2015
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

011

BAHAGIAN B

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa :
No. Soalan

1. Tulis nombor kad pengenalan


atau nombor sijil kelahiran dan
angka giliran kamu pada petak
yang disediakan.
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis
pada ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

3. Serahkan Bahagian B ini


bersama-sama borang jawapan
objektif kepada pengawas
peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

Markah

21
22

23

24

25

(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)

30

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak


[Lihat halaman sebelah

011

SULIT

SULIT

011
BAHAGIAN B
[30 markah]

Soalan 21

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang
diberikan.

kerana

atau

Apa

dengan

untuk

Pada

dalam

yang

Aisar teringin benar memasuki pertandingan reka cipta anjuran pihak sekolahnya.
______________ lagi dia pun segera berjumpa urus setia pertandingan ________________
mendaftarkan dirinya. Reka cipta berkaitan _______________ mata pelajaran Sains. Dia juga
meminta brosur untuk melihat atur cara majlis sempena pertandingan itu. Model
______________ akan dibinanya nanti gabungan bentuk silinder, piramid dan segi empat
tepat. Setiap peserta pula dikehendaki menghantar model yang kemas kini.

[ 4 markah ]

011

SULIT

SULIT

011

Soalan 22
a. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jawapan: Kura-kura menang dalam perlumbaan tersebut.
[ 2 markah ]

b. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

Terima kasih Pak Cik Ahmad.


Saya akan berhati-hati
menunggang basikal.

Pak Cik Ahmad

Wong Hei Leng

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

011

SULIT

SULIT

011

c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

011

SULIT

SULIT

011

Soalan 23
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.

Ukiran kayu ialah seni kraf tangan yang lama wujud dalam kalangan masyarakat di
Malaysia. Antaranya termasuklah masyarakat Melayu,masyarakat etnik Sabah dan Sarawak
serta masyarakat Orang Asli.
Ukiran kayu dapat dihasilkan dengan berbagai-bagai teknik. Dua teknik utama dan
gaya dalam seni ukiran kayu ialah tebuk tebus dan tebuk timbul. Pola ukirannya pula ada
tiga jenis, iaitu pola bujang, pola lengkap,dan pola pemidang.
Pelbagai alat digunakan untuk membuat ukiran kayu. Antaranya alat tersebut ialah
pahat,gergaji,ketam dan tukul besi.
Motif ukiran kayu orang Melayu terbahagi kepada beberapa jenis. Jenis-jenis motif
tersebut ialah motif flora,motif fauna,motif angkasa,motif geometri, dan motif seni khat.

a. Dua teknik utama dan gaya dalam seni ukiran kayu ialah ___________________________
___________________________________________________________________________
[ 1 markah ]
b. Nyatakan alat-alat yang digunakan untuk membuat ukiran kayu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

011

SULIT

SULIT

011

c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah ditunjukkan


sebagai contoh.

Ukiran kayu ialah seni tekat masyarakat di Malaysia.

Etnik Sabah dan Sarawak termasuk masyarakat


orang asli tidak ketinggalan dalam penghasilan
ukiran kayu.

betul

Terdapat 3 jenis pola dalam seni ukiran kayu iaitu


Pola Bujang, Pola Lengkap dan Pola Pemidang.
salah
Motif flora, motif fauna, motif angkasa, motif
geometri dan motif seni khat merupakan motif
ukiran orang Cina.
[ 2 markah ]

011

SULIT

SULIT

011

Soalan 24
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Enam Orang Murid Terima Anugerah Tokoh Murid Negeri Sembilan
SEREMBAN, 14 Mei Enam orang murid dari beberapa buah sekolah di negeri ini terpilih
menerima anugerah Tokoh Murid Negeri Sembilan sempena sambutan Hari Guru Peringkat
Kebangsaan.
Anugerah itu disampaikan oleh Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan. Mereka
ialah Tokoh Murid Lelaki Sekolah Rendah, Mohamad Akid Bin Yusuf, Tokoh Murid
Perempuan Sekolah Rendah, Nur farah Zahidah Binti Norazam, dan Tokoh Murid Lelaki
Sekolah Menengah, Amir Bin Hamzah.
Selain itu, Ira Zalis Binti Ismail menerima anugerah Tokoh Murid Perempuan
Sekolah Menengah, Nur Fahima Husna Binti Ghazali, Tokoh Murid Kemasyarakatan dan
Maria Melisa Binti Mokhtar, Tokoh Murid Pendidikan Khas. Kesemua penerima anugerah
dipilih melalui kecemerlangan serta prestasi membanggakan dalam bidang akademik dan
kokurikulum. Kesemua tokoh murid turut menerima sijil dan wang tunai.
Bagi mohamad Akid Bin Yusuf, 12 tahun, yang juga penerima anugerah Tokoh
Kokurikulum Sekolah pada tahun lalu, dia berasa gembira kerana terpilih sebagai pemenang
anugerah tersebut dan menyifatkan anugerah itu sebagai kejayaan yang perlu dikongsi
bersama-sama dengan kedua-dua orang ibu bapanya.

011

SULIT

SULIT

011

a. Perkataan anugerah dalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan


_________________________.
[ 1 markah]
b. Apakah kriteria yang diambil berat dalam pemilihan calon tokoh murid?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]
c. Nyatakan perasaan kamu sekiranya kamu dianugerahi Tokoh Murid. Mengapa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]
d. Peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang sesuai untuk petikan di atas.
Jelaskan maksud peribahasa tersebut.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 markah ]

011

SULIT

SULIT

011

Soalan 25
Baca sajak di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Malaysia nan indah
pelbagai kaum hidup bersatu
berbeza budaya
berlainan adat
bukanlah jurang pemisah bangsa.
Bersari labuh si gadis India
berbaju kurung si dara Melayu
berceongsam merah si gadis Cina
bersama-sama meraikan perayaan negara
tanpa kekok meraih tangan
Inilah syura impian dunia
tidak membezakan batasan bangsa
hidup bersama-sama menyatu keriangan
berbilang generasi warisan zaman
rakyat terbilang negara cemerlang.
Menjadi kebanggaan miliki keunikan
di bawah gagasan 1Malaysia
nama tersohor segenap dunia
uniknya identity rakyat Malaysia
menyerlah jati diri
kebal di hati.
Aduhai, rakyat Malaysia!
Muafakat itu membawa berkat
kotakannya sepanjang masa
demi keutuhan negara tercinta.

011

SULIT

10

SULIT

011

a. Apakah maksud rangkai kata tanpa kekok meraih tangan dalam petikan?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
b. Apakah bukti rakyat Malaysia tidak terpisah oleh perbezaan kaum?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[1 markah]
c. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berdasarkan sajak tersebut.

Kaum di Malaysia hidup bersatu dalam pelbagai budaya.

Identiti rakyat Malaysia kurang dikenali di pelosok dunia.

[1 markah]

Aduhai, rakyat Malaysia!


Muafakat itu membawa berkat
kotakannya sepanjang masa
demi keutuhan negara tercinta

d. Terangkan maksud rangkap sajak di atas?


________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[3 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

011

SULIT